EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2011:298:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, C 298, 2011m. spalis 8d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0960

doi:10.3000/19770960.C_2011.298.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 298

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir prane_imai

54 tomas
2011m. spalio 8d.


Prane_imo Nr.

Turinys

Puslapis

 

IV   Pranešimai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

 

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas

2011/C 298/01

Paskutinis Europos Sąjungos Teisingumo Teismo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje skelbiamas leidinys OL C 282, 2011 10 1

1


 

V   Nuomonės

 

TEISINĖS PROCEDŪROS

 

Teisingumo Teismas

2011/C 298/02

Byla C-195/09: 2011 m. liepos 28 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje (High Court of Justice (Chancery Division) (Jungtinė Karalystė) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Synthon BV prieš Merz Pharma Gmbh & Co KG (Patentų teisė — Vaistai — Papildomas vaistų apsaugos liudijimas — Reglamentas (EEB) Nr. 1768/92 — 2 straipsnis — Taikymo sritis — Direktyvoje 65/65/EEB numatytas saugumo ir veiksmingumo vertinimas — Nebuvimas — Liudijimo negaliojimas)

2

2011/C 298/03

Sujungtos bylos C-400/09 ir C-207/10: 2011 m. liepos 28 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas (Højesteret (Danija) prašymai priimti prejudicinį sprendimą) Orifarm A/S, Orifarm Supply A/S, Handelsselskabet af 5. januar 2002 A/S, dėl kurios pradėta likvidavimo procedūra, Ompakningsselskabet af 1. november 2005 A/S (C-400/09), Paranova Danmark A/S, Paranova Pack A/S (C-207/10) prieš Merck Sharp & Dohme Corp. (anksčiau — Merck & Co.), Merck Sharp & Dohme BV, Merck Sharp & Dohme (Prekių ženklai — Direktyva 89/104/EEB — 7 straipsnio 2 dalis — Farmacijos produktai — Paralelinis importas — Prekių ženklu žymimo produkto perpakavimas — Nauja pakuotė, ant kurios leidimo pateikti į rinką turėtojas, pagal kurio nurodymus produktas perpakuotas, nurodomas kaip perpakuotojas — Nepriklausomos įmonės atliktas fizinis perpakavimas)

2

2011/C 298/04

Byla C-427/09: 2011 m. liepos 28 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje (Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Jungtinė Karalystė) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Generics (UK) Ltd prieš Synaptech Inc (Patentų teisė — Vaistai — Papildomas vaistų apsaugos liudijimas — Reglamentas (EEB) Nr. 1768/92 — 2 straipsnis — Taikymo sritis)

3

2011/C 298/05

Sujungtos bylos C-471/09 P–C-473/09 P: 2011 m. liepos 28 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas bylose Territorio Histórico de Vizcaya — Diputación Foral de Vizcaya (C-471/09 P), Territorio Histórico de Álava — Diputación Foral de Álava (C-472/09 P), Territorio Histórico de Guipúzcoa — Diputación Foral de Guipúzcoa (C-473/09 P) prieš Europos Komisiją, Comunidad Autónoma del País Vasco — Gobierno Vasco, Comunidad Autónoma de la Rioja, Camara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Vizcaya, Cámara Oficial de Comercio e Industria de Álava, Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Guipúzcoa, Confederación Empresarial Vasca (Confebask) (Apeliacinis skundas — Valstybės pagalba — Ieškinys dėl panaikinimo — Komisijos sprendimai dėl Ispanijos valstybės pagalbos schemos Biskajos, Alavos ir Gipuskoa provincijų įmonėms — 45 % investicijų sumos mokesčių kreditas — Teisėti lūkesčiai — Proporcingumo principas — Teisinio saugumo ir gero administravimo principai — Protingo termino laikymasis — Nepranešimas)

