Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2011:252:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, C 252, 2011m. rugpjūtis 27d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-521X

doi:10.3000/1725521X.C_2011.252.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 252

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir prane_imai

54 tomas
2011m. rugpjūčio 27d.


Prane_imo Nr.

Turinys

Puslapis

 

IV   Pranešimai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

 

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas

2011/C 252/01

Paskutinis Europos Sąjungos Teisingumo Teismo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje skelbiamas leidinys OL C 238, 2011 8 13

1


 

V   Nuomonės

 

TEISINĖS PROCEDŪROS

 

Teisingumo Teismas

2011/C 252/02

Byla C-212/08: 2011 m. birželio 30 d. Teisingumo Teismo (aštuntoji kolegija) sprendimas (Conseil d'État (Prancūzija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) byloje Société Zeturf Ltd prieš Premier ministre (Išimtinės teisės rengti žirgų lenktynių lažybas už hipodromo ribų režimas — EB 49 straipsnis — Laisvės teikti paslaugas ribojimas — Privalomieji bendrojo intereso pagrindai — Kovos su priklausomybe nuo lošimų ir sukčiavimu bei nusikalstama veikla ir prisidėjimo prie kaimo plėtros tikslai — Proporcingumas — Ribojamoji priemonė, kuria turi būti sumažinta progų lošti ir nuosekliai bei sistemiškai apribota azartinių lošimų veikla — Dinamišką verslo politiką vykdantis ūkio subjektas — Saikinga reklamos politika — Kliūties tiekti rinkai tradiciniais būdais ir internetu vertinimas)

2

2011/C 252/03

Byla C-262/09: 2011 m. birželio 30 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje (Finanzgericht Köln (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Wienand Meilicke, Heidi Christa Weyde, Marina Stöffler prieš Finanzamt Bonn-Innenstadt (Laisvas kapitalo judėjimas — Pajamų mokestis — Pažymėjimas apie realiai sumokėtą pelno mokestį nuo užsienio dividendų — Dvigubo dividendų apmokestinimo išvengimas — Mokesčio kreditas, taikomas bendrovių rezidenčių išmokėtiems dividendams — Įrodymai, reikalaujami siekiant įskaityti užsienio mokestį)

3

2011/C 252/04

Byla C-263/09 P: 2011 m. liepos 5 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas byloje Edwin Co. Ltd prieš Vidaus rinkos derinimo tarnybą (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui), Elio Fiorucci (Apeliacinis skundas — Bendrijos prekių ženklas — Reglamentas (EB) Nr. 40/94 — 52 straipsnio 2 dalies a punktas — Žodinis Bendrijos prekių ženklas ELIO FIORUCCI — Prašymas paskelbti negaliojančiu remiantis nacionalinėje teisėje pripažinta teise į vardą — Teisingumo Teismo vykdoma Bendrojo Teismo atlikto nacionalinės teisės aiškinimo ir taikymo priežiūra — Bendrojo Teismo kompetencija pakeisti Apeliacinės tarybos sprendimą — Ribos)

4

2011/C 252/05

Byla C-388/09: 2011 m. birželio 30 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje (Bundessozialgericht Kassel (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Joao Filipe da Silva Martins prieš Bank Betriebskrankenkasse — Pflegekasse (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Socialinė apsauga — Reglamentas (EEB) Nr. 1408/71 — 15, 2 ir 28 straipsniai — EB 39 ir 42 straipsniai — Buvęs darbuotojas migrantas — Kilmės valstybėje narėje ir kitoje valstybėje narėje vykdyta profesinė veikla — Išėjimas į pensiją kilmės valstybėje narėje — Dviejų valstybių narių mokama pensija — Nuo socialinės apsaugos sistemos atskiras režimas, kuriuo apdraudžiama slaugos rizika — Buvimas ankstesnėje darbo vietos valstybėje narėje — Savanoriškasis nuolatinis draudimas pagal minėtą sistemą — Teisės į slaugos išmoką išsaugojimas sugrįžus į kilmės valstybę)

4

2011/C 252/06

Byla C-485/09: 2011 m. birželio 30 d. Teisingumo Teismo (šeštoji kolegija) sprendimas (Finanzgericht Hamburg (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Viamex Agrar Handels GmbH prieš Hauptzollamt Hamburg-Jonas (Direktyva 91/628/EEB — Priedo VII skyriaus 48 punkto 5 dalis — Reglamentas (EB) Nr. 615/98 — 5 straipsnio 3 dalis — Eksporto grąžinamosios išmokos — Geležinkelio transportu vežamų galvijų apsauga — Eksporto grąžinamųjų išmokų už galvijus mokėjimo sąlygos — Direktyvos 91/628/EEB nuostatų laikymasis — Proporcingumo principas)

5

2011/C 252/07

Byla C-271/10: 2011 m. birželio 30 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje (Raad van State van België (Belgija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Vereniging van Educatieve en Wetenschappelijke Auteurs (VEWA) prieš Belgische Staat (Direktyva 92/100/EEB — Autorių teisės ir gretutinės teisės — Viešoji panauda — Atlygimas autoriams — Tinkamos pajamos)

5

2011/C 252/08

Byla C-397/10: 2011 birželio 30 d. Teisingumo Teismo (penktoji kolegija) sprendimas byloje Europos Komisija prieš Belgijos Karalystę (Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — SESV 56 straipsnis — Laisvė teikti paslaugas — Nacionalinės teisės aktai, kuriais laikinojo įdarbinimo agentūrų veiklai nustatoma eilė įpareigojimų — Nepateisinamos kliūtys)

