Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2012:072:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, C 72, 2012m. kovas 10d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0960

doi:10.3000/19770960.C_2012.072.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 72

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir prane_imai

55 tomas
2012m. kovo 10d.


Prane_imo Nr.

Turinys

Puslapis

 

I   Rezoliucijos, rekomendacijos ir nuomonės

 

REKOMENDACIJOS

 

Europos sisteminės rizikos valdyba

2012/C 072/01

2011 m. gruodžio 22 d. Europos sisteminės rizikos valdybos rekomendacija dėl kredito įstaigų finansavimo JAV doleriais (ESRV/2011/2)

1


 

II   Komunikatai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRIIMTI KOMUNIKATAI

 

Europos Komisija

2012/C 072/02

Leidimas teikti valstybės pagalbą, remiantis SESV 107 ir 108 straipsnių nuostatomis – Atvejai, kuriems Komisija neprieštarauja (1)

22

2012/C 072/03

Neprieštaravimas praneštai koncentracijai (Byla COMP/M.6369 – HBO/Ziggo/HBO Nederland) (2)

24

2012/C 072/04

Neprieštaravimas praneštai koncentracijai (Byla COMP/M.6216 – IHC/DEME/OceanflORE JV) (2)

24


 

IV   Pranešimai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

 

Europos Komisija

2012/C 072/05

Euro kursas

25

2012/C 072/06

2012 m. kovo 9 d. Komisijos sprendimas dėl trijų naujų Žuvininkystės mokslo, technikos ir ekonomikos komiteto narių skyrimo

26

2012/C 072/07

Komisijos komunikatas – Išskaitymo iš kvotų pagal Reglamento (EB) Nr. 1224/2009 105 straipsnio 1, 2 ir 5 dalis gairės

27

 

VALSTYBIŲ NARIŲ PRANEŠIMAI

2012/C 072/08

Institucijų, kurioms suteikta teisė išduoti kultūros vertybių eksporto licencijas, sąrašas, paskelbtas pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 116/2009 3 straipsnio 2 dalį

29

2012/C 072/09

Švedijos informacija dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2010/35/ES įgyvendinimo

43

2012/C 072/10

Atnaujinta informacija apie kertančiųjų išorės sienas turėtinas orientacines sumas, kaip nurodyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 562/2006, nustatančio taisyklių, reglamentuojančių asmenų judėjimą per sienas, Bendrijos kodeksą (Šengeno sienų kodeksas), 5 straipsnio 3 dalyje (OL C 247, 2006 10 13, p. 19; OL C 153, 2007 7 6, p. 22; OL C 182, 2007 8 4, p. 18; OL C 57, 2008 3 1, p. 38; OL C 134, 2008 5 31, p. 19; OL C 37, 2009 2 14, p. 8; OL C 35, 2010 2 12, p. 7; OL C 304, 2010 11 10, p. 5; OL C 24, 2011 1 26, p. 6; OL C 157, 2011 5 27, p. 8; OL C 203, 2011 7 9, p. 16; OL C 11, 2012 1 13, p. 13)

44


 

V   Nuomonės

 

PROCEDŪROS, SUSIJUSIOS SU KONKURENCIJOS POLITIKOS ĮGYVENDINIMU

 

Europos Komisija

2012/C 072/11

Išankstinis pranešimas apie koncentraciją (Byla COMP/M.6521 – Talanx International/Meiji Yasuda Life Insurance/Warta) (2)

45


 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE, išskyrus EB sutarties I priede išvardintus produktus

 

(2)   Tekstas svarbus EEE

LT

 

Top