EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2013:026:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, C 26, 2013m. sausis 26d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0960

doi:10.3000/19770960.C_2013.026.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 26

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir prane_imai

56 tomas
2013m. sausio 26d.


Prane_imo Nr.

Turinys

Puslapis

 

IV   Pranešimai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

 

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas

2013/C 026/01

Paskutinis Europos Sąjungos Teisingumo Teismo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje skelbiamas leidinys OL C 9, 2013 1 12

1


 

V   Nuomonės

 

TEISINĖS PROCEDŪROS

 

Teisingumo Teismas

2013/C 026/02

Byla C-457/10 P: 2012 m. gruodžio 6 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje AstraZeneca AB, AstraZeneca plc prieš Europos Komisiją, European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA) (Apeliacinis skundas — Konkurencija — Piktnaudžiavimas dominuojančia padėtimi — Vaistų nuo opaligės rinka — Piktnaudžiavimas procedūromis, susijusiomis su medicinos produktų papildomos apsaugos liudijimais ir leidimo pateikti medicinos produktus rinkai procedūromis — Klaidinančios informacijos pateikimas — Leidimų pateikti rinkai panaikinimas — Generinių vaistų pateikimo rinkai ir lygiagretaus importo kliūtys)

2

2013/C 026/03

Byla C-552/10 P: 2012 m. lapkričio 22 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje Usha Martin Ltd prieš Europos Sąjungos Tarybą, Europos Komisiją (Apeliacinis skundas — Dempingas — Reglamentas (EB) Nr. 121/2006 — Plieninių lynų ir kabelių, kurių kilmės šalis, be kita ko, yra Indija, importas — Sprendimas 2006/38/EB — Reglamentas (EB) Nr. 384/96 — 8 straipsnio 9 dalis — Įsipareigojimai, pasiūlyti dėl antidempingo tyrimo)

2

2013/C 026/04

Byla C-566/10 P: 2012 m. lapkričio 27 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas byloje Italijos Respublika prieš Europos Komisiją, Lietuvos Respubliką, Graikijos Respubliką (Apeliacinis skundas — Kalbinis režimas — Pranešimai apie viešuosius administratorių ir padėjėjų įdarbinimo konkursus — Viso teksto paskelbimas trimis oficialiosiomis kalbomis — Egzaminų kalba — Antrosios kalbos pasirinkimas iš trijų oficialiųjų kalbų)

3

2013/C 026/05

Byla C-600/10: 2012 m. lapkričio 22 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas byloje Europos Komisija prieš Vokietijos Federacinę Respubliką (Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — Laisvas kapitalo judėjimas — Pensijų fondams mokamų dividendų ir palūkanų apmokestinimas — Ne šalies teritorijoje esančioms įstaigoms mokamiems dividendams ir palūkanoms taikoma tvarka — Profesinių išlaidų, tiesiogiai susijusių su dividendų ar palūkanų forma gautomis pajamomis, atskaita — Įrodinėjimo pareiga)

3

2013/C 026/06

Byla C-89/11 P: 2012 m. lapkričio 22 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje E.ON Energie AG prieš Europos Komisiją (Apeliacinis skundas — Ieškinys dėl Komisijos sprendimo, kuriuo nustatoma bauda už plombos sugadinimą, panaikinimo — Įrodinėjimo našta — Įrodymų iškraipymas — Pareiga motyvuoti — Baudos dydis — Neribota jurisdikcija — Proporcingumo principas)

4

2013/C 026/07

Byla C-116/11: 2012 m. lapkričio 22 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje (Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto w Poznaniu (Lenkija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Bank Handlowy w Warszawie SA, PPHU „ADAX“/Ryszard Adamiak prieš Christianapol sp. z o.o. (Teismų bendradarbiavimas civilinėse bylose — Reglamentas (EB) Nr. 1346/2000 — Bankroto bylos — Sąvoka „bylos užbaigimas“ — Teismo, kuriame iškelta šalutinė bankroto byla, teisė vertinti skolininko nemokumą — Galimybė iškelti šalutinę bankroto bylą dėl likvidavimo, kai pagrindinė bankroto byla yra apsauginio pobūdžio)

4

2013/C 026/08

Sujungtos bylos C-124/11, C-125 ir C-143/11: 2012 m. gruodžio 6 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas bylose (Bundesverwaltungsgericht (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Bundesrepublik Deutschland prieš Karen Dittrich (C-124/11), Bundesrepublik Deutschland prieš Robert Klinke (C-125/11) ir Jörg-Detlef Müller prieš Bundesrepublik Deutschland (C-143/11) (Vienodas požiūris užimtumo ir profesinėje srityje — Nacionalinės teisės normos — Parama, skiriama tarnautojams ligos atveju — Direktyva 2000/78/EB — 3 straipsnis — Taikymo sritis — „Užmokesčio“ sąvoka)

5

2013/C 026/09

Byla C-136/11: 2012 m. lapkričio 22 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje (Schienen-Control Kommission (Austrija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Westbahn Management GmbH prieš ÖBB Infrastruktur AG (Transportas — Geležinkelių transportas — Geležinkelių infrastruktūros valdytojo pareiga realiuoju laiku teikti geležinkelių įmonėms visą informaciją apie traukinių judėjimą ir visų pirma galimą jungiamųjų reisų traukinių vėlavimą)

5

2013/C 026/10

Byla C-139/11: 2012 m. lapkričio 22 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje (Audiencia Provincial de Barcelona (Ispanija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Joan Cuadrench Moré prieš Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV (Oro transportas — Kompensacija ir pagalba keleiviams — Atsisakymas vežti, skrydžio atšaukimas arba atidėjimas/vėlavimas — Terminas ieškiniui pareikšti)

6

2013/C 026/11

Byla C-152/11: 2012 m. gruodžio 6 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje (Arbeitsgericht München (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Johann Odar prieš Baxter Deutschland GmbH (Vienodas požiūris užimtumo ir profesinėje srityje — Direktyva 2000/78/EB — Diskriminacijos dėl amžiaus ir dėl negalios draudimas — Išeitinė išmoka — Socialinis planas, kuriame numatyta mažesnė išeitinė išmoka, mokama neįgaliems darbuotojams)

