Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2013:011:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, C 11, 2013m. sausis 15d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0960

doi:10.3000/19770960.C_2013.011.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 11

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir prane_imai

56 tomas
2013m. sausio 15d.


Prane_imo Nr.

Turinys

Puslapis

 

I   Rezoliucijos, rekomendacijos ir nuomonės

 

REZOLIUCIJOS

 

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas

 

484-ioji plenarinė sesija, 2012 m. lapkričio 14, 15 d.

2013/C 011/01

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto rezoliucija dėl „Daugiau Europos“

1

 

NUOMONĖS

 

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas

 

484-ioji plenarinė sesija, 2012 m. lapkričio 14, 15 d.

2013/C 011/02

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl vartotojų asociacijų dalyvavimo kuriant bendrąją rinką ir užtikrinant jos veikimą (nuomonė savo iniciatyva)

3

2013/C 011/03

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Lisabonos sutarties 11 straipsnio 1 ir 2 dalies įgyvendinimo principų, tvarkos ir veiksmų (nuomonė savo iniciatyva)

8

2013/C 011/04

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl vyresnio amžiaus žmonių indėlio į visuomenės gyvenimą ir dalyvavimo jame (nuomonė savo iniciatyva)

16

2013/C 011/05

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl romų tautybės piliečių socialinės padėties gerinimo ir integracijos Europoje (papildoma nuomonė)

21


 

III   Parengiamieji aktai

 

EUROPOS EKONOMIKOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETAS

 

484-ioji plenarinė sesija, 2012 m. lapkričio 14, 15 d.

2013/C 011/06

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos nuostatos dėl čekių apmokestinimo tvarkos (COM(2012) 206 final – 2012/0102 (CNS))

27

2013/C 011/07

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos ir taip nustatomas kovos su sukčiavimu pridėtinės vertės mokesčiu greitojo reagavimo mechanizmas (COM(2012) 428 final – 2012/0205 (CNS))

31

2013/C 011/08

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (ES) Nr. 1093/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos bankininkystės institucija), nuostatos dėl jo sąsajų su Tarybos reglamentu (ES) Nr. …/…, kuriuo Europos Centriniam Bankui pavedamos specialios užduotys, susijusios su rizikos ribojimu pagrįstos kredito įstaigų priežiūros politika (COM(2012) 512 final – 2012/0244 (COD)) ir Komisijos komunikato Europos Parlamentui ir Tarybai „Bankų sąjungos kūrimo gairės“(COM(2012) 510 final)

34

2013/C 011/09

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl žaliosios knygos „Šešėlinis bankų sektorius“(COM(2012) 102 final)

39

2013/C 011/10

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Komisijos komunikato Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Elektroninių viešųjų pirkimų strategija“(COM(2012) 179 final)

44

2013/C 011/11

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Komisijos komunikato Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „ES valstybės pagalbos modernizavimas“(COM(2012) 209 final)

49

2013/C 011/12

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Komisijos komunikato Europos Parlamentui, Tarybai, Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Europos vartotojų darbotvarkė pasitikėjimui ir ekonomikos augimui skatinti“(COM(2012) 225 final)

54

2013/C 011/13

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl investicinių produktų pagrindinės informacijos dokumentų (COM(2012) 352 final – 2012/0169 (COD))

59

2013/C 011/14

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonės projektas dėl Komisijos komunikato Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Ekonomikos atsigavimas kuriant darbo vietas“(COM(2012) 173 final)

65

2013/C 011/15

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Komisijos komunikato Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui dėl ES socialinės apsaugos sistemų koordinavimo išorės aspektų (COM(2012) 153 final)

71

2013/C 011/16

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl pasiūlymų dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl pasirengimo narystei pagalbos priemonės (PNPP II) ir reglamento, kuriuo nustatoma Europos kaimynystės priemonė (COM(2011) 838 final ir COM(2011) 839 final)

77

2013/C 011/17

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo sukuriama demokratijos ir žmogaus teisių rėmimo visame pasaulyje finansavimo priemonė (COM(2011) 844 final – 2011/0412 (COD))

81

2013/C 011/18

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl pakeisto pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. Europos Sąjungos mokesčių srities veiksmų programa („Fiscalis 2020“) ir panaikinamas Sprendimas Nr. 1482/2007/EB (COM(2012) 465 final – 2011/0341/b (COD))

84

2013/C 011/19

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonės dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 812/2004, nustatantis priemones dėl atsitiktinio banginių šeimos gyvūnų sugavimo žūklės rajonuose ir iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 88/89 (COM(2012) 447 final – 2012/216 (COD))

85

2013/C 011/20

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl laukinės faunos ir floros rūšių apsaugos kontroliuojant jų prekybą (nauja redakcija) (COM(2012) 403 final – 2012/0196 (COD))

85

2013/C 011/21

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Europos Parlamento ir Tarybos pasiūlymo dėl reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 850/98 dėl žuvininkystės išteklių apsaugos, taikant technines priemones jūrų gyvūnų jaunikliams apsaugoti (COM(2012) 432 final – 2012/0208 (COD))

86

2013/C 011/22

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1100/2007, nustatantis priemones europinių ungurių ištekliams atkurti (COM(2012) 413 final – 2012/0201 (COD))

86

2013/C 011/23

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, kuriuo iš dalies keičiama Direktyva 2003/87/EB, siekiant paaiškinti nuostatas dėl šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų pardavimo aukcionuose terminų (COM(2012) 416 final – 2012/0202 (COD))

87

2013/C 011/24

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl tam tikrų techninių ir kontrolės priemonių Skagerako sąsiauryje, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 850/98 ir Reglamentas (EB) Nr. 1342/2008 (COM(2012) 471 final – 2012/0232(COD))

87

2013/C 011/25

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Tarybos direktyva 2001/110/EB dėl medaus (COM(2012) 530 final – 2012/0260 (COD))

88

2013/C 011/26

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Komisijos pasiūlymo (COM(2011) 628 final/2) dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl bendros žemės ūkio politikos finansavimo, valdymo ir stebėsenos pakeitimų (COM(2012) 551 final – 2012/0260 (COD))

88


LT

 

Top