Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2011:232:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, C 232, 2011m. rugpjūtis 6d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-521X

doi:10.3000/1725521X.C_2011.232.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 232

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir prane_imai

54 tomas
2011m. rugpjūčio 6d.


Prane_imo Nr.

Turinys

Puslapis

 

IV   Pranešimai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

 

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas

2011/C 232/01

Paskutinis Europos Sąjungos Teisingumo Teismo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje skelbiamas leidinys OL C 226, 2011 7 30

1

 

Bendrasis Teismas

2011/C 232/02

Apeliacinių skundų kolegija

2

2011/C 232/03

Bylų paskyrimo kolegijoms kriterijai

2

2011/C 232/04

Laikinąsias apsaugos priemones taikančio teisėjo, pakeičiančio pirmininką, paskyrimas

3


 

V   Nuomonės

 

TEISINĖS PROCEDŪROS

 

Teisingumo Teismas

2011/C 232/05

Byla C-484/07: 2011 m. birželio 16 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje (Rechtbank's-Gravenhage (Nyderlandai) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Fatma Pehlivan prieš Staatssecretaris van Justitie (EEB ir Turkijos asociacijos susitarimas — Šeimos susijungimas — Asociacijos tarybos sprendimo Nr. 1/80 7 straipsnio pirmos pastraipos pirma įtrauka — Turko darbuotojo vaikas, gyvenęs kartu su juo daugiau nei trejus metus, tačiau sudaręs santuoką iki minėtoje nuostatoje numatyto trejų metų termino pabaigos — Nacionalinės teisės aktas, pagal kurį dėl šios priežasties panaikinamas suinteresuotojo asmens leidimas gyventi)

4

2011/C 232/06

Byla C-196/09: 2011 m. birželio 14 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas byloje (Chambre de Recours des Écoles européennes prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Paul Miles ir kt. prieš Europos mokyklas (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — „Valstybės narės teismo“ sąvoka pagal SESV 267 straipsnį — Europos mokyklų skundų taryba — Į Europos mokyklas komandiruotų mokytojų atlyginimo sistema — Atlyginimų nepatikslinimas, nuvertėjus svarui sterlingų — Suderinamumas su SESV 18 ir SESV 45 straipsniais)

4

2011/C 232/07

Byla C-346/09: 2011 m. birželio 22 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje (Gerechtshof te ’s-Gravenhage (Nyderlandai) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Staat der Nederlanden prieš Denkavit Nederland BV ir kt (Žemės ūkis — Sveikatos reikalavimai — Direktyva 90/425/EEB — Nacionalinė laikinoji tvarka dėl kovos su galvijų spongiforminės encefalopatijos plitimu, uždraudžiant gaminti perdirbtus gyvūninius baltymus ūkiuose auginamų gyvūnų pašarams ir jais prekiauti — Šios tvarkos taikymas prieš įsigaliojant Sprendimui 2000/766/EB, kuriame numatytas toks draudimas — Šios tvarkos taikymas dviem produktams, kuriems gali būti netaikomas šiame sprendime numatytas draudimas — Suderinamumas su Direktyva 90/425/EEB ir sprendimais 94/381/EB ir 2000/766/EB)

5

2011/C 232/08

Byla C-360/09: 2011 m. birželio 14 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas byloje (Amtsgericht Bonn (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Pfleiderer AG prieš Bundeskartellamt (Konkurencija — Administracinė procedūra — Pagal nacionalinę atleidimo nuo baudų programą pateikti dokumentai ir informacija — Dėl galimybės tretiesiems asmenims susipažinti su tokiais dokumentais galintis atsirasti neigiamas poveikis Europos konkurencijos tinklą sudarančių institucijų bendradarbiavimo veiksmingumui ir sklandžiam veikimui)

5

2011/C 232/09

Byla C-399/09: 2011 m. birželio 22 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje (Nejvyšší správní soud (Čekijos Respublika) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Marie Landtová prieš Česká správa socialního zabezpečení (Laisvas darbuotojų judėjimas — Socialinė apsauga — Socialinės apsaugos sutartis, sudaryta tarp dviejų valstybių narių iki įstojimo į Europos Sąjungą — Valstybė narė, kompetentinga įvertinti įgytus draudimo laikotarpius — Senatvės pensija — Išmokos priedas, skiriamas tik valstybėje narėje gyvenantiems jos piliečiams)