6

2013/C 026/12

Sujungtos bylos C-182/11 ir C-183/11: 2012 m. lapkričio 29 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje (Consiglio di Stato (Italija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Econord Spa prieš Comune di Cagno (C-182/11), Comune di Varese, Comune di Solbiate (C-183/11), Comune di Varese (Viešieji paslaugų pirkimai — Direktyva 2004/18/EB — Perkančioji organizacija, kuri kitą teisiškai savarankišką įmonę, su kuria sudaroma sutartis, kontroliuoja analogiškai kaip savo tarnybas — Pareigos organizuoti konkursą pagal Sąjungos teisės normas nebuvimas (vadinamasis „in house“ sutarties sudarymas) — Įmonė, su kuria sudaroma sutartis ir kurią bendrai kontroliuoja keli savivaldos vienetai — „In house“ sutarties sudarymo sąlygos)

7

2013/C 026/13

Byla C-219/11: 2012 m. lapkričio 22 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje (Bundesgerichtshof (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Brain Products GmbH prieš BioSemi VOF, Antonius Pieter Kuiper, Robert Jan Gerard Honsbeek, Alexander Coenraad Metting van Rijn (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Medicinos prietaisai — Direktyva 93/42/EEB — Taikymo sritis — „Medicinos prietaiso“ sąvokos aiškinimas — Gaminys, parduodamas naudoti ne pagal medicininę paskirtį — Fiziologinio proceso tyrimas — Laisvas prekių judėjimas)

7

2013/C 026/14

Byla C-257/11: 2012 m. lapkričio 29 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje (Curtea de Apel București (Rumunija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) SC Gran Via Moinești Srl prieš Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), Administrația Finanțelor Publice București (Direktyva 2006/112/EB — Pridėtinės vertės mokestis — 167, 168 ir 185 straipsniai — Teisė į atskaitą — Atskaitos tikslinimas — Žemės sklypo ir jame pastatytų statinių įsigijimas, ketinant nugriauti šiuos statinius ir šiame žemės sklype vykdyti statybos projektą)

8

2013/C 026/15

Byla C-262/11: 2012 m. lapkričio 29 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje (Administrativen sad Sofia-grad (Bulgarija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Kremikovtzi AD prieš Ministar na ikonomikata, energetikata i turizma i zamestnik-ministar na ikonomikata, energetikata i turizma (Bulgarijos Respublikos įstojimas į Europos Sąjungą — EB ir Bulgarijos asociacijos susitarimas — Plieno pramonė — Iki įstojimo suteikta valstybės pagalba restruktūrizavimui — Sąlygos — Gavėjų ekonominis gyvybingumas restruktūrizavimo laikotarpio pabaigoje — Gavėjos paskelbimas nemokia po įstojimo — Nacionalinių valdžios institucijų ir Europos Komisijos kompetencija — Nacionalinis sprendimas, kuriuo pripažintas skolos valstybei, kurią sudaro neteisėta tapusi pagalba, buvimas — Sprendimas ES-BG Nr. 3/2006 — Stojimo akto V priedas — Po įstojimo teikiama pagalba — Reglamentas (EB) Nr. 659/1999 — Esama pagalba)

8

2013/C 026/16

Byla C-277/11: 2012 m. lapkričio 22 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje (High Court of Ireland (Airija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) M.M. prieš Minister for Justice, Equality and Law Reform, Irlande, Attorney General (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Bendroji Europos prieglobsčio sistema — Direktyva 2004/83/EB — Būtiniausi pabėgėlių statuso ar papildomos apsaugos statuso suteikimo standartai — 4 straipsnio 1 dalies antras sakinys — Valstybės narės bendradarbiavimas su prašytoju vertinant atitinkamą su jo prašymu susijusią informaciją — Apimtis — Atmetus prašymą suteikti pabėgėlio statusą pateikto prašymo suteikti papildomą apsaugą nagrinėjimo nacionalinės procedūros teisėtumas — Pagrindinių teisių laikymasis — Teisė būti išklausytam)

9

2013/C 026/17

Byla C-285/11: 2012 m. gruodžio 6 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje (Administrativen sad — Varna (Bulgarija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) BONIK (EOOD) prieš Direktor na Direktsia „Obzhalvane I upravlenie na izpalnenieto“ — Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite (PVM — Direktyva 2006/112/EB — Teisė į atskaitą — Atsisakymas)

10

2013/C 026/18

Sujungtos bylos C-320/11, C-330/11, C-382/11 ir C-383/11: 2012 m. lapkričio 22 d. Teisingumo Teismo (šeštoji kolegija) sprendimas byloje (Administrativen sad — Varna (Bulgarija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) DIGITALNET OOD (C-320/11 ir C-383/11), Tsifrova kompania OOD (C-330/11), M SAT CABLE AD (C-382/11) prieš Nachalnik na Mitnicheski punkt — Varna Zapad pri Mitnitsa Varna (Bendrasis muitų tarifas — Tarifinis klasifikavimas — Kombinuotoji nomenklatūra — Prietaisai, galintys priimti televizijos signalus, turintys prieigos prie interneto modemą ir dialoginių informacijos mainų funkciją)

10

2013/C 026/19

Sujungtos bylos C-356/11 ir C-357/11: 2012 m. gruodžio 6 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas bylose (Korkein hallinto-oikeus (Suomija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) O. S. prieš Maahanmuuttovirasto (C-356/11) ir Maahanmuuttovirasto prieš L. (C-357/11) (Sąjungos pilietybė — SESV 20 straipsnis — Direktyva 2003/86/EB — Teisė į šeimos susijungimą — Mažamečiai Sąjungos piliečiai, gyvenantys su motinomis trečiųjų šalių pilietėmis valstybės narės, kurios pilietybę turi šie vaikai, teritorijoje — Motinų, turinčių išimtinę Sąjungos piliečių globos teisę, teisė nuolat gyventi šioje valstybėje narėje — Šeimų sukūrimas iš naujo po naujos motinų santuokos su trečiųjų šalių piliečiais ir vaikų, kurie taip pat yra trečiųjų šalių piliečiai, gimimo sudarius šias santuokas — Prašymai susijungti su šeima Sąjungos piliečių kilmės valstybėje narėje — Atsisakymas suteikti teisę gyventi šalyje naujiems sutuoktiniams dėl pakankamų lėšų nebuvimo — Teisė į pagarbą šeimos gyvenimui — Atsižvelgimas į svarbiausią vaikų interesą)

11

2013/C 026/20

Byla C-385/11: 2012 m. lapkričio 22 d. Teisingumo Teismo (aštuntoji kolegija) sprendimas byloje (Juzgado de lo Social de Barcelona (Ispanija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Isabel Elbal Moreno prieš Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) (SESV 157 straipsnis — Direktyva 79/7/EEB — Direktyva 97/81/EB — Bendrasis susitarimas dėl darbo ne visą darbo dieną — Direktyva 2006/54/EB — Kaupiamoji senatvės pensija — Vienodas požiūris į abiejų lyčių darbuotojus — Netiesioginė diskriminacija dėl lyties)

