EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2011:103:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, C 103, 2011m. balandis 2d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-521X

doi:10.3000/1725521X.C_2011.103.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 103

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir prane_imai

54 tomas
2011m. balandžio 2d.


Prane_imo Nr.

Turinys

Puslapis

 

IV   Pranešimai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

 

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas

2011/C 103/01

Paskutinis Europos Sąjungos Teisingumo Teismo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje skelbiamas leidinys OL C 95, 2011 3 26

1


 

V   Nuomonės

 

TEISINĖS PROCEDŪROS

 

Teisingumo Teismas

2011/C 103/02

Sujungtos bylos C-436/08 ir C-437/08: 2011 m. vasario 10 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje (Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Linz (Austrija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Haribo Lakritzen Hans Riegel BetriebsgmbH (C-436/08), Österreichische Salinen AG (C-437/08) prieš Finanzamt Linz (Laisvas kapitalo judėjimas — Pelno mokestis — Nacionalinių dividendų atleidimas nuo mokesčio — Užsienio dividendų atleidimas nuo mokesčio, jeigu laikomasi tam tikrų sąlygų — Įskaitymo metodo taikymas nuo mokesčio neatleistiems užsienio dividendams — Dėl įskaitytino užsienio mokesčio reikalaujami įrodymai)

2

2011/C 103/03

Byla C-52/09: 2011 m. vasario 17 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje (Stockholms tingsrätt (Švedija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Konkurrensverket prieš TeliaSonera AB (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — SESV 102 straipsnis — Piktnaudžiavimas dominuojančia padėtimi — Telekomunikacijų operatoriaus taikomos kainos — Tarpinės ADSL paslaugos — Galutiniams vartotojams teikiamos plačiajuosčio ryšio paslaugos — Konkurentų maržos sumažinimas arba „tarifų žirklių“ poveikis)

3

2011/C 103/04

Byla C-251/09: 2011 m. vasario 17 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje Europos Komisija prieš Kipro Respubliką (Viešasis prekių ir darbų pirkimas — Vandens, energetikos, transporto ir telekomunikacijų sektoriai — Direktyva 93/38/EEB — Skelbimas apie pirkimą — Sutarties sudarymo kriterijai — Vienodas požiūris į dalyvius — Skaidrumo principas — Direktyva 92/13/EEB — Apskundimo procedūra — Pareiga motyvuoti sprendimą pašalinti dalyvį)

4

2011/C 103/05

Byla C-260/09 P: 2011 m. vasario 10 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje Activision Blizzard Germany GmbH (buvusi CD-Contact Data GmbH) prieš Europos Komisiją (Apeliacinis skundas — EB 81 straipsnis ir EEE susitarimo 53 straipsnis — Nintendo prekių ženklo vaizdo žaidimų konsolių ir žaidimų kortelių rinka — Lygiagrečiojo eksporto ribojimas šioje rinkoje — Gamintojo ir išskirtinio platintojo susitarimas — Susitarimas, pagal kurį leidžiamą vykdyti pasyvų pardavimą — Bendro siekio nustatymas nesant tiesioginio dokumentais pagrįsto šio pardavimo ribojimo įrodymo — Reikalaujamas įrodymų patikimumas vertikaliajam susitarimui nustatyti)

4

2011/C 103/06

Byla C-283/09: 2011 m. vasario 17 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje (Sąd Rejonowy Warszawa (Lenkijos Respublika) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Artur Weryński prieš Mediatel 4B Spółka z o.o. (Teismų bendradarbiavimas civilinėse bylose — Įrodymų rinkimas — Prašančiojo teismo prašymu prašomojo teismo vykdoma liudytojo apklausa — Liudytojų išlaidų atlyginimas)

