Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2014:102:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, C 102, 2014 m. balandžio 7 d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0960

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 102

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir pranešimai

57 tomas
2014m. balandžio 7d.


Pranešimo Nr.

Turinys

Puslapis

 

IV   Pranešimai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

 

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas

2014/C 102/01

Europos Sąjungos institucijų, įstaigų ir organų pranešimai Europos Sąjungos Teisingumo Teismas OL C 93, 2014 3 29

1


 

V   Nuomonės

 

TEISINĖS PROCEDŪROS

 

Teisingumo Teismas

2014/C 102/02

Byla C-469/12: 2013 m. lapkričio 14 d. Teisingumo Teismo nutartis byloje (Handelsgericht Wien (Austrija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Krejci Lager & Umschlagbetriebs GmbH prieš Olbrich Transport und Logistik GmbH (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Laisvės, saugumo ir teisingumo erdvė — Briuselio konvencija — Teismų bendradarbiavimas civilinėse bylose — Reglamentas (EB) Nr. 44/2001 — 5 straipsnio 1 punkto b papunktis — Jurisdikcija — Specialioji jurisdikcija — Nuoroda „dėl sutarties“ — Sąvoka „paslaugų teikimas“ — Prekių sandėliavimo sutartis)

2

2014/C 102/03

Bylos C-488/12–C-491/12 ir C-526/12: 2013 m. spalio 10 d. Teisingumo Teismo nutartis byloje (Debreceni Munkaügyi Bíróság (Vengrija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Sándor Nagy (C-488/12) prieš Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal, Lajos Tiborné Böszörményi (C-489/12), Róbert Gálóczhi-Tömösváry (C-490/12), Magdolna Margit Szabadosné Bay (C-491/12) prieš Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal ir Józsefné Ványai (C-26/12) prieš Nagyrábé Község Polgármesteri Hivatal (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 30 straipsnis — Sąjungos teisės įgyvendinimas — Nebuvimas — Akivaizdus Teisingumo Teismo kompetencijos nebuvimas)

3

2014/C 102/04

Sujungtos bylos C-537/12 ir C-116/13: 2013 m. lapkričio 14 d. Teisingumo Teismo nutartis byloje (Juzgado de Primera Instancia e Instrucción no 1 de Catarroja, Juzgado de Primera Instancia no 17 de Palma de Mallorca (Ispanija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Banco Popular Español SA prieš Maria Teodolinda Rivas Quichimbo, Wilmar Edgar Cun Pérez (C-537/12) ir Banco de Valencia SA prieš Joaquín Valldeperas Tortosa, María Ángeles Miret Jaume (C-116/13) (Direktyva 93/13/EEB — Teisingumo Teismo procedūros reglamento 99 straipsnis — Sutartys su vartotojais — Hipoteka įkeistu turtu užtikrintos paskolos sutartis — Išieškojimo iš hipoteka įkeisto turto procedūra — Su vykdymu susijusius klausimus nagrinėjančio nacionalinio teismo jurisdikcija — Nesąžiningos sąlygos — Vertinimo kriterijai)

3

2014/C 102/05

Byla C-550/12 P: 2013 m. lapkričio 14 d. Teisingumo Teismo nutartis byloje J prieš Parlamentą (SESV 227 straipsnis — Peticijos teisė — Europos Parlamentui pateikta peticija — Sprendimas palikti nenagrinėtą — Peticija, nesusijusi su Sąjungos veiklos sritimis)

5

2014/C 102/06

Byla C-581/12 P: 2013 m. lapkričio 21 d. Teisingumo Teismo (dešimtoji kolegija) nutartis byloje Kuwait Petroleum Corp., Kuwait Petroleum International Ltd, Kuwait Petroleum (Nederland) BV prieš Europos Komisiją (Apeliacinis skundas — Karteliai — Nyderlandų kelių bitumo rinka — Kelių bitumo kainos nustatymas — Nuolaidų kelių tiesėjams nustatymas — 2002 m. pranešimas dėl bendradarbiavimo — 23 punkto b papunkčio paskutinė pastraipa — Dalinis atleidimas nuo baudos — Faktinės aplinkybės, kurios Europos Komisija anksčiau nežinojo, įrodymas — Akivaizdžia nepriimtinas arba akivaizdžiai nepagrįstas apeliacinis skundas)