12

2013/C 026/21

Byla C-410/11: 2012 m. lapkričio 22 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje (Audiencia Provincial de Barcelona (Ispanija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Pedro Espada Sánchez, Alejandra Oviedo Gonzales, Lucía Espada Oviedo, Pedro Espada Oviedo prieš Iberia Líneas Aéreas de España SA (Oro transportas — Monrealio konvencija — 22 straipsnio 2 dalis — Vežėjų atsakomybė už bagažą — Ribos bagažo sunaikinimo, praradimo, sugadinimo ar vėlavimo atvejais — Kelių keleivių bendras bagažas — Tik vieno iš jų atliktas įregistravimas)

12

2013/C 026/22

Byla C-416/11 P: 2012 m. lapkričio 29 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė prieš Europos Komisiją (Apeliacinis skundas — Direktyva 92/43/EEB — Natūralių buveinių apsauga — Viduržemio jūros biogeografinio regiono Bendrijos svarbos teritorijų sąrašas — Ispanijos Karalystės pasiūlytos teritorijos įtraukimas į sąrašą — Teritorija, tariamai apimanti Didžiosios Britanijos Gibraltaro teritorinių vandenų zoną ir atvirosios jūros zoną — Ieškinys dėl panaikinimo — Tik patvirtinantis aktas)

13

2013/C 026/23

Byla C-430/11: 2012 m. gruodžio 6 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas (Tribunale di Rovigo (Italija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) baudžiamojoje byloje prieš Md Sagor (Laisvės, saugumo ir teisingumo erdvė — Direktyva 2008/115/EB — Bendri neteisėtai šalyje esančių trečiųjų šalių piliečių grąžinimo standartai ir tvarka — Nacionalinės teisės nuostata, kurioje numatyta bauda, kurią galima pakeisti išsiuntimu arba namų areštu)

13

2013/C 026/24

Byla C-441/11 P: 2012 m. gruodžio 6 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas byloje Europos Komisija prieš Verhuizingen Coppens NV (Apeliacinis skundas — Konkurencija — Karteliai — EB 81 straipsnis ir EEE susitarimo 53 straipsnis — Belgijos tarptautinio perkraustymo paslaugų rinka — Kartelis, apimantis tris atskirus susitarimus — Vienas ir tęstinis pažeidimas — Įrodymų, kad vieno atskiro susitarimo dalyvis žinojo apie kitus atskirus susitarimus, nebuvimas — Komisijos sprendimo panaikinimas visiškai ar iš dalies — SESV 263 ir 264 straipsniai)

14

2013/C 026/25

Byla C-562/11: 2012 m. gruodžio 6 d. Teisingumo Teismo (penktoji kolegija) sprendimas byloje (Bundesfinanzhof (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Société d'Exportation de Produits Agricoles SA (SEPA) prieš Hauptzollamt Hamburg-Jonas (Žemės ūkis — Reglamentas (EEB) Nr. 3665/87 — 11 straipsnis — Eksporto grąžinamosios išmokos — Prašymas skirti eksporto grąžinamąją išmoką, neturint teisės į grąžinamąją išmoką — Administracinė sankcija)

14

2013/C 026/26

Byla C-119/12: 2012 m. lapkričio 22 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje (Bundesgerichtshof (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Josef Probst prieš mr.nexnet GmbH (Elektroniniai ryšiai — Direktyva 2002/58/EB — 6 straipsnio 2 ir 5 dalys — Asmens duomenų tvarkymas — Srauto duomenys, reikalingi sąskaitoms pateikti ir mokėjimams išieškoti — Trečiosios bendrovės atliekamas skolinio reikalavimo išieškojimas — Asmenys, veikiantys pagal viešųjų ryšių tinklo ar viešai prieinamų elektroninių ryšių paslaugų teikėjų įgaliojimą)

15

2013/C 026/27

Byla C-370/12: 2012 m. lapkričio 27 d. Teisingumo Teismo (plenarinė sesija) sprendimas byloje (Supreme Court (Airija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Thomas Pringle prieš Government of Ireland, Ireland and the Attorney General (Stabilumo mechanizmas, taikytinas valstybėms narėms, kurių valiuta yra euro — Sprendimas 2011/199/ES — SESV 136 straipsnio pakeitimas iš dalies — Galiojimas — ESS 48 straipsnio 6 dalis — Supaprastinta peržiūros procedūra — ESM sutartis — Ekonominė ir pinigų politika — Valstybių narių kompetencija)

15

2013/C 026/28

Byla C-446/12: 2012 m. spalio 3 d.Raad van State (Nyderlandai) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje W. P. Willems prieš Burgemeester van Nuth

16

2013/C 026/29

Byla C-447/12: 2012 m. spalio 5 d.Raad van State (Nyderlandai) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje H.J. Kooistra prieš Burgemeester van Skarsterlân

16

2013/C 026/30

Byla C-448/12: 2012 m. spalio 8 d.Raad van State (Nyderlandai) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje M. Roest prieš Burgemeester van Amsterdam

17

2013/C 026/31

Byla C-449/12: 2012 m. spalio 8 d.Raad van State (Nyderlandai) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje L.J.A. van Luijk prieš Burgemeester van Den Haag

18

2013/C 026/32

Byla C-452/12: 2012 m. spalio 9 d.Landgericht Krefeld (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje NIPPONKOA Insurance Co (Europe) Ltd prieš Inter-Zuid Transport BV

18

2013/C 026/33

Byla C-456/12: 2012 m. spalio 10 d.Raad van State (Nyderlandai) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel ir O, kita šalis: B

19

2013/C 026/34

Byla C-457/12: 2012 m. spalio 10 d.Raad van State (Nyderlandai) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje S ir Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel prieš G

19

2013/C 026/35

Byla C-469/12: 2012 m. spalio 22 d.Handelsgericht Wien (Austrija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Krejci Lager & Umschlagbetriebs GmbH prieš Olbrich Transport und Logistik GmbH

19

2013/C 026/36

Byla C-473/12: 2012 m. spalio 22 d.Cour constitutionnelle (Belgija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Institut professionnel des agents immobiliers (IPI) prieš Geoffrey Englebert, Immo 9 SPRL, Grégory Francotte

20

2013/C 026/37

Byla C-474/12: 2012 m. spalio 22 d.Verwaltungsgerichtshof (Austrija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Schiebel Aircraft GmbH

20

2013/C 026/38

Byla C-475/12: 2012 m. spalio 22 d.Fővárosi Törvényszék (buvęs Fővárosi Bíróság) (Vengrija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje UPC DTH Sárl prieš Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnökhelyettese

20

2013/C 026/39

Byla C-477/12: 2012 m. spalio 24 d.Bundespatentgericht (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Hogan Lovells International LLP prieš Bayer CropScience K.K.