6

2011/C 232/10

Byla C-462/09: 2011 m. birželio 16 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje (Hoge Raad der Nederlanden (Nyderlandai) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Stichting de Thuiskopie prieš Opus Supplies Deutschland GmbH, Mijndert van der Lee, Hananja van der Lee (Teisės aktų derinimas — Autorių teisės ir gretutinės teisės — Direktyva 2001/29/EB — Atgaminimo teisė — Išimtys ir apribojimai — Kopijavimo asmeniniam naudojimui išimtis — 5 straipsnio 2 dalies b punktas ir 5 dalis — Teisinga kompensacija — Mokestį, skirtą šiai kompensacijai finansuoti, turintis mokėti asmuo — Nuotolinė prekyba tarp skirtingose valstybėse narėse gyvenančių asmenų)

7

2011/C 232/11

Byla C-536/09: 2011 m. birželio 16 d. Teisingumo Teismo (septintoji kolegija) sprendimas byloje (Upravno sodišče Republike Slovenije (Slovėnijos Respublika) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Marija Omejc prieš Slovėnijos Respubliką (Bendra žemės ūkio politika — Bendrijos pagalbos schemos — Integruota administravimo ir kontrolės sistema — Reglamentas (EB) Nr. 796/2004 — Neleidimas atlikti patikrinimą vietoje — Sąvoka — Ūkininkas, negyvenantis ūkyje — Ūkininko atstovas — Sąvoka)

7

2011/C 232/12

Byla C-10/10: 2011 m. birželio 16 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas byloje Europos Komisija prieš Austrijos Respubliką (Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — Laisvas kapitalo judėjimas — Mokslo tiriamąją ir mokymo veiklą vykdančioms institucijoms dovanojamų lėšų atskaitymas — Atskaitymo apribojimas nacionalinėje teritorijoje įsteigtoms institucijoms dovanotomis lėšomis)

8

2011/C 232/13

Byla C-152/10: 2011 m. birželio 16 d. Teisingumo Teismo (septintoji kolegija) sprendimas byloje (Højesteret (Danija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Unomedical A/S prieš Skatteministeriet (Bendrasis muitų tarifas — Tarifinis klasifikavimas — Kombinuotoji nomenklatūra — Plastikiniai surinkimo maišeliai, skirti tik dializatoriams (dirbtiniams inkstams) — Plastikiniai šlapimo drenavimo maišeliai, skirti tik kateteriams — Pozicijos 9018 ir 3926 — Sąvokos „dalys“ ir „reikmenys“ — Kiti plastiko gaminiai)

8

2011/C 232/14

Byla C-212/10: 2011 m. birželio 16 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas byloje (Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach (Lenkijos Respublika) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Logstor ROR Polska Sp z o.o. prieš Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach (Apmokestinimas — Kapitalo mokestis — Direktyva 69/335/EEB — Netiesioginiai pritraukto kapitalo mokesčiai — Kapitalo bendrovės paskolos iš asmens, turinčio teisę į šios bendrovės pelno dalį, apmokestinimas — Valstybės narės teisė grąžinti apmokestinimą, kuris nebegaliojo jos stojimo į Europos Sąjungą dieną)

9

2011/C 232/15

Byla C-317/10 P: 2011 m. birželio 16 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas byloje Union Investment Privatfonds GmbH prieš UniCredito Italiano SpA, Vidaus rinkos derinimo tarnybą (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (Apeliacinis skundas — Bendrijos prekių ženklas — Reglamentas (EB) Nr. 40/94 — 8 straipsnio 1 dalies b punktas — Žodiniai prekių ženklai UNIWEB ir „UniCredit Wealth Management“ — Žodinių nacionalinių prekių ženklų UNIFONDS ir UNIRAK bei vaizdinio nacionalinio prekių ženklo UNIZINS savininko protestas — Galimybės supainioti vertinimas — Galimybė susieti — Prekių ženklų serija arba šeima)