5

2014/C 102/07

Byla C-593/12: 2013 m. spalio 24 d. Teisingumo Teismo (septintoji kolegija) nutartis byloje Lancôme parfums et beauté & Cie prieš Vidaus rinkos derinimo tarnybą (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui), Focus Magazin Verlag GmbH (Apeliacinis skundas — Bendrijos prekių ženklas — Žodinis prekių ženklas Color Focus — Žodinio Bendrijos prekių ženklo savininko „Focus“ prašymas pripažinti negaliojančiu — Pripažinimas negaliojančiu — Atsisakymas — Procedūros reglamento 149 straipsnis — Dalyką praradęs apeliacinis skundas — Poreikio priimti sprendimą nebuvimas)

6

2014/C 102/08

Byla C-617/12: 2013 m. lapkričio 14 d. Teisingumo Teismo nutartis byloje (High Court of Justice (Chancery Division) (Jungtinė Karalystė) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Astrazeneca AB prieš Comptroller General of Patents (Žmonėms skirti vaistai — Papildomos apsaugos liudijimas — Reglamentas (EB) Nr. 469/2009 — 13 straipsnio 1 dalis — Sąvoka „pirmasis leidimas pateikti produktą į Bendrijos rinką“ — Institut suisse des produits thérapeutiques (Swissmedic) išduotas leidimas — Automatinis pripažinimas Lichtenšteine — Europos vaistų agentūros išduotas leidimas — Liudijimo galiojimo trukmė)

7

2014/C 102/09

Byla C-5/13: 2013 m. spalio 10 d. Teisingumo Teismo (devintoji kolegija) nutartis byloje (Szombathelyi Törvényszék – Vengrija prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Ferenc Tibor Kovács prieš Vas Megyei Rendőr-főkapitányság (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — SESV 45 straipsnis — Laisvas darbuotojų judėjimas — Nacionalinės teisės aktai, pagal kuriuos vairuotojas, naudojantis transporto priemonę su užsienio valstybės numerio ženklu, privalo per policijos patikrinimą vietoje pateikti įrodymus, jog transporto priemone naudojasi teisėtai, kurių nepateikus skiriama bauda)

8

2014/C 102/10

Byla C-49/13: 2014 m. lapkričio 14 d. Teisingumo Teismo nutartis byloje (Úřad průmyslového vlastnictví (Čekijos Respublika) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) MF 7 a.s. prieš MAFRA a.s. (SESV 267 straipsnis — Sąvoka „teismas“ — Procedūra, skirta teisminio pobūdžio sprendimui priimti — Nepriklausomumas — Akivaizdus Teisingumo Teismo jurisdikcijos nebuvimas)

8

2014/C 102/11

Byla C-70/13 P: 2013 m. gruodžio 12 d. Teisingumo Teismo nutartis byloje Getty Images (US), Inc. prieš Vidaus rinkos derinimo tarnybą (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (Apeliacinis skundas — Bendrijos prekių ženklas — Reglamentas (EB) Nr.o207/2009 — 7 straipsnio 1 dalies b ir c punktai — Absoliutūs atmetimo pagrindai — Skiriamojo požymio nebuvimas — Apibūdinamasis pobūdis — Žodinis prekių ženklas PHOTOS.COM — Dalinis atsisakymas įregistruoti — Vienodas požiūris — VRDT pareiga atsižvelgti į ankstesnę savo sprendimų praktiką — Iš dalies akivaizdžiai nepriimtinas ir iš dalies akivaizdžiai nepagrįstas apeliacinis skundas)

9

2014/C 102/12

Byla C-167/13: 2013 m. lapkričio 28 d. Teisingumo Teismo (aštuntoji kolegija) nutartis (Conseil régional d'expression française de l'ordre des médecins vétérinaires (Belgija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) drausminėje byloje prieš Jean Devillers (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Teisingumo Teismo procedūros reglamento 53 straipsnio 2 dalis — Conseil régional d'expression française de l'ordre des médecins vétérinaires — „Nacionalinio teismo“ sąvoka pagal SESV 267 straipsnį — Teisingumo Teismo jurisdikcijos nebuvimas)

10

2014/C 102/13

Byla C-210/13: 2013 m. lapkričio 14 d. Teisingumo Teismo nutartis byloje (High Court of Justice (Chancery Division) (Jungtinė Karalystė) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Glaxosmithkline Biologicals SA, Glaxosmithkline Biologicals, Niederlassung der Smithkline Beecham Pharma GmbH & Co. KG prieš Comptroller-General of Patents, Designs and Trade Marks (Žmonėms skirti vaistai — Papildomos apsaugos liudijimas — Reglamentas (EB) Nr. 469/2009 — Sąvokos „veiklioji sudedamoji dalis“ ir „veikliųjų sudedamųjų dalių derinys“ — Adjuvantas)

