Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2011:194:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, C 194, 2011m. liepa 2d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-521X

doi:10.3000/1725521X.C_2011.194.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 194

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir prane_imai

54 tomas
2011m. liepos 2d.


Prane_imo Nr.

Turinys

Puslapis

 

IV   Pranešimai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

 

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas

2011/C 194/01

Paskutinis Europos Sąjungos Teisingumo Teismo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje skelbiamas leidinys OL C 186, 2011 6 25

1


 

V   Nuomonės

 

TEISINĖS PROCEDŪROS

 

Teisingumo Teismas

2011/C 194/02

Byla C-147/08: 2011 m. gegužės 10 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas byloje (Arbeitsgericht Hamburg (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Jürgen Römer prieš Freie und Hansestadt Hamburg (Vienodas požiūris užimtumo ir profesinėje srityje — Bendrieji Sąjungos teisės principai — SESV 157 straipsnis — Direktyva 2000/78/EB — Taikymo sritis — „Užmokesčio“ sąvoka — Išimtys — Profesinio draudimo sistema, pagal kurią mokama papildoma senatvės pensija buvusiems vietos administracinio teritorinio vieneto darbuotojams ir juos pergyvenusiems jų išlaikytiniams — Šios pensijos skaičiavimo metodas, palankesnis susituokusiems nei partnerystę įregistravusiems gavėjams — Diskriminacija dėl seksualinės orientacijos)

2

2011/C 194/03

Sujungtos bylos C-230/09 ir C-231/09: 2011 m. gegužės 5 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje (Bundesfinanzhof (Vokietija) prašymai priimti prejudicinį sprendimą) Hauptzollamt Koblenz (C-230/09), Hauptzollamt Oldenburg (C-231/09) prieš Kurt Etling, Thomas Etling (C-230/09), Hauptzollamt Oldenburg (C-231/09) prieš Theodor Aissen, Hermann Rohaan (Žemės ūkis — Pieno ir pieno produktų sektorius — Reglamentas (EB) Nr. 1788/2003 — Mokestis pieno ir pieno produktų sektoriuje — Reglamentas (EB) Nr. 1782/2003 — Tiesioginės paramos schemos vykdant bendrą žemės ūkio politiką — Individualių referencinių kiekių perdavimas — Įtaka mokesčio apskaičiavimui — Įtaka priemokos už pieno produktus apskaičiavimui)

3

2011/C 194/04

Byla C-391/09: 2011 m. gegužės 12 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje (Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo (Lietuvos Respublika) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Malgožata Runevič-Vardyn, Łukasz Wardyn prieš Vilniaus miesto savivaldybės administraciją, Lietuvos Respublikos teisingumo ministeriją, Valstybinę lietuvių kalbos komisiją, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Teisės departamento Civilinės metrikacijos skyrių (Sąjungos pilietybė — Laisvė judėti ir apsigyventi valstybėse narėse — Nediskriminavimo pilietybės pagrindu principas — SESV 18 ir 21 straipsniai — Vienodo požiūrio į asmenis, nepaisant jų rasės arba etninės kilmės, principas — Direktyva 2000/43/EB — Nacionalinės teisės aktai, kuriuose įtvirtinta pareiga fizinių asmenų vardus ir pavardes civilinės būklės aktų įrašuose rašyti laikantis valstybinės kalbos rašybos taisyklių)

4

2011/C 194/05

Byla C-543/09: 2011 m. gegužės 5 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje (Bundesverwaltungsgericht (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Deutsche Telekom AG prieš Bundesrepublik Deutschland (Elektroniniai ryšiai — Direktyva 2002/22/EB — 25 straipsnio 2 dalis — Direktyva 2002/58/EB — 12 straipsnis — Informacijos apie abonentus teikimo ir abonentų knygos paslaugos — Telefono numerius abonentams skiriančios įmonės pareiga perduoti duomenis, kuriuos ji turi apie trečiųjų įmonių abonentus, kitoms įmonėms)

5

2011/C 194/06

Byla C-107/10: 2011 m. gegužės 12 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje (Administrativen sad Sofia-grad (Bulgarija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Enel Maritsa Iztok 3 AD prieš Direktor „Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto“ NAP (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — PVM — Direktyvos 77/388/EEB ir 2006/112/EB — Grąžinimas — Terminas — Palūkanos — Įskaitymas — Mokesčių neutralumo ir proporcingumo principai — Teisėtų lūkesčių apsauga)

