Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2013:161:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, C 161, 2013m. birželis 6d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0960

doi:10.3000/19770960.C_2013.161.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 161

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir prane_imai

56 tomas
2013m. birželio 6d.


Prane_imo Nr.

Turinys

Puslapis

 

I   Rezoliucijos, rekomendacijos ir nuomonės

 

NUOMONĖS

 

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas

 

488-oji plenarinė sesija, 2013 m. kovo 20, 21 d.

2013/C 161/01

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl visuomenės įtraukimo ir dalyvavimo sprendžiant energetikos politikos klausimus poreikio ir būdų analizės (tiriamoji nuomonė)

1

2013/C 161/02

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė „Piliečiai – įtraukios skaitmeninės vidaus rinkos ašis. Sėkmingas veiksmų planas“ (nuomonė savo iniciatyva)

8

2013/C 161/03

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl piktnaudžiavimo savarankiškai dirbančio asmens statusu (nuomonė savo iniciatyva)

14

2013/C 161/04

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl vidaus rinkos ir regioninės valstybės pagalbos (nuomonė savo iniciatyva)

20

2013/C 161/05

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl darbo vietų kūrimo skatinant gamybinę praktiką ir visą gyvenimą trunkantį profesinį mokymą. Įmonių vaidmuo ES švietimo srityje (nuomonė savo iniciatyva)

27

2013/C 161/06

Užimtumo, socialinių reikalų ir pilietybės skyriaus nuomonė dėl darbuotojų, kaip svarbiausių gero įmonių valdymo Europoje dalyvių, vaidmens ir dalyvavimo. Tinkami krizės įveikimo sprendimai (nuomonė savo iniciatyva)

35

2013/C 161/07

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl socialinio dialogo Rytų partnerystės šalyse

40

2013/C 161/08

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl pilietinės visuomenės indėlio į maisto nuostolių ir švaistymo prevencijos ir mažinimo strategiją (nuomonė savo iniciatyva)

46


 

III   Parengiamieji aktai

 

EUROPOS EKONOMIKOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETAS

 

488-oji plenarinė sesija, 2013 m. kovo 20, 21 d.

2013/C 161/09

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Komisijos komunikato „Partnerystė su atokiausiais Europos Sąjungos regionais siekiant pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo“(COM(2012) 287 final)

52

2013/C 161/10

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 723/2009 dėl Europos mokslinių tyrimų infrastruktūros konsorciumo (ERIC) Bendrijos teisinio pagrindo (COM(2012) 682 final – 2012/0321 (NLE))

58

2013/C 161/11

Bendrosios rinkos, gamybos ir vartojimo skyriaus nuomonė dėl integruotos siuntinių pristatymo rinkos ES e. prekybos augimui paskatinti (COM(2012) 698 final)

60

2013/C 161/12

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Sąjungos tam tikros audito ir finansinės atskaitomybės sričių veiklos paramos programos nustatymo 2014–2020 m. laikotarpiui (COM(2012) 782 final – 2012/0364 (COD))

64

2013/C 161/13

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Komisijos komunikato Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Jaunimo užimtumo didinimas“(COM(2012) 727 final)

67

2013/C 161/14

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl galimybės naudotis genetiniais ištekliais ir sąžiningo bei teisingo naudos, gaunamos juos naudojant, pasidalijimo Sąjungoje (COM(2012) 576 final – 2012/0278 (COD))

73

2013/C 161/15

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl bendrosios Sąjungos aplinkosaugos veiksmų programos iki 2020 m. „Gyventi gerai pagal mūsų planetos išgales“(COM(2012) 710 final – 2012/0337 (COD))

77

2013/C 161/16

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Komisijos komunikato Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Socialinė apsauga Europos Sąjungos vystomojo bendradarbiavimo srityje“(COM(2012) 446 final)

82

2013/C 161/17

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Komisijos komunikato Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Mėlynasis augimas. Tvaraus jūrų ir jūrininkystės sektoriaus augimo galimybės“(COM(2012) 494 final)

87

2013/C 161/18

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl laivų įrenginių, kuria panaikinama Direktyva 96/98/EB (COM(2012) 772 final – 2012/0358 (COD))

93


LT

 

Top