EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2012:032:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, C 32, 2012m. vasaris 4d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0960

doi:10.3000/19770960.C_2012.032.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 32

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir prane_imai

55 tomas
2012m. vasario 4d.


Prane_imo Nr.

Turinys

Puslapis

 

IV   Pranešimai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

 

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas

2012/C 032/01

Paskutinis Europos Sąjungos Teisingumo Teismo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje skelbiamas leidinys OL C 25, 2012 1 28

1


 

V   Nuomonės

 

TEISINĖS PROCEDŪROS

 

Teisingumo Teismas

2012/C 032/02

Byla C-250/08: 2011 m. gruodžio 1 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje Europos Komisija prieš Belgijos Karalystę (Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — Laisvas asmenų judėjimas — Nekilnojamojo turto, skirto naujai pagrindinei gyvenamajai vietai įkurti, pirkimas — Mokestinės lengvatos apskaičiavimas — Registracijos mokestis — Mokesčių sistemos vientisumas)

2

2012/C 032/03

Byla C-371/08: 2011 m. gruodžio 8 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje (Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Nural Ziebell, anksčiau Nural Örnek prieš Land Baden-Württemberg (EEB ir Turkijos asociacijos susitarimas — Laisvas darbuotojų judėjimas — Asociacijos tarybos sprendimo Nr. 1/80 7 straipsnio pirmos pastraipos antra įtrauka ir 14 straipsnio 1 dalis — Direktyvos 64/221/EEB, 2003/109/EB ir 2004/38/EB — Turkijos piliečio, gimusio priimančiosios valstybės narės teritorijoje ir čia nepertraukiamai gyvenusio daugiau nei 10 metų kaip darbuotojo turko vaikas, teisė į gyvenimą šalyje — Bausmės už nusikalstamas veikas — Sprendimo išsiųsti teisėtumas — Sąlygos)

2

2012/C 032/04

Byla C-157/09: 2011 m. gruodžio 1 d. Teisingumo Teismo (šeštoji kolegija) sprendimas byloje Europos Komisija prieš Nyderlandų Karalystę (Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — EB 43 straipsnis — Įsisteigimo laisvė — Notarai — Pilietybės sąlyga — EB 45 straipsnis — Dalyvavimas vykdant viešosios valdžios funkcijas)

3

2012/C 032/05

Byla C-253/09: 2011 m. gruodžio 1 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje Europos Komisija prieš Vengrijos Respubliką (Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — Laisvas asmenų judėjimas — Įsisteigimo laisvė — Nekilnojamojo turto, kuris bus pagrindinė gyvenamoji vieta, pirkimas — Mokesčio už nekilnojamojo turto pirkimą apmokestinamosios vertės nustatymas — Parduoto gyvenamojo būsto vertės atskaitymas iš įsigyto gyvenamojo būsto vertės — Tokio atskaitymo netaikymas, jei parduotas turtas nėra nacionalinėje teritorijoje)

3

2012/C 032/06

Byla C-272/09 P: 2011 m. gruodžio 8 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje KME Germany AG, anksčiau KM Europa Metal AG, KME France SAS, anksčiau Tréfimétaux SA, KME Italy SpA, anksčiau Europa Metalli SpA, prieš Europos Komisiją (Apeliacinis skundas — Konkurencija — Karteliai — Pramoninių varinių vamzdžių rinka — Baudos — Rinkos dydis, pažeidimo trukmė ir bendradarbiavimas, į kuriuos gali būti atsižvelgiama — Veiksminga teisminė gynyba)

4

2012/C 032/07

Sujungtos bylos C-446/09 ir C-495/09: 2011 m. gruodžio 1 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija kolegija) sprendimas byloje (Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen (Belgija), Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Jungtinė Karalystė) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Koninklijke Philips Electronics NV prieš Lucheng Meijing Industrial Company Ltd, Far East Sourcing Ltd, Röhlig Hong Kong Ltd, Röhlig Belgium NV (C-446/09), Nokia Corporation prieš Her Majesty’s Commissioners of Revenue and Customs (C-495/09) (Bendra prekybos politika — Kova prieš suklastotų ir piratinių prekių įvežimą į Sąjungą — Reglamentai Nr. 3295/94 ir Nr. 1383/2003 — Prekių iš trečiųjų valstybių, kurios yra Sąjungoje intelektinės nuosavybės teisėmis saugomų produktų imitacijos ar kopijos, muitinis sandėliavimas ir išorinis tranzitas — Valstybių narių institucijų priežiūros priemonės — Sąlygos)