5

2011/C 194/07

Byla C-144/10: 2011 m. gegužės 12 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje (Kammergericht Berlin (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Berliner Verkehrsbetriebe (BVG), Anstalt des öffentlichen Rechts prieš JPMorgan Chase Bank N.A., Frankfurt Branch (Jurisdikcija civilinėse bylose — Reglamento (EB) Nr. 44/2001 22 straipsnio 2 punktas ir 27 straipsnis — Buveinės valstybės teismų išimtinė jurisdikcija nagrinėti ginčus, susijusius su bendrovės valdymo organų sprendimų galiojimu — Taikymo sritis — Viešosios teisės reglamentuojamo juridinio asmens pareikštas ieškinys dėl sutarties pripažinimo niekine dėl tariamai negaliojančių valdymo organų sprendimų ją sudaryti — Litis pendance — Teismo, kuriame iškelta antroji byla, pareiga sustabdyti jos nagrinėjimą — Apimtis)

6

2011/C 194/08

Sujungtos bylos C-201/10 ir C-202/10: 2011 m. gegužės 5 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas byloje (Finanzgericht Hamburg (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Ze Fu Fleischhandel GmbH (C-201/10), Vion Trading GmbH (C-202/10) prieš Hauptzollamt Hamburg-Jonas (Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 2988/95 — Europos Sąjungos finansinių interesų apsauga — 3 straipsnis — Reikalavimas grąžinti eksporto grąžinamąją išmoką — 30 metų senaties terminas — Valstybės narės bendrosios civilinės teisės nuostata, reglamentuojanti senaties terminą — Taikymas „pagal analogiją“ — Teisinio saugumo principas — Teisėtų lūkesčių principas — Proporcingumo principas)

7

2011/C 194/09

Byla C-294/10: 2011 m. gegužės 12 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje (Augstākās tiesas Senāts (Latvijos Respublika) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Andrejs Eglītis, Edvards Ratnieks prieš Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija (Oro transportas — Reglamentas (EB) Nr. 261/2004 — 5 straipsnio 3 dalis — Kompensacija keleiviams dėl skrydžio atšaukimo — Atleidimas nuo pareigos mokėti kompensaciją ypatingų aplinkybių atveju — Oro vežėjo visų pagrįstų priemonių įgyvendinimas siekiant įveikti ypatingų aplinkybių padarinius — Išteklių suplanavimas tinkamu laiku, kad būtų įmanoma įvykdyti skrydį išnykus šioms aplinkybėms)

7

2011/C 194/10

Byla C-479/10: 2011 m. gegužės 10 d. Teisingumo Teismo (penktoji kolegija) sprendimas byloje Europos Komisija prieš Švedijos Karalystę (Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — Aplinka — Direktyva 1999/30/EB — Taršos kontrolė — KD10 koncentracijos aplinkos ore ribinės vertės)

8

2011/C 194/11

Byla C-128/11: 2011 m. kovo 14 d.Bundesgerichtshof (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje UsedSoft GmbH prieš Oracle International Corp.

8

2011/C 194/12

Byla C-165/11: 2011 m. balandžio 4 d.Najvyšší súd Slovenskej republiky (Slovėnijos Respublika) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky prieš Profitube s. r. o.

9

2011/C 194/13

Byla C-173/11: 2011 m. balandžio 8 d.Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Jungtinė Karalystė) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Football Dataco Ltd, Scottish Premier League Ltd, Scottish Football League, PA Sport UK Ltd prieš Sportradar GmbH (Vokietijoje įregistruota bendrovė), Sportradar (Šveicarijoje įregistruota bendrovė)

10

2011/C 194/14

Byla C-177/11: 2011 m. balandžio 15 d.Symvoulio tis Epikrateias (Graikija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Syllogos Ellinon Poleodomon kai Chorotakton prieš 1) Ypourgos Perivallontos, Chorotaxias kai Dimosion Ergon, 2) Ypourgos Oikonomias kai Oikonomikon ir 3) Ypourgos Esoterikon, Dimosias Dioikisis kai Apokentrosis

10

2011/C 194/15

Byla C-209/11: 2011 m. gegužės 4 d.Symvoulio tis Epikrateias (Graikija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Sportingbet PLC prieš Ypourgos Politismou, Ypourgos Oikonomias kai Oikonomikon

11

 

Bendrasis Teismas

2011/C 194/16

Byla T-423/07: 2011 m. gegužės 19 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Ryanair prieš Komisiją (Valstybės pagalba — Konkurencija — Piktnaudžiavimas dominuojančia padėtimi — Aviacijos sektorius — Išimtinė teisė naudotis Miuncheno oro uosto 2 terminalu — Ieškinys dėl neveikimo — Komisijos pozicijos apibrėžimas — Nereikalingumas priimti sprendimą — Pareiga veikti — Nebuvimas)

12

2011/C 194/17

Byla T-502/07: 2011 m. gegužės 18 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje IIC-Intersport International prieš VRDT — McKenzie (McKENZIE) (Bendrijos prekių ženklas — Protesto procedūra — Vaizdinio Bendrijos prekių ženklo McKENZIE paraiška — Ankstesni vaizdinis ir žodinis Bendrijos prekių ženklai McKINLEY — Santykinis atmetimo pagrindas — Galimybė supainioti — Reglamento (EB) Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punktas (dabar — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas))

