Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2011:351E:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, CE 351, 2011m. gruodis 2d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0960

doi:10.3000/19770960.CE2011.351.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 351E

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir prane_imai

54 tomas
2011m. gruodžio 2d.


Prane_imo Nr.

Turinys

Puslapis

 

I   Rezoliucijos, rekomendacijos ir nuomonės

 

REZOLIUCIJOS

 

Europos Parlamentas
2010–2011 m. SESIJA
2010 m. liepos 6–8 d. posėdžiai
Posedžiu protokolai paskelbti OL C 298 E, 2010 11 4.
PRIIMTI TEKSTAI

 

2010 m. liepos 6 d., antradienis

2011/C 351E/01

Europos Sąjungos Baltijos jūros regiono strategija ir makroregionų vaidmuo būsimojoje sanglaudos politikoje2010 m. liepos 6 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Europos Sąjungos Baltijos jūros regiono strategijos ir makroregionų vaidmens būsimoje sanglaudos politikoje (2009/2230(INI))

1

2011/C 351E/02

ES regioninės politikos įnašas kovojant su finansų ir ekonomikos krize, ypač atsižvelgiant į tikslą Nr. 22010 m. liepos 6 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl ES regioninės politikos įnašo kovojant su finansų ir ekonomikos krize, ypač atsižvelgiant į tikslą Nr. 2 (2009/2234(INI))

8

2011/C 351E/03

Darnusis ateities transportas2010 m. liepos 6 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl darniojo ateities transporto (2009/2096(INI))

13

2011/C 351E/04

2009 m. Peticijų komiteto veiklos metinė ataskaita2010 m. liepos 6 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Peticijų komiteto svarstymų 2009 metais (2009/2139(INI))

23

2011/C 351E/05

Jaunimo galimybių patekti į darbo rinką skatinimas, stažuotojo ir praktikanto statuso stiprinimas2010 m. liepos 6 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl jaunimo galimybių dalyvauti darbo rinkoje skatinimo, stažuotojų, stažuočių ir praktikos padėties stiprinimo (2009/2221(INI))

29

2011/C 351E/06

Netipinės sutartys, profesinės veiklos saugumo užtikrinimas ir naujos socialinio dialogo formos2010 m. liepos 6 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl netipinių sutarčių, profesinės veiklos saugumo užtikrinimo, darbo rinkos lankstumo ir užimtumo garantijų pusiausvyros ir naujų socialinio dialogo formų (2009/2220(INI))

39

2011/C 351E/07

Komisijos žalioji knyga dėl biologinių atliekų tvarkymo Europos Sąjungoje2010 m. liepos 6 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Komisijos žaliosios knygos dėl biologinių atliekų tvarkymo Europos Sąjungoje (2009/2153(INI))

48

 

2010 m. liepos 7 d., trečiadienis

2011/C 351E/08

Bendrovių, kurių vertybiniai popieriai yra įtraukti į biržos sąrašus, direktorių atlyginimai ir finansinių paslaugų sektoriaus atlyginimų nustatymo politika2010 m. liepos 7 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl bendrovių, kurių vertybiniai popieriai yra įtraukti į biržos sąrašus, direktorių atlyginimų nustatymo ir finansinių paslaugų sektoriaus atlyginimų nustatymo politikos (2010/2009(INI))

56

2011/C 351E/09

Bankų sektoriaus tarpvalstybinių krizių valdymo sistema2010 m. liepos 7 d. Europos Parlamento rezoliucija su rekomendacijomis Komisijai dėl bankų sektoriaus tarpvalstybinių krizių valdymo (2010/2006(INI))

61

REZOLIUCIJOS PRIEDAS

65

2011/C 351E/10

Europos finansinio stabilumo fondas, Europos finansinės padėties stabilizavimo priemonė ir veiksmai ateityje2010 m. liepos 7 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Europos finansinio stabilumo fondo, Europos finansinės padėties stabilizavimo priemonės ir veiksmų ateityje