6

2011/C 252/09

Byla C-353/09 P: 2011 m. vasario 15 d. Teisingumo Teismo (penktoji kolegija) nutartis byloje Perfetti Van Melle SpA prieš Vidaus rinkos derinimo tarnybą (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui), Cloetta AB, Cloetta Fazer AB teisių perėmėją (Apeliacinis skundas — Bendrijos prekių ženklas — Reglamentas (EB) Nr. 40/94 — 8 straipsnio 1 dalies b punktas — Registracijos pripažinimo negaliojančia procedūra — Žodinis Bendrijos prekių ženklas CENTER SHOCK — Ankstesnis nacionalinis žodinis prekių ženklas CENTER — Galimybės supainioti nagrinėjimas)

6

2011/C 252/10

Byla C-457/09: 2011 m. kovo 1 d. Teisingumo Teismo (penktoji kolegija) nutartis byloje (Tribunal de première instance de Liège (Belgija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Claude Chartry prieš État belge (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — EB 234 straipsnis — Nacionalinės teisės normos atitikties tiek Sąjungos teisei, tiek nacionalinei Konstitucijai vertinimas — Nacionalinės teisės normos, pagal kurias pirmenybė teikiama konstitucingumo kontrolės ad hoc procedūrai — Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija — Ryšio su Sąjungos teise būtinumas — Akivaizdus Teisingumo Teismo jurisdikcijos nebuvimas)

7

2011/C 252/11

Byla C-535/09 P: 2011 m. kovo 23 d. Teisingumo Teismo nutartis byloje Estijos Respublika prieš Europos Komisiją, Latvijos Respubliką (Apeliacinis skundas — Cukrus — Cukraus, izogliukozės ir fruktozės perteklinių kiekių nustatymas naujosiose valstybėse narėse)

7

2011/C 252/12

Byla C-5/10 P: 2011 m. gegužės 16 d. Teisingumo Teismo (penktoji kolegija) nutartis byloje Giampietro Torresan prieš Vidaus rinkos derinimo tarnybą (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui), Klosterbrauerei Weissenohe GmbH & Co. KG (Apeliacinis skundas — Bendrijos prekių ženklas — Žodinis prekių ženklas CANNABIS — Procedūra dėl prekių ženklo paskelbimo negaliojančiu — Absoliutus atmetimo pagrindas — Apibūdinamasis pobūdis — Reglamento (EB) Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies c punktas)

7

2011/C 252/13

Byla C-194/10: 2011 m. kovo 24 d. Teisingumo Teismo nutartis byloje (Landgericht München I (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Robert Nicolaus Abt ir kt. prieš Hypo Real Estate Holding AG (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Klausimo svarba — Kompetencijos nebuvimas)

8

2011/C 252/14

Byla C-254/10 P: 2011 m. kovo 3 d. Teisingumo Teismo nutartis byloje Centre de Coordination Carrefour SNC prieš Europos Komisiją (Apeliacinis skundas — Pagalbos schema, skirta Belgijoje įsteigtiems koordinavimo centrams — Ieškinio dėl panaikinimo priimtinumo sąlygos — Sąvoka „suinteresuotumas pareikšti ieškinį“ — „Res judicata“ galios principas)

8

2011/C 252/15

Byla C-288/10: 2011 m. birželio 30 d. Teisingumo Teismo nutartis byloje (Rechtbank van Koophandel te Dendermonde (Belgija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Wamo BVBA prieš JBC NV, Modemakers Fashion NV (Procedūros reglamento 104 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa — Direktyva 2005/29/EB — Nesąžininga komercinė veikla — Nacionalinės teisės aktai, kuriais draudžiami pranešimai apie kainų nuolaidas ir pranešimai, iš kurių galima daryti prielaidą dėl kainų nuolaidų)

9

2011/C 252/16

Byla C-349/10 P: 2011 m. kovo 2 d. Teisingumo Teismo nutartis (šeštoji kolegija) byloje Claro SA prieš Vidaus rinkos derinimo tarnybą (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui), Telefónica SA (Apeliacinis skundas — Bendrijos prekių ženklas — Atsisakymas registruoti — Apeliacijos priimtinumas Apeliacinėje taryboje — Dokumento, išdėstančio apeliacijos motyvus, nepateikimas — Reglamento (EB) Nr. 40/94 59 straipsnis — Reglamento (EB) Nr. 2868/95 49 taisyklės 1 dalis — Akivaizdžiai nepagrįstas apeliacinis skundas)

9

2011/C 252/17

Byla C-367/10 P: 2011 m. kovo 31 d. Teisingumo Teismo nutartis byloje EMC Development AB prieš Europos Komisiją (Apeliacinis skundas — Karteliai — Europos cemento rinka — Ieškinys dėl panaikinimo, nukreiptas prieš sprendimą atmesti skundą, kuriuo prašoma priimti suderintą cemento standartą — Standarto priėmimo procedūra — Standarto įpareigojantis pobūdis — Iš dalies akivaizdžiai nepriimtinas ir iš dalies akivaizdžiai nepagrįstas apeliacinis skundas)

9

2011/C 252/18

Byla C-369/10 P: 2011 m. kovo 14 d. Teisingumo Teismo (penktoji kolegija) nutartis byloje Ravensburger AG prieš Vidaus rinkos derinimo tarnybą (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui), Educa Borras SA (Apeliacinis skundas — Bendrijos prekių ženklas — Žodinis Bendrijos prekių ženklas MEMORY — Paskelbimo negaliojančiu procedūra — Absoliutus atmetimo pagrindas — Apibūdinamasis pobūdis — Reglamentas (EB) Nr. 40/94 — 7 straipsnio 1 dalies c punktas)

10

2011/C 252/19

Byla C-388/10 P: 2011 m. kovo 24 d. Teisingumo Teismo (aštuntosios kolegijos) nutartis byloje Félix Muñoz Arraiza prieš Vidaus rinkos derinimo tarnybą (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui), Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada Rioja (Apeliacinis skundas — Bendrijos prekių ženklas — Reglamentas (EB) Nr. 40/94 — 8 straipsnio 1 dalies b punktas, 43 straipsnio 2 dalis ir 44 straipsnio 1 dalis — Žodinio Bendrijos prekių ženklo RIOJAVINA paraiška — Ankstesnio vaizdinio kolektyvinio Bendrijos prekių ženklo RIOJA savininko protestas — Atsisakymas registruoti — Galimybė supainioti)