5

2011/C 103/07

Bylos C-307/09–309/09: 2011 m. vasario 10 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas bylose (Raad van State (Nyderlandai) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Vicoplus SC PUH (C-307/09), BAM Vermeer Contracting sp. zoo (C-308/09), Olbek Industrial Services sp. zoo (C-309/09) prieš Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Laisvė teikti paslaugas — Darbuotojų komandiravimas — 2003 m. Stojimo aktas — Pereinamojo laikotarpio priemonės — Lenkijos piliečių įsidarbinimas valstybėse, kurios buvo Sąjungos valstybės narės jau Lenkijos Respublikos įstojimo momentu — Reikalavimas gauti darbo leidimą skiriant darbuotojus — Direktyva 96/71/EB — 1 straipsnio 3 dalis)

5

2011/C 103/08

Byla C-359/09: 2011 m. vasario 3 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas byloje (Fővárosi Ítélőtábla (Vengrijos Respublika) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Donat Cornelius Ebert prieš Budapesti Ügyvédi Kamara (Advokatai — Direktyva 89/48/EEB — Aukštojo mokslo diplomų, išduotų po bent trejų metų profesinio mokymo ir lavinimo, pripažinimas — Direktyva 98/5/EB — Vertimasis nuolatine advokato praktika kitoje valstybėje narėje nei ta, kurioje buvo įgyta kvalifikacija — Profesinio vardo naudojimas priimančiojoje valstybėje narėje — Sąlygos — Įrašymas į priimančiosios valstybės narės advokatų asociacijos sąrašą)

6

2011/C 103/09

Byla C-494/09: 2011 m. vasario 17 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje (Commissione Tributaria Provinciale di Alessandria (Italija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Bolton Alimentari SpA prieš Agenzia Dogane Ufficio delle Dogane di Alessandria (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Priimtinumas — Muitas — Tarifinė kvota — Muitinės kodeksas — 239 straipsnis — Reglamentas (EEB) Nr. 2454/93 — 308a, 308b ir 905 straipsniai — Reglamentas (EB) Nr. 975/2003 — Tunas — Kvotos išnaudojimas — Atidarymo diena — Sekmadienis)

6

2011/C 103/10

Byla C-11/10: 2011 m. vasario 17 d. Teisingumo Teismo (penktoji kolegija) sprendimas byloje (Hoge Raad der Nederlanden (Nyderlandai) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Staatssecretaris van Financiën prieš Marishipping and Transport BV (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Reglamentas (EEB) Nr. 2658/87 — Bendrasis muitų tarifas — Muitai — Atleidimas — Farmacinės medžiagos — Sudėtis — Apribojimai)

7

2011/C 103/11

Byla C-16/10: 2011 m. vasario 17 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje (Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Jungtinė Karalystė) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) The Number Ltd, Conduit Enterprises Ltd prieš Office of Communications, British Telecommunications plc (Teisės aktų derinimas — Telekomunikacijos — Tinklai ir paslaugos — Direktyva 2002/22/EB — Įmonių paskyrimas teikti universaliąsias paslaugas — Specialūs įpareigojimai paskirtai įmonei — Informacijos apie abonentus teikimo paslaugos ir abonentų knygos)

8

2011/C 103/12

Byla C-25/10: 2011 m. vasario 10 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje (Tribunal de première instance de Liège (Belgija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Missionswerk Werner Heukelbach ev prieš État belge (Tiesioginiai mokesčiai — Laisvas kapitalo judėjimas — Paveldimo turto mokestis — Palikimas pagal testamentą pelno nesiekiančioms organizacijoms — Atsisakymas taikyti lengvatinį tarifą, kai šios organizacijos turi veiklos buveinę kitoje valstybėje narėje nei toje, kur faktiškai gyveno ar dirbo palikėjas — Apribojimas — Pateisinimas)

8

2011/C 103/13

Byla C-30/10: 2011 m. vasario 10 d. Teisingumo Teismo (aštuntoji kolegija) sprendimas byloje (Linköpings tingsrätt (Švedija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Lotta Andersson prieš Staten genom Kronofogdemyndigheten i Jönköping, Tillsynsmyndigheten (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Direktyva 80/987/EEB — 10 straipsnio c punktas — Nacionalinė nuostata — Įsipareigojimas apmokėti nepatenkintus darbuotojų reikalavimus — Netaikymas asmenims, kurie likus šešiems mėnesiams prieš pateikiant prašymą pripažinti įmonės, kurioje dirbo, nemokumą turėjo didelę jos dalį ir darė didelį poveikį jos veiklai)

