Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2013:153E:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, CE 153, 2013m. gegužė 31d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0960

doi:10.3000/19770960.CE2013.153.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 153E

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir prane_imai

56 tomas
2013m. gegužės 31d.


Prane_imo Nr.

Turinys

Puslapis

 

I   Rezoliucijos, rekomendacijos ir nuomonės

 

REZOLIUCIJOS

 

Europos Parlamentas
2011–2012 m. SESIJA
2011 m. lapkričio 15–17 d. posėdžiai
Posedžiu protokolai paskelbti OL C 59 E, 2012 2 28.
PRIIMTI TEKSTAI

 

2011 m. lapkričio 15 d., antradienis

2013/C 153E/01

Nemokumo bylos remiantis ES įmonių teisės nuostatomis2011 m. lapkričio 15 d. Europos Parlamento rezoliucija su rekomendacijomis Komisijai dėl nemokumo bylų remiantis ES įmonių teisės nuostatomis (2011/2006(INI))

1

REZOLIUCIJOS PRIEDAS

5

2013/C 153E/02

Demografiniai pokyčiai ir jų padariniai sanglaudos politikai2011 m. lapkričio 15 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl demografinių pokyčių ir jų padarinių būsimai ES sanglaudos politikai (2010/2157(INI))

9

2013/C 153E/03

Direktyvos dėl profesinių kvalifikacijų pripažinimo įgyvendinimas2011 m. lapkričio 15 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Direktyvos 2005/36/EB dėl profesinių kvalifikacijų pripažinimo įgyvendinimo (2011/2024(INI))

15

2013/C 153E/04

Vartotojų politika2011 m. lapkričio 15 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl naujos vartotojų reikalų politikos strategijos (2011/2149(INI))

25

2013/C 153E/05

Internetiniai lošimai2011 m. lapkričio 15 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl internetinių lošimų vidaus rinkoje (2011/2084(INI))

35

2013/C 153E/06

Naminių bičių sveikata ir bitininkystė2011 m. lapkričio 15 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl naminių bičių sveikatos ir bitininkystės sektoriaus uždavinių (2011/2108(INI))

43

2013/C 153E/07

Valstybės pagalbos taisyklės, susijusios su visuotinės ekonominės svarbos paslaugomis2011 m. lapkričio 15 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl ES valstybės pagalbos taisyklių, susijusių su visuotinės ekonominės svarbos paslaugomis, pertvarkos (2011/2146(INI))

51

2013/C 153E/08

Europos kovos su skurdu ir socialine atskirtimi planas2011 m. lapkričio 15 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Europos kovos su skurdu ir socialine atskirtimi plano (2011/2052(INI))

57

 

2011 m. lapkričio 16 d., trečiadienis

2013/C 153E/09

AKR ir ES jungtinės parlamentinės asamblėjos veikla 2010 m.2011 m. lapkričio 16 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl AKR ir ES jungtinės parlamentinės asamblėjos veiklos 2010 m. (2011/2120(INI))

79

2013/C 153E/10

Klimato kaitos konferencija Durbane2011 m. lapkričio 16 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl klimato kaitos konferencijos Durbane (COP 17)

83

2013/C 153E/11

Vystymosi finansavimo ataskaita2011 m. lapkričio 16 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl atskaitomybės už vystymosi finansavimą ataskaitos

97

2013/C 153E/12

Europos kinas skaitmeninių technologijų eroje2011 m. lapkričio 16 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Europos kino skaitmeninių technologijų eroje (2010/2306(INI))

102

 

2011 m. lapkričio 17 d., ketvirtadienis

2013/C 153E/13

ES parama Tarptautiniam baudžiamajam teismui2011 m. lapkričio 17 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl ES paramos Tarptautiniam baudžiamajam teismui (TBT) sprendžiant problemas ir įveikiant sunkumus (2011/2109(INI))

115

2013/C 153E/14

2011 m. lapkričio 28 d. ES ir JAV aukščiausiojo lygio susitikimas2011 m. lapkričio 17 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl 2011 m. lapkričio 28 d. vyksiančio ES ir JAV aukščiausiojo lygio susitikimo

124

2013/C 153E/15

Atviras internetas ir tinklo neutralumas Europoje2011 m. lapkričio 17 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl atviro interneto ir tinklo neutralumo Europoje

128

2013/C 153E/16

Kasetinių šaudmenų uždraudimas2011 m. lapkričio 17 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl kasetinių šaudmenų uždraudimo

