Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2014:112:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, C 112, 2014 m. balandžio 14 d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0960

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 112

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir pranešimai

57 tomas
2014m. balandžio 14d.


Pranešimo Nr.

Turinys

Puslapis

 

IV   Pranešimai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

 

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas

2014/C 112/01

Paskutinis Europos Sąjungos Teisingumo Teismo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje skelbiamas leidinys OL C 102, 2014 4 7

1


 

V   Nuomonės

 

TEISINĖS PROCEDŪROS

 

Teisingumo Teismas

2014/C 112/02

Byla C-656/11: 2014 m. vasario 27 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė prieš Europos Sąjungos Tarybą (Socialinės apsaugos sistemų koordinavimas — Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimas dėl laisvo asmenų judėjimo — Tarybos sprendimas — Teisinio pagrindo pasirinkimas — SESV 48 straipsnis — SESV 79 straipsnio 2 dalies b punktas)

2

2014/C 112/03

Byla C-82/12: 2014 m. vasario 27 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje (Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Ispanija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Transportes Jordi Besora, SL prieš Generalitat de Catalunya (Netiesioginiai mokesčiai — Akcizai — Direktyva 92/12/EEB — 3 straipsnio 2 dalis — Mineralinės alyvos — Mažmeninės prekybos mokestis — „Specialaus tikslo“ sąvoka — Kompetencijos perdavimas autonominiams regionams — Finansavimas — Iš anksto nustatyta paskirtis — Sveikatos priežiūros ir aplinkos apsaugos išlaidos)

3

2014/C 112/04

Byla C-132/12 P: 2014 m. vasario 27 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje Stichting Woonpunt, Stichting Havensteder, buvusi Stichting Com.wonen, Woningstichting Haag Wonen, Stichting Woonbedrijf SWS.Hhvl prieš Europos Komisiją (Apeliacinis skundas — Valstybės pagalba — Socialinio būsto statybos bendrovėms suteiktos pagalbos schema — Sprendimas dėl suderinamumo — Nacionalinių valdžios institucijų įsipareigojimai laikytis Sąjungos teisės — SESV 263 straipsnio ketvirta pastraipa — Ieškinys dėl panaikinimo — Priimtinumo sąlygos — Suinteresuotumas pareikšti ieškinį — Teisė pareikšti ieškinį — Konkrečiai ir tiesiogiai susiję gavėjai — „Uždaro rato“ sąvoka)

3

2014/C 112/05

Byla C-133/12 P: 2014 m. vasario 27 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje Stichting Woonlinie, Stichting Allee Wonen, Woningstichting Volksbelang, Stichting WoonInvest, Stichting Woonstede prieš Europos Komisiją (Apeliacinis skundas — Valstybės pagalba — Socialinio būsto statybos bendrovėms suteiktos pagalbos schema — Sprendimas dėl suderinamumo — Nacionalinių valdžios institucijų įsipareigojimai laikytis Sąjungos teisės — SESV 263 straipsnio ketvirta pastraipa — Ieškinys dėl panaikinimo — Priimtinumo sąlygos — Suinteresuotumas pareikšti ieškinį — Teisė pareikšti ieškinį — Konkrečiai ir tiesiogiai susiję gavėjai — „Uždaro rato“ sąvoka)

4

2014/C 112/06

Byla C-351/12: 2014 m. vasario 27 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas byloje (Krajský soud v Plzni (Čekijos Respublika) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním o. s. (OSA) prieš Léčebné lázně Mariánské Lázně a.s. (Direktyva 2001/29/EB — Autorių teisės ir gretutinės teisės informacinėje visuomenėje — Sąvoka „viešas paskelbimas“ — Kūrinių transliavimas SPA įstaigos kambariuose — Tiesioginis direktyvos nuostatų veikimas — SESV 56 ir 102 straipsniai — Direktyva 2006/123/EB — Laisvė teikti paslaugas — Konkurencija — Kolektyvinio autorių teisių administravimo organizacijos išimtinė teisė)