9

2011/C 232/16

Byla C-32/10: 2011 m. gegužės 11 d. Teisingumo Teismo (penktoji kolegija) nutartis byloje (Varhoven kasatsionen sad (Bulgarija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Tony Georgiev Semerdzhiev prieš ET Del-Pi-Krasimira Mancheva (Procedūros reglamento 92 straipsnio 1 dalis — Direktyva 90/314/EEB — Kelionės, atostogos ir organizuotų išvykų paketai — Iki Bulgarijos Respublikos įstojimo į Europos Sąjungą įvykusios aplinkybės — Akivaizdus Teisingumo Teismo kompetencijos atsakyti į prejudicinius klausimus nebuvimas)

10

2011/C 232/17

Sujungtos bylos C-267/10 ir C-268/10: 2011 m. gegužės 23 d. Teisingumo Teismo (penktoji kolegija) nutartis byloje (Tribunal de première instance de Namur (Belgija) prašymai priimti prejudicinį sprendimą) André Rossius (C-267/10), Marc Collard (C-268/10) prieš État belge — SPF Finances (ESS 6 straipsnio 1 dalis — Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 35 straipsnis — Rūkyti skirto apdoroto tabako laikymas ir pardavimas — Nacionalinės teisės nuostatos, pagal kurias leidžiama akcizais apmokestinti tabako gaminius — Akivaizdus Teisingumo Teismo kompetencijos nebuvimas)

10

2011/C 232/18

Byla C-460/10 P: 2011 m. balandžio 14 d. Teisingumo Teismo nutartis byloje Luigi Marcuccio prieš Europos Sąjungos Teisingumo Teismą (Apeliacinis skundas — Deliktinė atsakomybė — Ieškovo atstovavimas — Įgaliojimų neturintis advokatas — Apeliacinio skundo įteikimas — Prašymas atlyginti žalą — Europos Sąjungos Teisingumo Teismas — Atmetimas — Ieškinys dėl panaikinimo — Tariamai patirta žala — Ieškinys dėl žalos atlyginimo — Iš dalies nepriimtinas, iš dalies akivaizdžiai nepagrįstas apeliacinis skundas)

11

2011/C 232/19

Byla C-613/10: 2011 m. balandžio 15 d. Teisingumo Teismo (septintoji kolegija) nutartis byloje (Commissione tributaria provinciale di Parma (Italija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Danilo Debiasi prieš Agenzia delle Entrate, Ufficio di Parma (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Akivaizdus nepriimtinumas)

11

2011/C 232/20

Byla C-180/11: 2011 m. balandžio 18 d.Fővárosi Bíróság (Vengrija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Bericap Záródástechnikai Bt prieš Plastinnova 2000

11

2011/C 232/21

Byla C-204/11 P: 2011 m. balandžio 27 d.Fédération internationale de football association (FIFA) pateiktas apeliacinis skundas dėl 2011 m. vasario 17 d. Bendrojo Teismo (septintoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-385/07, Fédération internationale de football association (FIFA) prieš Europos Komisiją

12

2011/C 232/22

Byla C-205/11 P: 2011 m. balandžio 27 d.Fédération internationale de football association (FIFA) pateiktas apeliacinis skundas dėl 2011 m. vasario 17 d. Bendrojo Teismo (septintoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-68/08, Fédération internationale de football association (FIFA) prieš Europos Komisiją

13

2011/C 232/23

Byla C-218/11: 2011 m. gegužės 11 d.Fővárosi Ítélőtábla (Vengrija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság, Hochtief Construction AG Magyarországi Fióktelepe prieš Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság

14

2011/C 232/24

Byla C-219/11: 2011 m. gegužės 11 d.Bundesgerichtshof (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje BrainProducts GmbH prieš BioSemi V.O.F. ir kt.