21

2013/C 026/40

Byla C-478/12: 2012 m. spalio 24 d.Landesgericht Feldkirch (Austrija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Armin Maletic, Marianne Maletic prieš lastminute.com GmbH ir TUI Österreich GmbH

22

2013/C 026/41

Byla C-480/12: 2012 m. spalio 25 d.Hoge Raad der Nederlanden (Nyderlandai) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Minister van Financiën prieš X BV

22

2013/C 026/42

Byla C-483/12: 2012 m. spalio 29 d.Grondwettelijk Hof (Belgija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Pelckmans Turnhout NV prieš Walter Van Gastel Balen NV ir kt.

22

2013/C 026/43

Byla C-484/12: 2012 m. spalio 31 d.Rechtbank 's-Gravenhage (Nyderlandai) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Georgetown University prieš Octrooicentrum Nederland, veikiantį NL Octrooicentrum pavadinimu

23

2013/C 026/44

Byla C-485/12: 2012 m. spalio 31 d.College van Beroep voor het Bedrijfsleven (Nyderlandai) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Gesellschaft T. van Oosterom en A. van Oosterom-Boelhouwer prieš Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

23

2013/C 026/45

Byla C-486/12: 2012 m. spalio 31 d.Gerechtshof te's Hertogenbosch (Nyderlandai) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje X prieš savivaldybės Z rinkliavų skyriaus pareigūną

24

2013/C 026/46

Byla C-487/12: 2012 m. lapkričio 2 d.Juzgado Contencioso-Administrativo no 1 de Ourense (Ispanija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Vueling Airlines S.A. prieš Instituto Galego de Consumo de la Xunta de Galicia

24

2013/C 026/47

Byla C-492/12: 2012 m. lapkričio 5 d.Conseil d'État (Prancūzija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Conseil national de l'ordre des médecins prieš Ministère des affaires sociales et de la santé

24

2013/C 026/48

Byla C-494/12: 2012 m. lapkričio 5 d.First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Jungtinė Karalystė) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Dixons Retail Plc prieš Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

25

2013/C 026/49

Byla C-497/12: 2012 m. lapkričio 7 d.Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Davide Gullotta, Farmacia di Gullotta Davide & C. Sas prieš Ministero della Salute, Azienda Sanitaria Provinciale di Catania

25

2013/C 026/50

Byla C-498/12: 2012 m. lapkričio 7 d.Tribunale di Tivoli (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Antonella Pedone prieš Maria Adele Corrao

26

2013/C 026/51

Byla C-499/12: 2012 m. lapkričio 7 d.Tribunale di Tivoli (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Elisabetta Gentile prieš Ufficio Finanziario della Direzione Ufficio Territoriale di Tivoli ir kt.

26

2013/C 026/52

Byla C-500/12: 2012 m. lapkričio 6 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Komisija prieš Lenkijos Respubliką

26

2013/C 026/53

Byla C-501/12: 2012 m. lapkričio 8 d.Verwaltungsgericht Berlin (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Thomas Specht prieš Land Berlin

27

2013/C 026/54

Byla C-502/12: 2012 m. lapkričio 8 d.Verwaltungsgericht Berlin (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Jens Schombera prieš Land Berlin

28

2013/C 026/55

Byla C-503/12: 2012 m. lapkričio 8 d.Verwaltungsgericht Berlin (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Alexander Wieland prieš Land Berlin

28

2013/C 026/56

Byla C-504/12: 2012 m. lapkričio 8 d.Verwaltungsgericht Berlin (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Uwe Schönefeld prieš Land Berlin

29

2013/C 026/57

Byla C-505/12: 2012 m. lapkričio 8 d.Verwaltungsgericht Berlin (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Antje Wilke prieš Land Berlin

30

2013/C 026/58

Byla C-506/12: 2012 m. lapkričio 8 d.Verwaltungsgericht Berlin (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Gerd Schini prieš Land Berlin

31

2013/C 026/59

Byla C-507/12: 2012 m. lapkričio 8 d.Supreme Court of the United Kingdom (Jungtinė Karalystė) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Jessy Saint Prix prieš Secretary of State for Work and Pensions

32

2013/C 026/60

Byla C-511/12: 2012 m. lapkričio 12 d.Tribunal Central Administrativo Norte (Portugalija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Joaquim Fernando Macedo Maia ir kt. prieš Fundo de Garantia Salarial, IP

32

2013/C 026/61

Byla C-512/12: 2012 m. lapkričio 13 d.Conseil d'État (Prancūzija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Octapharma France prieš Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM), Ministère des affaires sociales et de la santé

32

2013/C 026/62

Byla C-515/12: 2012 m. lapkričio 14 d.Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (Lietuva) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje UAB „4finance“ prieš Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą, Valstybinę mokesčių inspekciją prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

33

2013/C 026/63

Byla C-516/12: 2012 m. lapkričio 15 d.Consiglio di Stato (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje CTP prieš Regione Campania, Provincia di Napoli

34

2013/C 026/64

Byla C-517/12: 2012 m. lapkričio 15 d.Consiglio di Stato (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje CTP prieš Regione Campania

34

2013/C 026/65

Byla C-518/12: 2012 m. lapkričio 15 d.Consiglio di Stato (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje CTP prieš Regione Campania, Provincia di Napoli

34

2013/C 026/66

Byla C-520/12: 2012 m. lapkričio 16 d.Diadikasia Symvouloi Epicheiriseon AE pateiktas apeliacinis skundas dėl 2012 m. rugsėjo 13 d. Bendrojo Teismo (ketvirtoji kolegija) priimtos nutarties byloje T-369/11 Diadikasia Symvouloi Epicheiriseon AE prieš Europos Komisiją, Europos Sąjungos delegaciją Turkijoje, Central Finance & Contracts Unit (CFCU)

35

2013/C 026/67

Byla C-525/12: 2012 m. lapkričio 19 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Komisija prieš Vokietijos Federacinę Respubliką

35

2013/C 026/68

Byla C-527/12: 2012 m. lapkričio 20 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Komisija prieš Vokietijos Federacinę Respubliką

36

2013/C 026/69

Byla C-530/12 P: 2012 m. lapkričio 21 d. Vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) pateiktas apeliacinis skundas dėl 2012 m. rugsėjo 13 d. Bendrojo Teismo (septintoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-404/10 National Lottery Commission prieš Vidaus rinkos derinimo tarnybą (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui)

