Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2014:129:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, C 129, 2014 m. balandžio 28 d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0960

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 129

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir pranešimai

57 tomas
2014m. balandžio 28d.


Pranešimo Nr.

Turinys

Puslapis

 

IV   Pranešimai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

 

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas

2014/C 129/01

Paskutinis Europos Sąjungos Teisingumo Teismo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje skelbiamas leidinys OL C 112, 2014 4 14

1


 

V   Nuomonės

 

TEISINĖS PROCEDŪROS

 

Teisingumo Teismas

2014/C 129/02

Sujungtos bylos C-337/12 P–C-340/12 P: 2014 m. kovo 6 d. Teisingumo Teismo (septintoji kolegija) sprendimas byloje Pi-Design AG, Bodum France SAS, Bodum Logistics A/S prieš Yoshida Metal Industry Co. Ltd, Vidaus rinkos derinimo tarnybą (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT) (Apeliacinis skundas — Bendrijos prekių ženklas — Žymenų, vaizduojančių juodais skrituliais padengtą paviršių, įregistravimas — Registracijos pripažinimas negaliojančia — Reglamentas (EB) Nr. 40/94 — 7 straipsnio 1 dalies e punkto ii papunktis — Įrodymų iškraipymas)

2

2014/C 129/03

Byla C-409/12: 2014 m. kovo 6 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje (Oberster Patent- und Markensenat (Austrija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Backaldrin Österreich The Kornspitz Company GmbH/Pfahnl Backmittel GmbH (Prekių ženklai — Direktyva 2008/95/EB — 12 straipsnio 2 dalies a punktas — Registracijos panaikinimas — Prekių ženklas, kuris dėl jo savininko veikimo ar neveikimo tapo bendriniu pavadinimu prekyboje toms prekėms ir paslaugoms, kurioms jis buvo įregistruotas — Pardavėjų ir galutinių naudotojų suvokimas, susijęs su žodiniu žymeniu KORNSPITZ — Skiriamojo požymio praradimas tik galutinių naudotojų požiūriu)

3

2014/C 129/04

Byla C-458/12: 2014 m. kovo 6 d. Teisingumo Teismo (devintoji kolegija) sprendimas byloje (Tribunale di Trento (Italija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Lorenzo Amatori ir kt. prieš Telecom Italia SpA, Telecom Italia Information Technology Srl (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Socialinė politika — Įmonių perdavimas — Darbuotojų teisių apsauga — Direktyva 2001/23/EB — Darbo santykių perkėlimas perleidžiant pagal sutartį verslo dalį, kuri negali būti vertinama kaip jau esantis savarankiškas ūkio subjektas)

4

2014/C 129/05

Byla C-595/12: 2014 m. kovo 6 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje (Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Loredana Napoli/Ministero della Giustizia – Dipartimento Amministrazione Penitenziaria (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Socialinė politika — Direktyva 2006/54/EB — Vienodas požiūris į moteris ir vyrus užimtumo bei profesinės veiklos srityje — Mokymai dėl pareigūno statuso įgijimo — Pašalinimas iš mokymų dėl pernelyg ilgo nedalyvavimo juose — Nedalyvavimas dėl motinystės atostogų)

5

2014/C 129/06

Sujungtos bylos C-606/12 ir C-607/12: 2014 m. kovo 6 d. Teisingumo Teismo (septintoji kolegija) sprendimas byloje (Commissione tributaria provinciale Genova (Italija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Dresser Rand SA prieš Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale Ufficio Controlli (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Apmokestinimas — PVM — Direktyva 2006/112/EB — 17 straipsnio 2 dalies f punktas — Sąlyga, susijusi su prekės grąžinimu į valstybę narę, iš kurios ji buvo iš pradžių išsiųsta arba išgabenta)

5

2014/C 129/07

Byla C-206/13: 2014 m. kovo 6 d. Teisingumo Teismo (dešimtoji kolegija) sprendimas byloje (Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Italija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Cruciano Siragusa/Regione Sicilia- Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Palermo (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija — Bendrieji Sąjungos teisės principai — Sąjungos teisės įgyvendinimas — Sąjungos teisės taikymo sritis — Pakankama sąsaja — Nebuvimas — Teisingumo Teismo kompetencijos nebuvimas)

