Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2012:402:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, C 402, 2012m. gruodis 29d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0960

doi:10.3000/19770960.C_2012.402.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 402

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir prane_imai

55 tomas
2012m. gruodžio 29d.


Prane_imo Nr.

Turinys

Puslapis

 

I   Rezoliucijos, rekomendacijos ir nuomonės

 

REKOMENDACIJOS

 

Taryba

2012/C 402/01

ES kovos su narkotikais strategija (2013–2020 m.)

1


 

II   Komunikatai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRIIMTI KOMUNIKATAI

 

Europos Komisija

2012/C 402/02

Neprieštaravimas praneštai koncentracijai (Byla COMP/M.6785 – General Motors France/SSPF/Auto Distribution Provence) (1)

11

2012/C 402/03

Neprieštaravimas praneštai koncentracijai (Byla COMP/M.6793 – AEA/OTPP/Dematic) (1)

11


 

IV   Pranešimai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

 

Europos Komisija

2012/C 402/04

Euro kursas

12

2012/C 402/05

Europos Sąjungos leidinių biuro valdymo komiteto darbo tvarkos taisyklės

13

2012/C 402/06

Komisijos pranešimas dėl dabartinių valstybės pagalbos susigrąžinimo palūkanų normų ir nuo 2013 m. sausio 1 d. taikomų orientacinių bei diskonto normų 27 valstybėms narėms (Paskelbta remiantis 2004 m. balandžio 21 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 794/2004 10 straipsniu (OL L 140, 2004 4 30, p. 1))

16

2012/C 402/07

Komisijos komunikatas, parengtas įgyvendinant Komisijos reglamentą (ES) Nr. 547/2012, kuriuo įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB nustatomi vandens siurblių ekologinio projektavimo reikalavimai(Pereinamojo laikotarpio matavimo metodų pavadinimų ir nuorodų skelbimas įgyvendinant Komisijos reglamentą (ES) Nr. 547/2012, ypač jo III ir IV priedus)  (1)

17

 

VALSTYBIŲ NARIŲ PRANEŠIMAI

2012/C 402/08

Valstybių narių pateiktos informacijos apie valstybės pagalbą, teikiamą pagal Komisijos reglamentą (EB) Nr. 736/2008 dėl Sutarties 87 ir 88 straipsnių taikymo valstybės pagalbai mažosioms ir vidutinėms įmonėms, kurios verčiasi žuvininkystės produktų gamyba, perdirbimu ir prekyba, santrauka

20

2012/C 402/09

Valstybių narių perduota informacija apie suteiktą valstybės pagalbą pagal Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1857/2006 dėl Sutarties 87 ir 88 straipsnių taikymo valstybės pagalbai mažoms ir vidutinėms įmonėms, kurios verčiasi žemės ūkio produktų gamyba, iš dalies keičiantį Reglamentą (EB) Nr. 70/2001

22


 

V   Nuomonės

 

PROCEDŪROS, SUSIJUSIOS SU KONKURENCIJOS POLITIKOS ĮGYVENDINIMU

 

Europos Komisija

2012/C 402/10

Sprendimas baigti oficialią tyrimo procedūrą valstybei narei atšaukus pranešimą – Valstybės pagalba – Graikija (Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107–109 straipsniai) – Komisijos pranešimas pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 108 straipsnio 2 dalį – Pranešimo atšaukimas – Valstybės pagalba C 21/09 – (ex N 105/08, N 168/08 ir N 169/08) – Graikija – Infrastruktūros ir įrenginių Pirėjo uoste viešas finansavimas – apie pagalbos dalį pranešta pagal ex N 169/08 (1)

25

2012/C 402/11

Išankstinis pranešimas apie koncentraciją (Byla COMP/M.6784 – SFR/Librairie Fernand Nathan/JV) – Bylą numatoma nagrinėti supaprastinta tvarka (1)

26


 

2012/C 402/12

Pastaba skaitytojui (žr. antrajį viršelio puslapį)

s3


 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

 

Top