36

2013/C 026/70

Byla C-532/12: 2012 m. lapkričio 23 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Komisija prieš Liuksemburgo Didžiąją Hercogystę

37

2013/C 026/71

Byla C-538/12: 2012 m. lapkričio 26 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Komisija prieš Slovėnijos Respubliką

38

2013/C 026/72

Byla C-547/12 P: 2012 m. lapkričio 28 d.Graikijos Respublikos pateiktas apeliacinis skundas dėl 2012 m. spalio 10 d. Bendrojo Teismo (antroji kolegija) priimto sprendimo byloje T-158/09 Graikija prieš Komisiją

38

 

Bendrasis Teismas

2013/C 026/73

Byla T-491/07: 2012 m. lapkričio 29 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje CB prieš Komisiją (Konkurencija — Įmonių asociacijų sprendimas — Mokėjimo kortelių išdavimo Prancūzijoje rinka — Sprendimas, kuriuo konstatuojamas EB 81 straipsnio pažeidimas — „Naujiems rinkos dalyviams“ taikytinos kainų reguliavimo priemonės — Narystės mokestis ir vadinamieji „aptarnavimo funkciją reguliuojantys“ ir „mokesčio neveikiantiems nariams“ mechanizmai — Atitinkama rinka — Nagrinėjamų priemonių tikslas — Konkurenciją ribojantis tikslas — EB 81 straipsnio 3 dalis — Akivaizdžios vertinimo klaidos — Gero administravimo principas — Proporcingumas — Teisinis saugumas)

39

2013/C 026/74

Byla T-42/09: 2012 m. gruodžio 7 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje A. Loacker prieš VRDT — Editrice Quadratum (QUADRATUM) (Bendrijos prekių ženklas — Protesto procedūra — Žodinio Bendrijos prekių ženklo QUADRATUM paraiška — Ankstesnis žodinis Bendrijos prekių ženklas LOACKER QUADRATINI — Santykinis atmetimo pagrindas — Galimybės supainioti nebuvimas — Reglamento (EB) Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punktas (po pakeitimo — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas) — Reglamento Nr. 40/94 73 straipsnis (po pakeitimo — Reglamento Nr. 207/2009 75 straipsnis) — Reglamento Nr. 40/94 74 straipsnis (po pakeitimo — Reglamento Nr. 207/2009 76 straipsnis))

39

2013/C 026/75

Byla T-167/10: 2012 m. gruodžio 6 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Evropaïki Dynamiki prieš Komisiją (Galimybė susipažinti su dokumentais — Reglamentas (EB) Nr. 1049/2001 — Sąmatų prašymai — Atsisakymas suteikti galimybę susipažinti — Ieškinys dėl panaikinimo — Ieškinio pareiškimo terminas — Eigos pradžia — Priimtinumas — Išimtis, susijusi su Europos Sąjungos ekonominės politikos apsauga — Išimtis, susijusi su trečiųjų asmenų komercinių interesų apsauga — Išimtis, susijusi su visuomenės suinteresuotumo viešuoju saugumu apsauga — Pareiga motyvuoti)

40

2013/C 026/76

Byla T-390/10 P: 2012 m. gruodžio 6 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Füller-Tomlinson prieš Parlamentą (Apeliacinis skundas — Viešoji tarnyba — Laikinieji tarnautojai — Socialinė apsauga — Profesinė liga — Dalinio nuolatinio invalidumo procentinės dalies nustatymas — Europos žalos fizinei ir psichinei sveikatai klasifikacijos taikymas — Faktų iškraipymas — Protingas terminas)

40

2013/C 026/77

Bylos T-537/10 ir T-538/10: 2012 m. lapkričio 29 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Adamowski prieš VRDT — Fagumit (FAGUMIT) (Bendrijos prekių ženklas — Registracijos pripažinimo negaliojančia procedūra — Žodinis Bendrijos prekių ženklas „Fagumit“ ir vaizdinis Bendrijos prekių ženklas FAGUMIT — Ankstesnis vaizdinis nacionalinis prekių ženklas FAGUMIT — Santykinio negaliojimo pagrindas — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 3 dalis ir 165 straipsnio 4 dalies b punktas)

40

2013/C 026/78

Byla T-590/10: 2012 m. lapkričio 29 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Thesing ir Bloomberg Finance prieš ECB (Galimybė susipažinti su dokumentais — Sprendimas 2004/258/EB — Dokumentai, susiję su valstybės narės skola ir biudžeto deficitu — Atsisakymas leisti susipažinti su dokumentais — Išimtis, susijusi su Sąjungos arba valstybės narės ekonomikos politika — Atsisakymas leisti susipažinti su dalimi dokumentų)

41

2013/C 026/79

Byla T-15/11: 2012 m. gruodžio 11 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Sina Bank prieš Tarybą (Bendra užsienio ir saugumo politika — Ribojamosios priemonės Iranui siekiant užkirsti kelią branduolinių ginklų platinimui — Lėšų įšaldymas — Ieškinys dėl panaikinimo — Pareiga motyvuoti)

41

2013/C 026/80

Byla T-143/11: 2012 m. gruodžio 5 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Consorzio vino Chianti Classico prieš VRDT — FFR (F.F.R.) (Bendrijos prekių ženklas — Protesto procedūra — Vaizdinio Bendrijos prekių ženklo „F.F.R.“ paraiška — Ankstesni vaizdiniai nacionaliniai prekių ženklai CHIANTI CLASSICO — Santykinis atmetimo pagrindas — Galimybės supainioti nebuvimas — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas ir 5 dalis)

42

2013/C 026/81

Byla T-171/11: 2012 m. lapkričio 29 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Hopf prieš VRDT (Clampflex) (Bendrijos prekių ženklas — Žodinio Bendrijos prekių ženklo Clampflex paraiška — Absoliutūs atmetimo pagrindai — Apibūdinamasis pobūdis — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies c punktas — Skiriamojo požymio nebuvimas — Reglamento Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies b punktas — Pareiga motyvuoti — Reglamento Nr. 207/2009 75 straipsnis)

42

2013/C 026/82

Byla T-421/11: 2012 m. gruodžio 5 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Qualitest prieš Tarybą (Bendra užsienio ir saugumo politika — Ribojamosios priemonės Iranui siekiant užkirsti kelią branduolinių ginklų platinimui — Lėšų įšaldymas — Ieškinys dėl panaikinimo — Pareiga motyvuoti — Akivaizdi vertinimo klaida)