6

2014/C 129/08

Byla C-650/13: 2013 m. gruodžio 9 d.Tribunal d'instance et de proximité de Bordeaux (Prancūzija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Thierry Delvigne/Commune de Lesparre Médoc, Préfet de la Gironde

7

2014/C 129/09

Byla C-661/13: 2013 m. gruodžio 13 d.Oberlandesgericht Düsseldorf (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Astellas Pharma Inc. prieš Polpharma SA Pharmaceutical Works

7

2014/C 129/10

Byla C-6/14: 2014 m. sausio 9 d.Oberster Gerichtshof (Austrija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Wucher Helicopter GmbH, Euro-Aviation Versicherungs AG/Fridolin Santer

8

2014/C 129/11

Byla C-10/14: 2014 m. sausio 13 d.Hoge Raad der Nederlanden (Nyderlandai) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje J.B.G.T. Miljoen prieš Staatssecretaris van Financiën

9

2014/C 129/12

Byla C-14/14: 2014 m. sausio 15 d.Hoge Raad der Nederlanden (Nyderlandai) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje X prieš Staatssecretaris van Financiën

9

2014/C 129/13

Byla C-17/14: 2014 m. sausio 16 d.Hoge Raad der Nederlanden (Nyderlandai) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Société générale SA prieš Staatssecretaris van Financiën

10

2014/C 129/14

Byla C-20/14: 2014 m. sausio 17 d.Bundespatentgericht (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje BGW Marketing- & Management-Service GmbH/Bodo Scholz

11

2014/C 129/15

Byla C-62/14: 2014 m. vasario 10 d.Bundesverfassungsgericht (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Peter Gauweiler ir kt.

11

2014/C 129/16

Byla C-65/14: 2014 m. vasario 10 d.Tribunal du travail de Nivelles (Belgija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Charlotte Rosselle/Institut national d'assurance maladie-invalidité (INAMI), Union nationale des mutualités libres (UNM Libres)

13

2014/C 129/17

Byla C-84/14 P: 2014 m. vasario 18 d.Forgital Italy SpA pateiktas apeliacinis skundas dėl 2013 m. gruodžio 4 d. Bendrojo Teismo (šeštoji kolegija) priimtos nutarties byloje T-438/10 Forgital Italy SpA prieš Europos Sąjungos Tarybą

14

2014/C 129/18

Byla C-100/14 P: 2014 m. vasario 28 d.European Medical Association Asbl (EMA) pateiktas apeliacinis skundas dėl 2013 m. gruodžio 11 d. Bendrojo Teismo (antroji kolegija) sprendimo byloje T-116/11 European Medical Association/Europos Komisija

14

2014/C 129/19

Byla C-113/14: 2014 m. kovo 10 d. pareikštas ieškinys byloje Bundesrepublik Deutschland prieš Europos Parlamentą, Europos Sąjungos Tarybą

15

 

Bendrasis Teismas

2014/C 129/20

Byla T-592/10: 2014 m. kovo 12 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje El Corte Inglés/VRDT – Technisynthese (BTS) (Bendrijos prekių ženklas — Protesto procedūra — Žodinio Bendrijos prekių ženklo BTS paraiška — Ankstesni vaizdiniai Bendrijos ir nacionaliniai prekių ženklai TBS — Santykinis atmetimo pagrindas — Galimybė supainioti — Ženklų panašumas — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas)

17

2014/C 129/21

Sujungtos bylos T-102/11 ir T-369/12–T-371/12: 2014 m. kovo 12 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje American Express Marketing & Development/VRDT (IP ZONE) (Bendrijos prekių ženklas — Žodinių Bendrijos prekių ženklų IP ZONE, EUROPE IP ZONE, IP ZONE EUROPE ir EUROPEAN IP ZONE paraiškos — Absoliutus atmetimo pagrindas — Apibūdinamasis pobūdis — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies c punktas)

