Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2013:353E:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, CE 353, 2013m. gruodis 3d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0960

doi:10.3000/19770960.CE2013.353.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 353E

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir prane_imai

56 tomas
2013m. gruodžio 3d.


Prane_imo Nr.

Turinys

Puslapis

 

I   Rezoliucijos, rekomendacijos ir nuomonės

 

REZOLIUCIJOS

 

Europos Parlamentas
2012–2013 m. SESIJA
2012 m. rugsėjo 11–13 d. posėdžiai
Posedžiu protokolai paskelbti OL C 370 E, 2012 11 30.
PRIIMTI TEKSTAI

 

2012 m. rugsėjo 11 d., antradienis

2013/C 353E/01

Tariamas CŽV vykdytas kalinių gabenimas ir neteisėtas kalinimas Europos šalyse2012 m. rugsėjo 11 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl tariamo CŽV vykdyto kalinių gabenimo ir neteisėto kalinimo Europos šalyse. Tolesni veiksmai po EP Laikinojo komiteto tariamam CŽV vykdytam kalinių gabenimui ir neteisėtam kalinimui Europos šalyse tirti ataskaitos (2012/2033(INI))

1

2013/C 353E/02

Didesnis ES valstybių narių solidarumas prieglobsčio srityje2012m. rugsėjo 11 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl didesnio valstybių narių solidarumo prieglobsčio srityje (2012/2032(INI))

16

2013/C 353E/03

Komisijos 2013 m. darbo programos parengimas2012 m. rugsėjo 11 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Komisijos 2013 m. darbo programos (2012/2688(RSP))

25

2013/C 353E/04

Savanoriška ir neatlyginama audinių ir ląstelių donorystė2012 m. rugsėjo 11 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl savanoriškos neatlygintinos audinių ir ląstelių donorystės (2011/2193(INI))

31

2013/C 353E/05

Moterų vaidmuo ekologiškoje ekonomikoje2012 m. rugsėjo 11 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl moterų vaidmens ekologiškoje ekonomikoje (2012/2035(INI))

38

2013/C 353E/06

Moterų darbo sąlygos paslaugų sektoriuje2012 m. rugsėjo 11 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl moterų darbo sąlygų paslaugų sektoriuje (2012/2046(INI))

47

2013/C 353E/07

Švietimas, mokymas ir strategija „Europa 2020“2012m. rugsėjo 11 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl švietimo, mokymo ir strategijos „Europa 2020“ (2012/2045(INI))

56

2013/C 353E/08

Audiovizualinių kūrinių platinimas internetu ES2012 m. rugsėjo 11 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl audiovizualinių kūrinių platinimo internetu ES (2011/2313(INI))

64

 

2012 m. rugsėjo 12 d., trečiadienis

2013/C 353E/09

Sprendimas nepareikšti prieštaravimų dėl įgyvendinimo priemonės. Susidūrimų ore vengimo sistema tam tikruose orlaiviuoseEuropos Parlamento sprendimas nepareikšti prieštaravimų dėl Komisijos sprendimo, kuriuo Prancūzijos Respublikai leidžiama nukrypti nuo Komisijos reglamento (ES) Nr. 1332/2011 nuostatų dėl susidūrimų ore vengimo sistemos (ACAS II) naujos versijos programinės įrangos naudojimo tam tikruose naujuose orlaiviuose, projekto (D020967/02 – 2012/2745(RPS))

75

2013/C 353E/10

Sprendimas nepareikšti prieštaravimų dėl deleguotojo akto. Tarpvalstybinis bendradarbiavimas ir derybos pieno ir pieno produktų sektoriujeEuropos Parlamento sprendimas nepareikšti prieštaravimų dėl 2012 m. birželio 28 d. Komisijos deleguotojo reglamento, kuriuo papildomos Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 nuostatos dėl tarpvalstybinio bendradarbiavimo ir gamintojų organizacijų derybų dėl sutarčių sudarymo pieno ir pieno produktų sektoriuje (12020-12 – C(2012)4297 – 2012/2780(RPS))

76

2013/C 353E/11

Tarybos metinis pranešimas Europos Parlamentui dėl bendros užsienio ir saugumo politikos2012 m. rugsėjo 12 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Tarybos metinio pranešimo Europos Parlamentui dėl bendros užsienio ir saugumo politikos (12562/2011 – 2012/2050(INI))