10

2014/C 102/14

Byla C-257/13: 2013 m. lapkričio 14 d. Teisingumo Teismo nutartis byloje (Tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône (Prancūzija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Anouthani Mlamali prieš Caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Teisingumo Teismo procedūros reglamento 94 straipsnis — Pakankamos informacijos apie pagrindinės bylos faktines aplinkybes ir teisinį pagrindą bei apie būtinybę pateikti atsakymą grindžiančias priežastis nepateikimas — Akivaizdus nepriimtinumas)

11

2014/C 102/15

Byla C-258/13: 2013 m. lapkričio 28 d. Teisingumo Teismo nutartis byloje (5a Vara Cível de Lisboa (Portugalija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Sociedade Agrícola e Imobiliária da Quinta de S. Paio, Lda prieš Instituto da Segurança Social, IP (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija — Teisė į veiksmingą teisinę gynybą — Pelno siekiantys juridiniai asmenys — Teisinė pagalba — Sąsajos su Sąjungos teise nebuvimas — Akivaizdus Teisingumo Teismo jurisdikcijos nebuvimas)

12

2014/C 102/16

Byla C-1/14: 2014 m. vasario 2 d.Grondwettelijk Hof (Belgija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje KPN Group Belgium NV, Mobistar NV prieš Ministerraad, įstojusi į bylą šalis: Belgacom NV

12

2014/C 102/17

Byla C-3/14: 2014 m. sausio 3 d.Sąd Najwyższy (Lenkija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Polska Telefonia Cyfrowa SA w Warszawie prieš Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej

13

2014/C 102/18

Byla C-8/14: 2004 m. sausio 10 d.Juzgado de Primera Instancia (Ispanija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Unnim Banc, S.A. prieš Diego Fernández Gabarro ir kt.

14

2014/C 102/19

Byla C-9/14: 2014 m. sausio 13 d. Hoge Raad der Nederlanden (Nyderlandai) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Staatssecretaris van Financiën prieš D.G. Kieback

14

2014/C 102/20

Byla C-16/14: 2014 m. sausio 16 d. Hof van Beroep te Gent (Belgija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Property Development Company NV prieš Belgische Staat

15

2014/C 102/21

Byla C-31/14 P: 2014 m. sausio 21 d. Vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) pateiktas apeliacinis skundas dėl 2013 m. lapkričio 8 d. Bendrojo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimo byloje T-536/10, Kessel Marketing & Vertriebs GmbH prieš Vidaus rinkos derinimo tarnybą (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui)

15

2014/C 102/22

Byla C-32/14: 2014 m. ss 23 d. Fővárosi Törvényszék (Vengrija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje ERSTE Bank Hungary Zrt. prieš Attila Sugár

16

2014/C 102/23

Byla C-33/14 P: 2014 m. sausio 24 d.Mory SA, likviduojama, Mory Team, likviduojama, Superga Invest pateiktas apeliacinis skundas dėl 2013 m. lapkričio 11 d. Bendrojo Teismo (septintoji kolegija) priimtos nutarties byloje T-545/12, Mory ir kt. prieš Komisiją

17

2014/C 102/24

Byla C-35/14 P: 2014 m. sausio 23 d. Enercon GmbH pateiktas apeliacinis skundas dėl 2013 m. lapkričio 12 d. Bendrojo Teismo (ketvirtoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-245/12 Gamesa Eólica, SL prieš Vidaus rinkos derinimo tarnybą (VRDT)

18

2014/C 102/25

Byla C-37/14: 2014 m. sausio 24 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Komisija prieš Prancūzijos Respubliką

18

2014/C 102/26

Byla C-39/14: 2014 m. sausio 27 d. Bundesgerichtshof (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Bodenverwertungs- und -verwaltungs GmbH (BVVG) ir kt.