132

2013/C 153E/17

PVM teisės aktų modernizavimas siekiant paskatinti bendrąją skaitmeninę rinką2011 m. lapkričio 17 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl PVM teisės aktų modernizavimo siekiant paskatinti bendrąją skaitmeninę rinką

135

2013/C 153E/18

Derybų dėl ES ir Gruzijos asociacijos susitarimas2011 m. lapkričio 17 d. Europos Parlamento rezoliucija su Europos Parlamento rekomendacijomis Tarybai, Komisijai ir Europos išorės veiksmų tarnybai dėl derybų dėl ES ir Gruzijos asociacijos susitarimo (2011/2133(INI))

137

2013/C 153E/19

Lyčių aspekto integravimas į Europos Parlamento darbą2011 m. lapkričio 17 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl lyčių aspekto integravimo į Europos Parlamento veiklą (2011/2151(INI))

143

2013/C 153E/20

Pasaulinio masto kova su neteisėta žvejyba2011 m. lapkričio 17 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl kovos su neteisėta žvejyba pasauliniu mastu. ES vaidmuo (2010/2210(INI))

148

2013/C 153E/21

Iranas: paskutiniai žmogaus teisių pažeidimų atvejai2011 m. lapkričio 17 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl paskutinių žmogaus teisių pažeidimo atvejų Irane

157

2013/C 153E/22

Egiptas, ypač tinklaraštininko Alaa Abdelio Fatah atvejis2011 m. lapkričio 17 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Egipto, ypač dėl tinklaraštininko Alaa Abdelio Fatah atvejo

162

2013/C 153E/23

Poreikis įrengti prieinamą pagalbos iškvietimo telefonu 112 liniją2011 m. lapkričio 17 d. Europos Parlamento pareiškimas dėl poreikio įrengti prieinamą pagalbos iškvietimo telefonu 112 liniją

165


 

III   Parengiamieji aktai

 

EUROPOS PARLAMENTAS

 

2011 m. lapkričio 15 d., antradienis

2013/C 153E/24

Apsaugos priemonių, kurių reikalaujama iš bendrovių, koordinavimas (SESV 54 straipsnis) ***I2011 m. lapkričio 15 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl apsaugos priemonių, kurių valstybės narės, siekdamos tokias priemones suvienodinti, reikalauja iš Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 54 straipsnio antroje pastraipoje apibrėžtų bendrovių, jų narių ir kitų interesų apsaugai, bendroves steigiant, palaikant ir keičiant jų kapitalą, koordinavimo (nauja redakcija) (COM(2011)0029 – C7-0037/2011 – 2011/0011(COD))

166

P7_TC1-COD(2011)0011
Europos Parlamento pozicija, priimta 2011 m. lapkričio 15 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2011/…/ES dėl apsaugos priemonių, kurių valstybės narės, siekdamos tokias priemones suvienodinti, reikalauja iš Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 54 straipsnio antroje pastraipoje apibrėžtų bendrovių, jų narių ir kitų interesų apsaugai, akcines bendroves steigiant, palaikant ir keičiant jų kapitalą, koordinavimo (nauja redakcija)

167

2013/C 153E/25

Atėnų konvencija dėl keleivių ir jų bagažo vežimo jūra, išskyrus 10 ir 11 straipsnius ***2011 m. lapkričio 15 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos prisijungimo prie 1974 m. Atėnų konvencijos dėl keleivių ir jų bagažo vežimo jūra 2002 m. protokolo, išskyrus jo 10 ir 11 straipsnius, projekto (08663/2011 – C7-0142/2011 – 2003/0132A(NLE))

167

2013/C 153E/26

Atėnų konvencija dėl keleivių ir jų bagažo vežimo jūra. Klausimai, susiję su 10 ir 11 straipsniais ***2011 m. lapkričio 15 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos prisijungimo prie 1974 m. Atėnų konvencijos dėl keleivių ir jų bagažo vežimo jūra 2002 m. protokolo, kiek tai susiję su jo 10 ir 11 straipsniais, projekto (08663/2011 – C7-0143/2011 – 2003/0132B(NLE))

168

2013/C 153E/27

ES ir Jordanijos Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių aviacijos susitarimas ***2011 m. lapkričio 15 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl Tarybos ir Taryboje posėdžiavusių valstybių narių vyriausybių atstovų sprendimo dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Jordanijos Hašimitų Karalystės Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių aviacijos susitarimo sudarymo projekto (09189/2011 – C7-0122/2011 – 2010/0180(NLE))