10

2011/C 252/20

Byla C-429/10: 2011 m. gegužės 16 d. Teisingumo Teismo nutartis byloje X Technology Swiss GmbH prieš Vidaus rinkos derinimo tarnybą (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (Apeliacinis skundas — Bendrijos prekių ženklas — Žymuo, kurį sudaro prekės dalies spalva — Oranžinė kojinės pirštų galų spalva — Absoliutus atmetimo pagrindas — Skiriamojo požymio nebuvimas — Reglamentas (EB) Nr. 40/94 — 7 straipsnio 1 dalies b punktas)

11

2011/C 252/21

Byla C-433/10 P: 2011 m. kovo 31 d. Teisingumo Teismo nutartis byloje Volker Mauerhofer prieš Komisiją (Apeliacinis skundas — Sąjungos remiamas projektas Bosnijoje ir Hercegovinoje — Sutartys, sudarytos tarp Komisijos ir konsorciumo bei tarp konsorciumo ir ekspertų — Komisijos tarnybos įsakymas, kuriuo pakeičiama jos sutartis su minėtu konsorciumu — Vieno iš ekspertų pareikštas ieškinys dėl šio tarnybos įsakymo panaikinimo — Priimtinumas — Ieškinys dėl žalos atlyginimo — Sąjungos nesutartinė atsakomybė — Priežastinis ryšys tarp Komisijos tarnybos įsakymo ir eksperto tariamai patirtos žalos)

11

2011/C 252/22

Byla C-476/10: 2011 m. birželio 24 d. Teisingumo Teismo (aštuntoji kolegija) nutartis byloje (Unabhängiger Verwaltungssenat des Landes Vorarlberg (Austrija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) byloje, kurią inicijavo projektart Errichtungsgesellschaft mbH, Eva Maria Pepic, Herbert Hilbe (Procedūros reglamento 104 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa — Laisvas kapitalo judėjimas — EEE susitarimo 40 straipsnis ir XII priedas — Forarlbergo žemėje (Austrija) esantis nepagrindinis gyvenamasis būstas, kurį ketina įsigyti Lichtenšteino Kunigaikštystės piliečiai — Išankstinio leidimo procedūra — Leistinumas)

11

2011/C 252/23

Byla C-72/11: 2011 m. vasario 18 d.Oberlandesgericht Düsseldorf (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Der Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof prieš Mohsen Afrasiabi, Behzad Sahabi ir Heinz Ulrich Kessel

12

2011/C 252/24

Byla C-222/11: 2011 m. gegužės 13 d.Longevity Health Products, Inc. pateiktas apeliacinis skundas dėl 2011 m. kovo 9 d. Bendrojo Teismo (šeštoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-190/09 Longevity Health Products, Inc. prieš Vidaus rinkos derinimo tarnybą (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) — Performing Science LLC

12

2011/C 252/25

Byla C-243/11: 2011 m. gegužės 20 d.Rechtbank van eerste aanleg te Brussel (Belgija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje RVS Levensverzekeringen NV prieš Belgische Staat

13

2011/C 252/26

Byla C-248/11: 2011 m. gegužės 23 d.Curtea de Apel Cluj (Rumunija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą baudžiamojoje byloje prieš Rareș Doralin Nilaș, Gicu Agenor Gânscă, Ana-Maria Oprean (buvusi Șchiopu), Sergiu-Dan Dascăl, Ionuț Horea Baboș

13

2011/C 252/27

Byla C-259/11: 2011 m. gegužės 26 d.Hoge Raad der Nederlanden (Nyderlandai) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje DTZ Zadelhoff vof prieš Staatssecretaris van Financiën

14

2011/C 252/28

Byla C-278/11 P: 2011 m. birželio 6 d.Densmore Ronald Dover pateiktas apeliacinis skundas dėl 2011 m. kovo 24 d. Bendrojo Teismo (aštuntoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-149/09, Densmore Ronald Dover prieš Europos Parlamentą

14

2011/C 252/29

Byla C-281/11: 2011 m. birželio 6 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Komisija prieš Lenkijos Respubliką

15

2011/C 252/30

Byla C-288/11 P: 2011 m. birželio 8 d.2011 m. kovo 24 d.Mitteldeutsche Flughafen AG, Flughafen Leipzig/Halle GmbH pateiktas apeliacinis skundas dėl 2011 m. kovo 24 d. Bendrojo Teismo (aštuntoji kolegija) priimto sprendimo sujungtose bylose T-443/08 ir T-455/08 Freistaat Sachsen u.a prieš Europos Komisiją

16

2011/C 252/31

Byla C-289/11 P: 2011 m. birželio 9 d.Legris Industrines SA pateiktas apeliacinis skundas dėl 2011 m. kovo 24 d. Bendrojo Teismo (aštuntoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-376/06 Legris Industries prieš Komisiją

17

2011/C 252/32

Byla C-290/11: 2011 m. birželio 9 d.Comap SA pateiktas apeliacinis skundas dėl 2011 m. kovo 24 d. Bendrojo Teismo (aštuntoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-377/06 Comap prieš Komisiją

18

2011/C 252/33

Byla C-291/11: 2011 m. birželio 9 d.Hoge Raad der Nederlanden (Nyderlandai) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Staatssecretaris van Financiën prieš TNT Freight Management (Amsterdam) BV

18

2011/C 252/34

Byla C-292/11 P: 2011 m. birželio 9 d. Europos Komisijos pateiktas apeliacinis skundas dėl 2011 m. kovo 29 d. Bendrojo Teismo (trečioji kolegija) priimto sprendimo byloje T-33/09 Portugalijos Respublika prieš Europos Komisiją