4

2011/C 298/06

Sujungtos bylos C-474/09 P–C-476/09 P: 2011 m. liepos 28 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas bylose Territorio Histórico de Vizcaya — Diputación Foral de Vizcaya (C-474/09), Territorio Histórico de Álava — Diputación Foral de Álava (C-475/09 P), Territorio Histórico de Guipúzcoa — Diputación Foral de Guipúzcoa (C-476/09 P) prieš Europos Komisiją, Comunidad Autónoma del País Vasco — Gobierno Vasco, Comunidad Autónoma de la Rioja, Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Vizcaya, Cámara Oficial de Comercio e Industria de Álava, Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Guipúzcoa, Confederación Empresarial Vasca (Confebask) (Apeliacinis skundas — Valstybės pagalba — Ieškinys dėl panaikinimo — Komisijos sprendimai dėl Ispanijos valstybės pagalbos schemos Biskajos, Alavos ir Gipuskoa provincijų įmonėms — Tam tikrų naujai įsteigtų įmonių mokesčio bazės sumažinimas — Teisėti lūkesčiai — Teisinio saugumo ir gero administravimo principai — Protingo termino laikymasis — Nepranešimas)

4

2011/C 298/07

Byla C-554/09: 2011 m. liepos 28 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas (Oberlandesgericht Stuttgart (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) baudžiamoji byla prieš Andreas Michael Seeger (Kelių transportas — Pareiga naudoti tachografą — Išimtys, taikomos transporto priemonėms, kuriomis vežamos medžiagos — Sąvoka „medžiagos“ — Tuščių butelių vežimas vyno ir gėrimų pardavėjo transporto priemone)

5

2011/C 298/08

Byla C-69/10: 2011 m. liepos 28 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje (Tribunal administratif (Liuksemburgas) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Brahim Samba Diouf prieš Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Immigration (Direktyva 2005/85/EB — Būtiniausi pabėgėlio statuso suteikimo ir panaikinimo tvarkos valstybėse narėse reikalavimai — „Sprendimo, priimto dėl prieglobsčio prašymo“ sąvoka pagal šios direktyvos 39 straipsnį — Trečiosios šalies piliečio prašymas suteikti pabėgėlio statusą — Tarptautinės apsaugos suteikimą pagrindžiančių motyvų nebuvimas — Prašymo atmetimas pagreitintos procedūros tvarka — Galimybės apskųsti sprendimą nagrinėti prašymą pagal pagreitintą procedūrą nebuvimas — Teisė į veiksmingą teisminę kontrolę)

6

2011/C 298/09

Byla C-71/10: 2011 m. liepos 28 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje (Supreme Court of the United Kingdom (Jungtinė Karalystė) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Office of Communications prieš The Information Commissioner (Visuomenės galimybė susipažinti su informacija apie aplinką — Direktyva 2003/4/EB — 4 straipsnis — Teisės susipažinti išimtys — Prašymas leisti susipažinti, turintis įtakos keliems minėtos direktyvos 4 straipsnio 2 dalimi saugomiems interesams)

6

2011/C 298/10

Byla C-106/10: 2011 m. liepos 28 d. Teisingumo Teismo (septintoji kolegija) sprendimas byloje (Supremo Tribunal Administrativo (Portugalija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Lidl & Companhia prieš Fazenda Pública (Apmokestinimas — Direktyva 2006/112/EB — PVM — Apmokestinamoji vertė — Mokestis, mokamas už transporto priemonių pagaminimą, surinkimą, leidimą įvežti ar importą)

7

2011/C 298/11

Byla C-133/10: 2011 m. liepos 28 d. Teisingumo Teismo (penktoji kolegija) sprendimas byloje Europos Komisija prieš Belgijos Karalystę (Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — Direktyva 2005/81/EB — Finansinių santykių tarp valstybių narių ir valstybės įmonių skaidrumas — Įmonė, privalanti tvarkyti atskiras sąskaitas — Neperkėlimas per nustatytą terminą)