15

2011/C 232/25

Byla C-221/11: 2011 m. gegužės 11 d.Oberverwaltungsgerichts Berlin-Brandenburg (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Leyla Ecem Demirkan prieš Vokietijos Federacinę Respubliką

15

2011/C 232/26

Byla C-234/11: 2011 m. gegužės 16 d.Administrativen sad — Varna (Bulgarija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje TETS Haskovo AD prieš Direktor na Direktsia „Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto“ — Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia po prihodite

15

2011/C 232/27

Byla C-241/11: 2011 m. gegužės 19 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Komisija prieš Čekijos Respubliką

16

2011/C 232/28

Byla C-249/11: 2011 m. gegužės 19 d.Administrativen sad Sofia-grad (Bulgarija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Hristo Byankov prieš Glaven sekretar na Ministerstvo na vatreshnite raboti

17

2011/C 232/29

Byla C-254/11: 2011 m. gegužės 25 d.Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága (Vengrija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőrkapitányság Záhony Határrendészeti Kirendeltsége prieš Shomodi Oskar

17

2011/C 232/30

Byla C-262/11: 2011 m. gegužės 26 d.Administrativen sad Sofia-grad (Bulgarija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Kremikovtsi AD prieš Ministar na ikonomikata, energetikata i turizma i zamestnik-ministar na ikonomikata, energetikata i turizma (Ekonomikos, energetikos ir turizmo ministras ir Ekonomikos, energetikos ir turizmo ministro pavaduotojas)

18

2011/C 232/31

Byla C-269/11: 2011 m. gegužės 31 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Komisija prieš Čekijos Respubliką

19

2011/C 232/32

Byla C-271/11: 2011 m. gegužės 31 d. Symvoulio tis Epikrateias (Consiglio di Stato, Graikija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Techniko Epimelitirio Ellados (TEE) ir kt. prieš Ypourgoi Esoterikon, Dimosias Dioikisis kai Apokentrosis; Metaforon kai Epikoinonion; Oikonomias kai Oikonomikon

19

2011/C 232/33

Byla C-293/11: 2011 m. birželio 9 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Komisija prieš Graikijos Respubliką

21

2011/C 232/34

Byla C-295/11: 2011 m. birželio 10 d. pareikštas ieškinys byloje Italijos Respublika prieš Europos Sąjungos Tarybą

21

2011/C 232/35

Byla C-298/11: 2011 m. birželio 14 d.Administrativen sad Varna (Bulgarija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Dobrudzhanska petrolna kompania AD prieš Direktor na Direktsia „Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto“, grad Varna, pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata Agentsia po Prihodite (Varnos miesto skundų ir vykdymo administravimo direkcijos prie Nacionalinės pajamų agentūros centrinės valdybos direktorius)

22

2011/C 232/36

Byla C-547/09: 2011 m. gegužės 20 d. Teisingumo Teismo pirmininko nutartis byloje (Oberlandesgericht Innsbruck (Austrija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Pensionsversicherungsanstalt prieš Andrea Schwab

23

2011/C 232/37

Byla C-341/10: 2011 m. gegužės 17 d. Teisingumo Teismo pirmininko nutartis byloje Europos Komisija prieš Lenkijos Respubliką

23

2011/C 232/38

Byla C-437/10: 2011 m. gegužės 20 d. Teisingumo Teismo pirmininko nutartis byloje (Tribunal Judicial de Vieira do Minho (Portugalija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Manuel Afonso Esteves prieš Axa — Seguros de Portugal SA

23

2011/C 232/39

Sujungtos bylos C-622/10 ir C-623/10: 2011 m. birželio 7 d. Teisingumo Teismo pirmininko nutartis bylose (Tribunal de première instance de Namur (Belgija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Rémi Paquot (C-622/10), Adrien Daxhelet (C-623/10) prieš État Belge — SFP Finances

23

2011/C 232/40

Byla C-110/11: 2011 m. gegužės 17 d. Teisingumo Teismo pirmininko nutartis byloje (Hoge Raad der Nederlanden (Nyderlandai) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Minister van Financiën prieš G. in 't Veld

23

 

