Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2014:085:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, C 085, 2014m. kovas 22d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0960

doi:10.3000/19770960.C_2014.085.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 85

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir pranešimai

57 tomas
2014m. kovo 22d.


Pranešimo Nr.

Turinys

Puslapis

 

IV   Pranešimai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

 

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas

2014/C 085/01

Paskutinis Europos Sąjungos Teisingumo Teismo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje skelbiamas leidinys OL C 78, 2014 3 15

1


 

V   Nuomonės

 

TEISINĖS PROCEDŪROS

 

Teisingumo Teismas

2014/C 085/02

Byla C-292/11 P: 2014 m. sausio 15 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas byloje Europos Komisija prieš Portugalijos Respubliką (Apeliacinis skundas — Įsipareigojimų neįvykdymą konstatuojančio Teisingumo Teismo sprendimo vykdymas — Periodinė bauda — Nurodymas sumokėti — Įsipareigojimų neįvykdymą lėmusių nacionalinės teisės aktų panaikinimas — Komisijos atliktas priemonių, kurias valstybė narė taikė Teisingumo Teismo sprendimui įvykdyti, vertinimas — Ribos — Teisingumo Teismo ir Bendrojo Teismo jurisdikcijos pasidalijimas)

2

2014/C 085/03

Byla C-67/12: 2014 m. sausio 16 d. Teisingumo Teismo (dešimtoji kolegija) sprendimas byloje Europos Komisija prieš Ispanijos Karalystę (Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — Direktyva 2002/91/EB — Pastatų energinis naudingumas — 3, 7 ir 8 straipsniai — Nevisiškas perkėlimas)

2

2014/C 085/04

Byla C-176/12: 2014 m. sausio 15 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas byloje (Cour de cassation (Prancūzija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Association de médiation sociale prieš Union locale des syndicats CGT ir kt. (Socialinė politika — Direktyva 2002/14/EB — Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija — 27 straipsnis — Personalui atstovaujančių institucijų įsteigimo susiejimas su tam tikromis įdarbintų darbuotojų skaičiaus ribomis — Ribų apskaičiavimas — Sąjungos teisei prieštaraujanti nacionalinės teisės norma — Nacionalinio teismo vaidmuo)

3

2014/C 085/05

Byla C-226/12: 2014 m. sausio 16 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje (Audiencia Provincial de Oviedo (Ispanija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Constructora Principado S.A. prieš José Ignacio Menéndez Álvarez (Direktyva 93/13/EEB — Su vartotojais sudarytos sutartys — Nekilnojamojo turto pirkimo–pardavimo sutartis — Nesąžiningos sąlygos — Vertinimo kriterijai)

3

2014/C 085/06

Byla C-270/12: 2014 m. sausio 22 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas byloje Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė prieš Europos Parlamentą, Europos Sąjungos Tarybą (Reglamentas (ES) Nr. 236/2012 — Skolintų vertybinių popierių pardavimas ir tam tikri kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandorių aspektai — 28 straipsnis — Galiojimas — Teisinis pagrindas — Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijai suteikti intervenciniai įgaliojimai išskirtinėmis sąlygomis)

4

2014/C 085/07

Byla C-300/12: 2014 m. sausio 16 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje (Bundesfinanzhof (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Finanzamt Düsseldorf-Mitte prieš Ibero Tours GmbH (Pridėtinės vertės mokestis — Kelionių agentūrų sandoriai — Nuolaidų keleiviams suteikimas — Vykdant tarpininkavimo veiklą suteiktų paslaugų apmokestinamosios vertės nustatymas)

4

2014/C 085/08

Byla C-328/12: 2014 m. sausio 16 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje (Bundesgerichtshof (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Ralph Schmid (administratorius bankroto byloje, iškeltoje Aletta Zimmermman) prieš Lilly Hertel (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Teismų bendradarbiavimas civilinėse bylose — Reglamentas (EB) Nr. 1346/2000 — Bankroto bylos — Per bankroto procedūrą pareikštas ieškinys dėl sandorio nuginčijimo — Atsakovo nuolatinė gyvenamoji vieta trečiojoje valstybėje — Valstybės narės, kurioje yra skolininko pagrindinių turtinių interesų vieta, teismo jurisdikcija)