5

2014/C 112/07

Byla C-365/12 P: 2014 m. vasario 27 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje Europos Komisija prieš EnBW Energie Baden-Württemberg AG, Švedijos Karalystę, Siemens AG, ABB Ltd (Apeliacinis skundas — Reglamentas (EB) Nr. 1049/2001 — Galimybė susipažinti su institucijų dokumentais — Su EB 81 straipsnio taikymo procedūra susiję dokumentai — Reglamentai (EB) Nr. 1/2003 ir (EB) Nr. 773/2004 — Atsisakymas leisti susipažinti su dokumentais — Su tyrimų tikslų, komercinių interesų ir sprendimų priėmimo proceso apsauga susijusios išimtys — Suinteresuotosios institucijos pareiga atlikti konkretų ir individualų dokumentų, dėl kurių pateiktas prašymas leisti susipažinti, turinio tyrimą)

6

2014/C 112/08

Byla C-396/12: 2014 m. vasario 27 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas byloje (Raad van State (Nyderlandai) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) A.M. van der Ham, A.H. van der Ham-Reijersen van Buuren prieš College van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland (Bendra žemės ūkio politika — Finansavimas EŽŪFKP lėšomis — Parama kaimo plėtrai — Išmokų sumažinimas arba jų neskyrimas kompleksinio paramos susiejimo reikalavimų nesilaikymo atveju — Sąvoka „tyčinis įsipareigojimų nesilaikymas“)

7

2014/C 112/09

Sujungtos bylos C-454/12 ir C-455/12: 2014 m. vasario 27 d. Teisingumo Teismo (aštuntoji kolegija) sprendimas byloje (Bundesfinanzhof (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Pro Med Logistik GmbH (C-454/12) prieš Finanzamt Dresden-Süd ir Eckard Pongratz, veikiantis kaip Karin Oertel bankroto administratorius (C-455/12) prieš Finanzamt Würzburg mit Außenstelle Ochsenfurt (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — PVM — Šeštoji PVM direktyva — 12 straipsnio 3 dalis — H priedo 5 kategorija — Direktyva 2006/112/EB — 98 straipsnio 1 ir 2 dalys — III priedo 5 punktas — Neutralumo principas — Keleivių ir jų bagažo gabenimas — Valstybės narės teisės aktai, pagal kuriuos gabenimui taksi ir gabenimui nuomotu automobiliu su vairuotoju taikomas skirtingas PVM tarifas)

8

2014/C 112/10

Byla C-470/12: 2014 m. vasario 27 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje (Okresný súd vo Svidníku (Slovakija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Pohotovosť s.r.o. prieš Miroslav Vašuta (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Vartojimo kredito sutartis — Nesąžiningos sąlygos — Direktyva 93/13/EEB — Arbitražo teismo sprendimo priverstinis vykdymas — Prašymas leisti įstoti į sprendimo vykdymo procesą — Vartotojų apsaugos asociacija — Nacionalinės teisės aktai, kuriais neleidžiamas toks įstojimas — Valstybių narių procesinė autonomija)

9

2014/C 112/11

Byla C-571/12: 2014 m. vasario 27 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje (Augstākās tiesas Senāts (Latvija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) SIA Greencarrier Freight Services Latvia prieš Valsts ieņēmumu dienests (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Bendrijos muitinės kodeksas — 70 straipsnio 1 dalis ir 78 straipsnis — Muitinės deklaracijos — Dalinis prekių tikrinimas — Pavyzdžių ėmimas — Neteisingas kodas — Rezultatų ekstrapoliacija ankstesnėse deklaracijose nurodytoms tapačioms prekėms po jų išleidimo iš muitinės — Tikrinimas išleidus prekes — Galimybės prašyti atlikti papildomą patikrinimą nebuvimas)

10

2014/C 112/12

Byla C-588/12: 2014 m. vasario 27 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje (Arbeidshof te Antwerpen (Belgija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Lyreco Belgium NV prieš Sophie Rogiers (Socialinė politika — Direktyva 96/34/EB — Bendrasis susitarimas dėl tėvystės [vaiko priežiūros] atostogų — 1 straipsnis ir 2 straipsnio 4 dalis — Vaikos priežiūros atostogos dalį darbo dienos — Darbuotojo atleidimas be svarbios arba pakankamos priežasties — Vienkartinė apsaugos kompensacija dėl pasiimtų vaiko priežiūros atostogų — Kompensacijos apskaičiavimo pagrindas)