19

2011/C 252/35

Byla C-294/11: 2011 m. birželio 9 d.Corte suprema di cassazione (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Ministero dell’Economia e delle Finanze ir Agenzia delle Entrate prieš Elsacom NV

19

2011/C 252/36

Byla C-296/11: 2011 m. birželio 14 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Komisija prieš Prancūzijos Respubliką

19

2011/C 252/37

Byla C-300/11: 2011 m. birželio 17 d.Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Jungtinė Karalystė) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje ZZ prieš Secretary of State for the Home Department

20

2011/C 252/38

Byla C-301/11: 2011 m. birželio 16 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Komisija prieš Nyderlandų Karalystę

20

2011/C 252/39

Byla C-302/11: 2011 m. birželio 17 d.Consiglio di Stato (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Rosanna Valenza prieš Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

20

2011/C 252/40

Byla C-303/11: 2011 m. birželio 17 d.Consiglio di Stato (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Maria Laura Altavista prieš Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

21

2011/C 252/41

Byla C-304/11: 2011 m. birželio 17 d.Consiglio di Stato (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Rosanna Valenza prieš Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

22

2011/C 252/42

Byla C-305/11: 2011 m. birželio 17 d.Consiglio di Stato (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Laura Marsella, Simonetta Schettini, Sabrina Tomassini prieš Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

22

2011/C 252/43

Byla C-309/11: 2011 m. birželio 17 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Komisija prieš Suomijos Respubliką

23

2011/C 252/44

Byla C-313/11: 2011 m. birželio 21 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Komisija prieš Lenkijos Respubliką

23

2011/C 252/45

Byla C-320/11: 2011 m. birželio 27 d.Varnenski Administrativen Sad (Bulgarija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Digitalnet OOD prieš Nachalnik na Mitnicheski punkt — Varna Zapad pri Mitnitsa Varna

24

2011/C 252/46

Byla C-322/11: 2011 m. birželio 28 d.Korkein hallinto-oikeus (Suomija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje K

25

2011/C 252/47

Byla C-330/11: 2011 m. birželio 29 d.Varnenski Administrativen Sad (Bulgarija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Tsifrova kompania OOD prieš Nachalnik na Mitnicheski punkt Varna Zapad pri Mitnitsa Varna

25

2011/C 252/48

Byla C-352/11: 2011 m. liepos 5 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Komisija prieš Austrijos Respubliką

26

2011/C 252/49

Byla C-353/11: 2011 m. liepos 5 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Komisija prieš Čekijos Respubliką

26

2011/C 252/50

Byla C-341/09 P: 2011 m. vasario 9 d. Teisingumo Teismo pirmininko nutartis byloje Acegas-APS SpA, buvusi Acqua, Elettricità, Gas e servizi SpA (Acegas) prieš Europos Komisiją

26

2011/C 252/51

Byla C-390/09: 2011 m. vasario 11 d. Teisingumo Teismo trečiosios kolegijos pirmininko nutartis byloje (Consiglio di Stato (Italija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Reti Televisive Italiane SpA (RTI) prieš Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Sky Italia Srl

26

2011/C 252/52

Byla C-86/10: 2011 m. gegužės 23 d. Teisingumo Teismo pirmininko nutartis byloje (Arbeitsgericht Siegburg (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Hüseyin Balaban prieš Zelter GmbH

27

2011/C 252/53

Sujungtos bylos C-97/10–C-99/10: 2011 m. birželio 8 d. Teisingumo Teismo pirmininko nutartis byloje (Tribunal d'instance de Dax (Prancūzija) prašymai priimti prejudicinį sprendimą) AG2R Prévoyance prieš Bourdil SARL (C-97/10), Société boucalaise de boulangerie SARL (C-98/10), Baba-Pom SARL (C-99/10)

27

2011/C 252/54

Byla C-253/10: 2011 m. gegužės 19 d. Teisingumo Teismo aštuntosios kolegijos pirmininko nutartis byloje Europos Komisija prieš Slovakijos Respubliką

27

2011/C 252/55

Byla C-269/10: 2011 m. vasario 15 d. Teisingumo Teismo pirmininko nutartis byloje (Tribunal administratif de Montreuil (Prancūzija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Accor Services France prieš Le Chèque Déjeuner CCR, Etablissement Public de Santé de Ville-Evrard

27

2011/C 252/56

Byla C-278/10: 2011 m. kovo 17 d. Teisingumo Teismo septintosios kolegijos pirmininko nutartis byloje Europos Komisija prieš Graikijos Respubliką

27

2011/C 252/57

Byla C-299/10: 2011 m. birželio 15 d. Teisingumo Teismo pirmininko nutartis byloje (Tribunal Judicial de Amares (Portugalija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Cristiano Marques Vieira prieš Companhia de Seguros Tranquilidade SA

27

2011/C 252/58

Byla C-363/10: 2011 m. birželio 6 d. Teisingumo Teismo pirmininko nutartis byloje (Tribunal Judicial de Póvoa de Lanhoso (Portugalija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Maria de Jesus Barbosa Rodrigues prieš Companhia de Seguros Zurich SA

27

2011/C 252/59

Byla C-428/10: 2011 m. kovo 24 d. Teisingumo Teismo pirmininko nutartis byloje Europos Komisija prieš Prancūzijos Respubliką

27

2011/C 252/60

Byla C-466/10: 2011 m. vasario 16 d. Teisingumo Teismo pirmininko nutartis byloje Europos Komisija prieš Graikijos Respubliką

28

2011/C 252/61

Byla C-486/10: 2011 m. gegužės 13 d. Teisingumo Teismo pirmininko nutartis byloje Europos Komisija prieš Vokietijos Federacinę Respubliką