5

2014/C 085/09

Byla C-371/12: 2014 m. sausio 23 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje (Tribunale di Tivoli (Italija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Enrico Petillo, Carlo Petillo prieš Unipol (Privalomasis variklinių transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimas — Direktyvos 72/166/EEB, 84/5/EEB, 90/232/EEB ir 2009/103/EEB — Eismo įvykis — Neturtinė žala — Atlyginimas — Nacionalinės nuostatos, kuriose nustatyti su eismo įvykiais susiję apskaičiavimo metodai, kurie yra ne tokie palankūs nukentėjusiems asmenims kaip numatytieji bendrojoje civilinės atsakomybės sistemoje — Suderinamumas su šiomis direktyvomis)

5

2014/C 085/10

Byla C-378/12: 2014 m. sausio 16 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje (a (Jungtinė Karalystė) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) a prieš b (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Direktyva 2004/38/EB — 16 straipsnio 2 ir 3 dalys — Sąjungos piliečio šeimos narių trečiųjų šalių piliečių teisė nuolat gyventi šalyje — Atsižvelgimas į šių piliečių įkalinimo laikotarpius)

6

2014/C 085/11

Byla C-400/12: 2014 m. sausio 16 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje (Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) London (Jungtinė Karalystė) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Secretary of State for the Home Department prieš M. G. (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Direktyva 2004/38/EB — 28 straipsnio 3 dalies a punktas — Apsauga nuo išsiuntimo iš šalies — Dešimties metų laikotarpio skaičiavimo tvarka — Atsižvelgimas į įkalinimo laikotarpius)

7

2014/C 085/12

Byla C-423/12: 2014 m. sausio 16 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas byloje (Kammarrätten i Stockholm — Migrationsöverdomstolen (Švedija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Flora May Reyes prieš Migrationsverket (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Direktyva 2004/38/EB — Sąjungos piliečių ir jų šeimos narių teisė laisvai judėti ir gyventi valstybių narių teritorijoje — Trečiosios valstybės piliečio, tiesioginio asmens, turinčio teisę gyventi valstybėje narėje, palikuonio, teisė gyventi šioje valstybėje narėje — Sąvoka „išlaikytinis“)

7

2014/C 085/13

Byla C-429/12: 2014 m. sausio 16 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje (Oberlandesgericht Innsbruck (Austrija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Siegfried Pohl prieš ÖBB Infrastruktur AG (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Vienodas požiūris užimtumo ir profesinėje srityje — Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 21 straipsnis — SESV 45 straipsnis — Direktyva 2000/78/EB — Skirtingas požiūris dėl amžiaus — Paaukštinant pagal darbo užmokesčio skalę reikšmingos atskaitos dienos nustatymas — Senaties terminas — Veiksmingumo principas)

8

2014/C 085/14

Byla C-481/12: 2014 m. sausio 16 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (Lietuva) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) UABJuveltaprieš VĮLietuvos prabavimo rūmai“ (Laisvas prekių judėjimas — SESV 34 straipsnis — Kiekybiniai importo apribojimai — Lygiaverčio poveikio priemonės — Prekyba tauriųjų metalų gaminiais — Prabavimo ženklas — Importo valstybės narės teisės aktuose įtvirtinti reikalavimai)

9

2014/C 085/15

Byla C-558/12 P: 2014 m. sausio 23 d. Teisingumo Teismo (šeštoji kolegija) sprendimas byloje Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT) prieš riha WeserGold Getränke GmbH & Co. KG (anksčiau Wesergold Getränkeindustrie GmbH & Co. KG), Lidl Stiftung & Co. KG (Apeliacinis skundas — Bendrijos prekių ženklas — Žodinis prekių ženklas WESTERN GOLD — Žodinių nacionalinių, tarptautinių ir Bendrijos prekių ženklų WeserGold, Wesergold ir WESERGOLD savininko protestas)

