Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2013:123:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, C 123, 2013m. balandis 27d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0960

doi:10.3000/19770960.C_2013.123.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 123

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir prane_imai

56 tomas
2013m. balandžio 27d.


Prane_imo Nr.

Turinys

Puslapis

 

IV   Pranešimai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

 

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas

2013/C 123/01

Paskutinis Europos Sąjungos Teisingumo Teismo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje skelbiamas leidinys OL C 114, 2013 4 20

1


 

V   Nuomonės

 

TEISINĖS PROCEDŪROS

 

Teisingumo Teismas

2013/C 123/02

Byla C-547/10 P: 2013 m. kovo 7 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje Šveicarijos Konfederacija prieš Europos Komisiją, Vokietijos Federacinę Respubliką, Landkreis Waldshut (Apeliacinis skundas — Išorės santykiai — Susitarimas tarp Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos dėl oro transporto — Reglamentas (EEB) Nr. 2408/92 — Bendrijos oro transporto vežėjų galimybė naudotis Bendrijos vidaus oro maršrutais — 8 ir 9 straipsniai — Taikymo sritis — Naudojimasis skrydžių teisėmis — Sprendimas 2004/12/EB — Vokietijos priemonės dėl artėjimo prie Ciuricho oro uosto — Pareiga motyvuoti — Nediskriminavimas — Proporcingumas — Įrodinėjimo pareiga)

2

2013/C 123/03

Byla C-127/11: 2013 m. kovo 7 d. Teisingumo Teismo (penktoji kolegija) sprendimas byloje (Arbeidshof te Antwerpen (Belgija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Aldegonda van den Booren prieš Rijksdienst voor Pensioenen (Darbuotojų migrantų socialinė apsauga — Reglamento (EEB) Nr. 1408/71 46a straipsnis — Nacionalinės išmokų sutapimo vengimo taisyklės — Senatvės pensija — Valstybės narės pervestos sumos padidinimas — Pensija netekus maitintojo — Kitos valstybės narės pervestos sumos sumažinimas)

2

2013/C 123/04

Byla C-275/11: 2013 m. kovo 7 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje (Bundesfinanzhof (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) GfBk Gesellschaft für Börsenkommunikation mbH prieš Finanzamt Bayreuth (Apmokestinimas — Pridėtinės vertės mokestis — Direktyva 77/388/EEB — Specialių investicinių fondų valdymo atleidimas nuo mokesčio — Taikymo sritis)

3

2013/C 123/05

Byla C-358/11: 2013 m. kovo 7 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje (Korkein hallinto-oikeus (Suomija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen liikenne ja infrastruktuuri vastuualue (Aplinka — Atliekos — Pavojingos atliekos — Direktyva 2008/98/EB — Seni telefono ryšio stulpai, apdoroti CCA (vario, chromo ir arseno) tirpalu — Cheminių medžiagų registracija, įvertinimas ir autorizacija — Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 (REACH reglamentas) — REACH reglamento XVII priede esantis apdorotos medienos panaudojimo sąrašas — Seni telefono ryšio stulpai, naudojami lentų pakloto pagrindui)

4

2013/C 123/06

Byla C-424/11: 2013 m. kovo 7 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje (First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Jungtinė Karalystė) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Wheels Common Investment Fund Trustees Ltd ir kt. prieš Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs (Pridėtinės vertės mokestis — Direktyva 77/388/EEB — Specialiųjų investicinių fondų valdymo atleidimas nuo mokesčio — Taikymo sritis — Profesinių pensijų sistemos)

5

2013/C 123/07

Byla C-577/11: 2013 m. kovo 7 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas byloje (Cour d'appel de Bruxelles (Belgija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) DKV Belgium prieš Association belge des consommateurs test-achats ASBL (Laisvė teikti paslaugas — Įsisteigimo laisvė — Direktyvos 73/239/EEB ir 92/49/EEB — Tiesioginis draudimas, išskyrus gyvybės draudimą — Laisvė nustatyti tarifus — Sveikatos draudimo sutartys, nesusijusios su profesine veikla — Apribojimai — Privalomieji bendrojo intereso pagrindai)

