EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2013:313:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, C 313, 2013m. spalis 26d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0960

doi:10.3000/19770960.C_2013.313.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 313

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir prane_imai

56 tomas
2013m. spalio 26d.


Prane_imo Nr.

Turinys

Puslapis

 

IV   Pranešimai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

 

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas

2013/C 313/01

Paskutinis Europos Sąjungos Teisingumo Teismo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje skelbiamas leidinys OL C 304, 2013 10 19

1

 

Bendrasis Teismas

2013/C 313/02

Išrinktas Bendrojo Teismo pirmininkas

2

2013/C 313/03

Išrinktas Bendrojo Teismo pirmininko pavaduotojas

2

2013/C 313/04

Išrinkti kolegijų pirmininkai

2

2013/C 313/05

Teisėjų paskyrimas į kolegijas

2

2013/C 313/06

Bylų paskyrimo kolegijoms kriterijai

4

2013/C 313/07

Plenarinis posėdis

4

2013/C 313/08

Didžiosios kolegijos sudėtis

5

2013/C 313/09

Apeliacinių skundų kolegija

5

2013/C 313/10

Laikinąsias apsaugos priemones taikančio teisėjo, pakeičiančio pirmininką, paskyrimas

5

 

Europos Sąjungos tarnautojų teismas

2013/C 313/11

Kolegijų sudėtis ir teisėjų paskyrimas į kolegijas

6


 

V   Nuomonės

 

TEISINĖS PROCEDŪROS

 

Teisingumo Teismas

2013/C 313/12

Byla C-407/13: 2013 m. liepos 17 d.Corte suprema di cassazione (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Rotondo ir kt. prieš Rete Ferroviaria Italiana

7

2013/C 313/13

Byla C-418/13: 2013 m. liepos 23 d.Corte costituzionale (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Napolitano ir kt. prieš Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

7

2013/C 313/14

Byla C-420/13: 2013 m. liepos 24 d.Bundespatentgericht (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Netto Marken Discount AG & Co. KG prieš Deutsches Patent- und Markenamt

8

2013/C 313/15

Byla C-421/13: 2013 m. liepos 24 d.Bundespatentgericht (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Apple Inc. prieš Deutsches Patent- und Markenamt

8

2013/C 313/16

Byla C-428/13: 2013 m. liepos 26 d.Consiglio di Stato (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Ministero dell’Economia e delle Finanze, Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS) prieš Yesmoke Tobacco

9

2013/C 313/17

Byla C-434/13 P: 2013 m. rugpjūčio 1 d.Europos Komisija pateiktas apeliacinis skundas dėl 2013 m. gegužės 17 d. Bendrojo Teismo (pirmoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-146/09 Parker ITR Srl ir Parker-Hannifin Corp prieš Komisiją

9

2013/C 313/18

Byla C-441/13: 2013 m. rugpjūčio 5 d.Handelsgericht Wien (Austrija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Pez Hejduk prieš EnergieAgentur.NRW GmbH

10

2013/C 313/19

Byla C-448/13 P: 2013 m. rugpjūčio 7 d.Delphi Technologies, Inc. pateiktas apeliacinis skundas dėl 2013 m. birželio 6 d. Bendrojo Teismo (šeštoji kolegija) sprendimo byloje T-515/11 Delphi Technologies, Inc. prieš Vidaus rinkos derinimo tarnybą (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT)

10

2013/C 313/20

Byla C-449/13: 2013 m. rugpjūčio 12 d.Tribunal d'instance d'Orléans (Prancūzija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje CA Consumer Finance prieš Ingrid Bakkaus ir kt.