11

2014/C 112/13

Byla C-601/12 P: 2014 m. vasario 27 d. Teisingumo Teismo (septintoji kolegija) sprendimas byloje Ningbo Yonghong Fasteners Co. Ltd prieš Europos Sąjungos Tarybą, Europos Komisiją, Europos pramoninių tvirtinimo detalių institutą AISBL (EIFI) (Apeliacinis skundas — Dempingas — Reglamentas (EB) Nr. 384/96 — 2 straipsnio 7 dalies c punkto antra pastraipa — Tam tikrų Kinijos kilmės geležinių arba plieninių tvirtinimo detalių importas — Rinkos ekonomikos sąlygomis veikiančios įmonės statusas — Praleistas terminas sprendimui dėl šio statuso priimti — Poveikis)

12

2014/C 112/14

Byla C-1/13: 2014 m. vasario 27 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje (Cour de cassation (Prancūzija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Cartier parfums – lunettes SAS, Axa Corporate Solutions Assurance SA prieš Ziegler France SA, Montgomery transports Sàrl, Inko Trade s.r.o., Jaroslav Matěja, Groupama transport (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Teismų bendradarbiavimas civilinėse bylose — Reglamentas (EB) Nr. 44/2001 — 27 straipsnio 2 dalis — „Lis pendens“ — 24 straipsnis — Susitarimas dėl jurisdikcijos — Teismo, į kurį kreiptasi pirmiausia, jurisdikcijos nustatymas remiantis tuo, kad šalys atvyko į teismą ir neužginčijo jo jurisdikcijos, arba priimant galutinį sprendimą)

12

2014/C 112/15

Byla C-32/13: 2014 m. vasario 27 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje (Sozialgericht Nürnberg (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Petra Würker prieš Familienkasse Nürnberg (Socialinė apsauga — Reglamentas (EEB) Nr. 1408/71 — Pašalpos šeimai — 77 ir 78 straipsniai — Išmokos pensijų arba rentų gavėjų išlaikomiems vaikams ir našlaičiams — Reglamentas (EB) Nr. 883/2004 — Išmokos šeimai — 67 straipsnis — Kitoje valstybėje narėje gyvenantys šeimos nariai — „Pensijos“ sąvoka — Pagal Vokietijos teisės aktus mokamos vaikų priežiūros pensijos, suteiktos mirus buvusiam sutuoktiniui (Erziehungsrente), gavėjas)

13

2014/C 112/16

Byla C-79/13: 2014 m. vasario 27 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas byloje (Arbeidshof te Brussel (Belgija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers prieš Selver Saciri, Danijela Dordevic, Danjel Saciri, atstovaujamą Selver Saciri ir Danijela Dordevic, Sanela Saciri, atstovaujamą Selver Saciri ir Danijela Dordevic, Denis Saciri, atstovaujamą Selver Saciri ir Danijela Dordevic, Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Diest (Direktyva 2003/9/EB — Minimalios normos dėl prieglobsčio prašytojų priėmimo valstybėse narėse — 13 straipsnio 1 dalis — Materialinių priėmimo sąlygų suteikimo terminas — 13 straipsnio 2 dalis — Priemonės, susijusios su materialinėmis priėmimo sąlygomis — Garantijos — 13 straipsnio 5 dalis — Minimalių prieglobsčio prašytojų priėmimo sąlygų nustatymas ir suteikimas — Suteiktos paramos dydis — 14 straipsnis — Materialinėms priėmimo sąlygoms taikytini reikalavimai — Priėmimo įstaigų perpildymas — Siuntimas kreiptis į valstybines socialinės apsaugos sistemas — Materialinių priėmimo sąlygų teikimas piniginių išmokų forma)

