Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2011:204:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, C 204, 2011m. liepa 9d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-521X

doi:10.3000/1725521X.C_2011.204.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 204

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir prane_imai

54 tomas
2011m. liepos 9d.


Prane_imo Nr.

Turinys

Puslapis

 

IV   Pranešimai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

 

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas

2011/C 204/01

Paskutinis Europos Sąjungos Teisingumo Teismo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje skelbiamas leidinys OL C 194, 2011 7 2

1


 

V   Nuomonės

 

TEISINĖS PROCEDŪROS

 

Teisingumo Teismas

2011/C 204/02

Byla C-47/08: 2011 m. gegužės 24 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas byloje Europos Komisija prieš Belgijos Karalystę (Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — EB 43 straipsnis — Įsisteigimo laisvė — Notarai — Pilietybės sąlyga — EB 45 straipsnis — Dalyvavimas vykdant viešosios valdžios funkcijas — Direktyva 89/48/EEB)

2

2011/C 204/03

Byla C-50/08: 2011 m. gegužės 24 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas byloje Europos Komisija prieš Prancūzijos Respubliką (Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — EB 43 straipsnis — Įsisteigimo laisvė — Notarai — Pilietybės sąlyga — EB 45 straipsnis — Dalyvavimas vykdant viešosios valdžios funkcijas)

2

2011/C 204/04

Byla C-51/08: 2011 m. gegužės 24 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas byloje Europos Komisija prieš Liuksemburgo Didžiąją Hercogystę (Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — EB 43 straipsnis — Įsisteigimo laisvė — Notarai — Pilietybės sąlyga — EB 45 straipsnis — Dalyvavimas vykdant viešosios valdžios funkcijas — Direktyva 89/48/EEB)

3

2011/C 204/05

Byla C-52/08: 2011 m. gegužės 24 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas byloje Europos Komisija prieš Portugalijos Respubliką (Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — Notarai — Direktyva 2005/36/EB)

3

2011/C 204/06

Byla C-53/08: 2011 m. gegužės 24 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas byloje Europos Komisija prieš Austrijos Respubliką (Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — EB 43 straipsnis — Įsisteigimo laisvė — Notarai — Pilietybės sąlyga — EB 45 straipsnis — Dalyvavimas vykdant viešosios valdžios funkcijas — Direktyvos 89/48/EEB ir 2005/36/EB)

4

2011/C 204/07

Byla C-54/08: 2011 m. gegužės 24 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas byloje Europos Komisija prieš Vokietijos Federacinę Respubliką (Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — EB 43 straipsnis — Įsisteigimo laisvė — Notarai — Pilietybės sąlyga — EB 45 straipsnis — Dalyvavimas vykdant viešosios valdžios funkcijas — Direktyvos 89/48/EEB ir 2005/36/EB)

4

2011/C 204/08

Byla C-61/08: 2011 m. gegužės 24 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas byloje Europos Komisija prieš Graikijos Respubliką (Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — EB 43 straipsnis — Įsisteigimo laisvė — Notarai — Pilietybės sąlyga — EB 45 straipsnis — Dalyvavimas vykdant viešosios valdžios funkcijas — Direktyva 89/48/EEB)

5

2011/C 204/09

Byla C-83/09 P: 2011 m. gegužės 24 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas byloje Europos Komisija prieš Kronoply GmbH & Co. KG, Kronotex GmbH & Co. KG, Zellstoff Stendal GmbH, Vokietijos Federacinę Respubliką, Land Sachsen-Anhalt (Apeliacinis skundas — Valstybės pagalba — EB 88 straipsnio 2 ir 3 dalys — Reglamentas (EB) Nr. 659/1999 — Sprendimas nepateikti prieštaravimų — Ieškinys dėl panaikinimo — Priimtinumo sąlygos — Panaikinimo pagrindai, kuriais galima remtis — Sąvoka „suinteresuotoji šalis“ — Konkurencinis ryšys — Įtaka — Tiekimo rinka)

5

2011/C 204/10

Byla C-115/09: 2011 m. gegužės 12 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas byloje (Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, Landesverband Nordrhein-Westfalen e.V. prieš Bezirksregierung Arnsberg (Direktyva 85/337/EEB — Poveikio aplinkai vertinimas — Orhuso konvencija — Direktyva 2003/35/EB — Teisė kreiptis į teismą — Nevyriausybinės organizacijos, skatinančios aplinkos apsaugą)