11

2013/C 313/21

Byla C-450/13 P: 2013 m. rugpjūčio 12 d.Donaldson Filtration Deutschland GmbH pateiktas apeliacinis skundas dėl 2013 m. gegužės 30 d. Bendrojo Teismo (antroji kolegija) priimto sprendimo byloje T-396/11 ultra air GmbH prieš Vidaus rinkos derinimo tarnybą (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui)

12

2013/C 313/22

Byla C-454/13: 2013 m. rugpjūčio 13 d.Tribunal de première instance de Bruxelles (Belgija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Belgacom SA prieš Commune d'Etterbeek

13

2013/C 313/23

Byla C-466/13 P: 2013 m. rugpjūčio 27 d.Repsol, SA pateiktas apeliacinis skundas dėl 2013 m. birželio 27 d. Bendrojo Teismo (septintoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-89/12, Repsol YPF prieš VRDT — Ajuntament de Roses (R)

13

2013/C 313/24

Byla C-496/13 P: 2013 m. rugsėjo 16 d.GRE Grand River Enterprises Deutschland GmbH pateiktas apeliacinis skundas dėl 2013 m. liepos 3 d. Bendrojo Teismo (trečioji kolegija) priimto sprendimo byloje T-78/12, GRE Grand River Enterprises Deutschland GmbH prieš Vidaus rinkos derinimo tarnybą (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui)

13

 

Bendrasis Teismas

2013/C 313/25

Byla T-73/08: 2013 m. rugsėjo 13 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Berliner Institut für Vergleichende Sozialforschung prieš Komisiją (Finansinė parama pagal programą Daphné II — Galutinės dotacijos sumos nustatymas — Skolos dokumentas — Aktas, kurį galima ginčyti — Pareiga motyvuoti — Teisingas bylos nagrinėjimas — Vertinimo klaidos)

15

2013/C 313/26

Byla T-142/08: 2013 m. rugsėjo 12 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Italija prieš Komisiją (Kalbinis režimas — Pranešimas apie viešąjį konkursą administratoriams ir asistentams įdarbinti — Viso pranešimo paskelbimas trimis oficialiosiomis kalbomis — Informacija, susijusi su pranešimu apie viešąjį konkursą — Paskelbimas visomis oficialiosiomis kalbomis — Egzaminų kalba — Antros iš trijų oficialiųjų kalbų pasirinkimas)

15

2013/C 313/27

Byla T-164/08: 2013 m. rugsėjo 12 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Italija prieš Komisiją (Kalbinis režimas — Pranešimas apie viešąjį konkursą gydytojams įdarbinti — Viso pranešimo paskelbimas trimis oficialiosiomis kalbomis — Informacija, susijusi su pranešimu apie viešąjį konkursą — Paskelbimas visomis oficialiosiomis kalbomis — Egzaminų kalba — Antros iš trijų oficialiųjų kalbų pasirinkimas)

15

2013/C 313/28

Byla T-380/08: 2013 m. rugsėjo 13 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Nyderlandai prieš Komisiją (Galimybė susipažinti su dokumentais — Reglamentas (EB) Nr. 1049/2001 — Prašymas leisti susipažinti su tam tikromis konfidencialiomis Komisijos galutinio sprendimo dėl kartelio dalimis — Atsisakymas leisti susipažinti — Pareiga motyvuoti — Pareiga išnagrinėti konkrečiai ir individualiai — Individo privataus gyvenimo ir jo neliečiamumo apsaugos išimtis — Trečiojo asmens komercinių interesų apsaugos išimtis — Tyrimų tikslų apsaugos išimtis — Viršesnis viešasis interesas — Lojalus bendradarbiavimas)

16

2013/C 313/29

Byla T-525/08: 2013 m. rugsėjo 13 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Poste Italiane prieš Komisiją (Valstybės pagalba — Palūkanų už Italijos valstybės iždo sąskaitoje laikomas einamųjų paštų sąskaitų lėšas mokėjimas — Sprendimas, kuriuo pagalba pripažįstama nesuderinama su bendrąja rinka ir įpareigojama ją susigrąžinti — Valstybės pagalbos sąvoka — Pranašumas)

