EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2012:141:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, C 141, 2012m. gegužė 17d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0960

doi:10.3000/19770960.C_2012.141.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 141

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir prane_imai

55 tomas
2012m. gegužės 17d.


Prane_imo Nr.

Turinys

Puslapis

 

II   Komunikatai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRIIMTI KOMUNIKATAI

 

Europos Komisija

2012/C 141/01

Leidimas teikti valstybės pagalbą, remiantis SESV 107 ir 108 straipsnių nuostatomis – Atvejai, kuriems Komisija neprieštarauja (1)

1

2012/C 141/02

Leidimas teikti valstybės pagalbą, remiantis SESV 107 ir 108 straipsnių nuostatomis – Atvejai, kuriems Komisija neprieštarauja (2)

5


 

III   Parengiamieji aktai

 

Europos centrinis bankas

2012/C 141/03

2012 m. kovo 7 d. Europos Centrinio Banko nuomonė dėl euro zonos ekonomikos valdysenos stiprinimo (CON/2012/18)

7


 

IV   Pranešimai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

 

Taryba

2012/C 141/04

2012 finansinių metų Europos Sąjungos taisomojo biudžeto Nr. 2 projektas – Tarybos pozicija

25

 

Europos Komisija

2012/C 141/05

Euro kursas

26


 

V   Nuomonės

 

ADMINISTRACINĖS PROCEDŪROS

 

Europos Komisija

2012/C 141/06

Kvietimas teikti paraiškas pagal EB septintosios mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir demonstracinės veiklos bendrosios programos darbo programą

27

 

PROCEDŪROS, SUSIJUSIOS SU KONKURENCIJOS POLITIKOS ĮGYVENDINIMU

 

Europos Komisija

2012/C 141/07

Valstybės pagalba – Vokietija – Valstybės pagalba SA.23129 (12/C) (ex 12/NN) – Daugiabučių namų pardavimas ir atgalinė nuoma Noibrandenburge – Kvietimas teikti pastabas pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 108 straipsnio 2 dalį (1)

28


 

Klaidų ištaisymas

2012/C 141/08

MEDIA 2007 – Kūrimas, platinimas, reklamavimas ir mokymas – Kvietimas teikti paraiškas – EACEA/7/12 – Parama Europos filmų tarpnacionaliniam platinimui – „automatinė“ pagalbos schema 2012 m. – klaidų ištaisymas (OL C 60, 2012 2 29)

38


 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

 

(2)   Tekstas svarbus EEE, išskyrus EB sutarties I priede išvardintus produktus

LT

 

Top