Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2013:378:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, C 378, 2013m. gruodis 24d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0960

doi:10.3000/19770960.C_2013.378.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 378

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir prane_imai

56 tomas
2013m. gruodžio 24d.


Prane_imo Nr.

Turinys

Puslapis

 

I   Rezoliucijos, rekomendacijos ir nuomonės

 

REKOMENDACIJOS

 

Taryba

2013/C 378/01

2013 m. gruodžio 9 d. Tarybos rekomendacija dėl romų veiksmingų integravimo priemonių valstybėse narėse

1

 

Europos Komisija

2013/C 378/02

2013 m. lapkričio 27 d. Komisijos rekomendacija dėl procesinių garantijų pažeidžiamiems asmenims, įtariamiems ar kaltinamiems baudžiamosiose bylose

8

2013/C 378/03

2013 m. lapkričio 27 d. Komisijos rekomendacija dėl įtariamųjų arba kaltinamųjų teisės į teisinę pagalbą baudžiamajame procese

11

 

Europos Centrinis Bankas

2013/C 378/04

2013 m. gruodžio 17 d. Europos Centrinio Banko rekomendacija, skirta Europos Sąjungos Tarybai dėl Banque centrale du Luxembourg išorės auditoriaus (ECB/2013/51)

15


 

II   Komunikatai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRIIMTI KOMUNIKATAI

 

Europos Komisija

2013/C 378/05

Leidimas teikti valstybės pagalbą, remiantis SESV 107 ir 108 straipsnių nuostatomis – Atvejai, kuriems Komisija neprieštarauja (1)

16

2013/C 378/06

Leidimas teikti valstybės pagalbą, remiantis SESV 107 ir 108 straipsnių nuostatomis – Atvejai, kuriems Komisija neprieštarauja (1)

17

2013/C 378/07

Leidimas teikti valstybės pagalbą, remiantis SESV 107 ir 108 straipsnių nuostatomis – Atvejai, kuriems Komisija neprieštarauja (1)

18

2013/C 378/08

Neprieštaravimas praneštai koncentracijai (Byla COMP/M.7100 – New Mountain Capital/Alexander Mann Solutions) (2)

19

2013/C 378/09

Neprieštaravimas praneštai koncentracijai (Byla COMP/M.6844 – GE/Avio) (2)

19

2013/C 378/10

Neprieštaravimas praneštai koncentracijai (Byla COMP/M.7096 – Eni ULX/Liverpool Bay JV) (2)

20


 

IV   Pranešimai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

 

Europos Komisija

2013/C 378/11

Euro kursas

21

2013/C 378/12

Konkurenciją ribojančios veiklos ir dominavimo patariamojo komiteto nuomonė, pareikšta 2013 m. birželio 28 d. posėdyje, dėl sprendimo projekto, susijusio su byla COMP/39.847/E-BOOKS – Pranešėja: Lietuva

22

2013/C 378/13

Galutinė bylą nagrinėjančio pareigūno ataskaita – E-BOOKS („Penguin“) (COMP/39.847)

23

2013/C 378/14

2013 m. liepos 25 d. Komisijos sprendimo dėl bylos nagrinėjimo pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 101 straipsnį ir EEE susitarimo 53 straipsnį santrauka (Byla COMP/39.847/E-BOOKS) (pranešta dokumentu Nr. C(2013) 4750)  (2)

25

 

VALSTYBIŲ NARIŲ PRANEŠIMAI

2013/C 378/15

2014 m. švenčių dienos

29

2013/C 378/16

Slovakijos Respublikos Vyriausybės pranešimas pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/72/EB dėl elektros energijos vidaus rinkos bendrųjų taisyklių (toliau – Elektros energijos direktyva) 10 straipsnio 2 dalį dėl „Slovenská elektrizačná prenosová sústava“ paskyrimo Slovakijos Respublikos perdavimo sistemos operatoriumi – Elektros perdavimo sistemos operatorius

31

2013/C 378/17

Slovakijos Respublikos Vyriausybės pranešimas pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/73/EB dėl gamtinių dujų vidaus rinkos bendrųjų taisyklių (toliau – Dujų direktyva) 10 straipsnio 2 dalį dėl „eustream“ paskyrimo Slovakijos Respublikos perdavimo sistemos operatoriumi – Dujų perdavimo sistemos operatorius

31

2013/C 378/18

Prancūzijos Vyriausybės pranešimas pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/73/EB dėl gamtinių dujų vidaus rinkos bendrųjų taisyklių (Dujų direktyvos) 10 straipsnio 2 dalį apie bendrovių „GRT gaz“ ir TIGF paskyrimą Prancūzijos dujų perdavimo sistemos operatorėmis

32

2013/C 378/19

Italijos Respublikos ekonominės plėtros ministerijos pranešimas pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 94/22/EB dėl leidimų žvalgyti, tirti ir išgauti angliavandenilius išdavimo ir naudojimosi jais sąlygų 3 straipsnio 2 dalį

33


 

V   Nuomonės

 

ADMINISTRACINĖS PROCEDŪROS

 

Europos Komisija

2013/C 378/20

Kvietimas teikti paraiškas – pagal „Herkulio II“ programą dėl mokymo 2013 m.

34

 

PROCEDŪROS, SUSIJUSIOS SU KONKURENCIJOS POLITIKOS ĮGYVENDINIMU

 

Europos Komisija

2013/C 378/21

Išankstinis pranešimas apie koncentraciją (Byla COMP/M.7052 – Lloyds Development Capital/PostNL/TNT Post UK) (2)

35

2013/C 378/22

Išankstinis pranešimas apie koncentraciją (Byla COMP/M.7112 – Sigma Alimentos/Campofrío) – Bylą numatoma nagrinėti supaprastinta tvarka (2)

36


 

Klaidų ištaisymas

2013/C 378/23

Kvietimų teikti paraiškas pagal daugiametę 2007–2013 m. laikotarpio subsidijų skyrimo transeuropiniams transporto tinklams (TEN-T) 2013 m. darbo programą klaidų ištaisymas (OL C 361, 2013 12 11)

37

2013/C 378/24

Kvietimo teikti paraiškas pagal 2007–2013 m. laikotarpio subsidijų skyrimo transeuropiniams transporto tinklams (TEN-T) 2013 m. darbo programą klaidų ištaisymas (OL C 361, 2013 12 11)

38


 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE, išskyrus EB sutarties I priede išvardintus produktus

 

(2)   Tekstas svarbus EEE

LT

 

Top