16

2013/C 313/30

Byla T-536/08: 2013 m. rugsėjo 13 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Huvis prieš Tarybą (Dempingas — Pietų Korėjos kilmės poliesterių kuokšteliniai pluoštai — Antidempingo muitų taikymo pratęsimas atlikus dalinę tarpinę peržiūrą — Ieškinys dėl panaikinimo — Tiesioginė ir konkreti sąsaja — Priimtinumas — Vienodas požiūris ir nediskriminavimas — Reglamento (EB) Nr. 384/96 9 straipsnio 5 dalis ir 21 straipsnio 1 dalis (dabar — Reglamento (EB) Nr. 1225/2009 9 straipsnio 5 dalis ir 21 straipsnio 1 dalis))

17

2013/C 313/31

Byla T-537/08: 2013 m. rugsėjo 13 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Cixi Jiangnan Chemical Fiber ir kt. prieš Tarybą (Dempingas — Kinijos Liaudies Respublikos kilmės poliesterių kuokštelinių pluoštų importas — Antidempingo priemonių taikymo pratęsimas po dalinės tarpinės peržiūros — Ieškinys dėl panaikinimo — Tiesioginė ir konkreti sąsaja — Priimtinumas — Vienodas požiūris ir nediskriminavimas — Reglamento (EB) Nr. 384/96 9 straipsnio 5 dalis ir 21 straipsnio 1 dalis (dabar Reglament1225o (EB) Nr. 1225/2009 9 straipsnio 5 dalis ir 21 straipsnio 1 dalis))

17

2013/C 313/32

Byla T-548/08: 2013 m. rugsėjo 13 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Total prieš Komisiją (Konkurencija — Karteliai — Parafino vaško rinka — Parafino šlamo rinka — Sprendimas, kuriuo konstatuojamas EB 81 straipsnio pažeidimas — Kainų nustatymas ir rinkų pasidalijimas — Teisė į gynybą — „Nėra nusikaltimų ir bausmių be įstatymo“ principas — Nekaltumo prezumpcija — Pažeidimo inkriminavimas — Patronuojančiosios bendrovės atsakomybė už jos dukterinių bendrovių padarytus konkurencijos taisyklių pažeidimus — Patronuojančiosios bendrovės lemiama įtaka — Prezumpcija 100 % kapitalo turėjimo atveju)

18

2013/C 313/33

Byla T-566/08: 2013 m. rugsėjo 13 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Total Raffinage Marketing prieš Komisiją (Konkurencija — Karteliai — Parafino vaško rinka — Parafino šlamo rinka — Sprendimas, kuriuo konstatuojamas EB 81 straipsnio pažeidimas — Kainų nustatymas ir rinkų pasidalijimas — Kartelio buvimo įrodymai — Vieno tęstinio pažeidimo sąvoka — Pažeidimo trukmė — Laikinas pažeidimo nutraukimas — 2006 m. baudų apskaičiavimo gairės — Vienodas požiūris — Nekaltumo prezumpcija — Pažeidimo inkriminavimas — Patronuojančiosios bendrovės atsakomybė už jos dukterinių bendrovių padarytus konkurencijos taisyklių pažeidimus — Patronuojančiosios bendrovės lemiama įtaka — Prezumpcija 100 % kapitalo turėjimo atveju — Proporcingumas — Suapvalinimo metodas — Visiška jurisdikcija)

18

2013/C 313/34

Byla T-126/09: 2013 m. rugsėjo 12 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Italija prieš Komisiją (Kalbinis režimas — Pranešimas apie viešąjį konkursą administratoriams įdarbinti — Viso pranešimo paskelbimas trimis oficialiosiomis kalbomis — Informacija, susijusi su pranešimu apie viešąjį konkursą — Paskelbimas visomis oficialiosiomis kalbomis — Egzaminų kalba — Antros iš trijų oficialiųjų kalbų pasirinkimas)

19

2013/C 313/35

Byla T-218/09: 2013 m. rugsėjo 12 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Italija prieš Komisiją (Kalbinis režimas — Pranešimas apie viešąjį konkursą asistentams įdarbinti — Egzaminų kalba — Antros iš trijų oficialiųjų kalbų pasirinkimas)