77

2013/C 353E/12

Žuvų išteklių apsauga ir tausojantis naudojimas2012 m. rugsėjo 12 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl ataskaitų teikimo įpareigojimų pagal Reglamentą (EB) Nr. 2371/2002 dėl žuvų išteklių apsaugos ir tausojančio naudojimo pagal Bendrąją žuvininkystės politiką (2011/2291(INI))

99

2013/C 353E/13

Bendros žuvininkystės politikos reforma2012 m. rugsėjo 12 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl bendros žuvininkystės politikos reformos. Bendrasis komunikatas (2011/2290(INI))

104

 

2012 m. rugsėjo 13 d., ketvirtadienis

2013/C 353E/14

18-oji ataskaita dėl geresnės teisėkūros. Subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymas (2010 m.)2012 m. rugsėjo 13 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl 18-osios ataskaitos dėl geresnės teisėkūros. Subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymas (2010 m.) (2011/2276(INI))

117

2013/C 353E/15

ES Atlanto vandenyno regiono sanglaudos politikos strategija2012 m. rugsėjo 13 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl ES Atlanto vandenyno regiono sanglaudos politikos strategijos (2011/2310(INI))

122

2013/C 353E/16

Padėtis Sirijoje2012 m. rugsėjo 13 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Sirijos (2012/2788(RSP))

129

2013/C 353E/17

Teisingumo naudojimas Rusijoje politiniais tikslais2012 m. rugsėjo 13 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl teisingumo naudojimo Rusijoje politiniais tikslais (2012/2789(RSP))

134

2013/C 353E/18

Pasiūlymai dėl Europos bankininkystės sąjungos (EBS)2012 m. rugsėjo 13 d. Europos Parlamento rezoliucija „Siekis sukurti bankininkystės sąjungą“ (2012/2729(RSP))

138

2013/C 353E/19

Streikuojančių kalnakasių nužudymas Pietų Afrikoje2012 m. rugsėjo 13 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Pietų Afrikos: streikuojančių kasyklų darbininkų žudynės (2012/2783(RSP))

141

2013/C 353E/20

Rohinjų musulmonų persekiojimas Birmoje2012 m. rugsėjo 13 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl rohinjų etninei grupei priklausančių musulmonų persekiojimo Birmoje (Mianmare) (2012/2784(RSP))

145

2013/C 353E/21

Azerbaidžanas: Ramilo Safarovo atvejis2012 m. rugsėjo 13 d. Europos Parlamento rezoliucija Azerbaidžanas: Ramilo Safarovo atvejis (2012/2785(RSP))

148

2013/C 353E/22

Kova su išsėtine skleroze Europoje2012 m. rugsėjo 13 d. Europos Parlamento pareiškimas dėl kovos su išsėtine skleroze Europoje

151


 

II   Komunikatai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRIIMTI KOMUNIKATAI

 

Europos Parlamentas

 

2012 m. rugsėjo 11 d., antradienis

2013/C 353E/23

Prašymas atšaukti Parlamento nario Jarosławo Leszeko Wałęsos imunitetą2012 rugsėjo 11 d. Europos Parlamento sprendimas dėl prašymo atšaukti Jarosławo Leszeko Wałęsos imunitetą (2012/2112(IMM))

152

2013/C 353E/24

Prašymas atšaukti Parlamento narės Birgit Collin-Langen imunitetą2012 m. rugsėjo 11 d. Europos Parlamento sprendimas dėl prašymo atšaukti Birgit Collin-Langen imunitetą (2012/2128(IMM))

153

 

2012 m. rugsėjo 13 d., ketvirtadienis

2013/C 353E/25

Tarybos turimos įslaptintos informacijos klausimais, nesusijusiais su bendra užsienio ir saugumo politika, perdavimas Europos Parlamentui ir tvarkymas Europos Parlamente2012 m. rugsėjo 13 d. Europos Parlamento sprendimas dėl Europos Parlamento ir Tarybos tarpinstitucinio susitarimo dėl Tarybos turimos įslaptintos informacijos klausimais, nesusijusiais su bendra užsienio ir saugumo politika, perdavimo Europos Parlamentui ir tvarkymo Europos Parlamente sudarymo (2012/2069(ACI))

156

PRIEDAS

159


 

III   Parengiamieji aktai

 

EUROPOS PARLAMENTAS

 