69

2011/C 351E/11

Islandijos paraiška dėl narystės Europos Sąjungoje2010 m. liepos 7 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Islandijos paraiškos dėl narystės Europos Sąjungoje

73

 

2010 m. liepos 8 d., ketvirtadienis

2011/C 351E/12

Kosovo europinės integracijos procesas2010 m. liepos 8 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Kosovo europinės integracijos proceso

78

2011/C 351E/13

Albanija2010 m. liepos 8 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Albanijos

85

2011/C 351E/14

Padėtis Kirgizijoje2010 m. liepos 8 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl padėties Kirgizijoje

92

2011/C 351E/15

AIDS/ŽIV ir numatoma XVIII tarptautinė AIDS konferencija (2010 m. liepos 18–23 d., Viena)2010 m. liepos 8 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl teisėmis grindžiamo požiūrio į tai, kaip ES rengiasi įveikti ŽIV / AIDS

95

2011/C 351E/16

Konvencijos dėl kasetinių šaudmenų įsigaliojimas 2010 m. rugpjūčio 1 d. ir ES vaidmuo2010 m. liepos 8 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Konvencijos dėl kasetinių šaudmenų (KKŠ) įsigaliojimo ir ES vaidmens

101

2011/C 351E/17

BŽŪP ateitis po 2013 m.2010 m. liepos 8 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl bendrosios žemės ūkio politikos ateities po 2013 m. (2009/2236(INI))

103

2011/C 351E/18

Žuvininkystės ir akvakultūros gaminių importavimo į ES tvarka, atsižvelgiant į būsimą BŽP reformą2010 m. liepos 8 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl žuvininkystės ir akvakultūros produktų importavimo į ES tvarkos, atsižvelgiant į būsimą bendros žuvininkystės politikos (BŽP) reformą (2009/2238(INI))

119

2011/C 351E/19

Zimbabvė, ypač Farai Maguwu atvejis2010 m. liepos 8 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Zimbabvės, ypač dėl Farai Maguwu atvejo

128

2011/C 351E/20

Venesuela, ypač Maria Lourdes Afiuni atvejis2010 m. liepos 8 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Venesuelos, ypač dėl Marijos Lourdes Afiuni atvejo

130

2011/C 351E/21

Šiaurės Korėja2010 m. liepos 8 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Šiaurės Korėjos

132


 

II   Komunikatai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRIIMTI KOMUNIKATAI

 

Europos Parlamentas

 

2010 m. liepos 6 d., antradienis

2011/C 351E/22

Prašymas ginti Parlamento nario Valdemaro Tomaševskio imunitetą2010 m. liepos 6 d. Europos Parlamento sprendimas dėl prašymo ginti Valdemaro Tomaševskio imunitetą ir privilegijas (2010/2047(IMM))

137


 

III   Parengiamieji aktai

 

Europos Parlamentas

 

2010 m. liepos 6 d., antradienis

2011/C 351E/23

Valstybių narių prisijungimas prie 1928 m. lapkričio 22 d. Paryžiuje pasirašytos Konvencijos dėl tarptautinių parodų ***2010 m. liepos 6 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl Tarybos sprendimo, kuriuo valstybėms narėms leidžiama prisijungti prie Konvencijos dėl tarptautinių parodų, pasirašytos 1928 m. lapkričio 22 d. Paryžiuje ir papildytos 1948 m. gegužės 10 d., 1966 m. lapkričio 16 d., 1972 m. lapkričio 30 d. protokolais bei 1982 m. birželio 24 d. ir 1988 m. gegužės 31 d. pakeitimais, projekto (08100/2010 – C7-0105/2010 – 2010/0015(NLE))

139

2011/C 351E/24

Viduržemio jūros aplinkos ir pakrančių zonos apsaugos konvencijos protokolo dėl integruoto pakrančių zonos valdymo sudarymas ***2010 m. liepos 6 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl Tarybos sprendimo dėl Viduržemio jūros aplinkos ir pakrančių zonos apsaugos konvencijos protokolo dėl integruoto Viduržemio jūros pakrančių zonos valdymo sudarymo Europos Sąjungos vardu projekto (09132/2010 – C7-0128/2010 – 2010/0016(NLE))