9

2011/C 103/14

Byla C-78/10: 2011 m. vasario 17 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas byloje (Cour d'appel de Rouen (Prancūzija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Marc Berel ir kt. prieš Administration des douanes de Rouen, Receveur principal des douanes du Havre, Administration des douanes du Havre (Bendrijos muitinės kodeksas — 213, 233 ir 239 straipsniai — Kelių skolininkų solidarioji atsakomybė už tą pačią skolą muitinei — Atsisakymas išieškoti importo muitus — Skolos muitinei išnykimas — Solidariojo bendraskolio galimybė remtis atsisakymu išieškoti skolą muitinei iš kito bendraskolio — Nebuvimas)

9

2011/C 103/15

Byla C-321/10: 2011 m. vasario 17 d. Teisingumo Teismo (septintoji kolegija) sprendimas byloje Europos Komisija prieš Belgijos Karalystę (Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — Direktyva 2007/2/EB — Aplinkos apsaugos politika — Europos bendrijos erdvinės informacijos infrastruktūra (INSPIRE) — Keitimasis elektronine forma saugomais duomenimis ir jų atnaujinimas — Nevisiškas perkėlimas)

10

2011/C 103/16

Byla C-391/10: 2011 m. vasario 3 d. Teisingumo Teismo (šeštoji kolegija) sprendimas byloje Europos Komisija prieš Belgijos Karalystę (Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — Direktyva 2007/36/EB — Naudojimasis tam tikromis akcininkų teisėmis bendrovėse, kurių akcijos įtrauktos į prekybą reguliuojamoje rinkoje — Nevisiškas perkėlimas per nustatytą terminą)

10

2011/C 103/17

Byla C-395/10: 2011 m. vasario 3 d. Teisingumo Teismo (šeštoji kolegija) sprendimas byloje Europos Komisija prieš Prancūzijos Respubliką (Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — Direktyva 2007/2/EB — Aplinkosaugos politika — Erdvinės informacijos infrastruktūra — Keitimasis duomenimis ir jų atnaujinimas elektroniniu formatu — Nacionalinių nuostatų, kuriomis perkeliama direktyva, nepriėmimas)

11

2011/C 103/18

Byla C-143/10 P: 2010 m. sausio 29 d. Antoni Tomasz Uznański pateiktas apeliacinis skundas dėl 2009 m. lapkričio 27 d. Pirmosios instancijos teismo (aštuntoji kolegija) nutarties byloje T-348/09 Uznański prieš Lenkiją

11

2011/C 103/19

Byla C-611/10: 2010 m. gruodžio 23 d.Bundesfinanzhof (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Waldemar Hudzinski prieš Agentur für Arbeit Wesel — Familienkasse

11

2011/C 103/20

Byla C-612/10: 2010 m. gruodžio 23 d.Bundesfinanzhof (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Jaroslaw Wawrzyniak prieš Agentur für Arbeit Mönchengladbach — Familienkasse

11

2011/C 103/21

Byla C-625/10: 2010 m. gruodžio 29 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Komisija prieš Prancūzijos Respubliką

12

2011/C 103/22

Byla C-626/10 P: 2010 m. gruodžio 28 d.Kalliope Agapiou Joséphidès pateiktas apeliacinis skundas dėl 2010 m. spalio 21 d. Bendrojo Teismo (septintoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-439/08 Agapiou Joséphidès prieš Komisiją ir EACEA

13

2011/C 103/23

Byla C-627/10: 2010 m. gruodžio 29 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Komisija prieš Slovėnijos Respubliką

13

2011/C 103/24

Byla C-5/11: 2011 m. sausio 6 d.Bundesgerichtshof (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą baudžiamojoje byloje prieš Titus Alexander Jochen Donner