169

2013/C 153E/28

ES ir Gruzijos bendrosios aviacijos erdvės susitarimas ***2011 m. lapkričio 15 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl Tarybos ir Taryboje posėdžiavusių Europos Sąjungos valstybių narių vyriausybių atstovų sprendimo dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Gruzijos bendrosios aviacijos erdvės susitarimo sudarymo projekto (09185/2011 – C7-0124/2011 – 2010/0186(NLE))

169

2013/C 153E/29

Laikinas autonominių Bendrojo muitų tarifo muitų taikymo tam tikriems į Kanarų salas importuojamiems pramonės produktams sustabdymas *2011 m. lapkričio 15 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, kuriuo laikinai sustabdomas autonominių Bendrojo muitų tarifo muitų taikymas tam tikriems į Kanarų salas importuojamiems pramonės produktams (COM(2011)0259 – C7-0146/2011 – 2011/0111(CNS))

170

2013/C 153E/30

Europos atominės energijos bendrijos branduolinių mokslinių tyrimų ir mokymo veiklos bendroji programa (netiesioginiai veiksmai) *2011 m. lapkričio 15 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl netiesioginiais veiksmais vykdytinos specialiosios programos, kuria įgyvendinama 2012–2013 m. Europos atominės energijos bendrijos branduolinių mokslinių tyrimų ir mokymo veiklos bendroji programa (COM(2011)0073 – C7-0075/2011 – 2011/0043(NLE))

171

2013/C 153E/31

Skolintų vertybinių popierių pardavimas ir tam tikri kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandorių aspektai ***I2011 m. lapkričio 15 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl skolintų vertybinių popierių pardavimo ir tam tikrų kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandorių aspektų (COM(2010)0482 – C7-0264/2010 – 2010/0251(COD))

176

P7_TC1-COD(2010)0251
Europos Parlamento pozicija, priimta 2011 m. lapkričio 15 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. …/2012 dėl skolintų vertybinių popierių pardavimo ir tam tikrų kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandorių aspektų

177

2013/C 153E/32

Europos daugiamečių kultūrų statistika ***I2011 m. lapkričio 15 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos daugiamečių kultūrų statistikos (COM(2010)0249 – C7-0129/2010 – 2010/0133(COD))

177

P7_TC1-COD(2010)0133
Europos Parlamento pozicija, priimta 2011 m. lapkričio 15 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. …/2011 dėl Europos daugiamečių augalų statistikos, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 357/79 ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/109/EB

178

2013/C 153E/33

Europos atominės energijos bendrijos branduolinių mokslinių tyrimų ir mokymo veiklos bendroji programa (tiesioginiai veiksmai) *2011 m. lapkričio 15 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl tiesioginiais Jungtinio tyrimų centro veiksmais vykdytinos specialiosios programos, kuria įgyvendinama 2012–2013 m. Europos atominės energijos bendrijos branduolinių mokslinių tyrimų ir mokymo veiklos bendroji programa (COM(2011)0074 – C7-0078/2011 – 2011/0044(NLE))

178

2013/C 153E/34

Įmonių, mokslinių tyrimų centrų ir universitetų dalyvavimas vykdant netiesioginius veiksmus pagal Europos atominės energijos bendrijos bendrąją programą *2011 m. lapkričio 15 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento (Euratomas), kuriuo apibrėžiamos įmonių, mokslinių tyrimų centrų ir universitetų dalyvavimo vykdant netiesioginius veiksmus pagal 2012–2013 m. Europos atominės energijos bendrijos bendrąją programą ir mokslinių tyrimų rezultatų sklaidos taisyklės (COM(2011)0071 – C7-0076/2011 – 2011/0045(NLE))

183

 

2011 m. lapkričio 16 d., trečiadienis

2013/C 153E/35

Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas (Airijos paraiška „EGF/2010/019 IE/Construction 41“)2011 m. lapkričio 16 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo pagal 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo 28 punktą (Airijos paraiška „EGF/2010/019 IE/Construction 41“) (COM(2011)0617 – C7-0313/2011 – 2011/2252(BUD))

188

PRIEDAS

190

2013/C 153E/36

Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas (Airijos paraiška „EGF/2010/021 IE/Construction 71“)2011 m. lapkričio 16 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo pagal 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo 28 punktą (Airijos paraiška „EGF/2010/021 IE/Construction 71“) (COM(2011)0619 – C7-0315/2011 – 2011/2254(BUD))