140

2011/C 351E/25

ES ir Islandijos bei Norvegijos susitarimas dėl Tarybos sprendimų 2008/615/TVR ir 2008/616/TVR tam tikrų nuostatų taikymo ***2010 m. liepos 6 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Islandijos bei Norvegijos susitarimo dėl Tarybos sprendimo 2008/615/TVR dėl tarpvalstybinio bendradarbiavimo gerinimo, visų pirma kovos su terorizmu ir tarpvalstybiniu nusikalstamumu srityje, ir Tarybos sprendimo 2008/616/TVR dėl Sprendimo 2008/615/TVR dėl tarpvalstybinio bendradarbiavimo gerinimo, visų pirma kovos su terorizmu ir tarpvalstybiniu nusikalstamumu srityje, įgyvendinimo bei jo priedo tam tikrų nuostatų taikymo sudarymo projekto (05309/2010 – C7-0031/2010 – 2009/0191(NLE))

140

2011/C 351E/26

Šveicarijos ir Lichtenšteino dalyvavimas agentūros FRONTEX veikloje ***2010 m. liepos 6 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos bei Lichtenšteino Kunigaikštystės susitarimo dėl minėtų valstybių dalyvavimo Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų valdymo agentūros veikloje sąlygų sudarymo Sąjungos vardu projekto (05707/2010 – C7-0217/2009 – 2009/0073(NLE))

141

2011/C 351E/27

Statistinių duomenų kokybė taikant perviršinio deficito procedūrą *2010 m. liepos 6 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (EB) Nr. 479/2009 nuostatos dėl statistinių duomenų kokybės atsižvelgiant į perviršinio deficito procedūrą (COM(2010)0053 – C7-0064/2010 – 2010/0035(NLE))

142

2011/C 351E/28

Miesto autobusų ir tolimojo susisiekimo autobusų keleivių teisės ***II2010 m. liepos 6 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl miesto ir tolimojo susisiekimo autobusų transporto keleivių teisių, iš dalies keičiantį Reglamentą (EB) Nr. 2006/2004 (05218/3/2010 – C7-0077/2010 – 2008/0237(COD))

149

P7_TC2-COD(2008)0237
Europos Parlamento pozicija, priimta 2010 m. liepos 6 d. per antrąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. …/2010, dėl miesto ir tolimojo susisiekimo autobusų transporto keleivių teisių, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 2006/2004
 (1)

150

I PRIEDAS

166

II PRIEDAS

167

2011/C 351E/29

Jūra ar vidaus vandenimis keliaujančių keleivių teisės ***II2010 m. liepos 6 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl jūrų ir vidaus vandenų keliais vykstančių keleivių teisių, iš dalies keičiantį Reglamentą (EB) Nr. 2006/2004 (14849/3/2009 – C7-0076/2010 – 2008/0246(COD))

168

P7_TC2-COD(2008)0246
Europos Parlamento pozicija, priimta 2010 m. liepos 6 d. per antrąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. …/2010 dėl jūrų ir vidaus vandenų keliais vykstančių keleivių teisių, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 2006/2004

169

2011/C 351E/30

Pažangiosios sausumos transporto sistemos ir sąsajos su kitų rūšių transportu ***II2010 m. liepos 6 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl Tarybos pozicijos pirmuoju svarstymu, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą dėl kelių transporto ir jo sąsajų su kitų rūšių transportu srities intelektinių transporto sistemų diegimo sistemos (06103/4/2010 – C7-0119/2010 – 2008/0263(COD))

169

PRIEDAS

170

2011/C 351E/31

Į uostus įplaukiantiems ir (arba) iš jų išplaukiantiems laivams taikomi pranešimo formalumai ***I2010 m. liepos 6 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl į Bendrijos valstybių narių uostus įplaukiantiems ir (arba) iš jų išplaukiantiems laivams taikomų pranešimo formalumų ir Direktyvos 2002/6/EB panaikinimo (COM(2009)0011 – C6-0030/2009 – 2009/0005(COD))