7

2011/C 298/12

Byla C-215/10: 2011 m. liepos 28 d. Teisingumo Teismo (septintoji kolegija) sprendimas byloje (First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Jungtinė Karalystė) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Pacific World Limited, FDD International Limited prieš Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs (Bendrasis muitų tarifas — Tarifinis klasifikavimas — Kombinuotoji nomenklatūra — Iš plastiko suformuotų dirbtinių nagų rinkiniai — Reglamento (EB) Nr. 1417/2007 galiojimas — Kiti dirbiniai iš plastikų (3926 pozicija) — Manikiūro ir pedikiūro preparatai (3304 pozicija) — Manikiūro arba pedikiūro rinkiniai ir įrankiai (8214 pozicija)

7

2011/C 298/13

Byla C-270/10: 2011 m. liepos 28 d. Teisingumo Teismo (penktoji kolegija) sprendimas byloje (Korkein hallinto-oikeus (Suomija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą), kurią inicijavo Lotta Gistö (Protokolas dėl Europos Bendrijų privilegijų ir imunitetų — 14 straipsnio pirma pastraipa — Sąjungos pareigūno sutuoktinio nuolatinės gyvenamosios vietos nustatymas mokesčių mokėjimo tikslais — Nacionalinės teisės aktas, kuriame nustatyta taisyklė, pagal kurią užsienyje trejus metus gyvenęs asmuo nebelaikomas gyvenančiu šalyje, todėl jam nebetaikomas neribotas apmokestinimas)

8

2011/C 298/14

Byla C-274/10: 2011 m. liepos 28 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje Europos Komisija prieš Vengrijos Respubliką (Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — Apmokestinimas — PVM — Direktyva 2006/112/EB — Teisė į atskaitą — Taikymo tvarka — 183 straipsnis — Nacionalinės teisės aktai, kuriais leidžiama susigrąžinti PVM skirtumą tik jei jis viršija už dar neapmokėtus sandorius mokėtiną pirkimo mokesčio sumą)

8

2011/C 298/15

Byla C-309/10: 2011 m. liepos 28 d. Teisingumo Teismo (aštuntoji kolegija) sprendimas byloje (Verwaltungsgerichtshof (Austrija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Agrana Zucker GmbH prieš Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft (Cukrus — Laikina Europos Bendrijos cukraus pramonės restruktūrizavimo schema — Reglamentas (EB) Nr. 320/2006 — 11 straipsnis — Restruktūrizavimo fondo pajamų perviršis — Priskyrimas EŽŪGF — Kompetencijos suteikimo ir proporcingumo principai — Pareiga motyvuoti — Nepagrįstas praturtėjimas)

9

2011/C 298/16

Byla C-350/10: 2011 m. liepos 28 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas (Korkein hallinto-oikeus (Suomija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) byloje, inicijuotoje Nordea Pankki Suomi Oyj (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Šeštoji PVM direktyva — 13 straipsnio B skirsnio d punkto 3 ir 5 papunkčiai — Atleidimas nuo mokesčio — Pervedimai ir mokėjimai — Vertybinių popierių sandoriai — Finansų įstaigoms teikiamos elektroninių pranešimų perdavimo paslaugos)

9

2011/C 298/17

Byla C-403/10 P: 2011 m. liepos 28 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje Mediaset SpA prieš Europos Komisiją, Sky Italia Srl (Apeliacinis skundas — Italijos Respublikos suteiktos subsidijos siekiant skatinti skaitmeninių dekoderių įsigijimą — Dekoderių, leidžiančių priimti per palydovą transliuojamas televizijos programas, neįtraukimas — Sprendimas, kuriuo pagalba pripažįstama nesuderinama su bendrąja rinka)

9

2011/C 298/18

Byla C-548/10: 2011 m. liepos 28 d. Teisingumo Teismo (septintoji kolegija) sprendimas byloje Europos Komisija prieš Austrijos Respubliką (Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — Direktyva 2007/2/EB — Aplinkosaugos politika — Europos bendrijos erdvinės informacijos infrastruktūra (INSPIRE) — Keitimasis elektronine forma saugomais duomenimis ir jų atnaujinimas — Nevisiškas perkėlimas)