2012 m. rugsėjo 11 d., antradienis

2013/C 353E/26

Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas. Danijos paraiška „EGF/2011/008 DK/Odense Steel Shipyard“2012 m. rugsėjo 11 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo pagal 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo 28 punktą (Danijos paraiška „EGF/2011/008 DK/Odense Steel Shipyard“) (COM(2012)0272 – C7-0131/2012 – 2012/2110(BUD))

168

PRIEDAS

172

2013/C 353E/27

Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas. Ispanijos paraiška „EGF/2011/017 ES/Aragón, statyba“2012 m. rugsėjo 11 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo pagal 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo 28 punktą (Ispanijos paraiška „EGF/2011/017 ES/Aragón, statyba“) (COM(2012)0290 – C7-0150/2012 – 2012/2121(BUD))

172

PRIEDAS

175

2013/C 353E/28

Energijos vartojimo efektyvumas ***I2012 m. rugsėjo 11 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl energijos vartojimo efektyvumo, kuria panaikinamos direktyvos 2004/8/EB ir 2006/32/EB (COM(2011)0370 – C7-0168/2011 – 2011/0172(COD))

176

P7_TC1-COD(2011)0172
Europos Parlamento pozicija, priimta 2012 m. rugsėjo 11 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2012/…/ES dėl energijos vartojimo efektyvumo, kuria iš dalies keičiamos direktyvos 2009/125/EB ir 2010/30/ES bei kuria panaikinamos direktyvos 2004/8/EB ir 2006/32/EB

177

Teisėkūros rezoliucijos priedas

177

2013/C 353E/29

Europos standartizacija ***I2012 m. rugsėjo 11 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos standartizacijos, kuriuo iš dalies keičiamos Tarybos direktyvos 89/686/EEB ir 93/15/EEB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 94/9/EB, 94/25/EB, 95/16/EB, 97/23/EB, 98/34/EB, 2004/22/EB, 2007/23/EB, 2009/105/EB ir 2009/23/EB (COM(2011)0315 – C7-0150/2011 – 2011/0150(COD))

178

P7_TC1-COD(2011)0150
Europos Parlamento pozicija, priimta 2012 m. rugsėjo 11 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. …/2012 dėl Europos standartizacijos, kuriuo iš dalies keičiamos Tarybos direktyvos 89/686/EEB ir 93/15/EEB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 94/9/EB, 94/25/EB, 95/16/EB, 97/23/EB, 98/34/EB, 2004/22/EB, 2007/23/EB, 2009/23/EB ir 2009/105/EB ir panaikinamas Tarybos sprendimas 87/95/EEB ir Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 1673/2006/EB

179

2013/C 353E/30

Galvijų elektroninis identifikavimas ***I2012 m. rugsėjo 11 d. priimti Europos Parlamento pakeitimai dėl pakeisto pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl galvijų elektroninio identifikavimo ir dėl savanoriško jautienos ženklinimo nuostatų panaikinimo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1760/2000 (COM(2012)0162 – C7-0114/2012 – 2011/0229(COD))

179

2013/C 353E/31

Farmakologinis budrumas (Direktyvos 2001/83/EB dalinis keitimas) ***I2012 m. rugsėjo 11 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria dėl farmakologinio budrumo iš dalies keičiama Direktyva 2001/83/EB (COM(2012)0052 – C7-0033/2012 – 2012/0025(COD))

191

P7_TC1-COD(2012)0025
Europos Parlamento pozicija, priimta 2012 m. rugsėjo 11 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2012/…/ES, kuria dėl farmakologinio budrumo iš dalies keičiama Direktyva 2001/83/EB

192

2013/C 353E/32

Farmakologinis budrumas (Reglamento (EB) Nr. 726/2004 dalinis keitimas) ***I2012 m. rugsėjo 11 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl farmakologinio budrumo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 726/2004 (COM(2012)0051 – C7-0034/2012 – 2012/0023(COD))

192

P7_TC1-COD(2012)0023
Europos Parlamento pozicija, priimta 2012 m. rugsėjo 11 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. …/2012, kuriuo dėl farmakologinio budrumo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 726/2004

193

2013/C 353E/33

Sieros kiekis jūriniame kure ***I2012 m. rugsėjo 11 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria dėl sieros kiekio jūriniame kure iš dalies keičiama Direktyva 1999/32/EB (COM(2011)0439 – C7-0199/2011 – 2011/0190(COD))

193

P7_TC1-COD(2011)0190
Europos Parlamento pozicija, priimta 2012 m. rugsėjo 11 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2012/…/ES, kuria dėl sieros kiekio jūriniame kure iš dalies keičiama Tarybos direktyva 1999/32/EB