12

2011/C 194/18

Byla T-207/08: 2011 m. gegužės 18 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Habanos prieš VRDT — Tabacos de Centroamérica (KIOWA) (Bendrijos prekių ženklas — Protesto procedūra — Vaizdinio Bendrijos prekių ženklo KIOWA paraiška — Ankstesni vaizdiniai Bendrijos ir nacionalinis prekių ženklai COHIBA — Santykinis atmetimo pagrindas — Supainiojimo galimybės nebuvimas — Žymenų panašumo nebuvimas — Reglamento (EB) Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punktas (dabar — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas))

13

2011/C 194/19

Byla T-580/08: 2011 m. gegužės 19 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje PJ Hungary prieš VRDT — Pepekillo (PEPEQUILLO) (Bendrijos prekių ženklas — Protesto procedūra — Žodinio Bendrijos prekių ženklo PEPEQUILLO paraiška — Ankstesni žodiniai ir vaizdiniai nacionaliniai ir Bendrijos prekių ženklai PEPE ir PEPE JEANS — Restitutio in integrum — Santykinis atmetimo pagrindas — Galimybė supainioti — Prekių panašumas — Reglamento (EB) Nr. 40/94 78 straipsnis (dabar — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 81 straipsnis) — Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punktas ir 5 dalis (dabar — Reglamento Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas ir 5 dalis))

13

2011/C 194/20

Byla T-376/09: 2011 m. gegužės 18 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Glenton España prieš VRDT — Polo (Lauren) (POLO SANTA MARIA) (Bendrijos prekių ženklas — Protesto procedūra — Bendrijos vaizdinio prekių ženklo POLO SANTA MARIA paraiška — Ankstesnis Beniliukso vaizdinis prekių ženklas, vaizduojantis polo žaidėjo siluetą — Atmetimo motyvas — Galimybė supainioti — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas)

14

2011/C 194/21

Byla T-81/10: 2011 m. gegužės 19 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Tempus Vade prieš VRDT — Palacios Serrano (AIR FORCE) („Bendrijos prekių ženklas — Protesto procedūra — Žodinio Bendrijos prekių ženklo AIR FORCE paraiška — Ankstesni žodinis ir vaizdiniai Bendrijos ir nacionaliniai prekių ženklai TIME FORCE — Santykiniai atmetimo pagrindai — Galimybės supainioti nebuvimas — Žymenų panašumo nebuvimas — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas ir 5 dalis“)

14

2011/C 194/22

Byla T-206/11: 2011 m. balandžio 4 d. pareikštas ieškinys byloje COMPLEX prieš VRDT — Kajometal (KX)

14

2011/C 194/23

Byla T-207/11: 2011 m. balandžio 8 d. pareikštas ieškinys byloje EyeSense prieš VRDT — Osypka Medical (ISENSE)

15

2011/C 194/24

Byla T-216/11: 2011 m. balandžio 18 d. pareikštas ieškinys byloje Progust prieš VRDT — Sopralex & Vosmarques (IMPERIA)

15

2011/C 194/25

Byla T-219/11: 2011 m. balandžio 15 d. pareikštas ieškinys byloje Otero González prieš VRDT — Apli-Agipa (AGIPA)

16

2011/C 194/26

Byla T-220/11: 2011 m. balandžio 18 d. pareikštas ieškinys byloje TeamBank prieš VRDT — Fercredit Servizi Finanziari (f@ir Credit)

16

2011/C 194/27

Byla T-223/11: 2011 m. balandžio 20 d. pareikštas ieškinys byloje Siemens prieš Komisiją

17

2011/C 194/28

Byla T-224/11: 2011 m. balandžio 21 d. pareikštas ieškinys byloje Caventa prieš VRDT — Anson's Herrenhaus (BERG)

17

2011/C 194/29

Byla T-225/11: 2011 m. balandžio 21 d. pareikštas ieškinys byloje Caventa prieš VRDT — Anson’s Herrenhaus (BERG)

18

2011/C 194/30

Byla T-227/11: 2011 m. balandžio 26 d. pareikštas ieškinys byloje Wall prieš VRDT — Bluepod Media Worldwide (bluepod media)

18

2011/C 194/31

Byla T-232/11: 2011 m. gegužės 4 d. pareikštas ieškinys byloje Stichting Greenpeace Nederland ir PAN Europe prieš Komisiją

19

2011/C 194/32

Byla T-243/11: 2011 m. balandžio 26 d. pareikštas ieškinys byloje Glaxo Group prieš VRDT — Farmodiética (ADVANCE)

19

2011/C 194/33

Byla T-245/11: 2011 m. gegužės 6 d. pareikštas ieškinys byloje ClientEarth ir International Chemical Secretariat prieš ECHA

20


LT

 

Top