4

2012/C 032/08

Byla C-79/10: 2011 m. gruodžio 1 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas byloje (Bundesfinanzhof (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Systeme Helmholz GmbH prieš Hauptzollamt Nürnberg (Direktyva 2003/96/EB — Energinių produktų ir elektros energijos apmokestinimas — 14 straipsnio 1 dalies b punktas — Energinių produktų, naudojamų kaip degalai oro navigacijai, atleidimas nuo mokesčio — Orlaivio naudojimas ne komerciniams tikslams — Taikymo sritis)

5

2012/C 032/09

Byla C-81/10 P: 2011 m. gruodžio 8 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje France Télécom prieš Europos Komisiją, Prancūzijos Respubliką (Apeliacinis skundas — Valstybės pagalba — France Télécom apmokestinimo verslo mokesčiu režimas — „Pagalbos“ sąvoka — Teisėti lūkesčiai — Senaties terminas — Pareiga motyvuoti — Teisinio saugumo principas)

6

2012/C 032/10

Byla C-125/10: 2011 m. gruodžio 8 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje (Bundespatentgericht (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Merck Sharp & Dohme Corporation (buvusi Merck & Co.) prieš Deutsches Patent- und Markenamt (Intelektinė ir pramoninė nuosavybė — Patentai — Reglamentas (EEB) Nr. 1768/92 — 13 straipsnis — Papildomos medicinos produktų apsaugos liudijimas — Galimybė išduoti šį liudijimą, kai laikotarpis tarp paraiškos gauti pagrindinį patentą dienos ir pirmojo leidimo pateikti į rinką Sąjungoje yra trumpesnis nei penkeri metai — Reglamentas (EB) Nr. 1901/2006 — 36 straipsnis — Papildomos apsaugos liudijimo galiojimo laiko pratęsimas)

6

2012/C 032/11

Byla C-145/10: 2011 m. gruodžio 1 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje (Handelsgericht Wien (Austrija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Eva-Maria Painer prieš Standard VerlagsGmbH, Axel Springer AG, Süddeutsche Zeitung GmbH, Spiegel-Verlag Rudolf Augstein GmbH & Co KG, Verlag M. DuMont Schauberg Expedition der Kölnischen Zeitung GmbH & Co KG (Jurisdikcija civilinėse bylose — Reglamentas (EB) Nr. 44/2001 — 6 straipsnio 1 punktas — Atsakovų daugetas — Direktyva 93/98/EEB — 6 straipsnis — Nuotraukų apsauga — Direktyva 2001/29/EB — 2 straipsnis — Atgaminimas — Portretinės nuotraukos panaudojimas kuriant fotorobotą — 5 straipsnio 3 dalies d punktas — Cituojant taikomos išimtys ir apribojimai — 5 straipsnio 3 dalies e punktas — Dėl visuomenės saugumo taikomos išimtys ir apribojimai — 5 straipsnio 5 dalis)

7

2012/C 032/12

Byla C-157/10: 2011 m. gruodžio 8 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje (Tribunal Supremo (Ispanija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA prieš Administración General del Estado (Laisvas kapitalo judėjimas — Pelno mokestis — Dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis — Draudimas atskaityti kitose valstybėse narėse mokėtiną, bet nesumokėtą mokestį)

8

2012/C 032/13

Byla C-275/10: 2011 m. gruodžio 8 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje (Hoge Raad der Nederlanden (Nyderlandai) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Residex Capital IV CV prieš Gemeente Rotterdam (EB 88 straipsnio 3 dalis — Valstybės pagalba — Paskolos davėjui garantijos forma suteikta pagalba, kad jis galėtų suteikti paskolą jos gavėjui — Procedūros normų pažeidimas — Pareiga susigrąžinti — Negaliojimas — Nacionalinio teismo teisės)

8

2012/C 032/14

Byla C-371/10: 2011 m. lapkričio 29 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas byloje (Gerechtshof te Amsterdam (Nyderlandai) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) National Grid Indus BV prieš Inspecteur van de Belastingdienst Rijnmond/kantoor Rotterdam (Bendrovės faktinės administracijos buveinės perkėlimas į kitą nei bendrovės įsteigimo valstybę narę — Įsisteigimo laisvė — SESV 49 straipsnis — Bendrovės, kuri perkelia buveinę iš vienos valstybės narės į kitą, turto dalių latentinio vertės padidėjimo apmokestinimas — Mokesčio sumos nustatymas buveinės perkėlimo momentu — Mokesčio sumokėjimas nedelsiant — Proporcingumas)

9

2012/C 032/15

Byla C-386/10 P: 2011 m. gruodžio 8 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje Chalkor AE Epexergasias Metallon prieš Europos Komisiją (Apeliacinis skundas — Konkurencija — Karteliai — Varinių vandentiekio vamzdžių rinka — Baudos — Rinkos dydis, pažeidimo trukmė ir bendradarbiavimas, į kuriuos gali būti atsižvelgiama — Veiksminga teisminė gynyba)