Bendrasis Teismas

2011/C 232/41

Byla T-471/09: 2011 m. birželio 28 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Oetker Nahrungsmittel prieš VRDT — Bonfait (Buonfatti) (Bendrijos prekių ženklas — Protesto procedūra — Bendrijos žodinio prekių ženklo „Buonfatti“ paraiška — Ankstesnis žodinis Beneliukso prekių ženklas — Supainiojimo galimybės nebuvimas — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas)

24

2011/C 232/42

Byla T-475/09: 2011 m. birželio 28 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje ATB Norte prieš VRDT — Bricocenter Italia (BRICO CENTER) (Bendrijos prekių ženklas — Protesto procedūra — Vaizdinio Bendrijos prekių ženklo BRICO CENTER paraiška — Ankstesni vaizdiniai Bendrijos prekių ženklai „ATB CENTROS DE BRICOLAGE Brico Centro“ ir „CENTROS DE BRICOLAGE BricoCentro“ — Santykinis atmetimo pagrindas — Galimybė supainioti — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas)

24

2011/C 232/43

Byla T-476/09: 2011 m. birželio 28 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje ATB Norte prieš VRDT — Bricocenter Italia (BRICO CENTER) (Bendrijos prekių ženklas — Protesto procedūra — Vaizdinio Bendrijos prekių ženklo BRICO CENTER paraiška — Ankstesni vaizdiniai Bendrijos prekių ženklai „ATB CENTROS DE BRICOLAGE Brico Centro“ ir „CENTROS DE BRICOLAGE BricoCentro“ — Santykinis atmetimo pagrindas — Galimybė supainioti — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas)

25

2011/C 232/44

Byla T-477/09: 2011 m. birželio 28 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje ATB Norte prieš VRDT — Bricocenter Italia (BRICO CENTER) („Bendrijos prekių ženklas — Protesto procedūra — Vaizdinio Bendrijos prekių ženklo BRICO CENTER paraiška — Ankstesni vaizdiniai Bendrijos prekių ženklai „ATB CENTROS DE BRICOLAGE Brico Centro“ ir „CENTROS DE BRICOLAGE BricoCentro“ — Santykinis atmetimo pagrindas — Galimybė supainioti — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas“)

25

2011/C 232/45

Byla T-478/09: 2011 m. birželio 28 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje ATB Norte prieš VRDT — Bricocenter Italia (BRICO CENTER) („Bendrijos prekių ženklas — Protesto procedūra — Vaizdinio Bendrijos prekių ženklo BRICO CENTER paraiška — Ankstesni vaizdiniai Bendrijos prekių ženklai „ATB CENTROS DE BRICOLAGE Brico Centro“ ir „CENTROS DE BRICOLAGE BricoCentro“ — Santykinis atmetimo pagrindas — Galimybė supainioti — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas“)

26

2011/C 232/46

Byla T-479/09: 2011 m. birželio 28 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje ATB Norte prieš VRDT — Bricocenter Italia (BRICO CENTER Garden) (Bendrijos prekių ženklas — Protesto procedūra — Vaizdinio Bendrijos prekių ženklo BRICO CENTER Garden paraiška — Ankstesni Bendrijos prekių ženklai ATB CENTROS DE BRICOLAGE Brico Centro ir CENTROS DE BRICOLAGE BricoCentro — Santykinis atmetimo pagrindas — Galimybė supainioti — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas)

26

2011/C 232/47

Byla T-480/09: 2011 m. birželio 28 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje ATB Norte prieš VRDT — Bricocenter Italia (BRICOCENTER) (Bendrijos prekių ženklas — Protesto procedūra — Vaizdinio Bendrijos prekių ženklo BRICOCENTER paraiška — Ankstesni vaizdiniai Bendrijos prekių ženklai ATB CENTROS DE BRICOLAGE Brico Centro ir CENTROS DE BRICOLAGE BricoCentro — Santykinis atmetimo pagrindas — Galimybė supainioti — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas)