6

2011/C 204/11

Byla C-176/09: 2011 m. gegužės 12 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje Liuksemburgo Didžioji Hercogystė prieš Europos Parlamentą, Europos Sąjungos Tarybą (Ieškinys dėl panaikinimo — Direktyva 2009/12/EB — Oro uostų mokesčiai — Taikymo sritis — Daugiau kaip 5 milijonus keleivių per metus aptarnaujantys ir kiekvienos valstybės narės didžiausio keleivių judėjimo oro uostai — Galiojimas — Vienodo vertinimo, proporcingumo ir subsidiarumo principai)

6

2011/C 204/12

Byla C-376/09: 2011 m. gegužės 19 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje Europos Komisija prieš Maltos Respubliką (Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — Reglamentas (EB) Nr. 2037/2000 — 4 straipsnio 4 dalies v punktas ir 16 straipsnis — Pareiga nutraukti nebūtiną priešgaisrinių sistemų ir gesintuvų, kuriuose yra halonų, naudojimą laivuose — Išimtys — Būtiniausi halonų 1301 ir 2402 naudojimo atvejai)

7

2011/C 204/13

Byla C-410/09: 2011 m. gegužės 12 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje (Sąd Najwyższy (Lenkijos Respublika) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Polska Telefonia Cyfrowa sp. z o.o. prieš Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej (Stojimo į Europos Sąjungą sąlygų aktas — 58 straipsnis — Direktyva 2002/21/EB — Komisijos gairės — Nepaskelbimas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje valstybės narės kalba — Galimybė remtis)

7

2011/C 204/14

Byla C-441/09: 2011 m. gegužės 12 d. Teisingumo Teismo (septintoji kolegija) sprendimas byloje Europos Komisija prieš Austrijos Respubliką (Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — Pridėtinės vertės mokestis — Direktyva 2006/112/EB — Lengvatinių tarifų taikymas — Gyvi gyvūnai, paprastai naudojami žmonių ir gyvūnų maistui skirtiems maisto produktams paruošti — Tam tikrų gyvų gyvūnų, visų pirma arklių, tiekimas, importas ir įgijimas)

8

2011/C 204/15

Byla C-452/09: 2011 m. gegužės 19 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje (Corte di Appello di Firenze (Italija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Tonina Enza Iaia, Andrea Moggio, Ugo Vassalle prieš Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Università degli studi di Pisa (Direktyva 82/76/EEB — Įsisteigimo laisvė ir laisvė teikti paslaugas — Gydytojai — Specialisto kvalifikacijos įgijimas — Atlyginimas mokymosi laikotarpiu — Penkerių metų senaties terminas, taikomas teisei į periodiškai mokamą atlyginimą)

8

2011/C 204/16

Byla C-453/09: 2011 m. gegužės 12 d. Teisingumo Teismo (septintoji kolegija) sprendimas byloje Europos Komisija prieš Vokietijos Federacinę Respubliką (Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — Pridėtinės vertės mokestis — Direktyva 2006/112/EB — Lengvatinio tarifo taikymas — Paprastai žmonių ir gyvūnų maistui skirti gyvi gyvūnai — Tam tikrų gyvų gyvūnų, visų pirma arklių, tiekimas, importas ir įsigijimas)

9

2011/C 204/17

Byla C-122/10: 2011 m. gegužės 12 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje (Marknadsdomstolen (Švedija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Konsumentombudsmannen prieš Ving Sverige AB (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Direktyva 2005/29/EB — 2 straipsnio i punktas ir 7 straipsnio 4 dalis — Laikraštyje paskelbtas komercinis pranešimas — Kvietimo pirkti sąvoka — Pradinė kaina — Informacija, kurią privaloma nurodyti kvietime pirkti)