9

2012/C 032/16

Byla C-389/10 P: 2011 m. gruodžio 8 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje KME Germany AG, anksčiau KM Europa Metal AG, KME France SAS, anksčiau Tréfimétaux SA, KME Italy SpA, anksčiau Europa Metalli SpA prieš Europos Komisiją (Apeliacinis skundas — Konkurencija — Karteliai — Varinių vandentiekio vamzdžių rinka — Baudos — Rinkos dydis, pažeidimo trukmė ir bendradarbiavimas, į kuriuos gali būti atsižvelgiama — Veiksminga teisminė gynyba)

10

2012/C 032/17

Byla C-442/10: 2011 m. gruodžio 1 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas (Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Jungtinė Karalystė) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) byloje Churchill Insurance Company Limited prieš Benjamin Wilkinson ir Tracy Evans prieš Equity Claims Limited (Automobilių valdytojų privalomasis civilinės atsakomybės draudimas — Direktyva 84/5/EEB — 1 straipsnio 4 dalis ir 2 straipsnio 1 dalis — Nukentėjęs trečiasis asmuo — Tiesioginis ar netiesioginis įgaliojimas vairuoti — Direktyva 90/232/EEB — 1 straipsnio pirma pastraipa — Direktyva 2009/103/EB — 10 straipsnis, 12 straipsnio 1 dalis ir 13 straipsnio 1 dalis — Per kelių eismo įvykį nukentėjęs asmuo, kuris važiavo kaip keleivis transporto priemone, būdamas apdraustas kaip jos vairuotojas — Transporto priemonė, kurią vairuoja pagal draudimo polisą neapdraustas vairuotojas — Apdraustas nukentėjęs asmuo, kuriam nėra nesuteikiama draudimo apsauga)

10

2012/C 032/18

Byla C-492/10: 2011 m. gruodžio 1 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje (Unabhängiger Finanzsenat, Auβenstelle Linz (Austrija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Immobilien Linz GmbH & Co KG prieš Finanzamt Freistadt Rohrbach Urfahr (Apmokestinimas — Direktyva 69/335/EEB — Netiesioginiai mokesčiai — Kapitalo pritraukimas — 4 straipsnio 2 dalies b punktas — Kapitalo mokesčiu apmokestinami sandoriai — Turto padidėjimas — Dalyvio teikiama paslauga — Nuostolių, patirtų dėl iki jų atsiradimo prisiimtų įsipareigojimų, perėmimas)

11

2012/C 032/19

Byla C-515/10: 2011 m. gruodžio 1 d. Teisingumo Teismo (aštuntoji kolegija) sprendimas byloje Europos Komisija prieš Prancūzijos Respubliką (Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — Direktyva 1999/31/EB — Sprendimas 2003/33/EB — Nacionalinės teisės aktai — Inertinių atliekų sąvartynas — Asbesto-cemento atliekų priėmimas)

11

2012/C 032/20

Byla C-329/11: 2011 m. gruodžio 6 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas byloje (Cour d'appel de Paris (Prancūzija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Alexandre Achughbabian prieš Marnos slėnio (Val-de-Marne) prefektą (Laisvės, saugumo ir teisingumo erdvė — Direktyva 2008/115/EB — Bendros neteisėtai šalyje esančių trečiųjų šalių piliečių grąžinimo taisyklės ir procedūros — Nacionalinės teisės nuostata, pagal kurią neteisėto buvimo šalyje atveju nustatyta laisvės atėmimo bausmė ir bauda)

12

2012/C 032/21

Sujungtos bylos C-448–C-450/10 P: 2011 m. spalio 6 d. Teisingumo Teismo (šeštoji kolegija) nutartis byloje ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni SpA (C-448/10 P), Cementir Italia Srl (C-449/10 P), Nuova Terni Industrie Chimiche SpA (C-450/10 P) prieš Europos Komisiją (Apeliacinis skundas — Atlyginimas už nuosavybės paėmimą visuomenės poreikiams — Lengvatinio elektros energijos tiekimo tarifo taikymo pratęsimas — Sprendimas, kuriuo pagalba pripažįstama nesuderinama su bendrąja rinka ir įpareigojama ją susigrąžinti — „Naudos“ sąvoka — Teisėtų lūkesčių apsaugos principas — Nacionalinės teisės aiškinimas — Iškraipymas — Sąvoka — Akivaizdžiai nepriimtinas ir akivaizdžiai nepagrįstas apeliacinis skundas)

12

2012/C 032/22

Byla C-515/11: 2011 m. spalio 3 d.Verwaltungsgericht Berlin (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Deutsche Umwelthilfe e.V. prieš Vokietijos Federacinę Respubliką

13

2012/C 032/23

Byla C-559/11: 2011 m. lapkričio 7 d.Rechtbank van koophandel te Antwerpen (Belgija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Pelckmans Turnhout NV prieš Walter Van Gastel Balen NV ir kt.