5

2013/C 123/08

Byla C-607/11: 2013 m. kovo 7 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas byloje (High Court of Justice (Chancery Division) (Jungtinė Karalystė) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) ITV Broadcasting Limited ir kt. prieš TV Catch Up Limited (Direktyva 2001/29/EB — 3 straipsnio 1 dalis — Trečiojo asmens internetu atliekamas komercinių televizijos transliuotojų programų perdavimas — Srautinis duomenų siuntimas (Live streaming) — Viešas skelbimas)

6

2013/C 123/09

Byla C-19/12: 2013 m. kovo 7 d. Teisingumo Teismo (aštuntoji kolegija) sprendimas byloje (Varhoven administrativen sad (Bulgarija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Efir OOD prieš Direktor na Direktsia „Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto“ Plovdiv (Pridėtinės vertės mokestis — Direktyva 2006/112/EB — 62, 63, 65, 73 ir 80 straipsniai — Fizinių asmenų užstatymo teisės suteikimas bendrovei mainais už šios bendrovės statybos paslaugas šiems fiziniams asmenims — Mainų sutartis — PVM už statybos paslaugas — Apmokestinimo momentas — Mokesčio tapimas mokėtinu — Tiek apmokestinamų, tiek neapmokestinamų sandorių įtraukimas į apmokestinimo momento sampratą — Viso atlygio pervedimas iš anksto — Avansas — Sandorio mokestinė vertė, kai atlygį sudaro prekės ar paslaugos — Tiesioginis veikimas)

7

2013/C 123/10

Byla C-182/12: 2013 m. kovo 7 d. Teisingumo Teismo (aštuntoji kolegija) sprendimas byloje (Székesfehérvári Törvényszék (Vengrija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Gábor Fekete prieš Nemzeti Adó- és Vámhivatal Közép-dunántúli Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága (Bendrijos muitinės kodeksas — 137 straipsnis — Muitinės kodekso įgyvendinimo reglamentas — 561 straipsnio 2 dalis — Visiško atleidimo nuo importo muitų sąlygos — Automobilio, kurio savininkas įsikūręs trečiojoje šalyje, įvežimas į valstybę narę — Automobilio naudojimas asmeniniais tikslais pagal jo savininko įgaliojimą, numatytą kitur nei su naudotoju sudarytoje darbo sutartyje — Neatleidimas)

7

2013/C 123/11

Byla C-39/13: 2013 m. sausio 25 d.Gerechtshof Amsterdam (Nyderlandai) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Inspecteur van de Belastingdienst Noord/kantoor Groningen prieš SCA Group Holding BV

8

2013/C 123/12

Byla C-40/13: 2013 m. sausio 25 d.Gerechtshof Amsterdam (Nyderlandai) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje X AG ir kt. prieš Inspecteur van de Belastingdienst Amsterdam

9

2013/C 123/13

Byla C-41/13: 2013 m. sausio 25 d.Gerechtshof Amsterdam (Nyderlandai) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Inspecteur van de Belastingdienst Holland-Noord/kantoor Zaandam prieš MSA International Holdings BV, MSA Nederland BV

9

2013/C 123/14

Byla C-43/13: 2013 m. sausio 28 d.Bundesfinanzhof (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Hauptzollamt Köln prieš Kronos Titan GmbH

10

2013/C 123/15

Byla C-44/13: 2013 m. sausio 28 d.Bundesfinanzhof (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Hauptzollamt Krefeld prieš Rhein-Ruhr Beschichtungs-Service GmbH

10

2013/C 123/16

Byla C-52/13: 2013 m. sausio 31 d.Consiglio di Stato (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Posteshop SpA — Divisione Franchising Kipoint prieš Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Presidenza del Consiglio dei Ministri

11

2013/C 123/17

Byla C-76/13: 2013 m. vasario 12 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Komisija prieš Portugalijos Respubliką

11

2013/C 123/18

Byla C-77/13: 2013 m. vasario 14 d.Tribunal d'instance de Quimper (Prancūzija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje CA Consumer Finance prieš Francine Crouan, ikisantuokinė pavardė Weber, Tual Crouan

12

2013/C 123/19

Byla C-86/13: 2013 m. vasario 20 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Komisija prieš Europos Sąjungos Tarybą

12

2013/C 123/20

Byla C-104/13: 2013 m. kovo 4 d.Augstākās tiesas Senāts (Latvija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje AS „Olainfarmprieš Latvijas Republikas Veselības ministrija, Zāļu valsts aģentūra