171

P7_TC1-COD(2009)0005
Europos Parlamento pozicija, priimta 2010 m. liepos 6 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2010/…/ES dėl pranešimo formalumų, taikomų į valstybių narių uostus įplaukiantiems ir (arba) iš jų išplaukiantiems laivams, kuria panaikinama Direktyva 2002/6/EB

172

PRIEDAS

173

 

2010 m. liepos 7 d., trečiadienis

2011/C 351E/32

Nauji maisto produktai ***II2010 m. liepos 7 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl Tarybos bendrosios pozicijos pirmuoju svarstymu siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl naujų maisto produktų, iš dalies keičiantį Reglamentą (EB) Nr. 1331/2008 ir panaikinantį Reglamentą (EB) Nr. 258/97 ir Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1852/2001 (11261/3/2009 – C7-0078/2010 – 2008/0002(COD))

174

P7_TC2-COD(2008)0002
Europos Parlamento pozicija, priimta 2010 m. liepos 7 d. per antrąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. …/2010 dėl naujų maisto produktų, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1331/2008 ir panaikinami Reglamentas (EB) Nr. 258/97 bei Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1852/2001
 (1)

175

2011/C 351E/33

Pramoniniai teršalai (integruota taršos prevencija ir kontrolė) (nauja redakcija) ***II2010 m. liepos 7 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl Tarybos pozicijos pirmojo svarstymo metu siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą dėl pramoninių išmetamųjų teršalų (taršos integruotos prevencijos ir kontrolės) (Nauja redakcija) (11962/2/2009 – C7-0034/2010 – 2007/0286(COD))

193

P7_TC2-COD(2007)0286
Europos Parlamento pozicija, priimta 2010 m. liepos 7 d. per antrąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2010/…/ES dėl pramoninių išmetamų teršalų (taršos integruotos prevencijos ir kontrolės) (nauja redakcija)

194

2011/C 351E/34

Veiklos vykdytojų, pateikiančių į rinką medieną ir medienos produktus, pareigos ***II2010 m. liepos 7 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl Tarybos pozicijos pirmojo svarstymo metu, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą, nustatantį veiklos vykdytojų, pateikiančių į rinką medieną ir medienos produktus, pareigas (05885/4/2010 – C7-0053/2010 – 2008/0198(COD))

194

P7_TC2-COD(2008)0198
Europos Parlamento pozicija, priimta 2010 m. liepos 7 d. per antrąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. …/2010, kuriuo nustatomos veiklos vykdytojų, pateikiančių rinkai medieną ir medienos produktus, pareigos

195

2011/C 351E/35

Europos bankininkystės institucijos, Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos ir Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos įgaliojimai ***IPasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, iš dalies keičiančios direktyvas 98/26/EB, 2002/87/EB, 2003/6/EB, 2003/41/EB, 2003/71/EB, 2004/39/EB, 2004/109/EB, 2005/60/EB, 2006/48/EB, 2006/49/EB ir 2009/65/EB dėl Europos bankininkystės institucijos, Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos ir Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos įgaliojimų (COM(2009)0576 – C7-0251/2009 – 2009/0161(COD))

195

2011/C 351E/36

Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija ***IPasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo įsteigiama Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija (COM(2009)0503 – C7-0167/2009 – 2009/0144(COD))

267

2011/C 351E/37

Finansų sistemos makrolygio rizikos ribojimo priežiūra ir Europos sisteminės rizikos valdybos steigimas ***IPasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Bendrijos finansų sistemos makrolygio rizikos ribojimo priežiūros ir Europos sisteminės rizikos valdybos steigimo (COM(2009)0499 – C7-0166/2009 – 2009/0140(COD))