14

2014/C 112/17

Byla C-110/13: 2014 m. vasario 27 d. Teisingumo Teismo (septintoji kolegija) sprendimas byloje (Bundesfinanzhof (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) HaTeFo GmbH prieš Finanzamt Haldensleben (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Įmonių teisė — Rekomendacija 2003/361/EB — Labai mažų, mažųjų ir vidutinių įmonių apibrėžtis — Įmonių rūšys, į kurias atsižvelgiama apskaičiuojant darbuotojų skaičių ir finansines sumas — Susijusios įmonės — „Kartu veikiančių fizinių asmenų grupės“ sąvoka)

15

2014/C 112/18

Byla C-422/12: 2014 m. sausio 30 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) nutartis byloje Industrias Alen SA de CV prieš The Clorox Company, Vidaus rinkos derinimo tarnybą (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (Apeliacinis skundas — Procedūros reglamento 181 straipsnis — Bendrijos prekių ženklas — Protesto procedūra — Žodinio Bendrijos prekių ženklo CLORALEX paraiška — Ankstesnis žodinis nacionalinis prekių ženklas CLOROX — Galimybė supainioti — Reglamentas (EB) Nr. 207/2009 — 8 straipsnio 1 dalies b punktas — Priešpriešinis apeliacinis skundas — Procedūros reglamento 176 straipsnis — Reikalavimas pateikti priešpriešinį apeliacinį skundą atskiru dokumentu)

16

2014/C 112/19

Sujungtos bylos C-614/12 ir C-10/13: 2014 m. sausio 16 d. Teisingumo Teismo nutartis byloje (Debreceni Munkaügyi Bíróság, Fővárosi Munkaügyi Bíróság (Vengrija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) – Dutka József (C-614/12), Csilla Sajtos (C-10/13) prieš Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (C-614/12), Budapest Főváros VI. Ker. Önkormányzata (C-10/13) (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 30 straipsnis — Sąjungos teisės įgyvendinimas — Nebuvimas — Akivaizdus Teisingumo Teismo kompetencijos nebuvimas)

16

2014/C 112/20

Byla C-24/13: 2014 m. sausio 16 d. Teisingumo Teismo (devintoji kolegija) nutartis byloje (Fővárosi közigazgatási és munkaügyi bíróság (Vengrija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Dél-Zempléni Nektár Leader Nonprofit kft. prieš Vidékfejlesztési miniszter (Žemės ūkis — Reglamentas (EB) Nr. 1698/2005 — EŽŪFKP — Su vietos veiklos grupių teisine forma susiję reikalavimai — Minėtų reikalavimų pakeitimai — Valstybių narių kompetencija — Ribos)

17

2014/C 112/21

Byla C-25/13: 2014 m. sausio 30 d. Teisingumo Teismo nutartis byloje (Juzgado de lo Contencioso-Administrativo no 17 de Barcelona (Ispanija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) France Telecom España, SA prieš Organismo de Gestión Tributaria de la Diputación de Barcelona (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Elektroninių ryšių tinklai ir paslaugos — Direktyva 2002/20/EB — Mokestis už savivaldybės teritorijoje esančios valstybinės nuosavybės privatų naudojimą ar specialų eksploatavimą, kuriuo apmokestinami elektroninių ryšių paslaugas teikiantys ūkio subjektai — Teisingumo Teismo procedūros reglamento 99 straipsnis — Atsakymas, kurį galima aiškiai nustatyti iš teismo praktikos)

18

2014/C 112/22

Byla C-122/13: 2014 m. sausio 30 d. Teisingumo Teismo nutartis byloje (Tribunale Ordinario di Firenze (Italija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Paola C prieš Presidenza del Consiglio dei Ministri (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Teismų bendradarbiavimas baudžiamosiose bylose — Direktyva 2004/80/EB — 12 straipsnis — Žalos atlyginimas nukentėjusiesiems nuo smurtinių tyčinių nusikaltimų — Išimtinai vidaus situacija — Akivaizdus Teisingumo Teismo jurisdikcijos nebuvimas)