194

2013/C 353E/34

Bendrosios išmokos schema ir parama vynmedžių augintojams ***I2012 m. rugsėjo 11 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 nuostatos, susijusios su bendrosios išmokos schema ir parama vynmedžių augintojams (COM(2011)0631 – C7-0338/2011 – 2011/0285(COD))

194

P7_TC1-COD(2011)0285
Europos Parlamento pozicija, priimta 2012 m. rugsėjo 11 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. …/2012, kuriuo iš dalies keičiamos Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 nuostatos, susijusios su bendrosios išmokos schema ir parama vynmedžių augintojams

195

2013/C 353E/35

Administracinis bendradarbiavimas per Vidaus rinkos informacinę sistemą ***I2012 m. rugsėjo 11 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl administracinio bendradarbiavimo per Vidaus rinkos informacinę sistemą („VRI reglamentas“) (COM(2011)0522 – C7-0225/2011 – 2011/0226(COD))

195

P7_TC1-COD(2011)0226
Europos Parlamento pozicija, priimta 2012 m. rugsėjo 11 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. …/2012 dėl administracinio bendradarbiavimo per Vidaus rinkos informacinę sistemą, kuriuo panaikinamas Komisijos sprendimas 2008/49/EB („VRI reglamentas“)

196

2013/C 353E/36

Bendra apmokestinimo sistema, taikoma palūkanų ir autorinių atlyginimų mokėjimams *2012 m. rugsėjo 11 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos dėl bendros apmokestinimo sistemos, taikomos palūkanų ir autorinių atlyginimų mokėjimams tarp skirtingų valstybių narių asocijuotų bendrovių (nauja redakcija) (COM(2011)0714 – C7-0516/2011 – 2011/0314(CNS))

196

 

2012 m. rugsėjo 12 d., trečiadienis

2013/C 353E/37

Būtiniausi nusikaltimų aukų teisių, paramos joms ir jų apsaugos standartai ***I2012 m. rugsėjo 12 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria nustatomi būtiniausi nusikaltimų aukų teisių, paramos joms ir jų apsaugos standartai (COM(2011)0275 – C7-0127/2011 – 2011/0129(COD))

201

P7_TC1-COD(2011)0129
Europos Parlamento pozicija, priimta 2012 m. rugsėjo 12 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2012/…/ES, kuria nustatomi būtiniausi nusikaltimų aukų teisių, paramos joms ir jų apsaugos standartai ir kuria pakeičiamas Tarybos pamatinis sprendimas 2001/220/TVR

202

2013/C 353E/38

Tam tikrų Bendrijos tarifinių aukštos kokybės jautienos, taip pat kiaulienos, paukštienos, kviečių ir meslino bei sėlenų, išsijų ir kitų liekanų kvotų administravimas ***I2012 m. rugsėjo 12 d. Europos Parlamento pakeitimai dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 774/94, atidarantis tam tikras Bendrijos tarifines aukštos kokybės jautienos, taip pat kiaulienos, paukštienos, kviečių ir meslino bei sėlenų, išsijų ir kitų liekanų kvotas bei numatantis tokių kvotų administravimą (COM(2011) 0906 – C7-0524/2011 – 2011/0445(COD))

202

2013/C 353E/39

Deleguotųjų ir įgyvendinimo įgaliojimų suteikimas Komisijai atsižvelgiant į alyvuogių aliejaus ir kitų žemės ūkio produktų, kurių kilmės šalis yra Turkija, importą ***I2012 m. rugsėjo 12 d. priimti Europos Parlamento pakeitimai dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl deleguotųjų ir įgyvendinimo įgaliojimų suteikimo Komisijai iš dalies keičiami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 2008/97, (EB) Nr. 779/98 ir (EB) Nr. 1506/98, susiję su alyvuogių aliejaus ir kitų žemės ūkio produktų, kurių kilmės šalis yra Turkija, importu (COM(2011)0918 – C7-0005/2012 – 2011/0453(COD))

204

2013/C 353E/40

Europos bendrijos ir Australijos susitarimas dėl atitikties įvertinimo, sertifikatų ir žymėjimų abipusio pripažinimo ***2012 m. rugsėjo 12 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Australijos susitarimo, kuriuo iš dalies keičiamas Europos bendrijos ir Australijos susitarimas dėl atitikties įvertinimo, sertifikatų ir žymėjimų abipusio pripažinimo, sudarymo projekto (12124/2010 – C7-0057/2012 – 2010/0146(NLE))