13

2012/C 032/24

Byla C-574/11: 2011 m. lapkričio 16 d.Landgericht Düsseldorf (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Novartis AG prieš Actavis Deutschland GmbH & Co KG, Actavis Ltd.

13

2012/C 032/25

Byla C-577/11: 2011 m. lapkričio 21 d.Cour d'appel de Bruxelles (Belgija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje DKV Belgium prieš Association belge des consommateurs test-achats ASBL

14

2012/C 032/26

Byla C-579/11: 2011 m. lapkričio 22 d.Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto (Portugalija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Grande Área Metropolitana do Porto (GAMP) prieš Ministério da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território ir kt.

14

2012/C 032/27

Byla C-594/11: 2011 m. lapkričio 25 d.Amtsgericht Düsseldorf (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Christoph Becker prieš Société Air France SA

15

2012/C 032/28

Byla C-604/11: 2011 m. lapkričio 28 d.Juzgado de Primera Instancia no 12 de Madrid (Ispanija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Genil 48 S.L. ir Comercial Hostelera de Grandes Vinos S.L. prieš Bankinter S.A. ir Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.

15

2012/C 032/29

Byla C-613/11: 2011 m. lapkričio 30 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Komisija prieš Italijos Respubliką

16

 

Bendrasis Teismas

2012/C 032/30

Byla T-291/04: 2011 m. gruodžio 16 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Enviro Tech Europe ir Enviro Tech International prieš Komisiją (Aplinka ir vartotojų apsauga — n-propilbromido klasifikavimas, pakavimas ir ženklinimas etiketėmis kaip pavojingos medžiagos — Direktyva 2004/73/EB — Direktyva 67/548/EEB — Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 — Ieškinys dėl panaikinimo — Pavėluotas prašymas pakeisti reikalavimus — Suinteresuotumas pareikšti ieškinį — Konkrečios sąsajos nebuvimas — Nepriimtinumas — Deliktinė atsakomybė — Teisingumo Teismo sprendimas dėl Direktyvos 2004/73 galiojimo — Dalyko tapatumas)

17

2012/C 032/31

Byla T-377/07: 2011 m. gruodžio 13 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Evropaïki Dynamiki prieš Komisiją (Viešasis paslaugų pirkimas — Konkurso procedūra — Informatikos paslaugų, susijusių su turinio sąveikos technologijomis Europos e. vyriausybės paslaugoms, teikimas — Dalyvio pasiūlymo atmetimas — Akivaizdi vertinimo klaida — Pareiga motyvuoti — Piktnaudžiavimas įgaliojimais — Deliktinė atsakomybė)

17

2012/C 032/32

Byla T-232/08: 2011 m. gruodžio 15 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Liuksemburgas prieš Komisiją (EŽŪGF — Garantijų skyrius — Iš Bendrijos lėšų nefinansuojamos išlaidos — Kaimo plėtros priemonės — „Mažiau palankios vietovės“ ir „agrarinė aplinka“ — Nacionalinės valdymo, kontrolės ir sankcijų sistemos — Fiksuota finansinė pataisa)

18

2012/C 032/33

Byla T-244/08: 2011 m. gruodžio 13 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Konsum Nord prieš Komisiją (Valstybės pagalba — Žemės sklypo pardavimo kaina — Sprendimas, kuriuo pagalba pripažįstama nesuderinama su bendrąja rinka ir įpareigojama ją susigrąžinti — Privataus investuotojo kriterijus — Rinkos kainos nustatymas)

18

2012/C 032/34

Byla T-437/08: 2011 m. gruodžio 15 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje CDC Hydrogene Peroxide prieš Komisiją (Galimybė susipažinti su dokumentais — Reglamentas (EB) Nr. 1049/2001 — Dėl kartelio pradėtos procedūros administracinę bylą sudarančių dokumentų sąrašas — Atsisakymas leisti susipažinti — Su trečiojo asmens komercinių interesų apsauga susijusi išimtis — Su inspekcijų, tyrimų ir audito tikslų apsauga susijusi išimtis)