19

2013/C 313/36

Byla T-347/09: 2013 m. rugsėjo 12 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Vokietija prieš Komisiją (Valstybės pagalba — Neatlygintinis kai kurių nacionalinio gamtos paveldo teritorijų perdavimas — Priemonės, skirtos finansiškai paremti didelius aplinkosaugos projektus — Sprendimas, kuriuo pagalba pripažįstama suderinama su bendrąja rinka — Įmonės sąvoka — Pareiga motyvuoti)

20

2013/C 313/37

Byla T-320/10: 2013 m. rugsėjo 13 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Fürstlich Castell’sches Domänenamt prieš VRDT — Castel Frères (CASTEL) (Bendrijos prekių ženklas — Registracijos pripažinimo negaliojančia procedūra — Žodinis Bendrijos prekių ženklas CASTEL — Absoliutus atmetimo pagrindas — Apibūdinamasis pobūdis — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies c punktas — Priimtinumas — Absoliutus atmetimo pagrindas, kuriuo nebuvo remtasi Apeliacinėje taryboje — Faktų nagrinėjimas savo iniciatyva — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 76 straipsnio 1 dalis)

20

2013/C 313/38

Byla T-551/10: 2013 m. rugsėjo 13 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Fri-El Acerra prieš Komisiją (Valstybės pagalba — Subsidija, skirta atpirkti šiluminę elektrinę ir paversti ją biokurą naudojančia elektrine — Sprendimas, kuriuo pagalba pripažinta nesuderinama su vidaus rinka — Nacionalinės regioninės pagalbos teikimo gairių taikymas laiko atžvilgiu — Teisėti lūkesčiai — Skatinimas)

21

2013/C 313/39

Byla T-111/11: 2013 m. rugsėjo 13 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje ClientEarth prieš Komisiją (Galimybė susipažinti su dokumentais — Reglamentas (EB) Nr. 1049/2001 — Komisijos gautos studijos apie direktyvų aplinkos srityje perkėlimą — Sprendimas iš dalies neleisti susipažinti su dokumentais — Išimtis, susijusi su inspekcijų, tyrimų ir audito tikslų apsauga — Konkretus ir individualus nagrinėjimas — Atitiktis Orhuso konvencijai — Viršesnis viešasis interesas — Termino priimti eksplicitinį sprendimą praleidimo pasekmės — Pareigos aktyviai platinti informaciją apie aplinką apimtis)

21

2013/C 313/40

Byla T-214/11: 2013 m. rugsėjo 13 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje ClientEarth ir PAN Europe prieš EFSA (Galimybė susipažinti su dokumentais — Reglamentas (EB) Nr. 1049/2001 — Ekspertų, pateikusių pastabas dėl rekomendacijų projekto, susijusio su mokslo dokumentais, kuriuos reikia pridėti prie prašymų leisti pateikti į rinką augalų apsaugos produktus ir šiuose produktuose esančias veikliąsias medžiagas, pavardės — Atsisakymas leisti susipažinti — Išimtis dėl asmens privataus gyvenimo ir neliečiamumo apsaugos — Asmens duomenų apsauga — Reglamentas (EB) Nr. 45/2001 — Pareiga motyvuoti)

21

2013/C 313/41

Byla T-264/11 P: 2013 m. rugsėjo 16 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje De Nicola prieš EIB (Apeliacinis skundas — Viešoji tarnyba — EIB personalas — Vertinimas — Pareigų paaukštinimas — 2007 m. vertinimas ir pareigų paaukštinimas — Apeliacinio komiteto sprendimas — Psichologinis priekabiavimas — Protingas terminas — Prašymas panaikinti — Prašymas atlyginti žalą)

