Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2013:122:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, R 122, 2013m. balandis 27d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0960

doi:10.3000/19770960.C_2013.122.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 122

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir prane_imai

56 tomas
2013m. balandžio 27d.


Prane_imo Nr.

Turinys

Puslapis

 

I   Rezoliucijos, rekomendacijos ir nuomonės

 

REKOMENDACIJOS

 

Europos Centrinis Bankas

2013/C 122/01

2013 m. balandžio 19 d. Europos Centrinio Banko rekomendacija, skirta Europos Sąjungos Tarybai dėl Europos Centrinio Banko išorės auditorių (ECB/2013/9)

1


 

II   Komunikatai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRIIMTI KOMUNIKATAI

 

Europos Komisija

2013/C 122/02

Komisijos pranešimas dėl Tarybos direktyvos 2003/122/Euratomas dėl didelio aktyvumo uždarųjų radioaktyviųjų šaltinių ir paliktųjų šaltinių

2

2013/C 122/03

Leidimas teikti valstybės pagalbą, remiantis SESV 107 ir 108 straipsnių nuostatomis – Atvejai, kuriems Komisija neprieštarauja (1)

6

2013/C 122/04

Leidimas teikti valstybės pagalbą, remiantis SESV 107 ir 108 straipsnių nuostatomis – Atvejai, kuriems Komisija neprieštarauja (1)

7

2013/C 122/05

Neprieštaravimas praneštai koncentracijai (Byla COMP/M.6892 – Bridgepoint/Orlando/Bergamotto/Vima Due) (1)

12

2013/C 122/06

Neprieštaravimas praneštai koncentracijai (Byla COMP/M.6819 – Ratos/Ferd/Aibel Group) (1)

12

2013/C 122/07

Leidimas teikti valstybės pagalbą, remiantis SESV 107 ir 108 straipsnių nuostatomis – Atvejai, kuriems Komisija neprieštarauja (1)

13

2013/C 122/08

Neprieštaravimas praneštai koncentracijai (Byla COMP/M.6763 – VWFS/Pon Holdings BV/Pon Equipment Rental & Lease) (1)

14


 

IV   Pranešimai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

 

Europos Komisija

2013/C 122/09

Euro kursas

15

2013/C 122/10

Komisijos pranešimas dėl dabartinių valstybės pagalbos susigrąžinimo palūkanų normų ir nuo 2013 m. gegužės 1 d. taikomų orientacinių bei diskonto normų 27 valstybėms narėms (Paskelbta remiantis 2004 m. balandžio 21 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 794/2004 10 straipsniu (OL L 140, 2004 4 30, p. 1))

16

 

VALSTYBIŲ NARIŲ PRANEŠIMAI

2013/C 122/11

Likvidavimo procedūra – Sprendimas pradėti „Hill Insurance Company Limited“ likvidavimo procedūrą (Paskelbta pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2001/17/EB dėl draudimo įmonių reorganizavimo ir likvidavimo 14 straipsnį)

17

2013/C 122/12

Komisijos pranešimas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1008/2008 dėl oro susisiekimo paslaugų teikimo Bendrijoje bendrųjų taisyklių 16 straipsnio 4 dalį – Su viešąja paslauga susijusių įsipareigojimų dėl reguliariojo oro susisiekimo paslaugų teikimo panaikinimas (1)

18

2013/C 122/13

Komisijos pranešimas, teikiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1008/2008 dėl oro susisiekimo paslaugų teikimo Bendrijoje bendrųjų taisyklių 16 straipsnio 4 dalyje nurodyta tvarka – Su viešąja paslauga susiję įsipareigojimai dėl reguliariojo oro susisiekimo paslaugų teikimo (1)

19

2013/C 122/14

Komisijos pranešimas, teikiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1008/2008 dėl oro susisiekimo paslaugų teikimo Bendrijoje bendrųjų taisyklių 17 straipsnio 5 dalyje nurodyta tvarka – Kvietimas dalyvauti konkurse dėl reguliariojo oro susisiekimo paslaugų teikimo, kaip numatyta su viešąja paslauga susijusiuose įsipareigojimuose (1)

20

2013/C 122/15

Pranešimas apie sprendimą dėl „De Vert Insurance Company Limited“ likvidavimo ir bendrų likvidatorių paskyrimą

21

2013/C 122/16

Čekijos Respublikos aplinkos ministerijos pranešimas remiantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 94/22/EB dėl leidimų žvalgyti, tirti ir išgauti angliavandenilius išdavimo ir naudojimosi jais sąlygų 3 straipsnio 2 dalimi

22


 

V   Nuomonės

 

PROCEDŪROS, SUSIJUSIOS SU BENDROS PREKYBOS POLITIKOS ĮGYVENDINIMU

 

Europos Komisija

2013/C 122/17

Pranešimas apie antisubsidijų tyrimo dėl importuojamo Kinijos Liaudies Respublikos kilmės soliarinio stiklo inicijavimą

24

 

PROCEDŪROS, SUSIJUSIOS SU KONKURENCIJOS POLITIKOS ĮGYVENDINIMU

 

Europos Komisija

2013/C 122/18

Išankstinis pranešimas apie koncentraciją (Byla COMP/M.6914 – Possehl/Cookson European Precious Metals Business) – Bylą numatoma nagrinėti supaprastinta tvarka (1)

34


 

Klaidų ištaisymas

2013/C 122/19

Leidimo teikti valstybės pagalbą, remiantis SESV 107 ir 108 straipsnių nuostatomis – Atvejai, kuriems Komisija neprieštarauja, klaidų ištaisymas (OL C 113, 2013 4 20)

35


 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

 

Top