210

2013/C 353E/41

EB ir Naujosios Zelandijos susitarimas dėl abipusio pripažinimo, skirto atitikties vertinimui ***2012 m. rugsėjo 12 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Naujosios Zelandijos susitarimo, kuriuo iš dalies keičiamas Europos bendrijos ir Naujosios Zelandijos susitarimas dėl abipusio pripažinimo, skirto atitikties vertinimui, sudarymo projekto (12126/2010 – C7-0058/2012 – 2010/0139(NLE))

210

2013/C 353E/42

Priemonių, susijusių su valstybėmis, kurios leidžia vykdyti netausią žvejybą, taikymas siekiant išsaugoti žuvų išteklius ***I2012 m. rugsėjo 12 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl priemonių, susijusių su valstybėmis, kurios leidžia vykdyti netausią žvejybą, taikymo siekiant išsaugoti žuvų išteklius (COM(2011)0888 – C7-0508/2011 – 2011/0434(COD))

211

P7_TC1-COD(2011)0434
Europos Parlamento pozicija, priimta 2012 m. rugsėjo 12 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. …/2012 dėl tam tikrų priemonių siekiant išsaugoti žuvų išteklius, susijusių su valstybėmis, kurios leidžia vykdyti netausiąją žvejybą

212

2013/C 353E/43

Bendras žuvininkystės ir akvakultūros produktų rinkų organizavimas ***I2012 m. rugsėjo 12 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl bendro žuvininkystės ir akvakultūros produktų rinkų organizavimo (COM(2011)0416 – C7-0197/2011 – 2011/0194(COD))

212

P7_TC1-COD(2011)0194
Europos Parlamento pozicija, priimta 2012 m. rugsėjo 12 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. …/2012 dėl bendro žuvininkystės ir akvakultūros produktų rinkų organizavimo, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1184/2006 ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 104/2000

213

PRIEDAS

241

II PRIEDAS

242

III PRIEDAS

245

 

2012 m. rugsėjo 13 d., ketvirtadienis

2013/C 353E/44

Europos bendrijos ir Brazilijos Federacinės Respublikos mokslinio ir technologinio bendradarbiavimo susitarimo galiojimo pratęsimas ***2012 m. rugsėjo 13 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos bendrijos ir Brazilijos Federacinės Respublikos mokslinio ir technologinio bendradarbiavimo susitarimo galiojimo pratęsimo projekto (10475/2012 – C7-0181/2012 – 2012/0059(NLE))

247

2013/C 353E/45

ES ir Alžyro mokslinio ir technologinio bendradarbiavimo susitarimas ***2012 m. rugsėjo 13 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Alžyro Liaudies Demokratinės Respublikos mokslinio ir technologinio bendradarbiavimo susitarimo sudarymo projekto (08283/2012 – C7-0122/2012 – 2011/0175(NLE))

247

2013/C 353E/46

Tam tikrų šalių išbraukimas iš šalių, kurioms taikomos prekybos lengvatos, sąrašo ***I2012 m. rugsėjo 13 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl tam tikrų šalių išbraukimo iš derybas baigusių regionų ar valstybių sąrašo iš dalies keičiamas Tarybos reglamento (EB) Nr. 1528/2007 I priedas (COM(2011)0598 – C7-0305/2011 – 2011/0260(COD))

248

P7_TC1-COD(2011)0260
Europos Parlamento pozicija, priimta 2012 m. rugsėjo 13 d. per pirmąjį svarstymą siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. …/2012, kuriuo dėl tam tikrų šalių išbraukimo iš derybas baigusių regionų ar valstybių sąrašo iš dalies keičiamas Tarybos reglamento (EB) Nr. 1528/2007 I priedas

249

PRIEDAS

252

2013/C 353E/47

Tarpvyriausybiniams valstybių narių energetikos susitarimams su trečiosiomis šalimis nustatomas keitimosi informacija mechanizmas ***I2012 m. rugsėjo 13 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, kuriuo nustatomas keitimosi informacija apie tarpvyriausybinius valstybių narių ir trečiųjų šalių energetikos susitarimus mechanizmas (COM(2011)0540 – C7-0235/2011 – 2011/0238(COD))