22

2013/C 313/42

Byla T-331/11: 2013 m. rugsėjo 12 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Besselink prieš Tarybą (Galimybė susipažinti su dokumentais — Reglamentas (EB) Nr. 1049/2001 — Tarybos sprendimo leisti Komisijai derėtis dėl Europos Sąjungos prisijungimo prie Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos projektas — Išimtis, susijusi su viešojo intereso apsauga tarptautinių santykių srityje — Galimybė iš dalies susipažinti su dokumentais — Pareiga motyvuoti — Prašymas taikyti proceso organizavimo arba tyrimo priemones — Nepriimtinumas)

22

2013/C 313/43

Byla T-380/11: 2013 m. rugsėjo 12 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Palirria Souliotis prieš Komisiją (Ieškinys dėl panaikinimo — Bendrasis muitų tarifas — Klasifikavimas Kombinuotojoje nomenklatūroje — Tarifinė pozicija — Reglamentuojamojo pobūdžio aktas, dėl kurio reikia priimti įgyvendinimo priemones — Nepriimtinumas)

23

2013/C 313/44

Byla T-383/11: 2013 m. rugsėjo 13 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Makhlouf prieš Tarybą (Bendra užsienio ir saugumo politika — Ribojamosios priemonės Sirijai — Lėšų ir ekonominių išteklių įšaldymas — Atvykimo į Sąjungos teritoriją ir tranzito per ją apribojimai — Teisė į gynybą — Pareiga motyvuoti — Akivaizdi vertinimo klaida — Pagrindinės teisės)

23

2013/C 313/45

Byla T-418/11 P: 2013 m. rugsėjo 16 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje De Nicola prieš EIB (Apeliacinis skundas — Viešoji tarnyba — EIB personalas — Sveikatos draudimas — Atsisakymas kompensuoti medicinines išlaidas — Prašymas paskirti nepriklausomą gydytoją — Protingas terminas — Prašymo pradėti taikinimo procedūrą atmetimas — Prašymas panaikinti — Prašymas kompensuoti medicinines išlaidas — Lis pendens)

23

2013/C 313/46

Byla T-457/11: 2013 m. rugsėjo 12 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Valeo Vision prieš Komisiją (Ieškinys dėl panaikinimo — Bendrasis muitų tarifas — Klasifikavimas Kombinuotojoje nomenklatūroje — Tarifinė pozicija — Konkrečios sąsajos nebuvimas — Reglamentuojamojo pobūdžio aktas, dėl kurio reikia priimti įgyvendinimo priemones — Nepriimtinumas)

24

2013/C 313/47

Byla T-492/11: 2013 m. rugsėjo 12 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje „Rauscher“ Consumer Products prieš VRDT (tampono atvaizdas) (Bendrijos prekių ženklas — Higieninį tamponą vaizduojančio vaizdinio Bendrijos prekių ženklo paraiška — Absoliutus atmetimo pagrindas — Skiriamojo požymio nebuvimas — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies b punktas)

24

2013/C 313/48

Byla T-563/11: 2013 m. rugsėjo 13 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Anbouba prieš Tarybą (Bendra užsienio ir saugumo politika — Ribojamosios priemonės Sirijai — Lėšų ir ekonominių išteklių įšaldymas — Įrodinėjimo pareiga — Akivaizdi vertinimo klaida — Teisė į gynybą — Pareiga motyvuoti — Bylos nagrinėjimas nedalyvaujant šaliai — Prašymas leisti įstoti į bylą — Nereikalingumas priimti sprendimą)

24

2013/C 313/49

Byla T-592/11: 2013 m. rugsėjo 13 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Anbouba prieš Tarybą (Bendra užsienio ir saugumo politika — Ribojamosios priemonės Sirijai — Lėšų ir ekonominių išteklių įšaldymas — Nekaltumo prezumpcija — Įrodinėjimo pareiga — Akivaizdi vertinimo klaida — Teisė į gynybą — Pareiga motyvuoti)

25

2013/C 313/50

Byla T-618/11 P: 2013 m. rugsėjo 16 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje De Nicola prieš EIB (Apeliacinis skundas — Viešoji tarnyba — EIB personalas — Vertinimas — Pareigų paaukštinimas — 2008 m. vertinimo ir pareigų paaukštinimo procedūra — Apeliacijų komiteto sprendimas — Kontrolės apimtis — Vertinimo ataskaita — Neteisėtumu grindžiamas prieštaravimas — Protingas terminas — Prašymas panaikinti — Prašymas atlyginti žalą — „Lis pendens“)

25

2013/C 313/51

Byla T-383/13: 2013 m. liepos 17 d. pareikštas ieškinys byloje Chatzianagnostou prieš Tarybą ir kt.