19

2014/C 102/27

Byla C-40/14: 2014 m. sausio 27 d.Cour de cassation (Prancūzija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Direction générale des douanes et droits indirects, Chef de l'agence de poursuites de la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, Direction régionale des douanes et droits indirects de Lyon prieš Utopia SARL, veikiančią komerciniu pavadinimu Marshall Bioresources

19

2014/C 102/28

Byla C-41/14: 2014 m. sausio 27 d.Cour de cassation (Prancūzija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Christie’s France SNC prieš Syndicat national des antiquaires

20

2014/C 102/29

Byla C-47/14: 2014 m. sausio 30 d. Hoge Raad der Nederlanden (Nyderlandai) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Holterman Ferho Exploitatie BV ir kt. prieš F.L.F. Spies von Büllesheim

20

2014/C 102/30

Byla C-48/14: 2014 m. sausio 30 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Parlamentas prieš Europos Sąjungos Tarybą

21

2014/C 102/31

Byla C-53/14 P: 2014 m. vasario 4 d.JAS Jet Air Service France (JAS) pateiktas apeliacinis skundas dėl 2013 m. gruodžio 3 d. Bendrojo Teismo (ketvirtoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-573/11 JAS Jet Air Service France (JAS) prieš Komisiją

22

2014/C 102/32

Byla C-55/14: 2014 m. vasario 5 d.Cour d'appel de Mons (Belgija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Régie communale autonome du stade Luc Varenne prieš Belgijos valstybę

23

2014/C 102/33

Byla C-68/14: 2014 m. vasario 10 d.Tribunale Ordinario di Aosta (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Equitalia Nord SpA prieš CLR di Camelliti Serafino & C. Snc

24

2014/C 102/34

Byla C-71/04: 2014 m. vasario 10 d.First-tier Tribunal (Information Rights) (Jungtinė Karalystė) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje East Sussex County Council prieš The Information Commissioner, Property Search Group, Local Government Association

25

2014/C 102/35

Byla C-77/14: 2014 m. vasario 12 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Komisija prieš Graikijos Respubliką

25

2014/C 102/36

Byla C-78/14 P: 2014 m. vasario 13 d. Europos Komisijos pateiktas apeliacinis skundas dėl 2013 m. gruodžio 12 d. Bendrojo Teismo (penktoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-117/12 ANKO prieš Komisiją

26

2014/C 102/37

Byla C-87/14: 2014 m. vasario 18 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Komisija prieš Airiją

27

2014/C 102/38

Byla C-462/12: 2013 m. lapkričio 22 d. Teisingumo Teismo pirmininko nutartis byloje Europos Komisija prieš Vengriją

28

2014/C 102/39

Byla C-598/12: 2013 m. lapkričio 22 d. Teisingumo Teismo pirmininko nutartis byloje Europos Komisija prieš Lenkijos Respubliką, dalyvaujant: Nyderlandų Karalystei, Vokietijos Federacinei Respublikai, Čekijos Respublikai, Suomijos Respublikai, Jungtinei Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystei, Estijos Respublikai

28

2014/C 102/40

Byla C-55/13: 2013 m. gruodžio 18 d. Teisingumo Teismo pirmininko nutartis byloje Europos Komisija prieš Lenkijos Respubliką; įstojusios į bylą šalys: Nyderlandų Karalystė, Čekijos Respublika, Vokietijos Federacinė Respublika, Suomijos Respublika, Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė, Estijos Respublika

28

2014/C 102/41

Byla C-109/13: 2013 m. gruodžio 18 d. Teisingumo Teismo pirmininko nutartis byloje Europos Komisija prieš Suomijos Respubliką, įstojusios į bylą šalys: Švedijos Karalystė, Čekijos Respublika, Vokietijos Federacinė Respublika, Lenkijos Respublika, Nyderlandų Karalystė, Prancūzijos Respublika, Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė, Estijos Respublika

29

2014/C 102/42

Byla C-111/13: 2013 m. gruodžio 18 d. Teisingumo Teismo pirmininko nutartis byloje Europos Komisija prieš Suomijos Respubliką, įstojusios į bylą šalys: Švedijos Karalystė, Čekijos Respublika, Vokietijos Federacinė Respublika, Lenkijos Respublika, Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė, Estijos Respublika

29

2014/C 102/43

Byla C-169/13: 2013 m. lapkričio 22 d. Teisingumo Teismo pirmininko nutartis byloje Europos Komisija prieš Lenkijos Respubliką

29

2014/C 102/44

Byla C-178/13: 2013 m. lapkričio 22 d. Teisingumo Teismo pirmininko nutartis byloje Europos Komisija prieš Suomijos Respubliką

29

2014/C 102/45

Byla C-188/13: 2013 m. lapkričio 22 d. Teisingumo Teismo pirmininko nutartis byloje Europos Komisija prieš Slovėnijos Respubliką