9

2011/C 204/18

Byla C-184/10: 2011 m. gegužės 19 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje (Bayerischer Verwaltungsgerichtshof (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Mathilde Grasser prieš Freistaat Bayern (Direktyva 91/439/EEB — Abipusis vairuotojo pažymėjimų pripažinimas — Neatsižvelgiant į nuolatinės gyvenamosios vietos sąlygą valstybės narės išduotas vairuotojo pažymėjimas — Priimančiosios valstybės narės atsisakymas pripažinti remiantis vien nuolatinės gyvenamosios vietos sąlygos nesilaikymu)

10

2011/C 204/19

Sujungtos bylos C-256/10 ir C-261/10: 2011 m. gegužės 19 d. Teisingumo Teismo (septintoji kolegija) sprendimas byloje (Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Ispanija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) David Barcenilla Fernández (C-256/10), Pedro Antonio Macedo Lozano (C-261/10) prieš Gerardo García SL (Direktyva 2003/10/EB — Poveikio vertės — Triukšmas — Klausos apsauga — Veiksmingumas)

11

2011/C 204/20

Byla C-308/10 P: 2011 m. gegužės 19 d. Teisingumo Teismo (aštuntoji kolegija) sprendimas byloje Union Investment Privatfonds GmbH prieš Vidaus rinkos derinimo tarnybą (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui), Unicre-Cartão International De Crédito SA (Apeliacinis skundas — Bendrijos prekių ženklas — Protesto procedūra — Reglamentas (EB) Nr. 40/94 — 74 straipsnio 2 dalis — Protestui pagrįsti skirti įrodymai, nepateikti per šiuo tikslu nustatytą terminą — Neatsižvelgimas — Apeliacinės tarybos diskrecija)

11

2011/C 204/21

Byla C-423/10: 2011 m. gegužės 18 d. Teisingumo Teismo (aštuntoji kolegija) sprendimas byloje (Finanzgericht Düsseldorf (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Delphi Deutschland GmbH prieš Hauptzollamt Düsseldorf (Bendras muitų tarifas — Kombinuotoji nomenklatūra — Tarifinis klasifikavimas — Elektros jungčių detalės — 8536 69 subpozija — Kištukai ir kištukiniai lizdai)

12

2011/C 204/22

Byla C-133/11: 2011 m. kovo 18 d.Bundesgerichtshof (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Folien Fischer AG ir Fofitec AG prieš RITRAMA SpA

12

2011/C 204/23

Byla C-151/11: 2011 m. kovo 28 d.Landgericht Frankfurt am Main (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Condor Flugdienst GmbH prieš Jürgen Dörschel

12

2011/C 204/24

Byla C-152/11: 2011 m. kovo 28 d.Arbeitsgerichts München (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Johann Odar prieš Baxter Deutschland GmbH

13

2011/C 204/25

Byla C-160/11: 2011 m. balandžio 1 d.Naczelny Sąd Administracyjny (Lenkijos Respublika) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Bawaria Motors Sp. z o.o. prieš Minister Finansów

13

2011/C 204/26

Byla C-175/11: 2011 m. balandžio 13 d.High Court of Ireland (Airija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje HID, BA prieš Refugee Applications Commissioner, Refugee Appeals Tribunal, Minister for Justice, Equality and Law Reform, Ireland ir The Attorney General

14

2011/C 204/27

Byla C-190/11: 2011 m. balandžio 22 d.Oberster Gerichtshof (Austrija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Daniela Mühlleitner prieš Ahmad Yusufi ir Wadat Yusufi

14

2011/C 204/28

Byla C-193/11: 2011 m. balandžio 20 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Komisija prieš Lenkijos Respubliką

15

2011/C 204/29

Byla C-200/11 P: 2011 m. balandžio 28 d. Italijos Respublikos pateiktas apeliacinis skundas dėl 2011 m. vasario 3 d. Bendrojo Teismo (aštuntoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-3/09 Italijos Respublika prieš Europos Komisiją

15

2011/C 204/30

Byla C-201/11 P: 2011 m. balandžio 27 d.Union des associations européennes de football (UEFA) pateiktas apeliacinis skundas dėl 2011 m. vasario 17 d. Bendrojo Teismo (septintoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-55/08 Union des associations européennes de football (UEFA) prieš Europos Komisiją