43

2013/C 026/83

Byla T-630/11 P: 2012 m. gruodžio 6 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Strobl prieš Komisiją (Apeliacinis skundas — Viešoji tarnyba — Pareigūnai — Įdarbinimas — Atviras Konkursas — Kandidatai, įtraukti į tinkamų kandidatų sąrašą prieš įsigaliojant naujiems Pareigūnų tarnybos nuostatams — Pranešimas apie laisvą darbo vietą — Paskyrimas — Priskyrimas prie lygio pagal naujas mažiau palankias taisykles — Pareigūnų tarnybos nuostatų XIII priedo 12 straipsnis — Teisės klaida — Tarnautojų teismo pareiga motyvuoti)

43

2013/C 026/84

Byla T-22/12: 2012 m. gruodžio 11 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Fomanu prieš VRDT (Qualität hat Zukunft) (Bendrijos prekių ženklas — Žodinio Bendrijos prekių ženklo „Qualität hat Zukunft“ paraiška — Absoliutūs atmetimo pagrindai — Skiriamojo požymio nebuvimas — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies b punktas)

44

2013/C 026/85

Byla T-29/12: 2012 m. lapkričio 28 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Bauer prieš VRDT — BenQ Materials (Daxon) (Bendrijos prekių ženklas — Protesto procedūra — Žodinio Bendrijos prekių ženklo Daxon paraiška — Ankstesnis žodinis Bendrijos prekių ženklas DALTON — Santykinis atmetimo pagrindas — Galimybė supainioti — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas)

44

2013/C 026/86

Byla T-17/10: 2012 m. lapkričio 27 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Steinberg prieš Komisiją (Ieškinys dėl panaikinimo — Galimybė susipažinti su dokumentais — Reglamentas (EB) Nr. 1049/2001 — Dokumentai, susiję su finansavimo sprendimais, kuriais Izraelio ir Palestinos nevyriausybinėms organizacijoms suteiktos dotacijos vykdant programą „Partnerystė taikos labui“ ir įgyvendinant Europos demokratijos ir žmogaus teisių rėmimo priemonę — Atsisakymas iš dalies leisti susipažinti — Visuomenės intereso, susijusio su visuomenės saugumu, išimtis — Pareiga motyvuoti — Iš dalies akivaizdžiai nepriimtinas ir iš dalies akivaizdžiai teisiškai nepagrįstas ieškinys)

44

2013/C 026/87

Byla T-302/10: 2012 m. lapkričio 23 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Crocs prieš VRDT — Holey Soles Holdings ir PHI (Avalynės dizainas) (Bendrijos prekių ženklas — Prašymas pripažinti registraciją negaliojančia — Prašymo pripažinti registraciją negaliojančia atsiėmimas — Nereikalingumas priimti sprendimą)

45

2013/C 026/88

Byla T-541/10: 2012 m. lapkričio 27 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje ADEDY ir kt. prieš Tarybą (Ieškinys dėl panaikinimo — Sprendimai, skirti valstybei narei, kuriais siekiama ištaisyti perviršinio deficito padėtį — Tiesioginės sąsajos nebuvimas — Nepriimtinumas)

45

2013/C 026/89

Byla T-215/11: 2012 m. lapkričio 27 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje ADEDY ir kt. prieš Europos Sąjungos Tarybą (Ieškinys dėl panaikinimo — Sprendimas, skirtas valstybei narei, kuriuo siekiama ištaisyti perviršinio deficito padėtį — Tiesioginės sąsajos nebuvimas — Nepriimtinumas)

45

2013/C 026/90

Byla T-278/11: 2012 m. lapkričio 13 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje ClientEarth ir kt. prieš Komisiją (Ieškinys dėl panaikinimo — Galimybė susipažinti su dokumentais — Reglamentas (EB) Nr. 1049/2001 — Netiesioginis atsisakymas leisti susipažinti — Ieškinio pareiškimo terminas — Vėlavimas — Akivaizdus nepriimtinumas)

46

2013/C 026/91

Byla T-466/11: 2012 m. spalio 19 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Ellinika Nafpigeia ir Hoern prieš Komisiją (Ieškinys dėl panaikinimo — Valstybės pagalba — Laivų statyba — Graikijos valdžios institucijų suteikta pagalba laivų statyklai — Komisijos sprendimo, kuriuo pagalba pripažinta nesuderinama su bendrąja rinka ir reikalaujama ją grąžinti, įgyvendinimo priemonės — Nepriimtinumas)

46

2013/C 026/92

Byla T-491/11 P: 2012 m. lapkričio 20 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Marcuccio prieš Komisiją (Apeliacinis skundas — Viešoji tarnyba — Pareigūnai — Dalinio nuolatinio invalidumo nustatymo procedūros trukmė — Apelianto tariamai patirta žala — Išlaidų, kurių buvo galima išvengti, atlyginimas — Ieškinio kaip akivaizdžiai visiškai teisiškai nepagrįsto atmetimas pirmojoje instancijoje — Tarnautojų teismo procedūros reglamento 94 straipsnio a punktas)

47

2013/C 026/93

Byla T-548/11: 2012 m. lapkričio 26 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje MIP Metro prieš VRDT — Real Seguros (real,- QUALITY) (Bendrijos prekių ženklas — Protesto procedūra — Ankstesnių nacionalinių prekių ženklų registracijos panaikinimas — Nereikalingumas priimti sprendimą)

47

2013/C 026/94

Byla T-549/11: 2012 m. lapkričio 26 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje MIP Metro prieš VRDT — Real Seguros (real,- BIO) (Bendrijos prekių ženklas — Protesto procedūra — Ankstesnių nacionalinių prekių ženklų registracijos panaikinimas — Nereikalingumas priimti sprendimą)

47

2013/C 026/95

Byla T-616/11 P: 2012 m. lapkričio 8 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Marcuccio prieš Komisiją (Apeliacinis skundas — Viešoji tarnyba — Pareigūnai — Ieškinio atmetimas nagrinėjant bylą pirmąja instancija, pripažinus, kad jis visiškai neturi teisinio pagrindo — Ieškovo tariamai patirta žala — Išlaidų, kurių buvo galima išvengti, kompensavimas — Tarnautojų teismo procedūros reglamento 94 straipsnio a punktas)

48

2013/C 026/96

Byla T-672/11: 2012 m. lapkričio 27 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje H-Holding prieš Parlamentą (Ieškinys dėl neveikimo — Ieškinys dėl žalos atlyginimo — Iš dalies akivaizdžiai nepriimtinas ir iš dalies akivaizdžiai teisiškai nepagrįstas ieškinys)