10

2011/C 298/19

Byla C-329/11: 2011 m. birželio 29 d.Cour d'appel de Paris (Prancūzija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Alexandre Achughbabian prieš Préfet du Val-de-Marne

10

2011/C 298/20

Byla C-366/11: 2011 m. liepos 8 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Komisija prieš Belgijos Karalystę

10

2011/C 298/21

Byla C-376/11: 2011 m. liepos 15 d. Cour d'appel de Bruxelles (Belgija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Pie Optiek prieš Bureau Gevers, European Registry for Internet Domains

11

2011/C 298/22

Byla C-379/11: 2011 m. liepos 18 d.Cour administrative (Liuksemburgas) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Caves Krier Frères SARL prieš Administration de l'emploi

11

2011/C 298/23

Byla C-380/11: 2011 m. liepos 18 d.Tribunal administratif (Liuksemburgas) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje DI. VI. Finanziaria SAPA di Diego della Valle & C prieš Administration des contributions directes

12

2011/C 298/24

Byla C-382/11: 2011 m. liepos 18 d.Administrativen Sad Varna (Bulgarija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje M SAT CABLE AD prieš Nachalnik na Mitnicheski punkt — Varna Zapad pri Mitnitsa Varna

12

2011/C 298/25

Byla C-383/11: 2011 m. liepos 18 d.Administrativen Sad Varna (Bulgarija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje DIGITALNET OOD prieš Nachalnik na Mitnicheski punkt — Varna Zapad pri Mitnitsa Varna

13

2011/C 298/26

Byla C-388/11: 2011 m. liepos 22 d.Conseil d'État (Prancūzija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Société Le Crédit Lyonnais prieš Ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État

13

2011/C 298/27

Byla C-394/11: 2011 m. liepos 25 d.Komisia za zashtita ot diskriminatsia (Bulgarija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Valeri Hariev Belov prieš „ChEZ Elektro Balgaria“ AD, „ChEZ Raspredelnenie Balgaria“ AD ir Darzhavna Komisia po energiyno i vodno regulirane

14

2011/C 298/28

Byla C-404/11: 2011 m. liepos 29 d.Elf Aquitaine SA pateiktas apeliacinis skundas dėl 2011 m. gegužės 17 d. Bendrojo Teismo (antroji kolegija) priimto sprendimo byloje T-299/08 Elf Aquitaine prieš Komisiją

15

2011/C 298/29

Byla C-412/11: 2011 m. rugpjūčio 5 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Komisija prieš Liuksemburgo Didžiąją Hercogystę

16

2011/C 298/30

Byla C-414/11: 2011 m. rugpjūčio 8 d.Polimeles Protodikeio Athinon (Graikija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Daiichi Sankyo Co. Ltd, Sanofi-Aventis Deutschland GmbH prieš DEMO, Anonimos Biomixaniki kai Emporiki Etairia Farmakon

17

2011/C 298/31

Byla C-416/11 P: 2011 m. rugpjūčio 8 d. Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės pateiktas apeliacinis skundas dėl 2011 m. gegužės 24 d. Bendrojo Teismo (septintoji kolegija) priimtos nutarties byloje T-115/10 Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė prieš Europos Komisiją

17

2011/C 298/32

Byla C-537/10: 2011 m. liepos 12 d. Teisingumo Teismo Šeštosios kolegijos pirmininko nutartis byloje Deltafina SpA prieš Europos Komisiją

18

2011/C 298/33

Byla C-120/11: 2011 m. liepos 13 d. Teisingumo Teismo pirmininko nutartis byloje (Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (Italija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Procura della Repubblica prieš Yeboah Kwadwo

18

 

Bendrasis Teismas

2011/C 298/34

Byla T-360/11: 2011 m. birželio 17 d. pareikštas ieškinys byloje Fercal — Consultadiria e Serviços prieš VRDT — Parfums Rochas (PATRIZIA ROCHA)