27

2011/C 232/48

Byla T-481/09: 2011 m. birželio 28 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje ATB Norte prieš VRDT — Bricocenter Italia (maxi BRICO CENTER) (Bendrijos prekių ženklas — Protesto procedūra — Vaizdinio Bendrijos prekių ženklo „maxi BRICO CENTER“ paraiška — Ankstesni vaizdiniai Bendrijos prekių ženklai „ATB CENTROS DE BRICOLAGE Brico Centro“ ir „CENTROS DE BRICOLAGE BricoCentro“ — Santykinis atmetimo pagrindas — Galimybė supainioti — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas)

27

2011/C 232/49

Byla T-482/09: 2011 m. birželio 28 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje ATB Norte prieš VRDT — Bricocenter Italia (BRICO CENTER Città) („Bendrijos prekių ženklas — Protesto procedūra — Vaizdinio Bendrijos prekių ženklo paraiška „BRICO CENTER Città“ — Ankstesni vaizdiniai Bendrijos prekių ženklai „ATB CENTROS DE BRICOLAGE Brico Centro“ ir „CENTROS DE BRICOLAGE BricoCentro“ — Santykinis atmetimo pagrindas — Galimybė supainioti — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas“)

28

2011/C 232/50

Byla T-483/09: 2011 m. birželio 28 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje ATB Norte prieš VRDT — Bricocenter Italia (Affiliato BRICO CENTER) (Bendrijos prekių ženklas — Protesto procedūra — Vaizdinio Bendrijos prekių ženklo „Affiliato BRICO CENTER“ paraiška — Ankstesni vaizdiniai Bendrijos prekių ženklai „ATB CENTROS DE BRICOLAGE Brico Centro“ ir „CENTROS DE BRICOLAGE BricoCentro“ — Santykinis atmetimo pagrindas — Galimybė supainioti — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas)

28

2011/C 232/51

Byla T-487/09: 2011 m. birželio 28 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje ReValue Immobilienberatung prieš VRDT (ReValue) („Bendrijos prekių ženklas — Prašymas įregistruoti vaizdinį Bendrijos prekių ženklą „ReValue“ — Dalinis atsisakymas įregistruoti — Absoliutus atmetimo pagrindas — Apibūdinamasis požymis — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies c punktas — Pareiga motyvuoti — Reglamento Nr. 207/2009 75 straipsnis“)

29

2011/C 232/52

Byla T-207/07 R: 2011 m. birželio 10 d. Bendrojo Teismo pirmininko nutartis byloje Eurallumina prieš Komisiją (Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas — Valstybės pagalba — Sprendimas, kuriuo pagalba pripažįstama nesuderinama su bendrąja rinka ir įpareigojama ją susigrąžinti — Prašymas sustabdyti vykdymą — Skubos nebuvimas)

29

2011/C 232/53

Byla T-259/10: 2011 m. birželio 15 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Ax prieš Tarybą (Ieškinys dėl panaikinimo — Sąjungos finansinė pagalba valstybei narei, patiriančiai didelių ekonominių ar finansinių — Reglamentas, kuriuo nustatomos Sąjungos finansinės pagalbos teikimo sąlygos ir tvarka — SESV 263 straipsnio ketvirta pastraipa — Tiesioginio poveikio nebuvimas — Nepriimtinumas)

29

2011/C 232/54

Byla T-199/11 P: 2011 m. kovo 30 d. Guido Strack pateiktas apeliacinis skundas dėl 2011 m. sausio 20 d. Tarnautojų teismo sprendimo byloje F-132/07, Strack prieš Komisiją

30

2011/C 232/55

Byla T-251/11: 2011 m. gegužės 18 d. pareikštas ieškinys byloje Austrija prieš Komisiją

30

2011/C 232/56

Byla T-268/11 P: 2011 m. gegužės 26 d. Europos Komisijos pateiktas apeliacinis skundas dėl 2011 m. kovo 15 d. Tarnautojų teismo sprendimo byloje F-120/07, Strack prieš Komisiją

31

2011/C 232/57

Byla T-274/11 P: 2011 m. gegužės 25 d. Gaëtan Barthélémy Maxence Mioni pateiktas apeliacinis skundas dėl 2011 m. kovo 15 d. Tarnautojų teismo sprendimo byloje F-28/10 Mioni prieš Komisiją