28

2011/C 252/62

Byla C-487/10: 2011 m. vasario 16 d. Teisingumo Teismo pirmininko nutartis byloje (Tribunal administratif de Rennes (Prancūzija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) L'Océane Immobilière SAS prieš Direction de contrôle fiscal Ouest

28

2011/C 252/63

Byla C-531/10: 2011 m. balandžio 8 d. Teisingumo Teismo pirmininko nutartis byloje Europos Komisija prieš Slovakijos Respubliką

28

2011/C 252/64

Byla C-570/10: 2011 m. gegužės 2 d. Teisingumo Teismo pirmininko nutartis byloje Europos Komisija prieš Airiją

28

2011/C 252/65

Byla C-50/11: 2011 m. birželio 21 d. Teisingumo Teismo pirmininko nutartis byloje (Tribunale di Ivrea (Italija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Procura della Repubblica prieš Lucky Emegor

28

2011/C 252/66

Byla C-60/11: 2011 m. birželio 21 d. Teisingumo Teismo pirmininko nutartis byloje (Tribunale di Ragusa (Italija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Procura della Repubblica prieš Mohamed Mrad

28

2011/C 252/67

Byla C-63/11: 2011 m. birželio 21 d. Teisingumo Teismo pirmininko nutartis byloje (Tribunale di Rovereto (Italija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Procura della Repubblica prieš John Austine

28

2011/C 252/68

Byla C-94/11: 2011 m. birželio 21 d. Teisingumo Teismo pirmininko nutartis byloje (Tribunale di Bergamo (Italija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Procura della Repubblica prieš Survival Godwin

29

2011/C 252/69

Byla C-140/11: 2011 m. birželio 29 d. Teisingumo Teismo pirmosios kolegijos pirmininko nutartis byloje (Corte suprema di cassazione (Italija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Procuratore generale della Repubblica presso la Corte Suprema di Cassazione prieš Demba Ngagne

29

 

Bendrasis Teismas

2011/C 252/70

Byla T-112/07: 2011 m. liepos 12 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Hitachi ir kt. prieš Komisiją (Konkurencija — Karteliai — Skirstomųjų įrenginių su dujų izoliacija projektų rinka — Sprendimas, kuriuo konstatuojamas pažeidimas pagal EB 81 straipsnį ir EEE susitarimo 53 straipsnį — Rinkos pasidalijimas — Teisė į gynybą — Pažeidimo įrodymas — Vienas ir tęstinis pažeidimas — Baudos — Pažeidimo sunkumas ir trukmė — Atgrasomasis poveikis — Bendradarbiavimas)

30

2011/C 252/71

Byla T-113/07: 2011 m. liepos 12 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Toshiba prieš Komisiją (Konkurencija — Karteliai — Skirstomųjų įrenginių su dujų izoliacija projektų rinka — Sprendimas, kuriuo konstatuojamas pažeidimas pagal EB 81 straipsnį ir EEE susitarimo 53 straipsnį — Rinkos pasidalijimas — Teisė į gynybą — Pažeidimo įrodymas — Vienas ir tęstinis pažeidimas — Baudos — Pažeidimo sunkumas ir trukmė — Motyvavimas — Pradinė bauda — Referenciniai metai)

30

2011/C 252/72

Byla T-132/07: 2011 m. liepos 12 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Fuji Electric prieš Komisiją (Konkurencija — Karteliai — Skirstomųjų įrenginių su dujų izoliacija projektų rinka — Sprendimas, kuriuo konstatuojamas pažeidimas pagal EB 81 straipsnį ir EEE susitarimo 53 straipsnį — Rinkos pasidalijimas — Pažeidimo įrodymas — Atsakomybė už neteisėtus veiksmus — Pažeidimo trukmė — Baudos — Lengvinančios aplinkybės — Bendradarbiavimas)

31

2011/C 252/73

Byla T-133/07: 2011 m. liepos 12 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Mitsubishi Electric prieš Komisiją (Konkurencija — Karteliai — Skirstomųjų įrenginių su dujų izoliacija projektų rinka — Sprendimas, kuriuo konstatuojamas pažeidimas pagal EB 81 straipsnį ir EEE susitarimo 53 straipsnį — Rinkos pasidalijimas — Teisė į gynybą — Pažeidimo įrodymas — Pažeidimo trukmė — Baudos — Pradinės baudos — Referenciniai metai — Vienodas požiūris)

31

2011/C 252/74

Byla T-374/08: 2011 m. liepos 12 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Aldi Einkauf prieš VRDT — Illinois Tools Works (TOP CRAFT) (Bendrijos prekių ženklas — Protesto procedūra — Vaizdinio Bendrijos prekių ženklo TOP CRAFT paraiška — Ankstesni vaizdiniai nacionaliniai prekių ženklai „Krafft“ — Santykinis atmetimo pagrindas — Galimybė supainioti — Reglamento (EB) Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punktas (dabar — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas) — Ankstesnių prekių ženklų naudojimas iš tikrųjų — Reglamento Nr. 40/94 43 straipsnio 2 dalis (dabar — Reglamento Nr. 207/2009 42 straipsnio 2 dalis) ir Reglamento (EB) Nr. 2868/95 22 taisyklė)

32

2011/C 252/75

Byla T-80/09 P: 2011 m. liepos 12 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Komisija prieš Q (Apeliacinis skundas — Viešoji tarnyba — Pareigūnai — Priešpriešinis apeliacinis skundas — Psichologinis priekabiavimas — Pareigūnų nuostatų 12 a straipsnis — Pranešimas dėl Komisijos politikos psichologinio priekabiavimo srityje — Administracijos pareiga padėti — Statuto 24 straipsnis — Apimtis — Pagalbos prašymas — Laikinosios atribojimo priemonės — Rūpinimosi pareiga — Atsakomybė — Prašymas atlyginti žalą — Neribota jurisdikcija — Įgyvendinimo sąlygos — Tarnybinės veiklos vertinimo ataskaita — Ieškinys dėl panaikinimo — Suinteresuotumas pareikšti ieškinį)

