EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2012:299:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, C 299, 2012m. spalis 4d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0960

doi:10.3000/19770960.C_2012.299.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 299

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir prane_imai

55 tomas
2012m. spalio 4d.


Prane_imo Nr.

Turinys

Puslapis

 

I   Rezoliucijos, rekomendacijos ir nuomonės

 

NUOMONĖS

 

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas

 

482-oji plenarinė sesija, 2012 m. liepos 11, 12 d.

2012/C 299/01

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl dalyvaujamųjų procesų stiprinimo ir vietos valdžios institucijų, nevyriausybinių organizacijų ir socialinių partnerių indėlio įgyvendinant strategiją „Europa 2020“ didinimo (tiriamoji nuomonė)

1

2012/C 299/02

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl pokyčių Europos bankų sektoriuje įsigaliojus naujoms finansinėms taisyklėms (nuomonė savo iniciatyva)

6

2012/C 299/03

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Europos technologijų platformų ir pramonės permainų (nuomonė savo iniciatyva)

12

2012/C 299/04

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Europos gynybos pramonės būtinumo: pramonės, inovacijų ir socialiniai aspektai (nuomonė savo iniciatyva)

17

2012/C 299/05

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl moterų verslininkių. Konkrečios srities politika ES augimui ir užimtumui didinti (nuomonė savo iniciatyva)

24

2012/C 299/06

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl lemiamo moterų vaidmens plėtojant vystymosi ir inovacijų modelį žemės ūkyje ir kaimo vietovėse (nuomonė savo iniciatyva)

29

2012/C 299/07

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl ES ir Moldovos santykių. Koks organizuotos pilietinės visuomenės vaidmuo?

34

2012/C 299/08

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl pilietinės visuomenės vaidmens ES prekybos susitarimuose su Kolumbija ir Peru

39

2012/C 299/09

Žemės ūkio, kaimo plėtros ir aplinkos skyriaus nuomonė dėl kooperatyvų ir žemės ūkio ir maisto pramonės vystymo (nuomonė savo iniciatyva)

45

2012/C 299/10

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl 1994 ir 2005 m. ES aviacijos ir oro uostų pagrindinių gairių persvarstymo (papildoma nuomonė)

49


 

III   Parengiamieji aktai

 

EUROPOS EKONOMIKOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETAS

 

482-oji plenarinė sesija, 2012 m. liepos 11, 12 d.

2012/C 299/11

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl restruktūrizacijos ir pokyčių numatymo. Ko galime pasimokyti iš nesenos patirties? (Žalioji knyga) (COM(2012) 7 final)

54

2012/C 299/12

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Žaliosios knygos dėl galimybių leisti stabilumo obligacijas (COM(2011) 818 final)

60

2012/C 299/13

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Komisijos komunikato Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui dėl Europos Žemės stebėsenos programos (GMES) ir jos veiksmų (nuo 2014 m.) (COM(2011) 831 final)

72

2012/C 299/14

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl vertybinių popierių atsiskaitymo gerinimo Europos Sąjungoje ir centrinių vertybinių popierių depozitoriumų (CVPD), kuriuo iš dalies keičiama Direktyva 98/26/EB (COM(2012) 73 final – 2012/0029 (COD))

76

2012/C 299/15

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, susijusios su priemonių, reglamentuojančių žmonėms skirtų vaistų kainas ir šių vaistų įtraukimą į valstybinių sveikatos draudimo sistemų taikymo sritį, skaidrumu (COM(2012) 84 final – 2012/0035 (COD))

81

2012/C 299/16

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo supaprastinamas kitoje valstybėje narėje įregistruotų variklinių transporto priemonių perkėlimas bendrojoje rinkoje (COM(2012) 164 final – 2012/0082 (COD))

89

2012/C 299/17

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Komisijos komunikato Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui dėl didesnio ES valstybių narių solidarumo prieglobsčio srityje – ES geresnio dalijimosi atsakomybe ir didesnio tarpusavio pasitikėjimo darbotvarkė (COM(2011) 835 final)

92

2012/C 299/18

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Komisijos komunikato Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Jaunimo galimybių iniciatyva“(COM(2011) 933 final)

97

2012/C 299/19

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. Teisingumo programa (COM(2011) 759 final – 2011/0369 (COD))

103

2012/C 299/20

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl: pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo kaip Vidaus saugumo fondo dalis nustatoma išorės sienų ir vizų finansinės paramos priemonė (COM(2011) 750 final – 2011/0365 (COD)); pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo įsteigiamas Prieglobsčio ir migracijos fondas (COM(2011) 751 final – 2011/0366 (COD)); pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomos Prieglobsčio ir migracijos fondo bendrosios nuostatos ir policijos bendradarbiavimo, kovos su nusikalstamumu ir jo prevencijos, taip pat krizių valdymo finansinės paramos priemonės bendrosios nuostatos (COM(2011) 752 final – 2011/0367 (COD)); pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo kaip Vidaus saugumo fondo dalis nustatoma policijos bendradarbiavimo, nusikalstamumo prevencijos ir kovos su juo, taip pat krizių valdymo finansinės paramos priemonė (COM(2011) 753 final – 2011/0368 (COD))

108

2012/C 299/21

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Baltosios knygos „Adekvačių, saugių ir tvarių pensijų darbotvarkė“(COM(2012) 55 final)

115

2012/C 299/22

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. laikotarpio programa „Europa piliečiams“(COM(2011) 884 final – 2011/0436 (APP))

122

2012/C 299/23

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl pajamų iš nusikaltimų įšaldymo ir konfiskavimo Europos Sąjungoje (COM(2012) 85 final – 2012/0036 (COD))

128

2012/C 299/24

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo (kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1198/2006, Tarybos reglamentas (EB) Nr. 861/2006 ir Tarybos reglamentas Nr. XXX/2011 dėl integruotos jūrų politikos) (COM(2011) 804 final – 2011/0380 (COD))

133

2012/C 299/25

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Komisijos komunikato Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Žemės ūkio produktų propagavimas ir informavimas apie juos. Didelės europinės pridėtinės vertės tradicinių Europos maisto produktų propagavimo strategija“(COM(2012) 148 final)

141

2012/C 299/26

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas 2007 m. rugsėjo 18 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1098/2007, nustatantis Baltijos jūros menkių išteklių ir jų žvejybos būdų daugiametį planą (COM(2012) 155 final – 2012/0077 (COD))

145

2012/C 299/27

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Komisijos komunikato Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Itin našus skaičiavimas. Europa pasaulinėse lenktynėse“(COM(2012) 45 final)

148

2012/C 299/28

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2009/16/EB dėl uosto valstybės kontrolės (COM(2012) 129 final – 2012/62 (COD)) ir dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl vėliavos valstybės įsipareigojimų užtikrinti, kad būtų laikomasi Tarybos direktyvos 2009/13/EB, įgyvendinančios Europos bendrijos laivų savininkų asociacijų (ECSA) ir Europos transporto darbuotojų federacijos (ETF) sudarytą susitarimą dėl 2006 m. Konvencijos dėl darbo jūrų laivyboje ir iš dalies keičiančios Direktyvą 1999/63/EB (COM(2012) 134 final – 2012/65 (COD))

153

2012/C 299/29

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl laivų perdirbimo (COM(2012) 118 final – 2012/0055 (COD)

158

2012/C 299/30

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl pagrindinių veiksmų siekiant Bendrosios rinkos akto II (tiriamoji nuomonė)

165

2012/C 299/31

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Transporto baltosios knygos: pilietinės visuomenės įtraukimas ir dalyvavimas (tiriamoji nuomonė)

170


LT

 

Top