Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2011:376:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, C 376, 2011m. gruodis 22d.

 

ISSN 1977-0960

doi:10.3000/19770960.C_2011.376.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 376

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir prane_imai

54 tomas
2011m. gruodžio 22d.


Prane_imo Nr.

Turinys

Puslapis

 

I   Rezoliucijos, rekomendacijos ir nuomonės

 

NUOMONĖS

 

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas

 

474-ioji plenarinė sesija, 2011 m. rugsėjo 21, 22 d.

2011/C 376/01

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Atsinaujinančiųjų energijos išteklių naudojimo skatinimo ir Europos kaimynystės politikos. Europos ir Viduržemio jūros regiono šalys (tiriamoji nuomonė)

1

2011/C 376/02

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Strategijos „Europa 2020“. Metropolinės zonos ir miestai regionai (nuomonė savo iniciatyva)

7

2011/C 376/03

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl LEADER – vietos vystymosi priemonės (nuomonė savo iniciatyva)

15

2011/C 376/04

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Europos jaunųjų ūkininkų ateities (nuomonė savo iniciatyva)

19

2011/C 376/05

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Kaimo plėtros ir užimtumo Vakarų Balkanuose

25

2011/C 376/06

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Atstovaujamųjų pilietinės visuomenės organizacijų rėmimo Euromed regione (nuomonė savo iniciatyva)

32

2011/C 376/07

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Bendro Europos dangaus II (nuomonė savo iniciatyva)

38


 

III   Parengiamieji aktai

 

EUROPOS EKONOMIKOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETAS

 

474-ioji plenarinė sesija, 2011 m. rugsėjo 21, 22 d.

2011/C 376/08

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Komisijos komunikato Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Turistų lankomiausias žemynas – Europa. Nauja turizmo politika“COM(2010) 352 galutinis

44

2011/C 376/09

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Komisijos komunikato Europos Parlamentui, Tarybai, Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Smulkiojo verslo akto Europai apžvalga“COM(2011) 78 galutinis

51

2011/C 376/10

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, kuriuo laikinai sustabdomas autonominių Bendrojo muitų tarifo muitų taikymas tam tikriems į Kanarų salas importuojamiems pramonės produktams COM(2011) 259 galutinis – 2011/0111 (CNS)

58

2011/C 376/11

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl tam tikrų su intelektinės nuosavybės teisių apsauga susijusių užduočių, įskaitant Europos prekių klastojimo ir piratavimo stebėsenos centro sudarymą iš viešojo ir privačiojo sektorių atstovų, pavedimo Vidaus rinkos derinimo tarnybai (prekių ženklai ir dizainas) COM(2011) 288 galutinis – 2011/0135 (COD)

62

2011/C 376/12

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų skyriaus nuomonė dėl Pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl tam tikro leistino nenustatytų autorių teisių kūrinių naudojimo COM(2011) 289 galutinis – 2011/0136 (COD)

66

2011/C 376/13

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos standartizacijos, kuriuo iš dalies keičiamos Tarybos direktyvos 89/686/EEB ir 93/15/EEB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 94/9/EB, 94/25/EB, 95/16/EB, 97/23/EB, 98/34/EB, 2004/22/EB, 2007/23/EB, 2009/105/EB ir 2009/23/EB COM(2011) 315 galutinis – 2011/0150 (COD)

69

2011/C 376/14

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Komisijos komunikato „Veiksmingo Pagrindinių teisių chartijos įgyvendinimo Europos Sąjungoje strategija“COM(2010) 573 galutinis

74

2011/C 376/15

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Komisijos komunikato Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „2010-2020 m. Europos strategija dėl negalios. Tolesnis siekis kurti Europą be kliūčių“COM(2010) 636 galutinis

81

2011/C 376/16

Europos eknomikos ir socialianių reikalų komiteto nuomonė dėl Pasiūlymo dėl Tarybos reglamento dėl jurisdikcijos, taikytinos teisės, teismo sprendimų pripažinimo ir vykdymo, susijusių su sutuoktinių turto teisiniu režimu COM(2011) 126 galutinis – 2011/0059 (CNS) ir Pasiūlymo dėl Tarybos reglamento dėl jurisdikcijos, taikytinos teisės, teismo sprendimų pripažinimo ir vykdymo, susijusių su registruotos partnerystės turtinėmis pasekmėmis COM(2011) 127 galutinis – 2011/0060 (CNS)

87

2011/C 376/17

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Komisijos komunikato Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „2011–2015 m. Europos e. valdžios veiksmų planas. IRT naudojimas siekiant pažangios, darnios ir novatoriškos valdžios“COM(2010) 743 galutinis ir Komisijos komunikato Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Europos viešųjų paslaugų sąveikumo užtikrinimas“COM(2010) 744 galutinis

92

2011/C 376/18

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Komisijos komunikato Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui dėl Strategijos „Europa 2020“ pavyzdinės iniciatyvos „Tausiai išteklius naudojanti Europa“COM(2011) 21 galutinis

97

2011/C 376/19

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Komisijos komunikato Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui: „Rio+20“: ekologiškos ekonomikos ir geresnio valdymo siekiai“ COM(2011) 363 galutinis – Europos organizuotos pilietinės visuomenės indėlis

102

2011/C 376/20

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Komisijos komunikato Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Konkurencingos mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos sukūrimo iki 2050 m. planas“COM(2011) 112 galutinis

110

2011/C 376/21

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Pasiūlymo priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1927/2006, įsteigiantis Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondą COM (2011) 336 galutinis – 2011/0147 (COD)

116


LT

 

Top