18

2012/C 032/35

Byla T-52/09: 2011 m. gruodžio 14 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Nycomed Danmark prieš EMA (Žmonėms skirti vaistai — Leidimas pateikti vaistą į rinką — Reglamentas (EB) Nr. 1901/2006 — Prašymas taikyti reikalavimo pateikti pediatrinio tyrimo planą išimtį — EMA sprendimas atmesti prašymą — Piktnaudžiavimas įgaliojimais)

19

2012/C 032/36

Byla T-61/09: 2011 m. gruodžio 13 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Meica prieš VRDT — Bösinger Fleischwaren (Schinken King) (Bendrijos prekių ženklas — Protesto procedūra — Žodinio Bendrijos prekių ženklo „Schinken King“ paraiška — Ankstesnis žodinis nacionalinis prekių ženklas „King“ — Ankstesni žodiniai nacionalinis ir Bendrijos prekių ženklai „Curry King“ — Santykinis atmetimo pagrindas — Galimybė supainioti — Reglamento (EB) Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punktas (dabar — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas) — Pareiga motyvuoti — Reglamento (EB) Nr. 40/94 73 straipsnis (dabar — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 75 straipsnis))

19

2012/C 032/37

Byla T-62/09: 2011 m. gruodžio 16 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Rintisch prieš VRDT — Bariatrix Europe (PROTI SNACK) (Bendrijos prekių ženklas — Protesto procedūra — Žodinio Bendrijos prekių ženklo PROTI SNACK paraiška — Ankstesni nacionaliniai žodiniai ir vaizdiniai prekių ženklai PROTIPLUS, PROTI ir PROTIPOWER — Pavėluotas dokumentų pateikimas — Reglamento (EB) Nr. 40/94 74 straipsnio 2 dalimi (dabar — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 76 straipsnio 2 dalis) suteikta diskrecija — „Nenurodyta kitaip“ sąvoka — Reglamento (EB) Nr. 2868/95 20 taisyklės 1 dalis — Reglamento (EB) Nr. 2868/95 50 taisyklės 1 dalis)

20

2012/C 032/38

Byla T-109/09: 2011 m. gruodžio 16 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Rintisch prieš VRDT — Valfleuri Pâtes alimentaires (PROTIVITAL) (Bendrijos prekių ženklas — Protesto procedūra — Žodinio Bendrijos prekių ženklo PROTIVITAL paraiška — Ankstesni nacionaliniai žodiniai ir vaizdiniai prekių ženklai PROTIPLUS, PROTI ir PROTIPOWER — Pavėluotas dokumentų pateikimas — Reglamento (EB) Nr. 40/94 74 straipsnio 2 dalimi (dabar — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 76 straipsnio 2 dalis) suteikta diskrecija — „Nenurodyta kitaip“ sąvoka — Reglamento (EB) Nr. 2868/95 20 taisyklės 1 dalis — Reglamento (EB) Nr. 2868/95 50 taisyklės 1 dalis)

20

2012/C 032/39

Byla T-152/09: 2011 m. gruodžio 16 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Rintisch prieš VRDT — Valfleuri Pâtes alimentaires (PROTIACTIVE) (Bendrijos prekių ženklas — Protesto procedūra — Žodinio Bendrijos prekių ženklo PROTIACTIVE paraiška — Ankstesni nacionaliniai žodiniai ir vaizdiniai prekių ženklai PROTIPLUS, PROTI ir PROTIPOWER — Pavėluotas dokumentų pateikimas — Reglamento (EB) Nr. 40/94 74 straipsnio 2 dalimi (dabar — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 76 straipsnio 2 dalis) suteikta diskrecija — „Nenurodyta kitaip“ sąvoka — Reglamento (EB) Nr. 2868/95 20 taisyklės 1 dalis — Reglamento (EB) Nr. 2868/95 50 taisyklės 1 dalis)

21

2012/C 032/40

Byla T-377/09: 2011 m. gruodžio 15 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Mövenpick prieš VRDT (PASSIONATELY SWISS) (Bendrijos prekių ženklas — Žodinio Bendrijos prekių ženklo PASSIONATELY SWISS paraiška — Absoliutus atmetimo pagrindas — Geografinė kilmės nuoroda — Skiriamojo požymio nebuvimas)

21

2012/C 032/41

Byla T-423/09: 2011 m. gruodžio 16 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Dashiqiao Sanqiang Refractory Materials Co. Ltd prieš Europos Sąjungos Tarybą (Dempingas — Tam tikrų Kinijos Liaudies Respublikos kilmės magnezijos plytų importas — Reglamentas, kuriuo nutraukiama tarpinė peržiūra — Normaliosios vertės ir eksporto kainos palyginimas — Atsižvelgimas į kilmės valstybėje taikomą pridėtinės vertės mokestį — Kitokio nei pradiniame tyrime naudotas metodo taikymas — Aplinkybių pasikeitimas — Reglamento (EB) Nr. 384/96 2 straipsnio 10 dalies b punktas ir 11 straipsnio 9 dalis (dabar — Reglamento (EB) Nr. 1225/2009 2 straipsnio 10 dalies b punktas ir 11 straipsnio 9 dalis))