9

2014/C 085/16

Byla C-45/13: 2014 m. sausio 16 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas byloje (Oberster Gerichtshof (Austrija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Andreas Kainz prieš Pantherwerke AG (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Teismų jurisdikcija civilinėse ir komercinėse bylose — Reglamentas (EB) Nr. 44/2001 — Atsakomybė už gaminį su trūkumais — Prekė, pagaminta vienoje valstybėje narėje, o parduota kitoje — Sąvokos „vieta, kurioje įvyko žalą sukėlęs įvykis ar jis gali įvykti“ išaiškinimas — Įvykio, dėl kurio atsirado žala, vieta)

10

2014/C 085/17

Byla C-371/13: 2013 m. liepos 2 d.Tribunalul Sibiu (Rumunija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje SC Schuster & Co Ecologic SRL prieš Direcția Generală a Finanțelor Publice a Județului Sibiu

10

2014/C 085/18

Byla C-654/13: 2013 m. gruodžio 10 d.Szombathelyi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Vengrija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Delphi Hungary Autóalkatrész Gyártó Kft. prieš Nemzeti Adó- és Vámhivatal Nyugat-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága (NAV)

10

2014/C 085/19

Byla C-656/13: 2013 m. gruodžio 12 d.Nejvyšší soud České republiky (Čekijos Respublika) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje L prieš M, R ir K

11

2014/C 085/20

Byla C-658/13: 2013 m. gruodžio 12 d.Landgericht Hannover (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Wilhelm Spitzner, Maria-Luise Spitzner prieš TUIfly GmbH

12

2014/C 085/21

Byla C-665/13: 2013 m. gruodžio 16 d.Tribunal do Trabalho de Lisboa (Portugalija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Sindicato Nacional dos Profissionais de Seguros e Afins prieš Via Directa — Companhia de Seguros SA

12

2014/C 085/22

Byla C-666/13: 2013 m. gruodžio 16 d.Finanzgericht Düsseldorf (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Rohm Semiconductor GmbH prieš Hauptzollamt Krefeld

12

2014/C 085/23

Byla C-668/13: 2013 m. gruodžio 16 d.Curtea de Apel Suceava (Rumunija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Casa Județeană de Pensii Botoșani prieš Evangeli Paraskevopoulou

13

2014/C 085/24

Byla C-669/13 P: 2013 m. gruodžio 16 d.Mundipharma GmbH pateiktas apeliacinis skundas dėl 2013 m. spalio 16 d. Bendrojo Teismo (trečioji kolegija) priimto sprendimo byloje T-328/12, Mundipharma GmbH prieš Vidaus rinkos derinimo tarnybą (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui)

13

2014/C 085/25

Byla C-672/13: 2013 m. gruodžio 17 d.Fővárosi Törvényszék Gazdasági Kollégiuma (Vengrija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje OTP Bank Nyrt. prieš Magyar Állam, Magyar Államkincstár

14

2014/C 085/26

Byla C-680/13: 2013 m. gruodžio 20 d.Landgericht Frankfurt am Main (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Condor Flugdienst GmbH prieš Andreas Plakolm

14

2014/C 085/27

Byla C-684/13: 2013 m. gruodžio 23 d.Vestre Landsret (Danija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Johannes Demmer prieš Fødevareministeriets Klagecenter

14

2014/C 085/28

Byla C-691/13: 2013 m. spalio 22 d.Conseil d'État (Prancūzija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Les Laboratoires Servier SA prieš Ministre des affaires sociales et de la santé, Ministre de l'Économie et des Finances

16

2014/C 085/29

Byla C-5/14: 2014 m. sausio 7 d.Finanzgericht Hamburg (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Kernkraftwerke Lippe-Ems GmbH prieš Hauptzollamt Osnabrück

16

2014/C 085/30

Byla C-25/14: 2014 m. sausio 20 d.Conseil d'État (Prancūzija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Union des syndicats de l'immobilier (UNIS) prieš Ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, Syndicat national des résidences de tourisme (SNRT) ir kt.