19

2014/C 112/23

Byla C-193/13 P: 2014 m. sausio 16 d. Teisingumo Teismo (šeštoji kolegija) nutartis byloje nfon AG prieš Fon Wireless Ltd, Vidaus rinkos derinimo tarnybą (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (Apeliacinis skundas — Bendrijos prekių ženklas — Reglamentas (EB) Nr. 40/94 — Vaizdinis prekių ženklas, kuriame yra žodinis elementas „nfon“ — Vaizdinio Bendrijos prekių ženklo, kuriame yra žodinis elementas „fon“, ir žodinio nacionalinio prekių ženklo FON savininko protestas — Protesto atmetimas VRDT apeliacinėje taryboje)

19

2014/C 112/24

Byla C-332/13: 2014 m. sausio 16 d. Teisingumo Teismo nutartis byloje (Kúria (Vengrija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Ferenc Weigl prieš Nemzeti Innovációs Hivatal (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 30 straipsnis — Sąjungos teisės įgyvendinimas — Nebuvimas — Akivaizdus Teisingumo Teismo jurisdikcijos nebuvimas)

20

2014/C 112/25

Byla C-430/13: 2014 m. sausio 16 d. Teisingumo Teismo nutartis byloje (Fővárosi Ítélőtábla (Vengrija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Ilona Baradics ir kt. prieš QBE Insurance (Europe) Ltd Magyarországi Fióktelepe, Magyar Állam (Teisingumo Teismo procedūros reglamento 99 straipsnis — Kelionių, atostogų ir organizuotų išvykų paketai — Nacionalinės teisės aktai, nustatantys minimalų garantijos, kurią turi pateikti kelionių organizatorius tam, kad nemokumo atveju galėtų padengti vartotojų įmokėtas sumas, procentinį dydį)

21

2014/C 112/26

Byla C-651/13: 2013 m. gruodžio 9 d.Consiglio di Stato (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Lb Group Ltd prieš Ministero dell'Economia e delle Finanze ir kt.

21

2014/C 112/27

Byla C-652/13: 2013 m. gruodžio 9 d.Tribunale ordinario di Cagliari (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą baudžiamojoje byloje prieš Mirko Saba

22

2014/C 112/28

Byla C-689/13: 2013 m. gruodžio 24 d.Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje PFE prieš Airgest

22

2014/C 112/29

Byla C-18/14: 2014 m. sausio 16 d.College van Beroep voor het Bedrijfsleven (Nyderlandai) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje CO Sociedad de Gestion y Participación SA ir kt. prieš De Nederlandsche Bank NV, De Nederlandsche Bank NV prieš CO Sociedad de Gestion y Participación SA ir kt.

24

2014/C 112/30

Byla C-27/14: 2014 m. sausio 20 d.Landgericht Duisburg (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Elfriede Stermann, Hans Gerd Stermann prieš Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung AG

24

2014/C 112/31

Byla C-99/14: 2014 m. vasario 28 d.Federación Nacional de Empresarios de Minas de Carbón (Carbunión) pateiktas apeliacinis skundas dėl 2013 m. gruodžio 10 d. Bendrojo Teismo (antroji kolegija) priimtos nutarties Federación Nacional de Empresarios de Minas de Carbón (Carbunión) prieš Europos Sąjungos Tarybą byloje T-176/11

25

2014/C 112/32

Byla C-477/12: 2014 m. sausio 17 d. Teisingumo Teismo pirmininko nutartis byloje (Bundespatentgericht (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Hogan Lovells International LLP prieš Bayer CropScience K.K.

26

2014/C 112/33

Byla C-259/13: 2014 m. vasario 6 d. Teisingumo Teismo pirmininko nutartis byloje (Elena Recinto-Pfingsten (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Elena Recinto-Pfingsten prieš Swiss International Air Lines AG

26

 

Bendrasis Teismas

2014/C 112/34

Byla T-91/11: 2014 m. vasario 27 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje InnoLux prieš Komisiją (Konkurencija — Karteliai — Skystųjų kristalų monitorių (LCD) pasaulinė rinka — Susitarimai ir suderinti veiksmai dėl kainų ir gamybos pajėgumų — Teritorinė kompetencija — Vidaus pardavimai — Galutinių produktų su integruotais produktais, dėl kurių sudarytas kartelis, pardavimai — Vienas tęstinis pažeidimas — Baudos — Suapvalinimo metodas — Neribota jurisdikcija)