17

2014/C 129/22

Byla T-202/12: 2014 m. kovo 12 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Al Assad/Taryba (Bendra užsienio ir saugumo politika — Ribojamosios priemonės Sirijai — Lėšų įšaldymas — Asmens įtraukimas į asmenų, kuriems taikomos ribojamosios priemonės, sąrašą — Asmeniniai ryšiai su režimo nariais — Teisė į gynybą — Teisingas bylos nagrinėjimas — Pareiga motyvuoti — Įrodinėjimo pareiga — Teisė į veiksmingą teisminę gynybą — Proporcingumas — Nuosavybės teisė — Teisė į privatų gyvenimą)

18

2014/C 129/23

Byla T-315/12: 2014 m. kovo 12 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Tubes Radiatori/VRDT – Antrax It (Radiatorius) (Bendrijos dizainas — Registracijos pripažinimo negaliojančia procedūra — Užregistruotas Bendrijos dizainas, vaizduojantis šildymo radiatorių — Ankstesnis dizainas — Registracijos pripažinimo negaliojančia pagrindas — Individualių savybių nebuvimas — Skirtingo bendro įspūdžio nebuvimas — Reglamento (EB) Nr. 6/2002 6 straipsnis ir 25 straipsnio 1 dalies b punktas — Technologinių sprendimų saturacija — Pareiga motyvuoti)

19

2014/C 129/24

Byla T-348/12: 2014 m. kovo 12 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Globosat Programadora prieš VRDT – Sport TV Portugal (SPORT TV INTERNACIONAL) (Bendrijos prekių ženklas — Protesto procedūra — Žodinio Bendrijos prekių ženklo SPORT TV INTERNACIONAL paraiška — Ankstesnis vaizdinis nacionalinis prekių ženklas SPORTV — Santykinis atmetimo pagrindas — Ankstesnio prekių ženklo naudojimo įrodymas — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 42 straipsnio 2 dalis ir Reglamento (EB) Nr. 2868/95 22 taisyklė)

19

2014/C 129/25

Byla T-381/12: 2014 m. kovo 12 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Borrajo Canelo/VRDT – Tecnoazúcar (PALMA MULATA) (Bendrijos prekių ženklas — Registracijos panaikinimo procedūra — Žodinis Bendrijos prekių ženklas PALMA MULATA — Naudojimas iš tikrųjų — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 15 straipsnio 1 dalies a punktas ir 51 straipsnio 1 dalies a punktas — Forma, kurios elementai skiriasi, bet tai nedaro įtakos skiriamajam požymiui)

20

2014/C 129/26

Byla T-430/12: 2014 m. kovo 13 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Heinrich/VRDT – Komisija (European Network Rapid Manufacturing) (Bendrijos prekių ženklas — Registracijos pripažinimo negaliojančia procedūra — Vaizdinis Bendrijos prekių ženklas „European Network Rapid Manufacturing“ — Absoliutus atmetimo pagrindas — Tarptautinės tarpvyriausybinės organizacijos emblemos imitacija — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies h punktas — Paryžiaus konvencijos 6 ter straipsnis)

20

2014/C 129/27

Byla T-373/13 P: 2014 m. kovo 12 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Alsteens prieš Komisiją (Apeliacinis skundas — Viešoji tarnyba — Laikinieji tarnautojai — Sutarties pratęsimas — Akivaizdus ieškinio nepriimtinumas pirmojoje instancijoje — Teisė būti išklausytam — Priedo dėl sutarties pratęsimo atskirtinumas)

21

2014/C 129/28

Byla T-41/14: 2014 m. sausio 15 d. pareikštas ieškinys byloje Argo Development and Manufacturing prieš VRDT – Clapbannere (Reklamos prekės)

22

2014/C 129/29

Byla T-43/14: 2014 m. sausio 13 d. pareikštas ieškinys byloje Heidrick & Struggles International/VRDT (THE LEADERSHIP COMPANY)

22

2014/C 129/30

Byla T-53/14: 2014 m. sausio 20 d. pareikštas ieškinys byloje Ludwig-Bölkow-Systemtechnik/Komisija