17

2014/C 085/31

Byla C-26/14: 2014 m. sausio 20 d.Conseil d'État (Prancūzija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Beaudout Père et Fils SARL prieš Ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, Confédération nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie française, Fédération Générale Agroalimentaire — CFDT ir kt.

17

2014/C 085/32

Byla C-29/14: 2014 m. sausio 21 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Komisija prieš Lenkijos Respubliką

17

2014/C 085/33

Byla C-36/14: 2014 m. sausio 24 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Komisija prieš Lenkijos Respubliką

18

 

Bendrasis Teismas

2014/C 085/34

Byla T-642/13: 2013 m. gruodžio 2 d. pareikštas ieškinys byloje Wolverine International prieš VRDT — BH Stores (cushe)

20

2014/C 085/35

Byla T-678/13: 2013 m. gruodžio 13 d. pareikštas ieškinys byloje AEMN prieš Parlamentą

20

2014/C 085/36

Byla T-679/13: 2013 m. gruodžio 16 d. pareikštas ieškinys byloje AEMN prieš Parlamentą

21

2014/C 085/37

Byla T-689/13: 2013 m. gruodžio 20 d. pareikštas ieškinys byloje Bilbaina de Alquitranes ir kt. prieš Komisiją

21

2014/C 085/38

Byla T-27/14: 2014 m. sausio 10 d. pareikštas ieškinys byloje Čekijos Respublika prieš Komisiją

22

2014/C 085/39

Byla T-30/14: 2014 m. sausio 13 d. pareikštas ieškinys byloje Laverana prieš VRDT (BIO — INGRÉDIENTS VÉGÉTAUX — PROPRE FABRICATION)

22

2014/C 085/40

Byla T-79/14: 2014 m. vasario 5 d. pareikštas ieškinys byloje Secop prieš Komisiją

23

 

Tarnautojų teismas

2014/C 085/41

Byla F-65/12: 2014 m. vasario 11 d. Tarnautojų teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje Armani prieš Komisiją (Viešoji tarnyba — Darbo užmokestis — Šeimos pašalpos — Teisė gauti išmokas už išlaikomą vaiką — Išlaikomas vaikas — Ieškovo sutuoktinės vaikas)

25

2014/C 085/42

Byla F-73/12: 2014 m. vasario 12 d. Tarnautojų teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje Bodson ir kt. prieš EIB (Viešoji tarnyba — EIB personalas — Sutartinis darbo santykių pobūdis — EIB atlyginimų ir jų kėlimo sistemos reforma)

25

2014/C 085/43

Byla F-83/12: 2014 m. vasario 12 d. Tarnautojų teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje Bodson ir kt. prieš EIB (Viešoji tarnyba — EIB personalas — Sutartinis darbo santykių pobūdis — Darbo užmokestis — EIB premijų mokėjimo sistemos reforma)

26

2014/C 085/44

Byla F-97/13: 2013 m. gruodžio 20 d. pareikštas ieškinys byloje ZZ prieš FRA

26

2014/C 085/45

Byla F-112/13: 2013 m. lapkričio 27 d. pareikštas ieškinys byloje ZZ prieš ENISA

26

2014/C 085/46

Byla F-3/14: 2014 m. sausio 10 d. pareikštas ieškinys byloje ZZ prieš EASA

27

2014/C 085/47

Byla F-5/14: 2014 m. sausio 17 d. pareikštas ieškinys byloje ZZ prieš Komisiją

27

2014/C 085/48

Byla F-6/14: 2014 m. sausio 28 d. pareikštas ieškinys byloje ZZ prieš Komisiją

28

2014/C 085/49

Byla F-7/14: 2014 m. sausio 29 d. pareikštas ieškinys byloje ZZ prieš Komisiją

28

2014/C 085/50

Byla F-8/14: 2014 m. sausio 31 d. pareikštas ieškinys byloje ZZ prieš EIB

28


LT

 

Top