252

P7_TC1-COD(2011)0238
Europos Parlamento pozicija, priimta 2012 m. rugsėjo 13 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą Nr. …/2012/ES, kuriuo nustatomas keitimosi informacija apie tarpvyriausybinius valstybių narių ir trečiųjų šalių energetikos susitarimus mechanizmas

253

2013/C 353E/48

Žemės ūkio produktų kokybės schemos ***I2012 m. rugsėjo 13 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl žemės ūkio produktų kokybės schemų (COM(2010)0733 – C7-0423/2010 – 2010/0353(COD))

254

P7_TC1-COD(2010)0353
Europos Parlamento pozicija, priimta 2012 m. rugsėjo 13 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. …/2012 dėl žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemų

255

Teisėkūros rezoliucijos priedas

255

2013/C 353E/49

Europos socialinio verslumo fondai ***I2012 m. rugsėjo 13 d. priimti Europos Parlamento pakeitimai dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos socialinio verslumo fondų (COM(2011)0862 – C7-0489/2011 – 2011/0418(COD))

255

2013/C 353E/50

Europos rizikos kapitalo fondai ***I2012m. rugsėjo 13 d. priimti Europos Parlamento pakeitimai dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos rizikos kapitalo fondų (COM(2011)0860 – C7-0490/2011 – 2011/0417(COD))

280

2013/C 353E/51

ES ir Kolumbijos bei Peru prekybos susitarimo dvišalės apsaugos sąlygos ir bananų importo stabilizavimo priemonės įgyvendinimas ***I2012m. rugsėjo 13 d. priimti Europos Parlamento pakeitimai dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo įgyvendinama Europos Sąjungos ir Kolumbijos bei Peru prekybos susitarimo dvišalė apsaugos sąlyga ir bananų importo stabilizavimo priemonė (COM(2011)0600 – C7-0307/2011 – 2011/0262(COD))

304

2013/C 353E/52

ES ir Centrinės Amerikos asociacijos susitarimo dvišalės apsaugos sąlygos ir bananų importo stabilizavimo priemonės įgyvendinimas ***I2012 m. rugsėjo 13 d. priimti Europos Parlamento pakeitimai dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo įgyvendinama Susitarimo, kuriuo steigiama Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Centrinės Amerikos asociacija, dvišalė apsaugos sąlyga ir bananų importo stabilizavimo priemonė (COM(2011)0599 – C7-0306/2011 – 2011/0263(COD))

312

2013/C 353E/53

Leistinas nenustatytų autorių teisių kūrinių naudojimas ***I2012 m. rugsėjo 13 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl tam tikro leistino nenustatytų autorių teisių kūrinių naudojimo (COM(2011)0289 – C7-0138/2011 – 2011/0136(COD))

322

P7_TC1-COD(2011)0136
Europos Parlamento pozicija, priimta 2012 m. rugsėjo 13 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2012/…/ES dėl tam tikro leistino nenustatytų autorių teisių kūrinių naudojimo

323

2013/C 353E/54

Dėl ekstremaliosios situacijos Pakistanui nustatomos autonominės prekybos lengvatos ***I2012 m. rugsėjo 13 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl ekstremaliosios situacijos Pakistanui nustatomos autonominės prekybos lengvatos (COM(2010)0552 – C7-0322/2010 – 2010/0289(COD))

323

P7_TC1-COD(2010)0289
Europos Parlamento pozicija, priimta 2012 m. rugsėjo 13 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. …/2012, kuriuo dėl ekstremaliosios situacijos Pakistanui nustatomos autonominės prekybos lengvatos

324


Simbolių paaiškinimai

*

Bendradarbiavimo procedūra

**I

Bendradarbiavimo procedūra: pirmasis svarstymas

**II

Bendradarbiavimo procedūra: antrasis svarstymas

***

Pritarimo procedūra

***I

Bendro sprendimo procedūra: pirmasis svarstymas

***II

Bendro sprendimo procedūra: antrasis svarstymas

***III

Bendro sprendimo procedūra: trečiasis svarstymas

(Procedūra priklauso nuo Komisijos siūlomo teisinio pagrindo)

Politiniai pakeitimai: naujas ar pakeistas tekstas žymimas pusjuodžiu kursyvu, o išbrauktas tekstas nurodomas simboliu ▐.

Atitinkamų tarnybų techniniai pataisymai ir pritaikymai: naujas arba pakeistas tekstas žymimas kursyvu, o išbrauktas tekstas nurodomas simboliu ║.

LT

 

Top