30

2014/C 102/46

Byla C-253/13: 2013 m. spalio 21 d. Teisingumo Teismo pirmininko nutartis byloje Europos Komisija prieš Bulgarijos Respubliką

30

2014/C 102/47

Byla C-276/13: 2013 m. rugsėjo 11 d. Teisingumo Teismo pirmininko nutartis byloje (Juzgado de lo Mercantil de Pontevedra – Ispanija prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Pablo Acosta Padín prieš Hijos de J. Barreras SA

30

2014/C 102/48

Byla C-321/13: 2013 m. spalio 21 d. Teisingumo Teismo pirmininko nutartis byloje Europos Komisija prieš Belgijos Karalystę

30

2014/C 102/49

Byla C-403/13: 2013 m. lapkričio 22 d. Teisingumo Teismo pirmininko nutartis byloje (High Court of Ireland (Airija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Lisa Kelly prieš Minister for Social Protection

31

 

Bendrasis Teismas

2014/C 102/50

Byla T-128/11: 2014 m. vasario 27 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje LG Display ir LG Display Taiwan prieš Komisiją (Konkurencija — Karteliai — Skystųjų kristalų monitorių (LCD) pasaulinė rinka — Susitarimai ir suderinti veiksmai dėl kainų ir gamybos pajėgumų — Vidaus pardavimai — Teisė į gynybą — Baudos — Atleidimas nuo dalies baudos — Vienas tęstinis pažeidimas — „Ne bis in idem“ principas)

32

2014/C 102/51

Byla T-256/11: 2014 m. vasario 27 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Ezz ir kt. prieš Tarybą (Bendra užsienio ir saugumo politika — Ribojamosios priemonės, taikomos tam tikriems asmenims ir subjektams, atsižvelgiant į padėtį Egipte — Lėšų įšaldymas — Teisinis pagrindas — Pareiga motyvuoti — Fakto klaida — Teisė į gynybą — Teisė į veiksmingą teisminę gynybą — Nuosavybės teisė — Laisvė užsiimti verslu)

32

2014/C 102/52

Byla T-37/12: 2014 m. vasario 27 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Advance Magazine Publishers prieš VRDT – López Cabré (TEEN VOGUE) (Bendrijos prekių ženklas — Protesto procedūra — Žodinio Bendrijos prekių ženklo TEEN VOGUE paraiška — Ankstesnis žodinis nacionalinis prekių ženklas VOGUE — Santykinis atmetimo pagrindas — Galimybė supainioti — Prekių tapatumas — Žymenų panašumas — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas — Ankstesnio prekių ženklo naudojimo iš tikrųjų įrodymas — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 42 straipsnio 2 ir 3 dalys — Reglamento (EB) Nr. 2868/95 22 taisyklės 3 dalis — Dalinis atsisakymas registruoti)

33

2014/C 102/53

Byla T-225/12: 2014 m. vasario 27 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Lidl Stiftung prieš VRDT – Lídl Music (LIDL express) (Bendrijos prekių ženklas — Protesto procedūra — Vaizdinio Bendrijos prekių ženklo „LIDL express“ paraiška — Ankstesnis vaizdinis nacionalinis prekių ženklas LÍDL MUSIC — Santykinis atmetimo pagrindas — Galimybė supainioti — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas — Ankstesnio prekių ženklo naudojimas iš tikrųjų — Reglamento Nr. 207/2009 15 straipsnio 1 dalis ir 42 straipsnio 2 ir 3 dalys)

34

2014/C 102/54

Byla T-226/12: 2014 m. vasario 27 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Lidl Stiftung prieš VRDT – Lídl Music (LIDL) (Bendrijos prekių ženklas — Protesto procedūra — Vaizdinio Bendrijos prekių ženklo LIDL paraiška — Ankstesnis vaizdinis nacionalinis prekių ženklas LÍDL MUSIC — Santykinis atmetimo pagrindas — Galimybė supainioti — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas — Ankstesnio prekių ženklo naudojimas iš tikrųjų — Reglamento Nr. 207/2009 15 straipsnio 1 dalis ir 42 straipsnio 2 ir 3 dalys)

34

2014/C 102/55

Byla T-331/12: 2014 m. vasario 26 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Sartorius Lab Instruments prieš VRDT (Geltonas apskritimo lankas ekrano apačioje) (Bendrijos prekių ženklas — Bendrijos prekių ženklo, kurį sudaro geltonas apskritimo lankas ekrano apačioje, paraiška — Žymuo — Absoliutus atmetimo pagrindas — Skiriamojo požymio nebuvimas — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies b punktas)