48

2013/C 026/97

Byla T-120/12: 2012 m. lapkričio 20 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Shahid Beheshti University prieš Tarybą (Ieškinys dėl panaikinimo — Bendra užsienio ir saugumo politika — Iranui taikomos ribojamosios priemonės siekiant užkirsti kelią branduolinių ginklų platinimui — Lėšų įšaldymas — Ieškinio pareiškimo terminas — Vėlavimas — Nepriimtinumas)

48

2013/C 026/98

Byla T-138/12: 2012 m. lapkričio 20 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Geipel prieš VRDT — Reeh (BEST BODY NUTRITION) (Bendrijos prekių ženklas — Protestas — Protesto atsiėmimas — Poreikio priimti sprendimą nebuvimas)

49

2013/C 026/99

Byla T-164/12 R: 2012 m. lapkričio 29 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Alstom prieš Komisiją (Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas — Konkurencija — Komisijos sprendimas perduoti dokumentus nacionaliniam teismui — Konfidencialumas — Teisė į veiksmingą teisminę apsaugą — Prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones — „Fumus boni juris“ — Skuba — Interesų palyginimas)

49

2013/C 026/00

Byla T-341/12 R: 2012 m. lapkričio 16 d. Bendrojo Teismo pirmininko nutartis byloje Evonik Degussa prieš Komisiją (Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas — Konkurencija — Sprendimo, kuriuo Komisija konstatuoja kartelius draudžiančių nuostatų pažeidimą, paskelbimas — Prašymo, kuriuo siekiama, kad būtų užtikrintas Komisijai remiantis jos Pranešimu dėl bendradarbiavimo pateiktos informacijos konfidencialumas, atmetimas — Interesų palyginimas — Skuba — Fumus boni juris)

49

2013/C 026/01

Byla T-343/12: 2012 m. lapkričio 21 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Grupo T Diffusión prieš VRDT — ABR Producción Contemporánea (Lampe) (Bendrijos prekių ženklas — Prašymas pripažinti prekių ženklą negaliojančiu — Prašymo pripažinti prekių ženklą negaliojančiu atsiėmimas — Nereikalingumas priimti sprendimą)

50

2013/C 026/02

Byla T-453/12: 2012 m. spalio 12 d. pareikštas ieškinys byloje Zoo Sport prieš VRDT — K-2 (ZOOSPORT)

50

2013/C 026/03

Byla T-470/12: 2012 m. spalio 22 d. pareikštas ieškinys byloje Sothys Auriac prieš VRDT — Grand Hotel Primavera (BEAUTY GARDEN)

51

2013/C 026/04

Byla T-473/12: 2012 m. lapkričio 1 d. pareikštas ieškinys byloje Aer Lingus prieš Komisiją

51

2013/C 026/05

Byla T-480/12: 2012 m. lapkričio 5 d. pareikštas ieškinys byloje Coca-Cola prieš VRDT — Mitico (Master)

52

2013/C 026/06

Byla T-482/12: 2012 m. spalio 29 d. pareikštas ieškinys byloje Internationaler Hilfsfonds prieš Komisiją

53

2013/C 026/07

Byla T-483/12: 2012 m. lapkričio 5 d. pareikštas ieškinys byloje Nestlé Unternehmungen Deutschland prieš VRDT — Lotte (LOTTE)

53

2013/C 026/08

Byla T-484/12: 2012 m. lapkričio 6 d. pareikštas ieškinys byloje CeWe Color prieš VRDT (SMILECARD)

53

2013/C 026/09

Byla T-485/12: 2012 m. lapkričio 9 d. pareikštas ieškinys byloje Grupo Bimbo prieš VRDT (SANISSIMO)

54

2013/C 026/10

Byla T-487/12: 2012 m. lapkričio 9 d. pareikštas ieškinys byloje Eckes-Granini prieš VRDT — Panini (PANINI)

54

2013/C 026/11

Byla T-489/12: 2012 m. lapkričio 8 d. pareikštas ieškinys byloje Planet prieš Komisiją

55

2013/C 026/12

Byla T-490/12: 2012 m. lapkričio 6 d. pareikštas ieškinys byloje Mondadori Editore prieš VRDT — Grazia Equity (GRAZIA)

55

2013/C 026/13

Byla T-493/12: 2012 m. lapkričio 14 d. pareikštas ieškinys byloje Sanofi prieš VRDT — GP Pharm (GEPRAL)

56

2013/C 026/14

Byla T-494/12: 2012 m. lapkričio 14 d. pareikštas ieškinys byloje Biscuits Poult prieš VRDT — Banketbakkerij Merba (Biscuits)

56

2013/C 026/15

Byla T-495/12: 2012 m. lapkričio 16 d. pareikštas ieškinys byloje European Drinks prieš VRDT — Alexandrion Grup Romania (Dracula Bite)

57

2013/C 026/16

Byla T-496/12: 2012 m. lapkričio 16 d. pareikštas ieškinys byloje European Drinks prieš VRDT — Alexandrion Grup Romania (DRACULA BITE)

57

2013/C 026/17

Byla T-497/12: 2012 m. lapkričio 16 d. pareikštas ieškinys byloje European Drinks prieš VRDT — Alexandrion Grup Romania (DRACULA BITE)

58

2013/C 026/18

Byla T-498/12: 2012 m. lapkričio 16 d. pareikštas ieškinys byloje Koinopraxia Touristiki Loutrakiou prieš Komisiją

58

2013/C 026/19

Byla T-499/12: 2012 m. lapkričio 13 d. pareikštas ieškinys byloje HSH Investment Holdings Coinvest-C ir HSH Investment Holdings FSO prieš Komisiją

59

2013/C 026/20

Byla T-500/12: 2012 m. lapkričio 15 d. pareikštas ieškinys byloje Ryanair prieš Komisiją

60

2013/C 026/21

Byla T-501/12: 2012 m. lapkričio 19 d. pareikštas ieškinys byloje Farmaceutisk Laboratorium Ferring prieš VRDT — Tillotts Pharma (OCTASA)

61

2013/C 026/22

Byla T-502/12: 2012 m. lapkričio 19 d. pareikštas ieškinys byloje Ferring prieš VRDT — Tillotts Pharma (OCTASA)

62

2013/C 026/23

Byla T-503/12: 2012 m. lapkričio 16 d. pareikštas ieškinys byloje Jungtinė Karalystė prieš Komisiją

62

2013/C 026/24

Byla T-504/12: 2012 m. lapkričio 19 d. pareikštas ieškinys byloje Murnauer Markenvertrieb prieš VRDT (NOTFALL CREME)