16

2011/C 204/31

Byla C-231/11 P: 2011 m. gegužės 13 d. Europos Komisijos pateiktas apeliacinis skundas dėl 2011 m. kovo 3 d. Bendrojo Teismo (antroji kolegija) priimto sprendimo sujungtose bylose T-122/07–T-124/07 Siemens AG Österreich ir kt. prieš Komisiją

17

2011/C 204/32

Byla C-232/11 P: 2011 m. gegužės 16 d.Siemens Transmission & Distribution Ltd pateiktas apeliacinis skundas dėl 2011 m. kovo 3 d. Bendrojo Teismo (antroji kolegija) priimto sprendimo sujungtose bylose T-122/07–T-124/07 Siemens AG Österreich ir kt. prieš Komisiją

18

2011/C 204/33

Byla C-233/11 P: 2011 m. gegužės 16 d.Siemens Transmission & Distribution SA und Nuova Magrini Galileo SpA pateiktas apeliacinis skundas dėl 2011 m. kovo 3 d. Bendrojo Teismo (antroji kolegija) priimto sprendimo sujungtose bylose T-122/07–T-124/07 Siemens AG Österreich ir kt. prieš Komisiją

18

 

Bendrasis Teismas

2011/C 204/34

Byla T-109/05 ir 444/05: 2011 m. gegužės 24 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje NLG prieš Komisiją (Galimybė susipažinti su dokumentais — Reglamentas (EB) Nr. 1049/2001 — Dokumentai, susiję su vykdant viešosios paslaugos įpareigojimus patirtų papildomų sąnaudų valstybės pagalbos srityje sudedamosiomis dalimis — Atsisakymas leisti susipažinti su dokumentais — Išimtis, susijusi su trečiųjų asmenų komercinių interesų apsauga — Profesinė paslaptis — Motyvavimo pareiga — Vienodas požiūris — Iš valstybės narės kilę dokumentai)

20

2011/C 204/35

Byla T-250/08: 2011 m. gegužės 24 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Batchelor prieš Komisiją (Galimybė susipažinti su dokumentais — Reglamentas (EB) Nr. 1049/2001 — Korespondencija atliekant televizijos programų transliavimo srityje priimtų priemonių suderinamumo su Bendrijos teise vertinimą — Neleidimas susipažinti — Išimtis, susijusi su sprendimų priėmimo proceso apsauga — Išimtis, susijusi su inspekcijų, tyrimo ir audito tikslų apsauga)

20

2011/C 204/36

Byla T-397/09: 2011 m. gegužės 25 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Prinz von Hannover prieš VRDT (herbo atvaizdas) (Bendrijos prekių ženklas — Bendrijos vaizdinio prekių ženklo, vaizduojančio herbą, registracijos paraiška — Absoliutus atmetimo motyvas — Valstybės ženklo heraldinė imitacija — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies h punktas — Paryžiaus konvencijos 6 c ženklas)

21

2011/C 204/37

Byla T-408/09: 2011 m. gegužės 24 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje ancotel prieš VRDT — Acotel (ancotel.) (Bendrijos prekių ženklas — Protesto procedūra — Vaizdinio Bendrijos prekių ženklo „ancotel“ paraiška — Ankstesnis vaizdinis Bendrijos prekių ženklas ACOTEL — Santykinis atmetimo pagrindas — Galimybė supainioti — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas — Atitinkama visuomenė)

21

2011/C 204/38

Byla T-422/09: 2011 m. gegužės 25 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje São Paulo Alpargatas prieš VRDT — Fischer (BAHIANAS LAS ORIGINALES) (Bendrijos prekių ženklas — Protesto procedūra — Vaizdinio Bendrijos prekių ženklo BAHIANAS LAS ORIGINALES paraiška — Ankstesni vaizdiniai Bendrijos ir nacionalinis prekių ženklai „havaianas“ ir ankstesnis žodinis nacionalinis prekių ženklas HAVAIANAS — Santykinis atmetimo pagrindas — Galimybė supainioti — Žymenų panašumas — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas)