27

2014/C 112/35

Byla T-520/11: 2014 m. vasario 28 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Genebre prieš VRDT – General Electric (GE) (Bendrijos prekių ženklas — Protesto procedūra — Vaizdinio Bendrijos prekių ženklo GE paraiška — Ankstesnis žodinis nacionalinis prekių ženklas GE — Santykinis atmetimo pagrindas — Galimybė supainioti — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas)

27

2014/C 112/36

Byla T-602/11: 2014 m. vasario 27 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Pêra-Grave prieš VRDT – Fundação Eugénio de Almeida (QTA S. JOSÉ DE PERAMANCA) (Bendrijos prekių ženklas — Protesto procedūra — Vaizdinio Bendrijos prekių ženklo QTA S. JOSÉ DE PERAMANCA paraiška — Ankstesni vaizdiniai nacionaliniai prekių ženklai VINHO PERA-MANCA TINTO, VINHO PERA-MANCA BRANCO ir PÊRA-MANCA — Santykinis atmetimo pagrindas — Galimybė supainioti — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas)

28

2014/C 112/37

Byla T-229/12: 2014 m. vasario 27 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Advance Magazine Publishers prieš VRDT – López Cabré (VOGUE) (Bendrijos prekių ženklas — Protesto procedūra — Vaizdinio Bendrijos prekių ženklo VOGUE paraiška — Ankstesnis žodinis Bendrijos prekių ženklas VOGUE — Galimybė supainioti — Prekių tapatumas ar panašumas — Žymenų tapatumas ar panašumas — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas — Prekių ženklo registracijos paraiškos netikslumas — Reglamento Nr. 207/2009 26 straipsnio 1 dalies c punktas — Reglamento (EB) Nr. 2868/95 antros taisyklės 2 daliso — Dalinis atsisakymas registruoti)

29

2014/C 112/38

Byla T-416/12: 2014 m. kovo 5 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje HP Health Clubs Iberia prieš VRDT – Shiseido (ZENSATIONS) (Bendrijos prekių ženklas — Protesto procedūra — Vaizdinio Bendrijos prekių ženklo ZENSATIONS paraiška — Ankstesnis žodinis Bendrijos prekių ženklas ZEN — Santykinis atmetimo pagrindas — Galimybė supainioti — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas — Įstojusios į bylą šalies reikalavimų priimtinumas — Procedūros reglamento 46 straipsnis — Pareiga motyvuoti — Reglamento Nr. 207/2009 75 straipsnio pirmas sakinys — Faktinių aplinkybių nagrinėjimas savo iniciatyva — Reglamento Nr. 207/2009 76 straipsnio 1 dalis)

29

2014/C 112/39

Byla T-25/13: 2014 m. vasario 27 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Mäurer & Wirtz prieš VRDT – Sacra (4711 Aqua Mirabilis) (Bendrijos prekių ženklas — Protesto procedūra — Žodinio Bendrijos prekių ženklo „4711 Aqua Mirabilis“ paraiška — Ankstesnis žodinis Bendrijos prekių ženklas AQUA ADMIRABILIS — Santykinis atmetimo pagrindas — Galimybė supainioti — Ankstesnio prekių ženklo skiriamasis požymis — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas)

30

2014/C 112/40

Byla T-71/13: 2014 m. kovo 6 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Anapurna prieš VRDT – Annapurna (ANNAPURNA) (Bendrijos prekių ženklas — Prekių ženklo registracijos pripažinimo negaliojančia procedūra — Žodinis Bendrijos prekių ženklas ANNAPURNA — Įstojusios į bylą šalies prašymas panaikinti prekių ženklą — Bendrojo Teismo procedūros reglamento 134 straipsnio 1 — 3 dalys — Prekių ženklo naudojimas iš tikrųjų — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 15 straipsnio 1 dalies a punktas ir 51 straipsnio 1 dalies a punktas — Prekių ženklo naudojimo forma — Naudojimo registruotoms prekėms įrodymas)