32

2011/C 252/76

Byla T-197/09: 2011 m. liepos 12 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Slovėnija prieš Komisiją (EŽŪOGF — Garantijų skyrius — Bendrijos lėšomis nefinansuojamos išlaidos — Lauko kultūros)

33

2011/C 252/77

Byla T-209/11 R: 2011 m. birželio 21 d. Bendrojo Teismo pirmininko nutartis byloje MB System prieš Komisiją (Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas — Valstybės pagalba — Pareiga susigrąžinti — Prašymas sustabdyti vykdymą — Skuba — Interesų palyginimas)

33

2011/C 252/78

Byla T-259/11: 2011 m. gegužės 16 d. pareikštas ieškinys byloje Zinātnes, inovāciju un testēšānas centrs prieš Komisiją

33

2011/C 252/79

Byla T-288/11: 2011 m. birželio 1 d. pareikštas ieškinys byloje Kieffer Omnitec prieš Komisiją

34

2011/C 252/80

Byla T-319/11: 2011 m. birželio 14 d. pareikštas ieškinys byloje ABN AMRO Group prieš Komisiją

35

2011/C 252/81

Byla T-320/11: 2011 m. birželio 17 d. pareikštas ieškinys byloje Vengrija prieš Komisiją

36

2011/C 252/82

Byla T-323/11: 2011 m. birželio 21 d. pareikštas ieškinys byloje UCP Backus y Johnston prieš VRDT (Forma de una botella)

36

2011/C 252/83

Byla T-325/11: 2011 m. birželio 17 d. pareikštas ieškinys byloje Amador López prieš VRDT (AUTOCOACHING)

37

2011/C 252/84

Byla T-329/11: 2011 m. birželio 20 d. pareikštas ieškinys byloje TM.E. prieš Komisiją

37

2011/C 252/85

Byla T-336/11: 2011 m. birželio 24 d. pareikštas ieškinys byloje Italiana Calzature prieš VRDT — Vicini (Giuseppe GIUSEPPE ZANOTTI DESIGN)

38

2011/C 252/86

Byla T-337/11: 2011 m. birželio 24 d. pareikštas ieškinys byloje Italiana Calzature prieš VRDT — Vicini (Giuseppe BY GIUSEPPE ZANOTTI)

38

2011/C 252/87

Byla T-338/11: 2011 m. birželio 30 d. pareikštas ieškinys byloje Getty Images prieš VRDT (PHOTOS.COM)

39

2011/C 252/88

Byla T-339/11: 2011 m. birželio 28 d. pareikštas ieškinys byloje Ispanijos Karalystė prieš Komisiją

39

2011/C 252/89

Byla T-341/11: 2011 m. birželio 30 d. pareikštas ieškinys byloje Ecologistas en Acción-CODA prieš Komisiją

40

2011/C 252/90

Byla T-342/11: 2011 m. birželio 30 d. pareikštas ieškinys byloje CEEES y Asociación de Gestores de Estaciones de Servicio prieš Komisiją

40

2011/C 252/91

Byla T-343/11: 2011 m. birželio 28 d. pareikštas ieškinys byloje Nyderlandai prieš Komisiją

41

2011/C 252/92

Byla T-346/11: 2011 m. liepos 7 d. pareikštas ieškinys byloje Gollnisch prieš Parlamentą

42

2011/C 252/93

Byla T-347/11: 2011 m. liepos 7 d. pareikštas ieškinys byloje Gollnisch prieš Parlamentą

43

2011/C 252/94

Byla T-353/11: 2011 m. birželio 29 d. pareikštas ieškinys byloje Event prieš VRDT — CBT Comunicación Multimedia (eventer EVENT MANAGEMENT SYSTEMS)

43

2011/C 252/95

Byla T-357/11: 2011 m. liepos 1 d. pareikštas ieškinys byloje Bimbo prieš VRDT — Grupo Bimbo (GRUPO BIMBO)

44

2011/C 252/96

Byla T-358/11: 2011 m. birželio 27 d. pareikštas ieškinys byloje Italija prieš Komisiją

44

2011/C 252/97

Byla T-362/11: 2011 m. liepos 7 d. pareikštas ieškinys byloje Stichting Greenpeace Nederland ir PAN Europe prieš Komisiją

46

 

Tarnautojų teismas

2011/C 252/98

Byla F-17/05 REV: 2011 m. birželio 15 d. Tarnautojų teismo (trečioji kolegija) sprendimas de Brito Sequeira Carvalho prieš Komisiją (Viešoji tarnyba — Prašymas peržiūrėti sprendimą — Naujas faktas — Nebuvimas — Prašymo nepriimtinumas)

47

2011/C 252/99

Byla F-67/05 RENV: 2010 m. gruodžio 14 d. Tarnautojų teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje Michail prieš Komisiją (Viešoji tarnyba — Pareigūnai — Įvertinimas — Tarnybinės veiklos vertinimo ataskaita — Tarnybinės veiklos vertinimo laikotarpis už 2003 metus — Ieškinys dėl panaikinimo — Ieškinys dėl nuostolių atlyginimo)

47

2011/C 252/00

Byla F-113/07: 2011 m. balandžio 14 d. Tarnautojų teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje Irmantas Šimonis prieš Komisiją (Viešoji tarnyba — Pareigūnai — Tarpinstitucinis perkėlimas — Teisininkas lingvistas — Motyvų pakeitimas — Minimalaus tarnybos stažo reikalavimas)

47

2011/C 252/01

Byla F-119/07: 2011 m. vasario 17 d. Tarnautojų teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje Strack prieš Komisiją (Viešoji tarnyba — Pareigūnai — Mediacijos procedūra — Asmens nenaudai priimtas aktas — Pareigūnų tarnybos nuostatų 73 straipsnis — Parama — Laikina išmoka)

