EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2013:070:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, C 70, 2013m. kovas 9d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0960

doi:10.3000/19770960.C_2013.070.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 70

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir prane_imai

56 tomas
2013m. kovo 9d.


Prane_imo Nr.

Turinys

Puslapis

 

II   Komunikatai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRIIMTI KOMUNIKATAI

 

Europos Komisija

2013/C 070/01

Neprieštaravimas praneštai koncentracijai (Byla COMP/M.6808 – PAI Partners/Industrial Parts Holding) (1)

1


 

III   Parengiamieji aktai

 

Europos Centrinis Bankas

2013/C 070/02

2012 m. gruodžio 11 d. Europos Centrinio Banko nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl investicinių produktų pagrindinės informacijos dokumentų (CON/2012/103)

2


 

IV   Pranešimai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

 

Europos Komisija

2013/C 070/03

Euro kursas

9

2013/C 070/04

Konkurenciją ribojančios veiklos ir dominavimo patariamojo komiteto nuomonė, pareikšta 2012 m. birželio 19 d. posėdyje, dėl sprendimo projekto byloje COMP/39.966 – Skirstomieji įrenginiai su dujų izoliacija (baudos) – Pranešėja – Airija

10

2013/C 070/05

Galutinė bylas nagrinėjančio pareigūno ataskaita – COMP/39.966 – Skirstomieji įrenginiai su dujų izoliacija (pakartotinis baudų taikymas)

11

2013/C 070/06

2012 m. birželio 27 d. Komisijos sprendimo santrauka, kuriuo iš dalies keičiamas 2007 m. sausio 24 d. Komisijos sprendimas C(2006) 6762 galutinis dėl procedūros pagal EB 81 straipsnį (dabar Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 101 straipsnis) ir EEE susitarimo 53 straipsnį tiek, kiek jie susiję su Mitsubishi Electric Corporation ir Toshiba Corporation (Byla COMP/39.966 – Skirstomieji įrenginiai su dujų izoliacija – Baudos) (pranešta dokumentu Nr. C(2012) 4381)  (1)

12

 

VALSTYBIŲ NARIŲ PRANEŠIMAI

2013/C 070/07

Portugalijos nacionalinė ribotų skrydžių teisių paskirstymo procedūra

14

2013/C 070/08

Valstybių narių pranešama informacija apie valstybės pagalbą, teikiamą pagal Komisijos reglamentą (EB) Nr. 800/2008, skelbiantį tam tikrų rūšių pagalbą suderinamą su bendrąja rinka, taikant Sutarties 87 ir 88 straipsnius (Bendrasis bendrosios išimties reglamentas) (1)

26

2013/C 070/09

Valstybių narių pranešama informacija apie valstybės pagalbą, teikiamą pagal Komisijos reglamentą (EB) Nr. 800/2008, skelbiantį tam tikrų rūšių pagalbą suderinamą su bendrąja rinka, taikant Sutarties 87 ir 88 straipsnius (Bendrasis bendrosios išimties reglamentas) (1)

27


 

V   Nuomonės

 

ADMINISTRACINĖS PROCEDŪROS

 

Europos investicijų bankas

2013/C 070/10

Kvietimas teikti paraiškas – Antrasis EIB instituto socialinių naujovių konkursas

28

 

PROCEDŪROS, SUSIJUSIOS SU KONKURENCIJOS POLITIKOS ĮGYVENDINIMU

 

Europos Komisija

2013/C 070/11

Išankstinis pranešimas apie koncentraciją (Byla COMP/M.6865 – Oaktree/Countryside) – Bylą numatoma nagrinėti supaprastinta tvarka (1)

29

2013/C 070/12

Išankstinis pranešimas apie koncentraciją (Byla COMP/M.6796 – Aegean/Olympic II) (1)

30

 

KITI AKTAI

 

Europos Komisija

2013/C 070/13

Paraiškos paskelbimas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1151/2012 dėl žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemų 50 straipsnio 2 dalies a punktą

31


 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

 

Top