Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2011:220:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, C 220, 2011m. liepa 26d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-521X

doi:10.3000/1725521X.C_2011.220.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 220

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir prane_imai

54 tomas
2011m. liepos 26d.


Prane_imo Nr.

Turinys

Puslapis

 

I   Rezoliucijos, rekomendacijos ir nuomonės

 

NUOMONĖS

 

Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas

2011/C 220/01

Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos direktyvų 89/666/EEB, 2005/56/EB ir 2009/101/EB nuostatos dėl centrinių, komercinių ir bendrovių registrų sąveikos

1


 

II   Komunikatai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRIIMTI KOMUNIKATAI

 

Europos Komisija

2011/C 220/02

Komisijos reglamento (ES) Nr. 1031/2010 dėl šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų pardavimo aukcione terminų, administravimo ir kitų aspektų (Aukcionų reglamentas) 35, 36, 43, 55 ir 64 straipsnių įgyvendinimo valstybėse narėse ir jų taikymo skiriant aukcionų platformas pagal to reglamento 26 straipsnį – Skaidrumo priemonės, taikomos su Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo Finansinio reglamento 92 straipsnyje ir jo Įgyvendinimo taisyklių 130 straipsnio 1 dalyje nurodytais viešųjų pirkimų konkursais susijusiems dokumentams, kuriais Komisija ir valstybės narės keičiasi skirdamos bendrą aukcionų stebėtoją pagal Aukcionų reglamento 24 straipsnį ir bendrą aukciono platformą pagal to reglamento 26 straipsnį

12


 

IV   Pranešimai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

 

Europos Komisija

2011/C 220/03

Euro kursas

16


 

Klaidų ištaisymas

2011/C 220/04

2011 m. kvietimo teikti paraiškas pagal daugiametę 2007–2013 m. subsidijų transeuropiniams transporto tinklams (TEN-T) darbo programą, klaidų ištaisymas (OL C 187, 2011 6 28)

17


LT

 

Top