14

2011/C 103/25

Byla C-25/11: 2011 m. sausio 17 d.Supremo Tribunal Administrativo (Portugalija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Varzim Sol — Turismo, Jogo e Animação, SA prieš Fazenda Pública

14

2011/C 103/26

Byla C-34/11: 2011 m. sausio 21 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Komisija prieš Portugalijos Respublika

15

2011/C 103/27

Byla C-35/11: 2011 m. sausio 21 d.High Court of Justice (England and Wales) (Chancery Division) (Jungtinė Karalystė) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Test Claimants in the FII Group Litigation prieš Commissioners of Inland Revenue, Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

15

2011/C 103/28

Byla C-42/11: 2011 m. sausio 31 d.Cour d'appel d'Amiens (Prancūzija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą baudžiamojoje byloje prieš Joao Pedro Lopes Da Silva Jorge

16

2011/C 103/29

Byla C-46/11: 2011 m. vasario 1 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Komisija prieš Lenkijos Respubliką

16

2011/C 103/30

Byla C-48/11: 2011 m. vasario 2 d.Korkein hallinto-oikeus (Suomija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö prieš A Oy

17

2011/C 103/31

Byla C-52/11 P: 2011 m. vasario 4 d. Fernando Marcelino Victoria Sánchez pateiktas apeliacinis skundas dėl 2010 m. lapkričio 17 d. Bendrojo Teismo (ketvirtoji kolegija) priimtos nutarties byloje T-61/10

17

 

Bendrasis Teismas

2011/C 103/32

Byla T-118/07: 2011 m. vasario 18 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje P.P.TV prieš VRDT — Rentrak (PPT) („Bendrijos prekių ženklas — Protesto procedūra — Žodinio Bendrijos prekių ženklo PPT paraiška — Ankstesnis vaizdinis nacionalinis prekių ženklas PPTV — Santykinis atmetimo pagrindas — Galimybės supainioti nebuvimas — Reglamento (EB) Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punktas (dabar — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas“)

19

2011/C 103/33

Byla T-385/07: 2011 m. vasario 17 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje FIFA prieš Komisiją (Televizijos transliacijos — Direktyvos 89/552/EEB 3a straipsnis — Belgijos Karalystės priemonės dėl itin reikšmingų Belgijos visuomenei įvykių — Pasaulio futbolo taurė — Sprendimas, kuriuo priemonės pripažįstamos suderinamomis su Bendrijos teise — Motyvacija — EB 43 ir 49 straipsniai — Nuosavybės teisė)

19

2011/C 103/34

Byla T-55/08: 2011 m. vasario 17 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje UEFA prieš Komisiją (Televizijos transliacijos — Direktyvos 89/552/EEB 3a straipsnis — Jungtinės Karalystės priemonės dėl itin reikšmingų šios valstybės narės visuomenei įvykių — Europos futbolo čempionatas — Sprendimas, kuriuo priemonės pripažįstamos suderinamomis su Bendrijos teise — Motyvacija — EB 49 ir 86 straipsniai — Nuosavybės teisė)

20

2011/C 103/35

Byla T-68/08: 2011 m. vasario 17 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje FIFA prieš Komisiją (Televizijos transliacijos — Direktyvos 89/552/EEB 3a straipsnis — Jungtinės Karalystės priemonės dėl itin reikšmingų šios valstybės narės visuomenei įvykių — Pasaulio futbolo taurė — Sprendimas, kuriuo priemonės pripažįstamos suderinamomis su Bendrijos teise — Motyvacija — EB 43, 49 ir 86 straipsniai — Nuosavybės teisė)

