EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2012:093:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, C 93, 2012m. kovas 30d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0960

doi:10.3000/19770960.C_2012.093.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 93

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir prane_imai

55 tomas
2012m. kovo 30d.


Prane_imo Nr.

Turinys

Puslapis

 

I   Rezoliucijos, rekomendacijos ir nuomonės

 

REKOMENDACIJOS

 

Europos centrinis bankas

2012/C 093/01

2012 m. kovo 23 d. Europos Centrinio Banko rekomendacija, skirta Europos Sąjungos Tarybai dėl Banque de France išorės auditorių (ECB/2012/5)

1

 

NUOMONĖS

 

Europos centrinis bankas

2012/C 093/02

2012 m. vasario 10 d. Europos Centrinio Banko nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2004/109/EB dėl informacijos apie emitentus, kurių vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje, skaidrumo reikalavimų suderinimo ir Komisijos direktyva 2007/14/EB (CON/2012/10)

2


 

II   Komunikatai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRIIMTI KOMUNIKATAI

 

Europos Komisija

2012/C 093/03

Leidimas teikti valstybės pagalbą, remiantis SESV 107 ir 108 straipsnių nuostatomis – Atvejai, kuriems Komisija neprieštarauja (1)

13

2012/C 093/04

Proceso pradžia (Byla COMP/M.6458 – Universal Music Group/EMI Music) (1)

15

2012/C 093/05

Leidimas teikti valstybės pagalbą, remiantis SESV 107 ir 108 straipsnių nuostatomis – Atvejai, kuriems Komisija neprieštarauja (2)

16


 

IV   Pranešimai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

 

Europos Komisija

2012/C 093/06

Euro kursas

18

2012/C 093/07

Komisijos deklaracija

19

 

VALSTYBIŲ NARIŲ PRANEŠIMAI

2012/C 093/08

Valstybių narių perduota informacija apie suteiktą valstybės pagalbą pagal Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1857/2006 dėl Sutarties 87 ir 88 straipsnių taikymo valstybės pagalbai mažoms ir vidutinėms įmonėms, kurios verčiasi žemės ūkio produktų gamyba, iš dalies keičiantį Reglamentą (EB) Nr. 70/2001

20


 

V   Nuomonės

 

ADMINISTRACINĖS PROCEDŪROS

 

Europos Komisija

2012/C 093/09

Kvietimas teikti paraiškas – Dažniausiai naudojamų periodinių pasaulinės ir regioninės prekybos rodiklių teikimas

21

2012/C 093/10

Parengiamieji veiksmai „Filmų sklaida skaitmeninėje eroje“ – 2012 m. kvietimas teikti pasiūlymus

30

2012/C 093/11

Kvietimas teikti paraiškas dėl EFAPG Stebėtojų tarybos narių, turinčių patirties viešosios politikos srityje, paskyrimo

32

 

PROCEDŪROS, SUSIJUSIOS SU KONKURENCIJOS POLITIKOS ĮGYVENDINIMU

 

Europos Komisija

2012/C 093/12

Išankstinis pranešimas apie koncentraciją (Byla COMP/M.6508 – GIP/Fluxys G/Fluxys Switzerland) – Bylą numatoma nagrinėti supaprastinta tvarka (1)

34

2012/C 093/13

Išankstinis pranešimas apie koncentraciją (Byla COMP/M.6483 – PGGM Vermogensbeheer/Barclays Bank/UPP Group) – Bylą numatoma nagrinėti supaprastinta tvarka (1)

35


 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

 

(2)   Tekstas svarbus EEE, išskyrus EB sutarties I priede išvardintus produktus

LT

 

Top