321

2011/C 351E/38

Europos bankininkystės institucija ***IPasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo įsteigiama Europos bankininkystės institucija (COM(2009)0501 – C7-0169/2009 – 2009/0142(COD))

337

2011/C 351E/39

Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija ***IPasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo įsteigiama Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija (COM(2009)0502 – C7-0168/2009 – 2009/0143(COD))

391

2011/C 351E/40

Kapitalo poreikis prekybos knygai ir pakartotiniam pakeitimui vertybiniais popieriais, taip pat atlyginimų nustatymo politikos priežiūrinis tikrinimas ***I2010 m. liepos 7 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, iš dalies keičiančios direktyvų 2006/48/EB ir 2006/49/EB nuostatas, susijusias su kapitalo poreikiu prekybos knygai ir pakartotiniam pakeitimui vertybiniais popieriais, taip pat su atlyginimų nustatymo politikos priežiūriniu tikrinimu (COM(2009)0362 – C7-0096/2009 – 2009/0099(COD))

446

P7_TC1-COD(2009)0099
Europos Parlamento pozicija, priimta 2010 m. liepos 7 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2010/…/ES, kuria iš dalies keičiamos direktyvų 2006/48/EB ir 2006/49/EB nuostatos, susijusios su kapitalo poreikiu prekybos knygai ir pakartotiniam pakeitimui vertybiniais popieriais, taip pat su atlyginimų nustatymo politikos priežiūriniu tikrinimu

447

2011/C 351E/41

Konkretūs Europos centrinio banko uždaviniai, susiję su Europos sisteminės rizikos valdybos veikla *Pasiūlymas dėl Tarybos reglamento, kuriuo Europos centriniam bankui pavedami konkretūs uždaviniai, susiję su Europos sisteminės rizikos valdybos veikla (05551/2010 – C7-0014/2010 – 2009/0141(CNS))

447

 

2010 m. liepos 8 d., ketvirtadienis

2011/C 351E/42

ES ir JAV susitarimas dėl ES finansinių mokėjimų pranešimų duomenų tvarkymo ir perdavimo JAV vykdomos terorizmo finansavimo sekimo programos tikslais ***2010 m. liepos 8 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Jungtinių Amerikos Valstijų susitarimo dėl finansinių mokėjimų pranešimų duomenų tvarkymo ir perdavimo iš Europos Sąjungos į Jungtines Valstijas terorizmo finansavimo sekimo programos tikslais sudarymo projekto (11222/1/2010/REV 1 ir COR 1 – C7-0158/2010 – 2010/0178(NLE))

453

2011/C 351E/43

Europos išorės veiksmų tarnyba *2010 m. liepos 8 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo, kuriuo nustatoma Europos išorės veiksmų tarnybos struktūra ir veikimas (08029/2010 – C7-0090/2010 – 2010/0816(NLE))

454

P7_TC1-NLE(2010)0816
2010 m. liepos 8 d. Europos Parlamento pozicija, siekiant priimti Tarybos sprendimą, kuriuo nustatoma Europos išorės veiksmų tarnybos struktūra ir veikimas

455

PRIEDAS

468

PRIEDAS

470


Simbolių paaiškinimai

*

Bendradarbiavimo procedūra

**I

Bendradarbiavimo procedūra: pirmasis svarstymas

**II

Bendradarbiavimo procedūra: antrasis svarstymas

***

Pritarimo procedūra

***I

Bendro sprendimo procedūra: pirmasis svarstymas

***II

Bendro sprendimo procedūra: antrasis svarstymas

***III

Bendro sprendimo procedūra: trečiasis svarstymas

(Procedūra priklauso nuo Komisijos siūlomo teisinio pagrindo)

Politiniai pakeitimai: naujas ar pakeistas tekstas žymimas pusjuodžiu kursyvu, o išbrauktas tekstas nurodomas simboliu ▐.

Atitinkamų tarnybų techniniai pataisymai ir pritaikymai: naujas arba pakeistas tekstas žymimas kursyvu, o išbrauktas tekstas nurodomas simboliu ║.

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

 

Top