20

2011/C 103/36

Byla T-10/09: 2011 m. vasario 17 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Formula One Licensing prieš VRDT — Global Sports Media (F1-LIVE) (Bendrijos prekių ženklas — Protesto procedūra — Vaizdinio Bendrijos prekių ženklo „F 1-LIVE“ paraiška — Ankstesnis vaizdinis Bendrijos prekių ženklas ir ankstesni žodiniai nacionaliniai bei tarptautinis prekių ženklai „F 1“ ir F 1 Formula 1 — Protesto atmetimas Apeliacinėje taryboje — Santykiniai atmetimo pagrindai — Reglamento (EB) Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punktas ir 5 dalis (dabar — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas ir 5 dalis))

21

2011/C 103/37

Byla T-122/09: 2011 m. vasario 17 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Zhejiang Xinshiji Foods ir Hubei Xinshiji Foods prieš Tarybą (Dempingas — Kinijos Liaudies Respublikos kilmės paruoštų arba konservuotų citrusinių vaisių importas — Teisė į gynybą — Pareiga motyvuoti — Gero administravimo principas — Reglamento (EB) Nr. 384/96 15 straipsnio 2 dalis ir 20 straipsnio 4 ir 5 dalys (dabar — Reglamento (EB) Nr. 1225/2009 15 straipsnio 2 dalis ir 20 straipsnio 4 ir 5 dalys)

21

2011/C 103/38

Byla T-324/09: 2011 m. vasario 17 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje J & F Participações prieš VRDT — Plusfood Wrexham (Friboi) (Bendrijos prekių ženklas — Protesto procedūra — Vaizdinio Bendrijos prekių ženklo „Friboi“ paraiška — Ankstesnis žodinis nacionalinis prekių ženklas FRIBO — Santykinis atmetimo pagrindas — Galimybė supainioti — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas — Ankstesnio prekių ženklo naudojimas iš tikrųjų — Reglamento Nr. 207/2009 42 straipsnio 2 ir 3 dalys)

22

2011/C 103/39

Byla T-385/09: 2011 m. vasario 17 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Annco prieš VRDT — Freche et fils (ANN TAYLOR LOFT) (Bendrijos prekių ženklas — Protesto procedūra — Žodinio Bendrijos prekių ženklo ANN TAYLOR LOFT paraiška — Ankstesnis žodinis nacionalinis prekių ženklas LOFT — Santykinis atmetimo pagrindas — Galimybė supainioti — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas)

22

2011/C 103/40

Byla T-471/10: 2010 m. rugsėjo 28 d. pareikštas ieškinys byloje Gill prieš Komisiją

22

2011/C 103/41

Byla T-32/11: 2011 m. sausio 24 d. pareikštas ieškinys byloje Verenigde Douaneagenten prieš Komisiją

23

2011/C 103/42

Byla T-60/11: 2011 m. sausio 26 d. pareikštas ieškinys byloje Kraft Foods Global Brands prieš VRDT — Fenaco (SUISSE PREMIUM)

24

2011/C 103/43

Byla T-65/11: 2011 m. sausio 28 d. pareikštas ieškinys byloje Recombined Dairy System prieš Europos Komisiją

25

2011/C 103/44

Byla T-78/11 P: 2011 m. vasario 7 d. Erika Lenz pateiktas apeliacinis skundas dėl 2010 m. gruodžio 14 d. Tarnautojų teismo sprendimo byloje F-80/09 Lenz prieš Komisiją

25

2011/C 103/45

Byla T-80/11: 2011 m. vasario 9 d. pareikštas ieškinys byloje Nath Kalsi prieš VRDT — American Clothing Associates (RIDGE WOOD)

26

2011/C 103/46

Byla T-85/11 P: 2011 m. vasario 11 d. Luigi Marcuccio pateiktas apeliacinis skundas dėl 2010 m. lapkričio 23 d. Tarnautojų teismo sprendimo byloje F-65/09 Marcuccio prieš Komisiją

27

2011/C 103/47

Byla T-88/11: 2011 m. vasario 18 d. pareikštas ieškinys byloje BIA Separations prieš Komisiją

27

2011/C 103/48

Byla T-92/11: 2011 m. vasario 18 d. pareikštas ieškinys byloje Andersen prieš Komisiją

28


LT

 

Top