Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2011:080:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, C 80, 2011m. kovas 12d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-521X

doi:10.3000/1725521X.C_2011.080.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 80

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir prane_imai

54 tomas
2011m. kovo 12d.


Prane_imo Nr.

Turinys

Puslapis

 

IV   Pranešimai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

 

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas

2011/C 080/01

Paskutinis Europos Sąjungos Teisingumo Teismo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje skelbiamas leidinys OL C 72, 2011 3 5

1


 

V   Nuomonės

 

TEISINĖS PROCEDŪROS

 

Teisingumo Teismas

2011/C 080/02

Byla C-382/08: 2011 m. sausio 25 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas byloje (Unabhängiger Verwaltungssenat des Landes Oberösterreich (Austrija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Michael Neukirchinger prieš Bezirkshauptmannschaft Grieskirchen (Oro transportas — Leidimas vykdyti komercinius skrydžius oro balionais — EB 12 straipsnis — Gyvenamosios vietos ar buveinės sąlyga — Administracinės sankcijos)

2

2011/C 080/03

Byla C-90/09 P: 2011 m. sausio 20 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje General Química, SA, Repsol Química, SA, Repsol YPF, SA prieš Europos Komisiją (Apeliacinis skundas — Konkurencija — Karteliai — Kaučiuko pramonėje naudojamų cheminių medžiagų sektorius — Sprendimas, kuriuo konstatuojamas EB 81 straipsnio pažeidimas — Įmonių grupė — Solidari patronuojančios bendrovės atsakomybė už jos dukterinių bendrovių padarytus konkurencijos normų pažeidimus — Grupei vadovaujančios patronuojančios bendrovės atsakomybė)

2

2011/C 080/04

Byla C-155/09: 2011 m. sausio 20 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje Europos Komisija prieš Graikijos Respubliką (Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — EB 12, 18, 39 ir 43 straipsniai — Europos ekonominės erdvės susitarimo 4, 28 ir 31 straipsniai — Mokesčių teisės aktai — Atleidimo nuo perleidžiamo turto mokesčio pirmą kartą įsigyjant nekilnojamąjį turtą sąlygos — Atleidimas nuo mokesčio tik valstybės teritorijoje nuolat gyvenančių asmenų bei graikų kilmės asmenų, negyvenančių joje pirkimo momentu)

3

2011/C 080/05

Byla C-168/09: 2011 m. sausio 27 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje (Tribunale di Milano (Italija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Flos SpA prieš Semeraro Casa e Famiglia SpA (Pramoninė ir komercinė nuosavybė — Direktyva 98/71/EB — Teisinė dizaino apsauga — 17 straipsnis — Pareiga sujungti dizaino apsaugą ir autorių teisių apsaugą — Nacionalinės teisės aktai, dėl kurių tam tikru laikotarpiu negalima taikyti autorių teisės suteikiamos apsaugos dizaino gaminiams, prieš jų įsigaliojimą tapusiems viešo naudojimo, arba ja negalima remtis — Teisėtų lūkesčių apsaugos principas)

4

2011/C 080/06

Byla C-463/09: 2011 m. sausio 20 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje (Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha (Ispanija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) CLECE, S.A. prieš María Socorro Martín Valor, Ayuntamiento de Cobisa (Socialinė politika — Direktyva 2001/23/EB — Įmonių perdavimas — Darbuotojų teisių apsauga — „Perdavimo“ sąvoka — Valymo veikla — Savivaldybės tiesiogiai užtikrinama veikla įdarbinant naujus darbuotojus)

4

2011/C 080/07

Byla C-489/09: 2011 m. sausio 27 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje (Hof van Beroep te Gent (Belgija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Vandoorne NV prieš Belgische Staat (Šeštoji PVM direktyva — 11 straipsnio C skirsnio 1 dalis ir 27 straipsnio 1 ir 5 dalys — Apmokestinamoji vertė — Supaprastinimo priemonės — Apdorotas tabakas — Fiskalinės banderolės — PVM rinkimas vienintelį kartą prie šaltinio — Tarpinis tiekėjas — Visos ar dalies kainos nesumokėjimas — Atsisakymas grąžinti PVM)

5

2011/C 080/08

Byla C-490/09: 2011 m. sausio 27 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje Europos Komisija prieš Liuksemburgo Didžiąją Hercogystę (Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — EB 49 straipsnis — Laisvė teikti paslaugas — Kitose valstybėse narėse nei Liuksemburgo Didžioji Hercogystė atliktų laboratorinių tyrimų ir analizės išlaidų nekompensavimas — Nacionalinės teisės aktai, kuriuose nenumatyta, jog už tokius tyrimus ir analizę apmokėtos išlaidos padengiamos jas kompensuojant — Nacionalinės teisės aktai, pagal kuriuos sveikatos priežiūros paslaugų išlaidos padengiamos tik laikantis šių aktų nuostatose numatytų sąlygų)

