Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2013:239E:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, CE 239, 2013m. rugpjūtis 20d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0960

doi:10.3000/19770960.CE2013.239.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 239E

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir prane_imai

56 tomas
2013m. rugpjūčio 20d.


Prane_imo Nr.

Turinys

Puslapis

 

I   Rezoliucijos, rekomendacijos ir nuomonės

 

REZOLIUCIJOS

 

Europos Parlamentas
2012–2013 m. SESIJA
2012 m. vasario 2 d. posėdis
Posedžiu protokolai paskelbti OL C 114 E, 2012 4 19.
PRIIMTI TEKSTAI

 

2012 m. vasario 2 d., ketvirtadienis

2013/C 239E/01

ES užsienio politika, skirta BRICS ir kitoms sparčiai besivystančioms šalims2012 m. vasario 2 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl ES užsienio politikos dėl Brazilijos, Rusijos, Indijos, Kinijos, Pietų Afrikos (BRICS) ir kitų besiformuojančios rinkos ekonomikos šalių: tikslai ir strategijos (2011/2111(INI))

1

2013/C 239E/02

Nuosekli politika autoritarinių režimų, kuriems ES taiko ribojamąsias priemones, atžvilgiu2012 m. vasario 2 d. Europos Parlamento rekomendacija Tarybai dėl nuoseklios politikos dėl režimų, kuriems ES taiko ribojamąsias priemones, kai jų vadovai siekia savo asmeninių ir prekybinių interesų ES viduje (2011/2187(INI))

11

2013/C 239E/03

Bendrovių būstinių perkėlimas į kitą valstybę narę2012 m. vasario 2 d. Europos Parlamento rezoliucija su rekomendacijomis Komisijai dėl 14-osios bendrovių teisės direktyvos dėl bendrovių būstinių perkėlimo į kitą valstybę narę (2011/2046(INI))

18

PRIEDAS

21

2013/C 239E/04

ES humanitarinės pagalbos biudžeto kontrolė2012 m. vasario 2 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Humanitarinės pagalbos ir civilinės saugos generalinio direktorato (ECHO) valdomos ES humanitarinės pagalbos biudžeto kontrolės (2011/2073(INI))

23

2013/C 239E/05

Vieninga Europos kolektyvinių ieškinių koncepcija2012 m. vasario 2 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl vieningos Europos kolektyvinių ieškinių koncepcijos (2011/2089(INI))

32

2013/C 239E/06

Teiginių apie maisto produktų maistingumą sąrašas2012 m. vasario 2 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Komisijos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 teiginių apie maisto produktų maistingumą sąrašas

39

2013/C 239E/07

Europos Vadovų Tarybos 2012 m. sausio 30 d. susitikimo išvados2012 m. vasario 2 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl 2012 m. sausio 30 d. Europos Vadovų Tarybos susitikimo

41

2013/C 239E/08

Iranas ir jo branduolinė programa2012 m. vasario 2 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Irano ir jo branduolinės programos

43

2013/C 239E/09

ES lygmens veiksmai sporto sektoriuje2012 m. vasario 2 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl ES lygmens veiksmų sporto sektoriuje (2011/2087(INI))

46

2013/C 239E/10

Atliekų tvarkymo direktyvos taikymas2012 m. vasario 2 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl klausimų, kuriuos peticijų pateikėjai iškėlė dėl Atliekų tvarkymo direktyvos ir su ja susijusių direktyvų taikymo Europos Sąjungos valstybėse narėse (2011/2038(INI))

60

2013/C 239E/11

Programa „Daphne“2012 m. vasario 2 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl programos „Daphne“: pasiekimai ir ateities perspektyvos (2011/2273(INI))

69

2013/C 239E/12

Moterų padėtis karo sąlygomis2012 m. vasario 2 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl moterų padėties karo sąlygomis (2011/2198(INI))

74

2013/C 239E/13

ES vystomasis bendradarbiavimas remiant siekį iki 2030 m. visiems sudaryti galimybes naudotis energijos ištekliais2012 m. vasario 2 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl ES vystomojo bendradarbiavimo remiant siekį iki 2030 m. visiems sudaryti galimybes naudotis energijos ištekliais (2011/2112(INI))

83

2013/C 239E/14

Metinis pranešimas apie mokesčius2012 m. vasario 2 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl metinio pranešimo apie mokesčius (2011/2271(INI))

89

2013/C 239E/15

ES konkurencijos politika2012 m. vasario 2 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl metinės ES konkurencijos politikos ataskaitos (2011/2094(INI))

97


Simbolių paaiškinimai

*

Bendradarbiavimo procedūra

**I

Bendradarbiavimo procedūra: pirmasis svarstymas

**II

Bendradarbiavimo procedūra: antrasis svarstymas

***

Pritarimo procedūra

***I

Bendro sprendimo procedūra: pirmasis svarstymas

***II

Bendro sprendimo procedūra: antrasis svarstymas

***III

Bendro sprendimo procedūra: trečiasis svarstymas

(Procedūra priklauso nuo Komisijos siūlomo teisinio pagrindo)

Politiniai pakeitimai: naujas ar pakeistas tekstas žymimas pusjuodžiu kursyvu, o išbrauktas tekstas nurodomas simboliu ▐.

Atitinkamų tarnybų techniniai pataisymai ir pritaikymai: naujas arba pakeistas tekstas žymimas kursyvu, o išbrauktas tekstas nurodomas simboliu ║.

LT

 

Top