31

2014/C 112/41

Byla T-79/09: 2014 m. sausio 31 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Prancūzija prieš Komisiją (Valstybės pagalba — Prancūzijoje pripažintų žemės ūkio tarpšakinių organizacijų veiksmų, skirtų atstovaujamų žemės ūkio sektorių nariams, pagrindų taisyklės — Finansavimas iš pripažintų privalomosiomis savanoriškų įmokų — Sprendimas, kuriuo pagalbos sistema pripažįstama suderinama su bendrąja rinka — Sprendimo atšaukimas — Poreikio priimti sprendimą nebuvimas)

31

2014/C 112/42

Sujungtos bylos T-162/11 ir T- 163/11: 2014 m. vasario 12 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Cofra prieš VRDT – O2 (can do) (Bendrijos prekių ženklas — Protestas — Protesto atsiėmimas — Poreikio priimti sprendimą nebuvimas)

32

2014/C 112/43

Byla T-87/12: 2014 m. vasario 6 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Duff Beer prieš VRDT - Twentieth Century Fox Film (Duff) (Bendrijos prekių ženklas — Protestas — Protesto atsiėmimas — Poreikio priimti sprendimą nebuvimas)

33

2014/C 112/44

Byla T-470/12: 2014 m. sausio 29 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Sothys Auriac prieš VRDTGrand Hotel Primavera (BEAUTY GARDEN) (Bendrijos prekių ženklas — Prašymas pripažinti registraciją negaliojančia — Prašymo pripažinti registraciją negaliojančia atsiėmimas — Poreikio priimti sprendimą nebuvimas)

33

2014/C 112/45

Byla T-180/13: 2014 m. vasario 7 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Pesquerias Riveirenses ir kt. prieš Tarybą (Ieškinys dėl panaikinimo — Žvejybos politika — Reglamentas (ES) Nr.o40/2013 — Bendras atsižvelgimas į šiaurinės ir pietinės dalies šiaurinio žydrojo merlango išteklius šiaurės vakarų Atlante nustatant BLSK — Tiesioginės sąsajos nebuvimas — Akivaizdus nepriimtinumas)

34

2014/C 112/46

Byla T-646/13: 2013 m. lapkričio 25 d. pareikštas ieškinys byloje Minority SafePack – one million signatures for diversity in Europe ir kt. prieš Komisiją

34

2014/C 112/47

Byla T-664/13: 2013 m. gruodžio 10 d. pareikštas ieškinys byloje Petco Animal Supllies Stores prieš VRDT – Gutiérrez Ariza (PETCO)

35

2014/C 112/48

Byla T-673/13: 2013 m. gruodžio 9 d. pareikštas ieškinys byloje European Coalition to End Animal Experiments prieš ECHA

36

2014/C 112/49

Byla T-711/13: 2013 m. gruodžio 20 d. pareikštas ieškinys byloje Harrys Pubar prieš VRDT – Harry’s New York Bar (HARRY’S BAR)

37

2014/C 112/50

Byla T-716/13: 2013 m. gruodžio 27 d. pareikštas ieškinys byloje Harry’s New York Bar prieš VRDT – Harrys Pubar (HARRY’S BAR)

38

2014/C 112/51

Byla T-721/13: 2013 m. gruodžio 31 d. pareikštas ieškinys byloje The Directv Group prieš VRDT – Bolloré (DIRECTV)

39

2014/C 112/52

Byla T-722/13: 2013 m. gruodžio 31 d. pareikštas ieškinys byloje The Directv Group prieš VRDT – Bolloré (DIRECTV)

39

2014/C 112/53

Byla T-7/14 P: 2014 m. sausio 2 d. BQ pateiktas apeliacinis skundas dėl 2013 m. spalio 23 d. Tarnautojų teismo sprendimo byloje F-39/12 BQ prieš Audito rūmus

40

2014/C 112/54

Byla T-17/14: 2014 m. sausio 8 d. pareikštas ieškinys byloje U4U ir kt. prieš Parlamentą ir Tarybą

41

2014/C 112/55

Byla T-20/14: 2014 m. sausio 8 d. pareikštas ieškinys byloje Nguyen prieš Tarybą

42

2014/C 112/56

Byla T-22/14: 2014 m. sausio 8 d. pareikštas ieškinys byloje Bergallou prieš Tarybą