21

2012/C 032/42

Byla T-424/09: 2011 m. gruodžio 13 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Goodyear Dunlop Tyres UK prieš VRDT — Sportfive (QUALIFIER) (Bendrijos prekių ženklas — Protesto procedūra — Žodinio Bendrijos prekių ženklo QUALIFIER paraiška — Ankstesnis žodinis Bendrijos prekių ženklas „Qualifiers 2006“ — Atsisakymas registruoti — Santykinis atmetimo pagrindas — Galimybė supainioti — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas)

22

2012/C 032/43

Byla T-504/09: 2011 m. gruodžio 14 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Völkl prieš VRDT — Marker Völkl (VÖLKL) (Bendrijos prekių ženklas — Protesto procedūra — Žodinio Bendrijos prekių ženklo VÖLKL paraiška — Ankstesnis žodinis tarptautinis prekių ženklas VÖLKL — Santykinis atmetimo pagrindas — Galimybė supainioti — Dalinis atsisakymas įregistruoti prekių ženklą — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas — Ankstesnio prekių ženklo naudojimas iš tikrųjų — Reglamento Nr. 207/2009 42 straipsnio 2 ir 3 dalys ir Reglamento (EB) Nr. 2868/95 22 taisyklės 3 dalis — Apeliacinės tarybos kompetencija, kai pateikiama apeliacija tik dėl dalies paraiškoje įregistruoti prekių ženklą nurodytų prekių ar paslaugų — Reglamento Nr. 207/2009 64 straipsnio 1 dalis — Prašymas pakeisti Apeliacinės tarybos sprendimą — Reglamento Nr. 207/2009 65 straipsnio 3 dalis)

22

2012/C 032/44

Byla T-106/10: 2011 m. gruodžio 14 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Ispanija prieš Komisiją (EŽŪOGF — Skyrius „Orientavimas“ — Finansinės paramos sumažinimas — Bendrijos veiksmų programa Leader+ — Reglamento (EB) Nr. 438/2001 4 straipsnis — Proporcingumas)

23

2012/C 032/45

Byla T-237/10: 2011 m. gruodžio 14 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Vuitton Malletier prieš VRDT — Friis Group International (Užrakto atvaizdas) (Bendrijos prekių ženklas — Registracijos pripažinimo negaliojančia procedūra — Skiriamasis požymis — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies b punktas — Dėl naudojimo įgyto skiriamojo požymio nebuvimas — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 7 straipsnio 3 dalis)

23

2012/C 032/46

Byla T-361/10 P: 2011 m. gruodžio 14 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Komisija prieš Pachtitis (Apeliacinis skundas — Viešoji tarnyba — Pareigūnai — Įdarbinimas — Pranešimas apie konkursą — Atviras konkursas — Leidimo dalyvauti egzamine raštu nesuteikimas, gavus atrankos testų rezultatus — EPSO ir atrankos komisijos kompetencijos atskyrimas)

23

2012/C 032/47

Byla T-425/10: 2011 m. gruodžio 14 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Häfele prieš VRDT (Mixfront) (Bendrijos prekių ženklas — Žodinio Bendrijos prekių ženklo „Mixfront“ paraiška — Absoliutus atmetimo pagrindas — Apibūdinamasis pobūdis — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies c punktas)

24

2012/C 032/48

Byla T-433/10 P: 2011 m. gruodžio 14 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Allen ir kt. prieš Komisiją (Apeliacinis skundas — Darbuotojai, įdarbinti bendrojoje įmonėje JET — Kitokio teisinio statuso nei laikinojo tarnautojo statusas taikymas — Patirtos turtinės žalos atlyginimas — Terminas ieškiniui pareikšti — Vėlavimas — Protingas terminas)

24

2012/C 032/49

Byla T-488/10: 2011 m. gruodžio 16 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Prancūzija prieš Komisiją (ERPF — Finansinės paramos sumažinimas — Bendrijos struktūrinė parama Martinikos regione — Ieškinys dėl panaikinimo — Viešieji pirkimai — Direktyva 93/37/EEB — Sąvoka „tiesioginė subsidija“ — Savoka „sporto, poilsio ir laisvalaikio įrengimai“ — Pareiga motyvuoti — Proporcingumo principas)

