EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2011:279:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, C 279, 2011m. rugsėjis 23d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-521X

doi:10.3000/1725521X.C_2011.279.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 279

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir prane_imai

54 tomas
2011m. rugsėjo 23d.


Prane_imo Nr.

Turinys

Puslapis

 

I   Rezoliucijos, rekomendacijos ir nuomonės

 

NUOMONĖS

 

Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas

2011/C 279/01

Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno nuomonė dėl Duomenų saugojimo direktyvos (Direktyva 2006/24/EB) taikymo vertinimo ataskaitos, kurią Komisija pateikė Tarybai ir Europos Parlamentui

1

2011/C 279/02

Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1073/1999 dėl Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) atliekamų tyrimų ir panaikinamas Reglamentas (Euratomas) Nr. 1074/1999

11

2011/C 279/03

Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno nuomonė dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl energijos rinkos vientisumo ir skaidrumo pasiūlymo

20


 

II   Komunikatai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRIIMTI KOMUNIKATAI

 

Europos Komisija

2011/C 279/04

Neprieštaravimas praneštai koncentracijai (Byla COMP/M.6349 – Motherson/Cross Industries/Peguform/Wethje) (1)

28

2011/C 279/05

Neprieštaravimas praneštai koncentracijai (Byla COMP/M.6218 – Ineos/Tessenderlo Group S-PVC Assets) (1)

28


 

IV   Pranešimai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

 

Europos Komisija

2011/C 279/06

Euro kursas

29


 

V   Nuomonės

 

ADMINISTRACINĖS PROCEDŪROS

 

Europos Komisija

2011/C 279/07

MEDIA 2007 – Kūrimas, platinimas, reklamavimas ir mokymas – Kvietimas teikti paraiškas – EACEA/21/11 – Parama vaidybinių, meninės dokumentikos ir animacinių filmų kūrimo projektų (vieno kūrinio projektų, projektų paketų ir II etapo projektų paketų) rengimui

30

2011/C 279/08

MEDIA 2007 – Parengiamieji darbai, platinimas, reklamavimas ir mokymas – Kvietimas teikti paraiškas – EACEA/22/11 – Parama prijungtiniu ir atjungtiniu būdais teikiamų interaktyviųjų kūrinių parengiamiesiems darbams

33

 

PROCEDŪROS, SUSIJUSIOS SU KONKURENCIJOS POLITIKOS ĮGYVENDINIMU

 

Europos Komisija

2011/C 279/09

Išankstinis pranešimas apie koncentraciją (Byla COMP/M.6348 – Arla Foods/Allgäuland) (1)

36

2011/C 279/10

Išankstinis pranešimas apie koncentraciją (Byla COMP/M.6392 – Gores/Mexx) – Bylą numatoma nagrinėti supaprastinta tvarka (1)

37


 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

 

Top