32

2011/C 232/58

Byla T-275/11: 2011 m. gegužės 27 d. pareikštas ieškinys byloje TF1 prieš Komisiją

32

2011/C 232/59

Byla T-276/11: 2011 m. gegužės 31 d. pareikštas ieškinys byloje Carlotti prieš Parlamentą

33

2011/C 232/60

Byla T-279/11: 2011 m. gegužės 30 d. pareikštas ieškinys byloje T&L Sugars ir Sidul Açúcares prieš Komisiją

33

2011/C 232/61

Byla T-284/11: 2011 m. birželio 7 d. pareikštas ieškinys byloje Metropolis Inmobiliarias y Restauraciones prieš VRDT — MIP Metro (METROINVEST)

35

2011/C 232/62

Byla T-286/11 P: 2011 m. birželio 6 d. Luigi Marcuccio pateiktas apeliacinis skundas dėl 2011 m. kovo 16 d. Tarnautojų teismo sprendimo byloje F-21/10 Marcuccio prieš Komisiją

35

2011/C 232/63

Byla T-291/11: 2011 m. birželio 9 d. pareikštas ieškinys byloje Portovesme prieš Komisiją

36

2011/C 232/64

Byla T-299/11: 2011 m. birželio 6 d. pareikštas ieškinys byloje European Dynamics Luxembourg ir kt. prieš VRDT

37

2011/C 232/65

Byla T-305/11: 2011 m. birželio 8 d. pareikštas ieškinys byloje Italmobiliare prieš Komisiją

38

 

Tarnautojų teismas

2011/C 232/66

Byla F-50/09: 2011 m. gegužės 12 d. Tarnautojų teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje Missir Mamachi di Lusignano prieš Komisiją (Viešoji tarnyba — Pareigūnai — Ieškinys dėl žalos atlyginimo — Prašymo, skundo ir ieškinio dėl žalos atlyginimo atitikties taisyklė — Rungtyniškumo principu grindžiamas procesas — Konfidencialaus dokumento, klasifikuojamo „ES riboto naudojimo“, naudojimas teismo procese — Deliktinė institucijų atsakomybė — Atsakomybė dėl kaltės — Priežastinis ryšys — Įvairios žalos priežastys — Trečiosios šalies veiksmai — Atsakomybė be kaltės — Pareiga padėti — Institucijos pareiga užtikrinti savo darbuotojų saugumą — Trečiosios šalies įvykdytas pareigūno ir jo žmonos nužudymas — Galimybės išgyventi praradimas)

39

2011/C 232/67

Byla F-84/09: 2011 m. birželio 7 d. Tarnautojų teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje Larue ir Seigneur prieš ECB (Viešoji tarnyba — ECB darbuotojai — Darbo užmokestis — Bendras darbo užmokesčio patikslinimas — Skaičiavimo metodo pažeidimas)

39

2011/C 232/68

Byla F-22/10: 2011 m. gegužės 25 d. Tarnautojų teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje Bombín Bombín prieš Komisiją (Viešoji tarnyba — Pareigūnai — Atostogos dėl asmeninių priežasčių — Kasmetinės atostogos — Atostogų perkėlimas — Tarnybą nutraukęs pareigūnas — Finansinė kompensacija)

39

2011/C 232/69

Byla F-49/10: 2011 m. birželio 28 d. Tarnautojų teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje De Nicola prieš Europos investicijų banką (Viešoji tarnyba — Europos investicijų banko darbuotojai — Sveikatos draudimas — Atsisakymas padengti medicinines išlaidas — Prašymas paskirti nepriklausomą gydytoją — Protingas terminas)

40

2011/C 232/70

Byla F-55/10: 2011 m. birželio 28 d. Tarnautojų teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje AS prieš Komisiją (Viešoji tarnyba — Pareigūnai — Pranešimas apie laisvą darbo vietą — Kandidatūros atmetimas — Suinteresuotumas pareikšti ieškinį — Neįgalus pareigūnas — Sprendimo atmesti kandidatūrą ir sprendimo paskirti neatskiriamumas — Nebuvimas — Tai pačiai pareigų grupei priskiriamų pareigūnų ir pareigūnų, kurių lygis yra tas pats, bet skirtinga karjeros raida, atskyrimas — Lygio ir pareigų atitiktis)