13

2013/C 123/21

Byla C-109/13: 2013 m. kovo 6 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Komisija prieš Suomijos Respubliką

13

2013/C 123/22

Byla C-111/13: 2013 m. kovo 7 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Komisija prieš Suomijos Respubliką

14

2013/C 123/23

Nuomonė 1/12: Pagal SESV 218 straipsnio 11 dalį Europos Komisijos paduotas prašymas pateikti nuomonę

14

 

Bendrasis Teismas

2013/C 123/24

Byla T-587/08: 2013 m. kovo 14 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Fresh Del Monte Produce prieš Komisiją (Konkurencija — Karteliai — Bananų rinka — Sprendimas, kuriuo konstatuojamas EB 81 straipsnio pažeidimas — Keitimosi informacija sistema — Antikonkurencinių suderintų veiksmų sąvoka — Priežastinis ryšys tarp suderintų veiksmų ir įmonių elgesio rinkoje — Vienas pažeidimas — Pažeidimo inkriminavimas — Teisė į gynybą — Baudos — Pažeidimo sunkumas — Bendradarbiavimas — Lengvinančios aplinkybės)

15

2013/C 123/25

Byla T-588/08: 2013 m. kovo 14 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Dole Food ir Dole Germany prieš Komisiją (Konkurencija — Karteliai — Bananų rinka — Sprendimas, kuriuo konstatuojamas EB 81 straipsnio pažeidimas — Antikonkurencinių suderintų veiksmų sąvoka — Keitimosi informacija sistema — Pareiga motyvuoti — Teisė į gynybą — Baudų apskaičiavimo metodo gairės — Pažeidimo sunkumas)

15

2013/C 123/26

Byla T-553/10: 2013 m. kovo 13 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Biodes prieš VRDT– Manasul Internacional (FARMASUL) (Bendrijos prekių ženklas — Protesto procedūra — Vaizdinio Bendrijos prekių ženklo FARMASUL paraiška — Ankstesnis vaizdinis Ispanijos prekių ženklas MANASUL — Santykinis atmetimo pagrindas — Galimybė supainioti — Ankstesnio prekių ženklo skiriamasis požymis — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas)

16

2013/C 123/27

Byla T-229/11 ir T-276/11: 2013 m. kovo 13 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Inglewood ir kt. prieš Parlamentą (Europos Parlamento narių išlaidų kompensavimą ir išmokų mokėjimą reglamentuojančios taisyklės — Papildomo pensijų kaupimo sistema — Sprendimai atmesti prašymus taikyti teisės nuostatas, galiojusias iki 2009 m. atliktų papildomo pensijų kaupimo sistemos pakeitimų — Neteisėtumu grindžiamas prieštaravimas — Įgytos teisės — Teisėti lūkesčiai — Proporcingumas — Vienodas požiūris)

16

2013/C 123/28

Byla T-85/13: 2013 m. vasario 14 d. pareikštas ieškinys byloje K-Swiss prieš VRDT — Künzli SwissSchuh (Sportinis batelis su penkiomis juostelėmis)

17

2013/C 123/29

Byla T-90/13: 2013 m. vasario 12 d. pareikštas ieškinys byloje Herdade de S. Tiago II prieš VRDT — Polo/Lauren (V)

17

2013/C 123/30

Byla T-96/13: 2013 m. vasario 22 d. pareikštas ieškinys byloje Rot Front prieš VRDT — Rakhat (Macka)

18

2013/C 123/31

Byla T-102/13: 2013 m. vasario 14 d. pareikštas ieškinys byloje Heli-Flight prieš EASA

18

2013/C 123/32

Byla T-112/13: 2013 m. vasario 19 d. pareikštas ieškinys byloje Cadbury Holdings prieš VRDT — Société des produits Nestlé (keturių pirštelių šokolado plytelės forma)

19

2013/C 123/33

Byla T-122/13: 2013 m. vasario 21 d. pareikštas ieškinys byloje Laboratoires Polive prieš VRDT — Arbora & Ausonia (dodie)

20

2013/C 123/34

Byla T-123/13: 2013 m. vasario 21 d. pareikštas ieškinys byloje Laboratoires Polive prieš VRDT — Arbora & Ausonia (dodie)

20

2013/C 123/35

Byla T-128/13: 2013 m. kovo 1 d. pareikštas ieškinys byloje Vicente Gandia Pla prieš VRDT– Tesco Stores (MARQUES DE CHIVÉ)

