Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2012:351:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, C 351, 2012m. lapkritis 15d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0960

doi:10.3000/19770960.C_2012.351.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 351

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir prane_imai

55 tomas
2012m. lapkričio 15d.


Prane_imo Nr.

Turinys

Puslapis

 

I   Rezoliucijos, rekomendacijos ir nuomonės

 

NUOMONĖS

 

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas

 

483-ioji plenarinė sesija, 2012 m. rugsėjo 18, 19 d.

2012/C 351/01

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl pažangaus ir integracinio augimo (nuomonė savo iniciatyva)

1

2012/C 351/02

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl jaunimui ir vaikams skirtos reklamos taisyklių (nuomonė savo iniciatyva)

6

2012/C 351/03

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl pažeidžiamų grupių teisių darbo vietoje – ypač dėl problemų, susijusių su diskriminacija dėl seksualinės orientacijos (nuomonė savo iniciatyva)

12

2012/C 351/04

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl verslininkų migrantų indėlio į ekonomiką (nuomonė savo iniciatyva)

16

2012/C 351/05

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl kovos su šeiminiu smurtu prieš moteris (nuomonė savo iniciatyva)

21

2012/C 351/06

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl pilietinės visuomenės vaidmens kovojant su korupcija Pietų Viduržemio jūros šalyse (nuomonė savo iniciatyva)

27

2012/C 351/07

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl atsakingo naudojimosi socialiniais tinklais ir su jais susijusių problemų prevencijos (nuomonė savo iniciatyva)

31

2012/C 351/08

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl atnaujinto Europos nebuvimo kainos tyrimo (nuomonė savo iniciatyva)

36


 

III   Parengiamieji aktai

 

EUROPOS EKONOMIKOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETAS

 

483-ioji plenarinė sesija, 2012 m. rugsėjo 18, 19 d.

2012/C 351/09

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Komisijos komunikato Europos Parlamentui, Tarybai ir Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui „Tarpvalstybinių paveldimo turto mokesčio kliūčių šalinimas ES“(COM(2011) 864 final)

42

2012/C 351/10

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Komisijos komunikato Tarybai, Europos Parlamentui, Regionų komitetui ir Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui „Geresnių MVĮ galimybių gauti finansavimą veiksmų planas“(COM(2011) 870 final)

45

2012/C 351/11

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Žaliosios knygos „Integruotos Europos mokėjimų kortele, internetu ir mobiliuoju telefonu rinkos kūrimas“(COM(2011) 941 final)

52

2012/C 351/12

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento dėl Europos fondo statuto (COM(2012) 35 final – 2012/0022 (APP))

57

2012/C 351/13

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl Direktyvos 96/71/EB dėl darbuotojų komandiravimo paslaugų teikimo sistemoje vykdymo užtikrinimo (COM(2012) 131 final – 2012/0061 COD)

61

2012/C 351/14

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Komisijos komunikato Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Inovacijos – tvarios ateities garantas. Ekologinių inovacijų veiksmų planas“(COM(2011) 899 final)

65

2012/C 351/15

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Komisijos komunikato Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Europos strategija dėl vaikams geresnio interneto“(COM(2012) 196 final)

68

2012/C 351/16

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje (COM(2012) 238 final)

73

2012/C 351/17

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Komisijos komunikato Europos Parlamentui, Tarybai ir Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui dėl prekybos, augimo ir vystymosi. Prekybos ir investicijų politikos pritaikymas šalims, kurioms pagalbos reikia labiausiai (COM(2012) 22 final)

77

2012/C 351/18

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 850/98 dėl žuvininkystės išteklių apsaugos, taikant technines priemones jūrų gyvūnų jaunikliams apsaugoti, ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1288/2009 (COM(2012) 298 final – 2012/0158 (COD))

83

2012/C 351/19

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl naudojant žemę, keičiant žemės naudojimo paskirtį ir vykdant miškininkystės veiklą išmetamo ir pašalinamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio apskaitos taisyklių ir veiksmų planų (COM(2012) 93 final – 2012/0042 (COD)) ir dėl Komisijos komunikato Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Žemės naudojimo, žemės naudojimo paskirties keitimo ir miškininkystės (LULUCF) apskaita ir Sąjungos įsipareigojimai dėl klimato kaitos“(COM(2012) 94 final)

85

2012/C 351/20

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Europos Parlamento ir Tarybos pasiūlymo dėl reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2371/2002 dėl žuvų išteklių apsaugos ir tausojančio naudojimo pagal bendrąją žuvininkystės politiką (COM(2012) 277 final – 2012/143 (COD))

89

2012/C 351/21

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Europos Parlemento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1005/2008, nustatantis Bendrijos sistemą, kuria siekiama užkirsti kelią neteisėtai, nedeklaruojamai ir nereglamentuojamai žvejybai (COM(2012) 332 final – 2012/162 (COD))

90

2012/C 351/22

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos sprendimas 2008/971/EB siekiant į to sprendimo taikymo sritį įtraukti miško dauginamąją medžiagą, kurios kategorija yra „atitinkanti (kokybės) reikalavimus“, ir atnaujinti už patvirtinimą ir auginimo kontrolę atsakingų institucijų pavadinimus (COM(2012) 355 final – 2012/172 (COD))

91

2012/C 351/23

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos sprendimas 2003/17/EB pratęsiant jo taikymo laikotarpį ir atnaujinant trečiųjų šalių ir institucijų, atsakingų už gamybos patvirtinimą ir kontrolę, pavadinimus (COM(2012) 343 final 2012/0165(COD))

92


LT

 

Top