48

2011/C 252/02

Byla F-120/07: 2011 m. kovo 15 d. Tarnautojų teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje Strack prieš Komisiją (Viešoji tarnyba — Pareigūnai — Kasmetinių atostogų dienų perkėlimas — Pareigūnų tarnybos nuostatų V priedo 4 straipsnis — Tarnybiniu būtinumu grindžiamos priežastys — Pareigūnų tarnybos nuostatų 73 straipsnis — Direktyva 2003/88/EB — Teisė į mokamas kasmetines atostogas — Laikino nedarbingumo atostogos)

48

2011/C 252/03

Byla F-82/08: 2011 m. balandžio 14 d. Tarnautojų teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje Clarke ir kt. prieš VRDT (Viešoji tarnyba — Laikinieji tarnautojai — Kitų Europos Sąjungos tarnautojų įdarbinimo sąlygų 8 straipsnis — Sąlyga, dėl kurios sutartis pasibaigia tuo atveju, jei tarnautojas nėra įtrauktas į konkurso rezervo sąrašą — Bendrieji konkursai OHIM/AD/02/07 ir OHIM/AST/02/07 — Asmens nenaudai priimtas aktas — Sąžiningo sutarčių vykdymo principas — Rūpestingumo pareiga — Gero administravimo principas — Kalbos reikalavimai — EPSO nekompetentingumas — Direktyva 1999/70/EB — Terminuotas darbas)

49

2011/C 252/04

Byla F-29/09 REV: 2011 m. balandžio 13 d. Tarnautojų teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje Lebedef ir Jones prieš Komisiją (Viešoji tarnyba — Sprendimo peržiūrėjimas — Naujas faktas — Nebuvimas — Nepriimtinumas)

49

2011/C 252/05

Byla F-30/09: 2011 m. balandžio 13 d. Tarnautojų teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje Chaouch prieš Komisiją (Viešoji tarnyba — Darbo užmokestis — Įsikūrimo išmoka — Teisių nustatymas — Darbas, prasidedantis pareigūnui taikomu bandomuoju laikotarpiu — Atsižvelgimas į gyvenamosios vietos pakeitimą po pareigūno statuso suteikimo — Pagal Tarnybos nuostatų 20 straipsnį pareigūnui tenkanti gyvenamosios vietos pareiga)

49

2011/C 252/06

Byla F-53/09: 2011 m. gegužės 11 d. Tarnautojų teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje J prieš Komisiją (Viešoji tarnyba — Pareigūnai — Socialinė apsauga — Profesinės ligos irnelaimingų atsitikimų draudimas — Pareigūnų tarnybos nuostatų 73 straipsnis — Atsisakymas pripažinti profesinę ligos kilmę — Pareiga įvykdyti procedūrą per protingą laiką)

50

2011/C 252/07

Byla F-68/09: 2011 m. vasario 15 d. Tarnautojų teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje Barbin prieš Parlamentą (Viešoji tarnyba — Pareigūnai — 2006 m. pareigų paaukštinimo procedūra — Bendrojo Teismo sprendimo vykdymas — Nuopelnų palyginimas — Vienodo požiūrio principas — Vaiko priežiūros atostogos pusę darbo laiko)

50

2011/C 252/08

Byla F-73/09: 2011 m. balandžio 13 d. Tarnautojų teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje Sukup prieš Komisiją (Viešoji tarnyba — Darbo užmokestis ir išmokos — Išlaikomo vaiko pašalpa — Pašalpa mokymuisi — Skyrimas atgaline data)

50

2011/C 252/09

Byla F-83/09: 2011 m. gegužės 26 d. Tarnautojų teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje Kalmár prieš Europolą (Viešoji tarnyba — Europolo personalas — Atleidimas iš darbo — Prašymas panaikinti — Atlyginimo mokėjimas — Sprendimo dėl panaikinimo padariniai)

51

2011/C 252/10

Byla F-105/09: 2011 m. balandžio 13 d. Tarnautojų teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje Scheefer prieš Parlamentą (Viešoji tarnyba — Laikinasis tarnautojas — Terminuotos sutarties pratęsimas — Terminuotos sutarties perkvalifikavimas į neterminuotą sutartį — Kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 8 straipsnio pirmoji pastraipa)

51

2011/C 252/11

Byla F-40/10: 2011 m. gegužės 26 d. Tarnautojų teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje Lebedef prieš Komisiją (Viešoji tarnyba — Pareigūnai — Metinės atostogos — Neatvykimas į darbą išnaudojus metines atostogas ir negavus išankstinio leidimo — Darbo užmokesčio nemokėjimas — Statuto 60 straipsnis)

52

2011/C 252/12

Byla F-10/10: 2011 m. kovo 31 d. Tarnautojų teismo trečiosios kolegijos pirmininko nutartis byloje Hecq prieš Komisiją (Viešoji tarnyba — Pareigūnai — Socialinė apsauga — Medicininių išlaidų padengimas 100 % — Implicitinis sprendimas atmesti prašymą — Sprendimo pripažinti ligą profesine nepriėmimas — Ribota administracijos kompetencija — Sprendimas atmesti skundą — Ne vien tik patvirtinamojo pobūdžio sprendimas — Skundo nebuvimas — Nepriimtinumas)

52

2011/C 252/13

Byla F-14/10 R: 2011 m. birželio 30 d. Tarnautojų teismo trečiosios kolegijos nutartis byloje Marcuccio prieš Komisiją (Viešoji tarnyba — Pareigūnai — Socialinė apsauga — Nelaimingas atsitikimas — Dalinio nuolatinio invalidumo nustatymo procedūra Pareigūnų tarnybos nuostatų 73 straipsnio prasme — Procedūros trukmė — Ieškinys dėl žalos atlyginimo — Akivaizdžiai teisiškai nepagrįstas ieškinys — Procedūros reglamento 94 straipsnis)