21

2013/C 123/36

Byla T-132/13: 2013 m. kovo 4 d. pareikštas ieškinys byloje Deweerdt ir kt. prieš Audito rūmus

21

2013/C 123/37

Byla T-133/13: 2013 m. kovo 4 d. pareikštas ieškinys byloje Pro-Aqua International prieš VRDT — Rexair (WET DUST CAN'T FLY)

22

2013/C 123/38

Byla T-136/13: 2013 m. kovo 11 d. pareikštas ieškinys byloje Hanwha SolarOne ir kt. prieš Parlamentą ir kt.

22

2013/C 123/39

Byla T-142/13: 2013 m. kovo 13 d. pareikštas ieškinys byloje Jinko Solar ir kt. prieš Parlamentą ir kt.

23

2013/C 123/40

Byla T-143/13: 2013 m. kovo 13 d. pareikštas ieškinys byloje Zhejiang Heda Solar Technology prieš Komisiją

23

2013/C 123/41

Byla T-144/13: 2013 m. kovo 13 d. pareikštas ieškinys byloje Hangzhou Zhejiang University Sunny Energy Science and Technology prieš Komisiją

24

2013/C 123/42

Byla T-145/13: 2013 m. kovo 13 d. pareikštas ieškinys byloje Ningbo Qixin Solar Electrical Appliance prieš Komisiją

24

2013/C 123/43

Byla T-146/13: 2013 m. kovo 13 d. pareikštas ieškinys byloje Zhejiang Sunflower Light Energy Science & Technology prieš Komisiją

25

2013/C 123/44

Byla T-147/13: 2013 m. kovo 13 d. pareikštas ieškinys byloje Zhejiang Yuhui Solar Energy Source prieš Komisiją

25

2013/C 123/45

Byla T-148/13: 2013 m. kovo 14 d. pareikštas ieškinys byloje Ispanija prieš Komisiją

26

2013/C 123/46

Byla T-149/13: 2013 m. kovo 14 d. pareikštas ieškinys byloje Ispanija prieš Komisiją

26

2013/C 123/47

Byla T-153/13: 2013 m. kovo 14 d. pareikštas ieškinys byloje Et Solar Industry ir kt. prieš Komisiją

27

2013/C 123/48

Byla T-154/13: 2013 m. kovo 14 d. pareikštas ieškinys byloje Jiangsu Jiasheng Photovoltaic Technology prieš Komisiją

27

 

Tarnautojų teismas

2013/C 123/49

Byla F-125/11: 2013 m. kovo 13 d. Tarnautojų teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje Mendes prieš Komisiją (Viešoji tarnyba — Atviras konkursas — Neleidimas laikyti egzaminų — Administracijos pareiga atvirai aiškinti skundus — Pranešimo apie laisvą darbo vietą pakeitimas po egzaminų laikymo — Teisėtų lūkesčių principas — Teisinis saugumas)

28

2013/C 123/50

Byla F-63/08: 2013 m. kovo 14 d. Tarnautojų teismo antrosios kolegijos pirmininko nutartis byloje Christoph prieš Komisiją (Viešoji tarnyba — Nenuolatiniai darbuotojai — KTĮS 2, 3a ir 3b straipsniai — Laikinieji tarnautojai — Sutartininkai — Pagalbiniai darbuotojai sutartininkai — Sutarties trukmė — KTĮS 8 ir 88 straipsniai — 2004 m. balandžio 28 d. Komisijos sprendimas dėl maksimalaus nenuolatinių darbuotojų įdarbinimo Komisijos tarnybose laikotarpio — Direktyva 1999/70/EB — Taikymas institucijoms)

28

2013/C 123/51

Byla F-5/13: 2013 m. sausio 15 d. pareikštas ieškinys byloje ZZ prieš Komisiją

29

2013/C 123/52

Byla F-11/13: 2013 m. vasario 4 d. pareikštas ieškinys byloje ZZ prieš EIVT

29

2013/C 123/53

Byla F-17/13: 2013 m. vasario 15 d. pareikštas ieškinys byloje ZZ prieš Komisiją

30

2013/C 123/54

Byla F-19/13: 2013 m. vasario 19 d. pareikštas ieškinys byloje ZZ prieš Europos Komisiją

30


LT

 

Top