43

2014/C 112/57

Byla T-23/14: 2014 m. sausio 6 d. pareikštas ieškinys byloje Bos ir kt. prieš Parlamentą ir Tarybą

44

2014/C 112/58

Byla T-40/14: 2014 m. sausio 10 d. pareikštas ieškinys byloje Electrabel ir Dunamenti Erőmű prieš Komisiją

45

2014/C 112/59

Byla T-49/14: 2014 m. sausio 17 d. pareikštas ieškinys byloje Zentralverband des Deutschen Bäckerhandwerks e.V. prieš Komisiją

46

2014/C 112/60

Byla T-66/14: 2014 m. sausio 24 d. pareikštas ieškinys byloje Bredenkamp ir kt. prieš Tarybą ir Komisiją

47

2014/C 112/61

Byla T-67/14: 2014 m. vasario 1 d. pareikštas ieškinys byloje Viraj Profiles prieš Tarybą

48

2014/C 112/62

Byla T-69/14: 2014 m. sausio 27 d. pareikštas ieškinys byloje UAB „MELT WATER“ prieš VRDT (MELT WATER Original)

48

2014/C 112/63

Byla T-70/14: 2014 m. sausio 27 d. pareikštas ieškinys byloje UAB „MELT WATER“ prieš VRDT (Butelio forma)

49

2014/C 112/64

Byla T-82/14: 2014 m. vasario 4 d. pareikštas ieškinys byloje Copernicus-Trademarks prieš VRDT – Maquet (LUCEO)

50

2014/C 112/65

Byla T-83/14: 2014 m. vasario 4 d. pareikštas ieškinys byloje LTJ Diffusion prieš VRDT – Arthur et Aston (ARTHUR & ASTON)

51

2014/C 112/66

Byla T-100/14: 2014 m. vasario 12 d. pareikštas ieškinys byloje Tecalan prieš VRDT – Ensinger (TECALAN)

51

2014/C 112/67

Byla T-101/14: 2014 m. vasario 10 d. pareikštas ieškinys byloje British Aggregates prieš Komisiją

52

2014/C 112/68

Byla T-102/14: 2014 m. vasario 17 d. pareikštas ieškinys byloje Deutsche Post prieš VRDT – PostNL Holding (TPG POST)

53

2014/C 112/69

Byla T-103/14: 2014 m. vasario 17 d. pareikštas ieškinys byloje Frucona Košice prieš Komisiją

53

2014/C 112/70

Byla T-105/14: 2014 m. vasario 12 d. pareikštas ieškinys byloje TrekStor prieš VRDT – Scanlab (iDrive)

54

2014/C 112/71

Byla T-111/14: 2014 m. vasario 17 d. pareikštas ieškinys byloje Unitec Bio prieš Tarybą

55

2014/C 112/72

Byla T-112/14: 2014 m. vasario 17 d. pareikštas ieškinys byloje Molinos Río de la Plata prieš Tarybą

55

2014/C 112/73

Byla T-113/14: 2014 m. vasario 17 d. pareikštas ieškinys byloje Oleaginosa Moreno Hermanos prieš Tarybą

56

2014/C 112/74

Byla T-114/14: 2014 m. vasario 17 d. pareikštas ieškinys byloje Vicentin prieš Tarybą

57

2014/C 112/75

Byla T-115/14: 2014 m. vasario 17 d. pareikštas ieškinys byloje Aceitera General Deheza prieš Tarybą

58

2014/C 112/76

Byla T-120/14: 2014 m. vasario 18 d. pareikštas ieškinys byloje PT Ciliandra Perkasa prieš Tarybą

58

2014/C 112/77

Byla T-121/14: 2014 m. vasario 18 d. pareikštas ieškinys byloje PT Pelita Agung Agrindustri prieš Tarybą

60

2014/C 112/78

Byla T-126/14: 2014 m. vasario 21 d. pareikštas ieškinys byloje Nyderlandai prieš Komisiją

61


LT

 

Top