26

2013/C 313/52

Byla T-386/13: 2013 m. liepos 29 d. pareikštas ieškinys byloje Kėdainių rajono Okainių ŽŪB ir kt. prieš Tarybą ir Komisiją

27

2013/C 313/53

Byla T-402/13: 2013 m. liepos 31 d. pareikštas ieškinys byloje Orange prieš Komisiją

28

2013/C 313/54

Byla T-406/13: 2013 m. liepos 29 d. pareikštas ieškinys byloje Gossio prieš Tarybą

28

2013/C 313/55

Byla T-416/13: 2013 m. rugpjūčio 13 d. pareikštas ieškinys byloje Stanleybet Malta ir Stanley International Betting prieš Komisiją

29

2013/C 313/56

Byla T-427/13: 2013 m. rugpjūčio 12 d. pareikštas ieškinys byloje Gruppo Norton prieš VRDT — Marín Nicolás (Gruppo Norton S.r.l.)

30

2013/C 313/57

Byla T-428/13: 2013 m. rugpjūčio 19 d. pareikštas ieškinys byloje IOC-UK prieš Tarybą

30

2013/C 313/58

Byla T-433/13: 2013 m. rugpjūčio 20 d. pareikštas ieškinys byloje Petropars Iran ir kiti prieš Tarybą

31

2013/C 313/59

Byla T-453/13: 2013 m. rugpjūčio 26 d. pareikštas ieškinys byloje Klaes Kunststoffe (Klaes) prieš VRDT

31

2013/C 313/60

Byla T-458/13: 2013 m. rugpjūčio 23 d. pareikštas ieškinys byloje Larrañaga Otaño prieš VRDT (GRAPHENE)

32

2013/C 313/61

Byla T-459/13: 2013 m. rugpjūčio 23 d. pareikštas ieškinys byloje Larrañaga Otaño prieš VRDT (GRAPHENE)

32

2013/C 313/62

Byla T-467/13: 2013 m. rugpjūčio 28 d. pareikštas ieškinys byloje Arrow Group ir Arrow Generics prieš Komisiją

32

2013/C 313/63

Byla T-482/13: 2013 m. rugsėjo 9 d. pareikštas ieškinys byloje MedSkin Solutions Dr. Suwelack prieš VRDT — Cryo-Save (CryoSafe)

33

2013/C 313/64

Byla T-487/13: 2013 m. rugsėjo 6 d. pareikštas ieškinys byloje Navarra de Servicios y Tecnologías prieš Komisiją

34

 

Tarnautojų teismas

2013/C 313/65

Byla F-83/08: 2013 m. rugsėjo 19 d. Tarnautojų teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje Gheysens prieš Tarybą (Viešoji tarnyba — Sutartininkas — Įdarbinimo sąlygos — Pareigų grupė — Užduočių rūšių atitiktis pareigų grupėms — Įdarbinimo trukmė)

35

2013/C 313/66

Byla F-31/13: 2013 m. rugsėjo 19 d. Tarnautojų teismo (antroji kolegija) nutartis byloje Marcuccio prieš Komisiją (Viešoji tarnyba — Procedūros reglamento 34 straipsnio 1 ir 6 dalys — Ieškinys, pateiktas faksu per ieškinio pateikimo terminą, dėl nuotolių pratęstą 10 dienų terminu — Ieškinys, pateiktas paštu per kitas 10 dienų — Ieškinių tapatumo nebuvimas — Vėlavimas pareikšti ieškinį)

35


LT

 

Top