24

2012/C 032/50

Byla T-531/10: 2011 m. gruodžio 14 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Häfele prieš VRDT (Vorfront) (Bendrijos prekių ženklas — Žodinio Bendrijos prekių ženklo „Vorfront“ paraiška — Absoliutus atmetimo pagrindas — Apibūdinamasis pobūdis — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies c punktas)

25

2012/C 032/51

Byla T-563/10 P: 2011 m. gruodžio 14 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje De Luca prieš Komisiją (Apeliacinis skundas — Priešpriešinis apeliacinis skundas — Viešoji tarnyba — Pareigūnai — Po atviro konkurso paskyrimas į aukštesnės pareigų grupės pareigas — Naujų Pareigūnų tarnybos nuostatų įsigaliojimas — Pereinamojo laikotarpio nuostatos — Pareigūnų tarnybos nuostatų XIII priedo 12 straipsnio 3 dalis)

25

2012/C 032/52

Byla T-6/11: 2011 m. gruodžio 14 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Komisija prieš Vicente Carbajosa ir kt. (Apeliacinis skundas — Viešoji tarnyba — Pareigūnai — Įdarbinimas — Pranešimas apie konkursą — Atviras konkursas — Leidimo dalyvauti egzamine raštu nesuteikimas, gavus atrankos testų rezultatus — EPSO ir atrankos komisijos kompetencijos atskyrimas — Rungimosi principas)

25

2012/C 032/53

Byla T-166/11: 2011 m. gruodžio 14 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Häfele prieš VRDT (Infront) (Bendrijos prekių ženklas — Žodinio Bendrijos prekių ženklo „Infront“ paraiška — Absoliutus atmetimo pagrindas — Aprašomasis pobūdis — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies c punktas)

26

2012/C 032/54

Byla T-283/11: 2011 m. gegužės 23 d. pareikštas ieškinys Fon Wireless prieš VRDT — nfon (nfon)

26

2012/C 032/55

Byla T-566/11: 2011 m. spalio 31 d. pareikštas ieškinys Viejo Valle prieš VRDT — Etablissements Coquet (Kavos servizas su grioveliais)

26

2012/C 032/56

Byla T-567/11: 2011 m. spalio 31 d. pareikštas ieškinys byloje Viejo Valle prieš VRDT — Etablissements Coquet (gili lėkštė su išdrožtais ornamentais)

27

2012/C 032/57

Byla T-584/11: 2011 m. lapkričio 15 d. pareikštas ieškinys byloje Atlas Transport prieš VRDT — Hartmann (ATLAS TRANSPORT)

27

2012/C 032/58

Byla T-589/11: 2011 m. lapkričio 17 d. pareikštas ieškinys byloje Phonebook of the World prieš VRDT — Seat Pagine Gialle (PAGINE GIALLE)

28

2012/C 032/59

Byla T-591/11: 2011 m. lapkričio 15 d. pareikštas ieškinys byloje Przedsiębiorstwo Handlowe Medox Lepiarz Lepiarz. prieš VRDT — Henkel (SUPER GLUE)

29

2012/C 032/60

Byla T-598/11: 2011 m. lapkričio 28 d. pareikštas ieškinys byloje MPDV Mikrolab prieš VRDT (Lean Performance Index)

29

2012/C 032/61

Byla T-599/11: 2011 m. lapkričio 25 d. pareikštas ieškinys byloje Eni prieš VRDT — EMI (IP) (ENI)

29

2012/C 032/62

Byla T-600/11: 2011 m. lapkričio 25 d. pareikštas ieškinys byloje Schuhhaus Dielmann prieš VRDT — Carrera (Carrera panamericana)

30

2012/C 032/63

Byla T-602/11: 2011 m. lapkričio 22 d. pareikštas ieškinys byloje Pêra-Grave prieš VRDT — Fundação De Almeida (QTA S. JOSÉ DE PERAMANCA)

30

2012/C 032/64

Byla T-604/11: 2011 m. lapkričio 28 d. pareikštas ieškinys byloje Mega Brands prieš VRDT — Diset (MAGNEXT)

31

2012/C 032/65

Byla T-605/11: 2011 m. lapkričio 29 d. pareikštas ieškinys byloje Novartis prieš VRDT — Organic (BIOCERT)

31

2012/C 032/66

Byla T-606/11: 2011 m. lapkričio 30 d. pareikštas ieškinys Woodman Labs prieš VRDT — 2 Mas 2 Publicidad Integral (HERO)

32

2012/C 032/67

Byla T-608/11: 2011 m. lapkričio 30 d. pareikštas ieškinys Beifa Group prieš VRDT — Schwan-Stabilo Schwanhäußer (rašymo priemonės)

