EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2011:140:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, C 140, 2011m. gegužė 11d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-521X

doi:10.3000/1725521X.C_2011.140.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 140

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir prane_imai

54 tomas
2011m. gegužės 11d.


Prane_imo Nr.

Turinys

Puslapis

 

II   Komunikatai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRIIMTI KOMUNIKATAI

 

Europos Komisija

2011/C 140/01

Neprieštaravimas praneštai koncentracijai (Byla COMP/M.6127 – Atos Origin/Siemens IT Solutions & Services) (1)

1

2011/C 140/02

Leidimas teikti valstybės pagalbą, remiantis SESV 107 ir 108 straipsnių nuostatomis – Atvejai, kuriems Komisija neprieštarauja (1)

2

2011/C 140/03

Neprieštaravimas praneštai koncentracijai (Byla COMP/M.6156 – JCDecaux/Bolloré/JV) (1)

3


 

III   Parengiamieji aktai

 

Europos Komisija

2011/C 140/04

Komisijos priimti teisės aktų projektai

4

 

EUROPOS CENTRINIS BANKAS

 

Europos centrinis bankas

2011/C 140/05

2011 m. kovo 17 d. Europos centrinio banko nuomonė dėl Europos Vadovų Tarybos sprendimo, kuriuo iš dalies keičiamas Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 136 straipsnis, kiek tai susiję su stabilumo mechanizmu, taikytinu valstybėms narėms, kurių valiuta yra euro, projekto (CON/2011/24)

8


 

IV   Pranešimai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

 

Europos Komisija

2011/C 140/06

Euro kursas

12

2011/C 140/07

Euro kursas

13

2011/C 140/08

Komisijos priimti COM dokumentai, išskyrus teisės aktų projektus, ir Komisijos priimti teisės aktų projektaiOL C 121, 2011 4 19

14

2011/C 140/09

Komisijos priimti COM dokumentai, išskyrus teisės aktų projektus

15

 

Europos sisteminės rizikos valdyba

2011/C 140/10

2011 m. kovo 25 d. Europos sisteminės rizikos valdybos sprendimas, kuriuo patvirtinamas Europos sisteminės rizikos valdybos etikos kodeksas (ESRV/2011/3)

18


 

V   Nuomonės

 

ADMINISTRACINĖS PROCEDŪROS

 

Europos personalo atrankos tarnyba (EPSO)

2011/C 140/11

Pranešimas apie viešus konkursus

20

 

PROCEDŪROS, SUSIJUSIOS SU KONKURENCIJOS POLITIKOS ĮGYVENDINIMU

 

Europos Komisija

2011/C 140/12

Išankstinis pranešimas apie koncentraciją (Byla COMP/M.6184 – Indorama/Sinterama/Trevira) (1)

21

2011/C 140/13

Išankstinis pranešimas apie koncentraciją (Byla COMP/M.6186 – Advent/Towergate Businesses) – Bylą numatoma nagrinėti supaprastinta tvarka (1)

22

 

KITI AKTAI

 

Taryba

2011/C 140/14

Pranešimas asmenims, kuriems taikomos Tarybos sprendime 2011/273/BUSP ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 442/2011 dėl ribojamųjų priemonių, atsižvelgiant į padėtį Sirijoje, numatytos ribojamosios priemonės

23


 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

 

Top