23

2014/C 129/31

Byla T-56/14: 2014 m. sausio 24 d. pareikštas ieškinys byloje Evyap/VRDT – Megusta Trading (DURU)

24

2014/C 129/32

Byla T-58/14: 2014 m. sausio 27 d. pareikštas ieškinys byloje Stührk Delikatessen Import prieš Komisiją

25

2014/C 129/33

Byla T-59/14: 2014 m. sausio 23 d. pareikštas ieškinys byloje Blackrock/VRDT (INVESTING FOR A NEW WORLD)

26

2014/C 129/34

Byla T-61/14: 2014 m. sausio 28 d. pareikštas ieškinys byloje Monster Energy prieš VRDT – Balaguer (icexpresso + energy coffee)

26

2014/C 129/35

Byla T-68/14: 2014 m. sausio 29 d. pareikštas ieškinys byloje Post Bank Iran prieš Tarybą

27

2014/C 129/36

Byla T-71/04: 2014 m. sausio 30 d. pareikštas ieškinys byloje Swatch prieš VRDT – Panavision Europe (SWATCHBALL)

29

2014/C 129/37

Byla T-87/14: 2014 m. vasario 7 d. pareikštas ieškinys byloje Islamic Republic of Iran Shipping Lines ir kiti/Taryba

30

2014/C 129/38

Byla T-97/14: 2014 m. vasario 13 d. pareikštas ieškinys byloje Harry's New York Bar/VRDT – Harrys Pubar (HARRY‘S NEW YORK BAR)

31

2014/C 129/39

Byla T-107/14: 2014 m. vasario 14 d. pareikštas ieškinys byloje Graikijos Respublika prieš Komisiją

31

2014/C 129/40

Byla T-116/14: 2014 m. vasario 17 d. pareikštas ieškinys byloje Bunge Argentina prieš Tarybą

33

2014/C 129/41

Byla T-123/14: 2014 m. vasario 17 d. pareikštas ieškinys byloje BSH Bosch und Siemens Hausgeräte prieš VRDT – Arçelik (AquaPerfect)

34

2014/C 129/42

Byla T-145/14: 2014 m. kovo 3 d. pareikštas ieškinys byloje adidas prieš VRDT – Shoe Branding Europe (dvi lygiagrečios juostelės)

35

 

Tarnautojų teismas

2014/C 129/43

Byla F-128/12: 2014 m. kovo 12 d. Tarnautojų teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje CR/Parlamentas (Viešoji tarnyba — Darbo užmokestis — Šeimos pašalpos — Išmoka išlaikomam vaikui — Nepagrįstai sumokėtų sumų susigrąžinimas — Siekis suklaidinti administraciją — Įrodymai — Negalėjimas prieš administraciją remtis penkerių metų terminu prašymui sugrąžinti nepagrįstai sumokėtas sumas pateikti — Prieštaravimas dėl teisėtumo — Ikiteisminė procedūra — Atitikimo taisyklė — Prieštaravimas dėl teisėtumo, pirmą kartą pateiktas ieškinyje — Priimtinumas)

36

2014/C 129/44

Byla F-77/13 R: 2014 m. kovo 5 d. Tarnautojų teismo (trečioji kolegija) nutartis byloje DC prieš Europolą (Viešoji tarnyba — Europolo darbuotojai — Invalidumas — Invalidumo išmoka — Palūkanų apskaičiavimas — Prašymas atlyginti žalą — Akivaizdus nepriimtinumas)

36

2014/C 129/45

Byla F-119/13: 2013 m. gruodžio 11 d. pareikštas ieškinys byloje ZZ prieš Komisiją

37

2014/C 129/46

Byla F-125/13: 2013 m. gruodžio 20 d. pareikštas ieškinys byloje ZZ prieš VRDT

37


 

Klaidų ištaisymas

2014/C 129/47

Pranešimo apie bylą T-689/13 Oficialiajame leidinyje klaidų ištaisymas (Europos Sąjungos oficialusis leidinys C 85, 2014 m. kovo 22 d., p. 21)

39


LT

 

Top