63

2013/C 026/25

Byla T-505/12: 2012 m. lapkričio 19 d. pareikštas ieškinys byloje Compagnie des montres Longines, Francillon prieš VRDT — Cheng (B)

63

2013/C 026/26

Byla T-508/12: 2012 m. lapkričio 19 d. pareikštas ieškinys byloje Automobile Association prieš VRDT — Duncan Petersen Publishing (Folders)

64

2013/C 026/27

Byla T-509/12: 2012 m. lapkričio 16 d. pareikštas ieškinys byloje Advance Magazine Publishers prieš VRDT — Nanso Group (TEEN VOGUE)

64

2013/C 026/28

Byla T-510/12: 2012 m. lapkričio 21 d. pareikštas ieškinys byloje Conrad Electronic prieš VRDT — Sky IP International (EuroSky)

65

2013/C 026/29

Byla T-513/12: 2012 m. lapkričio 22 d. pareikštas ieškinys byloje NCL prieš VRDT (NORWEGIAN GETAWAY)

65

2013/C 026/30

Byla T-514/12: 2012 m. lapkričio 22 d. pareikštas ieškinys byloje NCL prieš VRDT (NORWEGIAN BREAKAWAY)

66

2013/C 026/31

Byla T-515/12: 2012 m. lapkričio 22 d. pareikštas ieškinys byloje El Corte Inglés prieš VRDT — English Cut (The English Cut)

66

2013/C 026/32

Byla T-519/12: 2012 m. lapkričio 27 d. pareikštas ieškinys byloje mobile.international prieš VRDT — Komisija (PL mobile.eu)

67

2013/C 026/33

Byla T-527/12: 2012 m. gruodžio 6 d. pareikštas ieškinys byloje DeMaCo Holland prieš Komisiją

68

2013/C 026/34

Byla T-468/09: 2012 m. gruodžio 3 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje JSK International Architekten und Ingenieure prieš ECB

68

2013/C 026/35

Byla T-100/10: 2012 m. lapkričio 28 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Nordzucker prieš Komisiją

69

2013/C 026/36

Byla T-364/11: 2012 m. gruodžio 4 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Arla Foods prieš VRDT — Artax (Lactofree)

69

2013/C 026/37

Byla T-590/11: 2012 m. lapkričio 14 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje S & S Szlegiel Szlegiel i Wiśniewski prieš VRDT — Scotch & Soda (SODA)

69

2013/C 026/38

Byla T-77/12: 2012 m. gruodžio 4 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Wahl prieš VRDT — Tenacta Group (bellissima)

69

2013/C 026/39

Byla T-200/12: 2012 m. lapkričio 12 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Shannon Free Airport Development prieš Komisiją

69

2013/C 026/40

Byla T-230/12: 2012 m. lapkričio 21 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Axa Belgium prieš Komisiją

69

 

Tarnautojų teismas

2013/C 026/41

Byla F-103/12: 2012 m. rugsėjo 27 d. pareikštas ieškinys byloje ZZ prieš Europolą

70

2013/C 026/42

Byla F-104/12: 2012 m. rugsėjo 27 d. pareikštas ieškinys byloje ZZ prieš Europolą

70

2013/C 026/43

Byla F-105/12: 2012 m. rugsėjo 27 d. pareikštas ieškinys byloje ZZ prieš Europolą

70

2013/C 026/44

Byla F-113/12: 2012 m. spalio 9 d. pareikštas ieškinys byloje ZZ prieš Komisiją

71

2013/C 026/45

Byla F-114/12: 2012 m. spalio 10 d. pareikštas ieškinys byloje ZZ prieš Komisiją

71

2013/C 026/46

Byla F-115/12: 2012 m. spalio 15 d. pareikštas ieškinys byloje ZZ prieš Komisiją

71

2013/C 026/47

Byla F-122/12: 2012 m. spalio 22 d. pareikštas ieškinys byloje ZZ prieš Tarybą

72

2013/C 026/48

Byla F-124/12: 2012 m. spalio 22 d. pareikštas ieškinys byloje ZZ prieš ENNSC

72

2013/C 026/49

Byla F-125/12: 2012 m. lapkričio 3 d. pareikštas ieškinys byloje ZZ prieš VRDT

72

2013/C 026/50

Byla F-128/12: 2012 m. spalio 29 d. pareikštas ieškinys byloje ZZ prieš Parlamentą

73

2013/C 026/51

Byla F-129/12: 2012 m. spalio 31 d. pareikštas ieškinys byloje CH prieš Parlamentą

73

2013/C 026/52

Byla F-132/12: 2012 m. lapkričio 7 d. pareikštas ieškinys byloje ZZ ir kt. prieš Komisiją

73

2013/C 026/53

Byla F-134/12: 2012 m. lapkričio 9 d. pareikštas ieškinys byloje ZZ prieš Tarybą

74

2013/C 026/54

Byla F-135/12: 2012 m. lapkričio 9 d. pareikštas ieškinys byloje ZZ prieš REA

74

2013/C 026/55

Byla F-136/12: 2012 m. lapkričio 9 d. pareikštas ieškinys byloje ZZ prieš Tarybą

75

2013/C 026/56

Byla F-137/12: 2012 m. lapkričio 14 d. pareikštas ieškinys byloje ZZ prieš Komisiją

75

2013/C 026/57

Byla F-138/12: 2012 m. lapkričio 14 d. pareikštas ieškinys byloje ZZ prieš Komisiją

75

2013/C 026/58

Byla F-139/12: 2012 m. lapkričio 14 d. pareikštas ieškinys byloje ZZ prieš Komisiją

76

2013/C 026/59

Byla F-140/12: 2012 m. lapkričio 16 d. pareikštas ieškinys byloje ZZ prieš Komisiją

76

2013/C 026/60

Byla F-141/12: 2012 m. lapkričio 16 d. pareikštas ieškinys byloje ZZ prieš Komisiją

76

2013/C 026/61

Byla F-142/12: 2012 m. lapkričio 16 d. pareikštas ieškinys byloje ZZ prieš Komisiją

77

2013/C 026/62

Byla F-143/12: 2012 m. lapkričio 21 d. pareikštas ieškinys byloje ZZ prieš Komisiją

77

2013/C 026/63

Byla F-144/12: 2012 m. lapkričio 21 d. pareikštas ieškinys byloje ZZ prieš Komisiją

77

2013/C 026/64

Byla F-146/12: 2012 m. lapkričio 28 d. pareikštas ieškinys byloje ZZ prieš Komisiją

78


LT

 

Top