EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2012:024:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, C 24, 2012m. sausis 28d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0960

doi:10.3000/19770960.C_2012.024.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 24

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir prane_imai

55 tomas
2012m. sausio 28d.


Prane_imo Nr.

Turinys

Puslapis

 

I   Rezoliucijos, rekomendacijos ir nuomonės

 

NUOMONĖS

 

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas

 

475 plenarinė sesija, 2011 m. spalio 26 ir 27 d.

2012/C 024/01

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl socialinio verslumo ir socialinių įmonių (tiriamoji nuomonė)

1

2012/C 024/02

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl krizės poveikio Europos įmonių galimybėms investuoti į klimato apsaugą (tiriamoji nuomonė)

7

2012/C 024/03

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Europos Sąjungos pramonės ir kasybos atliekų apdorojimo ir panaudojimo ekonominiais ir aplinkosauginiais tikslais (nuomonė savo iniciatyva)

11

2012/C 024/04

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl galimybių ir iššūkių siekiant konkurencingesnio Europos medienos apdirbimo ir baldų sektoriaus (nuomonė savo iniciatyva)

18

2012/C 024/05

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl tvaraus užimtumo perspektyvos geležinkelio, riedmenų ir infrastruktūros sektoriuose: pramonės permainų poveikis Europos užimtumui ir įgūdžių bazei (nuomonė savo iniciatyva)

24

2012/C 024/06

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl ES sanglaudos ir socialinės politikos koordinavimo stiprinimo laikantis naujosios horizontaliosios socialinės sąlygos pagal SESV 9 straipsnį (nuomonė savo iniciatyva)

29

2012/C 024/07

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl benamystės problemos (nuomonė savo iniciatyva)

35

2012/C 024/08

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Europos debesų kompiuterijos (angl. cloud computing) (nuomonė savo iniciatyva)

40

2012/C 024/09

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl regioninių plotų vystymo žuvų ištekliams valdyti ir žvejybai kontroliuoti (nuomonė savo iniciatyva)

48

2012/C 024/10

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl pilietinės visuomenės vaidmens ES ir Indijos laisvosios prekybos sutartyje (nuomonė savo iniciatyva)

51

2012/C 024/11

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl naujos ES užsienio ir saugumo politikos ir pilietinės visuomenės vaidmens (nuomonė savo iniciatyva)

56


 

III   Parengiamieji aktai

 

EUROPOS EKONOMIKOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETAS

 

475 plenarinė sesija, 2011 m. spalio 26 ir 27 d.

2012/C 024/12

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos dėl bendros konsoliduotosios pelno mokesčio bazės (BKPMB) – COM(2011) 121 galutinis – 2011/0058 (CNS)

63

2012/C 024/13

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2003/96/EB, pakeičianti Bendrijos energetikos produktų ir elektros energijos mokesčių struktūrą COM(2011) 169 galutinis – 2011/0092 (CNS) ir Komisijos komunikato Europos Parlamentui, Tarybai ir Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui „Pažangesnis energijos apmokestinimas ES. Pasiūlymas persvarstyti Energijos mokesčių direktyvą“ – COM(2011) 168 galutinis

70

2012/C 024/14

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl grąžintinos paramos ir finansų inžinerijos iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006 – COM(2011) 483 galutinis – 2011/0210 (COD)

78

2012/C 024/15

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl iš dalies pakeisto pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl tarptautinės apsaugos suteikimo ir panaikinimo bendros tvarkos (nauja redakcija) – COM(2011) 319 galutinis – 2009/0165 (COD)

79

2012/C 024/16

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl pakeisto pasiūlymo priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą, kuria nustatomos normos dėl prieglobsčio prašytojų priėmimo (nauja redakcija) – COM(2011) 320 galutinis – 2008/0244 (COD)

80

2012/C 024/17

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl tam tikrų finansų valdymo nuostatų, taikytinų tam tikroms valstybėms narėms, kurios turi didelių finansinio stabilumo sunkumų arba kurioms tokie sunkumai gresia, iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006 – COM(2011) 482 galutinis – 2011/0211 (COD)

81

2012/C 024/18

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl tam tikrų finansų valdymo nuostatų, taikytinų tam tikroms valstybėms narėms, kurios turi didelių finansinio stabilumo sunkumų ar kurioms tokie sunkumai gresia, iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1698/2005 – COM(2011) 481 galutinis – 2011/0209 (COD)

83

2012/C 024/19

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl tam tikrų finansų valdymo nuostatų, taikytinų tam tikroms valstybėms narėms, kurios turi didelių finansinio stabilumo sunkumų arba kurioms tokie sunkumai gresia, iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1198/2006 dėl Europos žuvininkystės fondo – COM(2011) 484 galutinis – 2011/0212 (COD)

84

2012/C 024/20

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl žaliosios knygos „Internetiniai lošimai vidaus rinkoje“ – COM(2011) 128 galutinis

85

2012/C 024/21

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl žaliosios knygos „ES įmonių valdymo sistema“ – COM(2011) 164 galutinis

91

2012/C 024/22

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Komisijos komunikato Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Bendrosios rinkos aktas. Dvylika svertų augimui skatinti ir pasitikėjimui stiprinti. „Bendros pastangos skatinti naująjį augimą“ “ – COM(2011) 206 galutinis

99

2012/C 024/23

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Komisijos komunikato Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui ES lygmens veiksmų sporto sektoriuje svarbos didinimas – COM(2011) 12 galutinis

106

2012/C 024/24

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Komisijos komunikato „Biologinė įvairovė – mūsų gyvybės draudimas ir gamtinis turtas. ES biologinės įvairovės strategija iki 2020 m.“ – COM(2011) 244 galutinis

111

2012/C 024/25

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 302/2009 dėl daugiamečio rytinės Atlanto vandenyno dalies ir Viduržemio jūros paprastųjų tunų išteklių atkūrimo plano – COM(2011) 330 galutinis – 2011/0144 (COD)

116

2012/C 024/26

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl kūdikiams bei mažiems vaikams skirtų ir specialios medicininės paskirties maisto produktų – COM(2011) 353 galutinis – 2011/0156 (COD)

119

2012/C 024/27

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos, kuria nustatomi plačiosios visuomenės sveikatos apsaugos reikalavimai, susiję su žmonėms vartoti skirtame vandenyje esančiomis radioaktyviosiomis medžiagomis – COM(2011) 385 galutinis – 2011/0170 (NLE)

122

2012/C 024/28

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl įteisintų oro transporto keleivių teisių veikimo ir taikymo

125

2012/C 024/29

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl tarptinklinio ryšio per viešuosius judriojo ryšio tinklus Europos Sąjungoje (nauja redakcija) – COM(2011) 402 galutinis – 2011/0187 (COD)

131

2012/C 024/30

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl energijos vartojimo efektyvumo, kuria panaikinamos direktyvos 2004/8/EB ir 2006/32/EB – COM(2011) 370 galutinis – 2011/0172 (COD)

134

2012/C 024/31

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl komisijos komunikato Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Atviras internetas ir tinklo neutralumas Europoje“ – COM(2011) 222 galutinis

139

2012/C 024/32

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl baltosios knygos „Bendros Europos transporto erdvės kūrimo planas. Konkurencingos efektyviu išteklių naudojimu grindžiamos transporto sistemos kūrimas“ – COM(2011) 144 galutinis

146

2012/C 024/33

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl vaikų apsaugos nuo seksualinės prievartos prevencijos priemonių (papildoma nuomonė)

154


LT

 

Top