190

PRIEDAS

192

2013/C 153E/37

Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas (Airijos paraiška „EGF/2010/020 IE/Construction 43“)2011 m. lapkričio 16 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo pagal 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo 28 punktą (Airijos paraiška „EGF/2010/020 IE/Construction 43“) (COM(2011)0618 – C7-0314/2011 – 2011/2253(BUD))

192

PRIEDAS

194

2013/C 153E/38

Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas (Austrijos paraiška „EGF/2011/001 AT/Niederösterreich- Oberösterreich“)2011 m. lapkričio 16 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo pagal 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo 28 punktą (Austrijos paraiška „ЕGF/2011/001 AT/Niederösterreich – Oberösterreich“) (COM(2011)0579 – C7-0254/2011 – 2011/2199(BUD))

194

PRIEDAS

196

2013/C 153E/39

Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas (Graikijos paraiška „EGF/2011/004 EL/ALDI Hellas“)2011 m. lapkričio 16 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo pagal 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo 28 punktą (Graikijos paraiška „EGF/2011/004 EL/ALDI Hellas“) (COM(2011)0580 – C7-0255/2011 – 2011/2200(BUD))

197

PRIEDAS

199

2013/C 153E/40

Europos paveldo ženklas ***II2011 m. lapkričio 16 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą dėl Europos Sąjungos veiksmų, susijusių su Europos paveldo ženklu (10303/1/2011 – C7-0236/2011 – 2010/0044(COD))

199

2013/C 153E/41

Bendra Europos geležinkelių erdvė***I2011 m. lapkričio 16 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria sukuriama bendra Europos geležinkelių erdvė (nauja redakcija) (COM(2010)0475 – C7-0268/2010 – 2010/0253(COD))

200

P7_TC1-COD(2010)0253
Europos Parlamento pozicija, priimta 2011 m. lapkričio 16 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2011/…/ES, kuria sukuriama bendra Europos geležinkelių erdvė (nauja redakcija)
 (1)

201

I PRIEDAS

255

II PRIEDAS

255

III PRIEDAS

256

IV PRIEDAS

257

V PRIEDAS

260

VI PRIEDAS

261

VII PRIEDAS

262

VIII PRIEDAS

263

IX PRIEDAS

267

X PRIEDAS

268

XI PRIEDAS

269

XII PRIEDAS

270

 

2011 m. lapkričio 17 d., ketvirtadienis

2013/C 153E/42

Integruotos jūrų politikos tolesnis vystymas ***I2011 m. lapkričio 17 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo sukuriama integruotos jūrų politikos tolesnio vystymo paramos programa (COM(2010)0494 – C7-0292/2010 – 2010/0257(COD))

274

P7_TC1-COD(2010)0257
Europos Parlamento pozicija, priimta 2011 m. lapkričio 17 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. …/2011, kuriuo sukuriama integruotos jūrų politikos tolesnio vystymo paramos programa

275

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PRIEDAS

275

2013/C 153E/43

Europos atominės energijos bendrijos branduolinių mokslinių tyrimų ir mokymo veiklos bendroji programa *2011 m. lapkričio 17 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl 2012–2013 m. Europos atominės energijos bendrijos branduolinių mokslinių tyrimų ir mokymo veiklos bendrosios programos (COM(2011)0072 – C7-0077/2011 – 2011/0046(NLE))

275


Simbolių paaiškinimai

*

Bendradarbiavimo procedūra

**I

Bendradarbiavimo procedūra: pirmasis svarstymas

**II

Bendradarbiavimo procedūra: antrasis svarstymas

***

Pritarimo procedūra

***I

Bendro sprendimo procedūra: pirmasis svarstymas

***II

Bendro sprendimo procedūra: antrasis svarstymas

***III

Bendro sprendimo procedūra: trečiasis svarstymas

(Procedūra priklauso nuo Komisijos siūlomo teisinio pagrindo)

Politiniai pakeitimai: naujas ar pakeistas tekstas žymimas pusjuodžiu kursyvu, o išbrauktas tekstas nurodomas simboliu ▐.

Atitinkamų tarnybų techniniai pataisymai ir pritaikymai: naujas arba pakeistas tekstas žymimas kursyvu, o išbrauktas tekstas nurodomas simboliu ║.

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

 

Top