EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2014:177:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, C 177, 2014 m. birželio 11 d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0960

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 177

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir pranešimai

57 tomas
2014m. birželio 11d.


Pranešimo Nr.

Turinys

Puslapis

 

I   Rezoliucijos, rekomendacijos ir nuomonės

 

NUOMONĖS

 

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas

 

495-oji EESRK plenarinė sesija, įvykusi 2014 m. sausio 21–22 d.

2014/C 177/1

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl „Bendradarbiavimu arba dalyvavimu grindžiamo vartojimo. Tvarumo modelis XXI amžiui“ (nuomonė savo iniciatyva)

1

2014/C 177/2

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Kovos su šešėline ekonomika ir nedeklaruojamu darbu strategijos (nuomonė savo iniciatyva)

9

2014/C 177/3

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Prieinamumo – neįgalių asmenų žmogaus teisės

15

2014/C 177/4

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl visuotinės ekonominės svarbos paslaugų prieinamumo: apibrėžtis, aprėptis, iššūkiai, Europos iniciatyvos (nuomonė savo iniciatyva)

24

2014/C 177/5

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl ES Adrijos ir Jonijos jūrų regiono strategijos (EUSAIR) (tiriamoji nuomonė)

32

2014/C 177/6

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl valstybių narių užimtumo politikos gairių (COM(2013) 803 final – 2013/0392 (NLE))

40

2014/C 177/7

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl perėjimo prie Sąjungos kredito pervedimų ir tiesioginio debeto operacijų iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 260/2012 COM(2013) 937 final – 2013/0449 (COD)

41


 

III   Parengiamieji aktai

 

EUROPOS EKONOMIKOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETAS

 

495-oji EESRK plenarinė sesija, įvykusi 2014 m. sausio 21–22 d.

2014/C 177/8

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl indeksų, kurie kaip lyginamieji indeksai naudojami finansinėse priemonėse ir finansinėse sutartyse COM(2013) 641 final – 2013/0314 (COD)

42

2014/C 177/9

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo prie Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 ir 291 straipsnių pritaikoma keletas teisės aktų, kuriuose numatytas reguliavimo procedūros su tikrinimu naudojimas COM(2013) 751 final – 2013/0365 (COD)

48

2014/C 177/10

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl naujų psichoaktyviųjų medžiagų COM(2013) 619 final – 2013/0305 (COD) – COM(2013) 618 final – 2013/0304 (COD)

52

2014/C 177/11

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl NAIADES II dokumentų rinkinio, kurį sudaro trys dokumentai: pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas 1999 m. kovo 29 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 718/1999 dėl Bendrijos laivyno pajėgumo politikos skatinti vidaus vandenų transportą (COM(2013) 621 final – 2013/0303 (COD)) pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria nustatomi vidaus vandenų kelių laivams taikomi techniniai reikalavimai ir panaikinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/87/EB (COM(2013) 622 final – 2013/0302 (COD)) Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui dėl Kokybiško vidaus vandenų kelių transporto kūrimo NAIADES II (COM(2013) 623 final)

58

2014/C 177/12

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl naujų ES bendrosios telekomunikacijų rinkos priemonių remiantis šiais dviem dokumentais: Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomos Europos bendrosios elektroninių ryšių rinkos ir žemyno ryšių infrastruktūros plėtros priemonės ir iš dalies keičiamos direktyvos 2002/20/EB, 2002/21/EB ir 2002/22/EB ir reglamentai (EB) Nr. 1211/2009 ir (ES) Nr. 531/2012 COM(2013) 627 final – 2013/0309 (COD) Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui dėl bendrosios telekomunikacijų rinkos COM(2013) 634 final

64

2014/C 177/13

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Europos aukštojo mokslo pasaulyje COM(2013) 499 final

71

2014/C 177/14

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Komisijos komunikato Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui bei Regionų komitetui. Konsultacinis komunikatas dėl fosforo tvaraus naudojimo COM(2013) 517 final

78

2014/C 177/15

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl invazinių svetimų rūšių introdukcijos ir plitimo prevencijos ir valdymo COM(2013) 620 final – 2013/0307 COD

84

2014/C 177/16

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria, siekiant iki 2020 m. įgyvendinti tarptautinį susitarimą, kuriuo tarptautinės aviacijos išmetamiesiems teršalams nustatoma viena pasaulinė rinkos priemonė, iš dalies keičiama Direktyva 2003/87/EB, nustatanti šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos leidimų sistemą Bendrijoje COM(2013) 722 final – 2013/0344 (COD)

88


LT

 

Top