19

2011/C 298/35

Byla T-396/11: 2011 m. liepos 22 d. pareikštas ieškinys byloje ultra air prieš VRDT — Donaldson Filtration Deutschland (ultrafilter international)

19

2011/C 298/36

Byla T-413/11: 2011 m. liepos 27 d. pareikštas ieškinys byloje Welte — Wenu prieš VRDT — Komisija (Iš 12 žvaigždžių sudarytas ratas mėlynam fone)

20

2011/C 298/37

Byla T-414/11: 2011 m. liepos 29 d. pareikštas ieškinys byloje Nutrichem Diät + Pharma prieš VRDT — Gervais Danone (Active)

20

2011/C 298/38

Byla T-415/11: 2011 m. rugpjūčio 1 d. pareikštas ieškinys byloje Hartmann prieš VRDT (Nutriskin Protection Complex)

21

2011/C 298/39

Byla T-416/11: 2011 m. liepos 29 d. pareikštas ieškinys byloje Biotronik SE prieš VRDT — Cardios Sistemas (CARDIO MANAGER)

21

2011/C 298/40

Byla T-427/11: 2011 m. rugpjūčio 5 d. pareikštas ieškinys byloje Laboratoire Bioderma prieš VRDT — Cabinet Continental (BIODERMA)

21

2011/C 298/41

Byla T-435/11: 2011 m. rugpjūčio 8 d. pareikštas ieškinys byloje Universal Display prieš VRDT (UniversalPHOLED)

22

2011/C 298/42

Byla T-437/11: 2011 m. rugpjūčio 5 d. pareikštas ieškinys byloje Golden Balls prieš VRDT — Intra-Presse (GOLDEN BALLS)

22

2011/C 298/43

Byla T-443/11: 2011 m. rugpjūčio 8 d. pareikštas ieškinys byloje Gold East Paper (Jiangsu) ir Gold Huasheng Paper (Suzhou Industrial Park) prieš Tarybą

23

2011/C 298/44

Byla T-444/11: 2011 m. rugpjūčio 8 d. pareikštas ieškinys byloje Gold East Paper (Jiangsu) ir Gold Huasheng Paper (Suzhou Industrial Park) prieš Tarybą

24

2011/C 298/45

Byla T-447/11: 2011 m. rugpjūčio 9 d. pareikštas ieškinys byloje Catinis prieš Komisiją

24

2011/C 298/46

Byla T-448/11: 2011 m. rugpjūčio 5 d. pareikštas ieškinys byloje Golden Balls prieš VRDT — Intra-Presse (GOLDEN BALLS)

25

2011/C 298/47

Byla T-450/11: 2011 m. rugpjūčio 10 d. pareikštas ieškinys byloje Galileo International Technology prieš VRDT — ESA (GALILEO)

25

2011/C 298/48

Byla T-451/11: 2011 m. rugpjūčio 8 d. pareikštas ieškinys byloje Giga-Byte Technology prieš VRDT — Haskins (Gigabyte)

26

2011/C 298/49

Byla T-453/11: 2011 m. rugpjūčio 8 d. pareikštas ieškinys byloje Szajner prieš VRDT — Forge de Laguiole (LAGUIOLE)

26

2011/C 298/50

Byla T-456/11: 2011 m. rugpjūčio 12 d. pareikštas ieškinys byloje ICdA ir kt. prieš Komisiją

27

2011/C 298/51

Byla T-457/11: 2011 m. rugpjūčio 17 d. pareikštas ieškinys byloje Valeo Vision prieš Komisiją

27

2011/C 298/52

Byla T-458/11: 2011 m. rugpjūčio 18 d. pareikštas ieškinys byloje Riche prieš Tarybą ir Komisiją

28

2011/C 298/53

Byla T-463/11: 2011 m. rugpjūčio 23 d. pareikštas ieškinys byloje Dectane prieš VRDT — Hella (DAYLINE)

28


LT

 

Top