22

2011/C 204/39

Byla T-144/10: 2011 m. gegužės 24 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Space Beach Club prieš VRDT — Flores Gómez (SpS space of sound) (Bendrijos prekių ženklas — Protesto procedūra — Vaizdinio Bendrijos prekių ženklo „SpS space of sound“ paraiška — Ankstesni vaizdiniai nacionaliniai ir Bendrijos prekių ženklai „space ibiza“, „space DANCE BARCELONA“, „space DANCE MADRID“, „space DANCE VALENCIA“, „space DANCE MALLORCA“, „space DANCE EIVISSA“, „space SPACE IBIZA WORLD“, „space DANCE“ ir ankstesnis žodinis nacionalinis prekių ženklas SPACE VIVA — Santykinis atmetimo pagrindas — Galimybės supainioti nebuvimas — Žymenų panašumo nebuvimas — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas)

22

2011/C 204/40

Byla T-161/10: 2011 m. gegužės 24 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Longevity Health Products prieš VRDT — Tecnifar (E-PLEX) (Bendrijos prekių ženklas — Protesto procedūra — Žodinio Bendrijos prekių ženklo „E-PLEX“ paraiška — Ankstesnis žodinis nacionalinis prekių ženklas EPILEX — Santykinis atmetimo pagrindas — Galimybė supainioti — Žymenų panašumas — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas)

22

2011/C 204/41

Byla T-392/10: 2011 m. gegužės 24 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Euro-Information prieš VRDT (EURO AUTOMATIC CASH) („Bendrijos prekių ženklas — Žodinio Bendrijos prekių ženklo EURO AUTOMATIC CASH paraiška — Absoliutūs atmetimo pagrindai — Apibūdinamasis pobūdis — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies c punktas“)

23

2011/C 204/42

Byla T-210/09: 2011 m. gegužės 19 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Formenti Seleco prieš Komisiją (EEB ir Turkijos asociacijos susitarimas — Spalvotų televizorių importas iš Turkijos — Ieškinys dėl žalos atlyginimo — Senatis — Nepriimtinumas)

23

2011/C 204/43

Byla T-226/10: 2011 m. gegužės 23 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Prezes Urzędu Komunikacji prieš Komisiją (Ieškinys dėl panaikinimo — Trečiųjų asmenų statuso neturinčių advokatų atstovavimas ieškovui — Nepriimtinumas)

23

2011/C 204/44

Byla T-217/11: 2011 m. balandžio 18 d. pareikštas ieškinys byloje Staelen prieš Europos ombudsmeną

24

2011/C 204/45

Byla T-233/11: 2011 m. balandžio 28 d. pareikštas ieškinys byloje Graikijos Respublika prieš Komisiją

24

2011/C 204/46

Byla T-237/11: 2011 m. gegužės 4 d. pareikštas ieškinys byloje Lidl Stiftung prieš VRDT — Lactimilk (BELLRAM)

25

2011/C 204/47

Byla T-239/11: 2011 m. gegužės 3 d. pareikštas ieškinys byloje Sigma Alimentos Exterior prieš Komisiją

26

2011/C 204/48

Byla T-240/11: 2011 m. gegužės 4 d. pareikštas ieškinys byloje L'Oréal prieš VRDT — United Global Media Group (MyBeauty)

27

2011/C 204/49

Byla T-249/11: 2011 m. gegužės 10 d. pareikštas ieškinys byloje Sanco prieš VRDT — Marsalman (Viščiuko vaizdas)

27

2011/C 204/50

Byla T-256/11: 2011 m. gegužės 20 d. pareikštas ieškinys byloje Ezz ir kt. prieš Tarybą

28

2011/C 204/51

Byla T-206/96: 2011 m. gegužės 17 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Van Bennekom prieš Tarybą ir Komisiją

28

2011/C 204/52

Byla T-207/96: 2011 m. gegužės 17 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Van Rossum prieš Tarybą ir Komisiją

29

2011/C 204/53

Byla T-385/10: 2011 m. gegužės 19 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje ArcelorMittal Wire France ir kt. prieš Komisiją

29

 

Tarnautojų teismas

2011/C 204/54

Byla F-34/11: 2011 m. balandžio 4 d. pareikštas ieškinys byloje ZZ prieš Europolą

30

2011/C 204/55

Byla F-54/11: 2011 m. gegužės 4 d. pareikštas ieškinys byloje ZZ prieš Europos ombudsmeną

30


LT

 

Top