35

2014/C 102/56

Byla T-509/12: 2014 m. vasario 27 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Advance Magazine Publishers prieš VRDT – Nanso Group (TEEN VOGUE) (Bendrijos prekių ženklas — Protesto procedūra — Žodinio Bendrijos prekių ženklo TEEN VOGUE paraiška — Ankstesnis žodinis nacionalinis prekių ženklas VOGUE — Priimtinumas — Reikalavimų kvalifikavimas — Santykinis atmetimo pagrindas — Galimybė supainioti — Prekių tapatumas ar panašumas — Žymenų panašumas — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas — Dalinis atsisakymas registruoti)

36

2014/C 102/57

Byla T-6/14: 2014 m. sausio 3 d. pareikštas ieškinys byloje Banco de Santander ir kiti prieš Komisiją

36

2014/C 102/58

Byla T-72/14: 2014 m. sausio 30 d. pareikštas ieškinys byloje Bateaux mouches prieš VRDT (BATEAUX MOUCHES)

37

2014/C 102/59

Byla T-73/14: 2014 m. vasario 4 d. pareikštas ieškinys byloje Red Bull prieš VRDT – Automobili Lamborghini (Dviejų jaučių pavaizdavimas)

38

2014/C 102/60

Byla T-80/14: 2014 m. vasario 4 d. pareikštas ieškinys byloje PT Musim Mas prieš Tarybą

38

2014/C 102/61

Byla T-95/14: 2014 m. vasario 7 d. pareikštas ieškinys byloje Iranian Offshore Engineering & Construction prieš Tarybą

40

2014/C 102/62

Byla T-99/14: 2014 m. vasario 17 d. pareikštas ieškinys byloje Alesa prieš Komisiją

41

2014/C 102/63

Byla T-122/14: 2014 m. vasario 19 d. pareikštas ieškinys byloje Italija prieš Komisiją

42

 

Tarnautojų teismas

2014/C 102/64

Byla F-53/13: 2014 m. vasario 26 d. Tarnautojų teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje Diamantopoulos prieš EIVT (Viešoji tarnyba — Pareigūnai — Pareigų paaukštinimas — Sprendimas nepaaukštinti ieškovo pareigų, priskiriant jį prie AD 12 lygio — Implicitinis sprendimas atmesti skundą — Eksplicitinis sprendimas atmesti skundą, priimtas po to, kai buvo pareikštas ieškinys — Motyvavimas)

44

2014/C 102/65

Byla F-118/11 R: 2014 m. vasario 25 d. Tarnautojų teismo (trečioji kolegija) nutartis byloje Marcuccio prieš Komisiją (Viešoji tarnyba — Pareigūnai — Paskyrimų tarnybos sprendimas išleisti pareigūną į pensiją ir paskirti invalidumo pašalpą — Sprendimas, kuriame neišnagrinėtos ligos profesinės priežastys, pagrindusios išleidimą į pensiją — Paskyrimų tarnybos pareiga pripažinti ligą profesine Pareigūnų tarnybos nuostatų 78 straipsnio penkta pastraipa — Būtinybė sukviesti naują invalidumo komitetą — Ankstesnio sprendimo, priimto pagal Pareigūnų tarnybos nuostatų 73 straipsnį, reikšmė Procedūros reglamento 76 straipsnis — Iš dalies akivaizdžiai nepriimtinas ir iš dalies akivaizdžiai nepagrįstas ieškinys)

44

2014/C 102/66

Byla F-155/12 R: 2014 m. vasario 25 d. Tarnautojų teismo pirmosios kolegijos nutartis byloje García Domínguez prieš Komisiją (Viešoji tarnyba — Konkursas — Pranešimas apie konkursą EPSO/AD/215/11 — Neįrašymas į rezervo sąrašą — Sprendimo atmesti kandidatūrą motyvavimas — Vienodo požiūrio principas — Interesų konfliktas)

45

2014/C 102/67

Byla F-11/14: 2014 m. vasario 7 d. pareikštas ieškinys byloje ZZ prieš EIVT

45

2014/C 102/68

Byla F-13/14: 2014 m. vasario 17 d. pareikštas ieškinys byloje ZZ prieš Komisiją

46


LT

 

Top