32

2012/C 032/68

Byla T-610/11: 2011 m. gruodžio 2 d. pareikštas ieškinys byloje Wagon Automotive Nagold prieš Komisiją

33

2012/C 032/69

Byla T-611/11: 2011 m. gruodžio 1 d. pareikštas ieškinys byloje Spa Monopole prieš VRDT — South Pacific Management (Manea Spa)

34

2012/C 032/70

Byla T-612/11: 2011 m. gruodžio 2 d. pareikštas ieškinys byloje Treofan Holdings ir Treofan Germany prieš Komisiją

34

2012/C 032/71

Byla T-613/11: 2011 m. gruodžio 5 d. pareikštas ieškinys byloje VMS Deutschland prieš Komisiją

35

2012/C 032/72

Byla T-615/11: 2011 m. gruodžio 6 d. pareikštas ieškinys byloje Royal Scandinavian Casino Århus AS prieš Komisiją

36

2012/C 032/73

Byla T-617/11: 2011 m. gruodžio 5 d. pareikštas ieškinys byloje Meyr-Melnhof Karton prieš VRDT — Stora Enso (SILVAWHITE)

37

2012/C 032/74

Byla T-622/11 P: 2011 m. gruodžio 2 d. Francesca Cervelli pateiktas apeliacinis skundas dėl 2011 m. rugsėjo 12 d. Tarnautojų teismo nutarties byloje F-98/10, Cervelli prieš Komisiją

37

2012/C 032/75

Byla T-623/11: 2011 m. lapkričio 30 d. pareikštas ieškinys byloje PICO Food prieš VRDT — Sobieraj (MILANÓWEK CREAM FUDGE)

38

2012/C 032/76

Byla T-624/11: 2011 m. lapkričio 30 d. pareikštas ieškinys byloje Yueqing Onesto Electric prieš VRDT — Ensto (ONESTO)

38

2012/C 032/77

Byla T-625/11: 2011 m. gruodžio 2 d. pareikštas ieškinys byloje BSH prieš VRDT (ecoDoor)

39

2012/C 032/78

Byla T-631/11: 2011 m. gruodžio 6 d. pareikštas ieškinys byloje Caventa prieš VRDT — Anson's Herrenhaus (B BERG)

39

2012/C 032/79

Byla T-633/11: 2011 m. gruodžio 8 d. pareikštas ieškinys byloje Guangdong Kito Ceramics ir kt. prieš Tarybą

40

2012/C 032/80

Byla T-634/11 P: 2011 m. gruodžio 9 d. Mario Paulo da Silva Tenreiro pateiktas apeliacinis skundas dėl 2011 m. rugsėjo 29 d. Tarnautojų teismo sprendimo byloje F-72/10 da Silva Tenreiro prieš Komisiją

40

2012/C 032/81

Byla T-635/11: 2011 m. gruodžio 9 d. pareikštas ieškinys byloje Regency Entertainment Psychagogiki kai Touristiki prieš Komisiją

41

2012/C 032/82

Byla T-637/11: 2011 m. gruodžio 15 d. pareikštas ieškinys byloje Euris Consult prieš Parlamentą

41

2012/C 032/83

Byla T-342/09: 2011 m. gruodžio 2 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Bard prieš VRDT — Braun Melsungen (PERFIX)

42

 

Tarnautojų teismas

2012/C 032/84

Byla F-51/08 RENV: 2011 m. gruodžio 13 d. Tarnautojų teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje Stols prieš Tarybą (Viešoji tarnyba — Pareigūnai — Bylos grąžinimas Tarnautojų teismui panaikinus sprendimą — Pareigų paaukštinimas — 2007 m. pareigų paaukštinimo procedūra — Nuopelnų palyginimas — Akivaizdi vertinimo klaida — Nebuvimas — Sprendimo motyvai — Papildomas motyvas — Netinkamas pagrindas)

43

2012/C 032/85

Byla F-30/10: 2011 m. gruodžio 15 d. Tarnautojų teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje de Fays prieš Komisiją (Viešoji tarnyba — Pareigūnai — Socialinė apsauga — Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų — Pareigūnų tarnybos nuostatų 73 straipsnis — Atsisakymas pripažinti liga profesine)

43

2012/C 032/86

Byla F-9/11: 2011 m. gruodžio 15 d. Tarnautojų teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje Sabbag Afota prieš Tarybą (Viešoji tarnyba — Pareigūnai — Vertinimas — Pareigų paaukštinimas — 2010 m. pareigų paaukštinimo procedūra — Vertinimo ataskaitos nebuvimas)

43


LT

 

Top