40

2011/C 232/71

Byla F-64/10: 2011 m. birželio 7 d. Tarnautojų teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje Mantzouratos prieš Parlamentą (Viešoji tarnyba — Pareigūnai — Pareigų paaukštinimas — 2009 m. paaukštinimo procedūra — Sprendimas nepaaukštinti — Prieštaravimo dėl teisėtumo priimtinumas — Nuopelnų palyginimas — Akivaizdi vertinimo klaida)

40

2011/C 232/72

Byla F-66/10: 2011 m. gegužės 12 d. Tarnautojų teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje AQ prieš Komisiją (Viešoji tarnyba — Pareigūnai — Veiklos vertinimo ataskaita — 2009 vertinimo metai — Vertintojo kategorija žemesnė už vertinamo pareigūno — Našumo vertinimas už dalį vertinimo laikotarpio — vertinamo pareigūno tikslų nenustatymas)

41

2011/C 232/73

Byla F-128/10: 2011 m. birželio 28 d. Tarnautojų teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje Mora Carrasco ir kt. prieš Parlamentą (Viešoji tarnyba — Pareigūnai — Tarpinstitucinis perkėlimas vykstant paaukštinimo procedūrai, kai pareigūnas buvo paaukštintas savo ankstesnėje institucijoje — Institucija, kompetentinga priimti sprendimą dėl perkelto pareigūno paaukštinimo)

41

2011/C 232/74

Byla F-74/07 RENV: 2011 m. gegužės 25 d. Tarnautojų teismo pirmosios kolegijos pirmininko nutartis byloje Meierhofer prieš Komisiją (Viešoji tarnyba — Įdarbinimas — Atviras konkursas — Egzamino žodžiu neišlaikymas — Pareiga motyvuoti — Atrankos komisijos darbą reglamentuojančios taisyklės)

41

2011/C 232/75

Byla F-33/10: 2011 m. birželio 22 d. Tarnautojų teismo pirmosios kolegijos pirmininko nutartis byloje Lebedef prieš Komisiją (Viešoji tarnyba — Pareigūnai — 2005 vertinimo metai — Tarnybinės veiklos vertinimo ataskaita — Nuostatų 43 straipsnio BĮN — Ataskaita, parengta po sprendimo byloje F-36/07 priėmimo — Akivaizdus nepriimtinumas)

42

2011/C 232/76

Byla F-88/10 R: 2011 m. birželio 30 d. Tarnautojų teismo pirmosios kolegijos nutartis byloje Van Asbroeck prieš Komisiją (Viešoji tarnyba — Pareigūnai — Sprendimas priskirti tarpiniam lygiui — Prašymas peržiūrėti — Nauja esminė aplinkybė — Nebuvimas — Akivaizdžiai nepriimtinas ieškinys)

42

2011/C 232/77

Byla F-125/10: 2011 m. birželio 29 d. Tarnautojų teismo pirmosios kolegijos pirmininko nutartis byloje Schuerewegen prieš Parlamentą (Viešoji tarnyba — Pareigūnai — Pašalinimo iš darbo vietos priemonė — Tarnybinės kortelės paėmimas — Teisės naudotis kompiuteriniu tinklu atėmimas — Išankstinis administracinis skundas — Perdavimas elektroniniu būdu — Administracijos faktinis susipažinimas — Vėlavimas — Akivaizdus nepriimtinumas)

42

2011/C 232/78

Byla F-90/10: 2011 m. gegužės 20 d. Tarnautojų teismo nutartis byloje Florentiny prieš Parlamentą

43

2011/C 232/79

Byla F-93/10: 2011 m. gegužės 25 d. Tarnautojų teismo nutartis byloje AL prieš Parlamentą

43

2011/C 232/80

Byla F-120/10: 2011 m. balandžio 27 d. Tarnautojų teismo nutartis byloje AR prieš Komisiją

43


LT

 

Top