52

2011/C 252/14

Byla F-56/140 R: 2011 m. birželio 10 d. Tarnautojų teismo trečiosios kolegijos nutartis byloje Hecq prieš Komisiją (Viešoji tarnyba — Pareigūnai — Socialinė apsauga — Medicininių išlaidų padengimas 100 % — Implicitinis sprendimas atmesti prašymą — Per anksti pateiktas ieškinys — Nepriimtinumas)

53

2011/C 252/15

Byla F-75/10: 2011 m. birželio 27 d. Tarnautojų teismo (trečioji kolegija) nutartis byloje Scheefer prieš Parlamentą (Viešoji tarnyba — Laikinasis tarnautojas — Terminuotos sutarties pratęsimas — Nereikalingumas priimti sprendimą)

53

2011/C 252/16

Byla F-78/10: 2011 m. birželio 16 d. Tarnautojų teismo trečiosios kolegijos pirmininko nutartis byloje Antelo Sanchez ir kt. prieš Parlamentą (Viešoji tarnyba — Kasmetinis pareigūnų ir kitų tarnautojų darbo užmokesčio ir pensijų tikslinimas — Nereikalingumas priimti sprendimą)

53

2011/C 252/17

Byla F-82/10: 2011 m. birželio 16 d. Tarnautojų teismo trečiosios kolegijos pirmininko nutartis byloje Nolin prieš Komisiją (Viešoji tarnyba — Kasmetinis pareigūnų ir kitų tarnautojų darbo užmokesčio ir pensijų tikslinimas — Nereikalingumas priimti sprendimą)

54

2011/C 252/18

Byla F-87/10: 2011 m. birželio 16 d. Tarnautojų teismo trečiosios kolegijos pirmininko nutartis byloje Adriaens ir kt. prieš Komisiją (Viešoji tarnyba — Kasmetinis pareigūnų ir kitų tarnautojų darbo užmokesčio ir pensijų tikslinimas — Nereikalingumas priimti sprendimą)

54

2011/C 252/19

Byla F-92/10: 2011 m. birželio 16 d. Tarnautojų teismo trečiosios kolegijos pirmininko nutartis byloje Dricot-Daniele ir kt. prieš Komisiją (Viešoji tarnyba — Kasmetinis pareigūnų ir kitų tarnautojų darbo užmokesčio ir pensijų tikslinimas — Nereikalingumas priimti sprendimą)

54

2011/C 252/20

Byla F-96/10: 2011 m. birželio 16 d. Tarnautojų teismo trečiosios kolegijos pirmininko nutartis byloje Andrecs ir kt. prieš Komisiją (Viešoji tarnyba — Kasmetinis pareigūnų ir kitų tarnautojų darbo užmokesčio ir pensijų tikslinimas — Nereikalingumas priimti sprendimą)

55

2011/C 252/21

Byla F-99/10: 2011 m. birželio 16 d. Tarnautojų teismo trečiosios kolegijos pirmininko nutartis byloje Ashbrook ir kt. prieš Komisiją (Viešoji tarnyba — Kasmetinis pareigūnų ir kitų tarnautojų darbo užmokesčio ir pensijų tikslinimas — Nereikalingumas priimti sprendimą)

55

2011/C 252/22

Byla F-106/10: 2011 m. birželio 20 d. Tarnautojų teismo trečiosios kolegijos pirmininko nutartis byloje Gross ir kt. prieš Teisingumo Teismą (Viešoji tarnyba — Kasmetinis pareigūnų ir kitų tarnautojų darbo užmokesčio ir pensijų tikslinimas — Nereikalingumas priimti sprendimą)

55

2011/C 252/23

Byla F-47/11: 2011 m. balandžio 15 d. pareikštas ieškinys byloje ZZ prieš Komisiją

56

2011/C 252/24

Byla F-51/11: 2011 m. balandžio 21 d. pareikštas ieškinys byloje ZZ prieš Komisiją

56

2011/C 252/25

Byla F-55/11: 2011 m. gegužės 9 d. pareikštas ieškinys byloje ZZ prieš Komisiją

56

2011/C 252/26

Byla F-64/11: 2011 m. birželio 24 d. pareikštas ieškinys byloje ZZ prieš Europos Komisiją

57

2011/C 252/27

Byla F-65/11: 2011 m. liepos 3 d. pareikštas ieškinys byloje ZZ prieš Parlamentą

57

2011/C 252/28

Byla F-87/09: 2011 m. sausio 11 d. Tarnautojų teismo (trečioji kolegija) nutartis byloje Dekker prieš Europolą

57

2011/C 252/29

Byla F-70/10: 2011 m. liepos 12 d. Tarnautojų teismo nutartis byloje Hidalgo prieš Parlamentą

57

2011/C 252/30

Byla F-94/10: 2011 m. gegužės 18 d. Tarnautojų teismo nutartis byloje Carpenito prieš Tarybą

58

2011/C 252/31

Byla F-97/10: 2011 m. birželio 16 d. Tarnautojų teismo (trečioji kolegija) nutartis byloje Kerstens prieš Komisiją

58

2011/C 252/32

Byla F-101/10: 2011 m. liepos 12 d. Tarnautojų teismo (trečioji kolegija) nutartis byloje Massez ir kt. prieš Teisingumo Teismą

58

2011/C 252/33

Byla F-102/10: 2011 m. liepos 12 d. Tarnautojų teismo (trečioji kolegija) nutartis byloje Geradon prieš Tarybą

58

2011/C 252/34

Byla F-8/11: 2011 m. birželio 17 d. Tarnautojų teismo nutartis byloje Nieminen prieš Tarybą

58

2011/C 252/35

Byla F-28/11: 2011 m. liepos 12 d. Tarnautojų teismo nutartis byloje BC prieš Tarybą

58


LT

 

Top