5

2011/C 080/09

Byla C-92/10 P: 2011 m. sausio 13 d. Teisingumo Teismo (penktoji kolegija) sprendimas Media-Saturn-Holding GmbH prieš Vidaus rinkos derinimo tarnybą (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT) (Apeliacinis skundas — Bendrijos prekių ženklas — Absoliutus atmetimo pagrindas — Skiriamojo požymio nebuvimas — Prekių ženklas, kurį sudaro reklaminis šūkis ir kurio elementai, atskirai paėmus, neturi skiriamojo požymio — Vaizdinis žymuo „BEST BUY“)

6

2011/C 080/10

Byla C-559/08 P: 2010 m. rugsėjo 16 d. Teisingumo Teismo (penktoji kolegija) nutartis byloje Deepak Rajani (Dear!Net Online) prieš Vidaus rinkos derinimo tarnybą (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui), Artoz-Papier AG (Apeliacinis skundas — Bendrijos prekių ženklas — Žodinis prekių ženklas ATOZ — Žodinio tarptautinio prekių ženklo ARTOZ savininko protestas — Atsisakymas registruoti)

6

2011/C 080/11

Byla C-342/09 P: 2010 m. spalio 27 d. Teisingumo Teismo (šeštoji kolegija) nutartis byloje Victor Guedes — Indústria e Comércio, SA prieš Vidaus rinkos derinimo tarnybą (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui), Consorci de l’Espai Rural de Gallecs, įsteigta Gallecs (Apeliacinis skundas — Bendrijos prekių ženklas — Reglamentas (EB) Nr. 40/94 — 8 straipsnio 1 dalies b punktas ir 5 dalis — Vaizdinis prekių ženklas „Gallecs“ — Nacionalinių vaizdinių prekių ženklų GALLO, GALLO AZEITE NOVO ir „Azeite Novo“ bei Bendrijos vaizdinio prekių ženklo GALLO savininko protestas — Protesto atmetimas — Iš dalies akivaizdžiai nepriimtinas ir iš dalies akivaizdžiai nepagrįstas apeliacinis skundas)

7

2011/C 080/12

Byla C-459/09 P: 2010 m. rugsėjo 16 d. Teisingumo Teismo (penktoji kolegija) nutartis byloje Dominio de la Vega, SL prieš Vidaus rinkos derinimo tarnybą (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui), Ambrosio Velasco SA (Apeliacinis skundas — Bendrijos prekių ženklas — Reglamentas (EB) Nr. 40/94 — 8 straipsnio 1 dalies b punktas — Vaizdinio Bendrijos prekių ženklo DOMINIO DE LA VEGA paraiška — Ankstesnis vaizdinis Bendrijos prekių ženklas PALACIO DE LA VEGA — Galimybės supainioti buvimas Sąjungos teritorijos dalyje — Prekių ženklų panašumo vertinimas — Dominuojantis elementas)

7

2011/C 080/13

Byla C-487/09: 2010 m. spalio 6 d. Teisingumo Teismo nutartis byloje (Tribunal Supremo (Ispanija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Inmogolf SA prieš Administración General del Estado (Procedūros reglamento 104 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa — Direktyva 69/335/EEB — Netiesioginiai mokesčiai — Kapitalo pritraukimas — Vertybinių popierių perleidimas — Akcinis kapitalas, kurį daugiausia sudaro nekilnojamasis turtas)

8

2011/C 080/14

Byla C-532/09 P: 2010 m. spalio 4 d. Teisingumo Teismo nutartis byloje Vladimir Ivanov prieš Europos Komisiją (Apeliacinis skundas — Ieškinys dėl deliktinės atsakomybės — Galimybės būti įdarbintam netekimas — Piktnaudžiavimas procesu — Iš dalies akivaizdžiai nepriimtinas ir iš dalies akivaizdžiai nepagrįstas apeliacinis skundas)

8

2011/C 080/15

Sujungtos bylos C-74/10 P ir C-75/10 P: 2010 m. rugsėjo 29 d. Teisingumo Teismo (septintoji kolegija) nutartis byloje European Renewable Energies Federation ASBL (EREF) prieš Europos Komisiją (Apeliacinis skundas — Teisingumo Teismo statuto 19 straipsnis — Advokato, neturinčio trečiosios šalies statuso, atstovavimas — Akivaizdus nepriimtinumas)

9

2011/C 080/16

Byla C-84/10 P: 2010 m. spalio 22 d. Teisingumo Teismo (šeštoji kolegija) nutartis byloje Longevity Health Products, Inc. prieš Vidaus rinkos derinimo tarnybą (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui), Merck KGaA (Apeliacinis skundas — Bendrijos prekių ženklas — Reglamentas (EB) Nr. 40/94 — 8 straipsnio 1 dalies b punktas — Žodinis prekių ženklas „Kids Vits“ — Bendrijos žodinio prekių ženklo „VITS4KIDS“ savininko protestas — Atitinkamos visuomenės pastabumo lygis — Galimybė supainioti — Prekių ženklų panašumas — Teisė būti išklausytam)

9

2011/C 080/17

Byla C-290/10 P: 2010 m. rugsėjo 9 d. Teisingumo Teismo (aštuntoji kolegija) nutartis byloje Franssons Verkstäder AB prieš Vidaus rinkos derinimo tarnybą (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui), Lindner Recyclingtech GmbH (Apeliacinis skundas — Ieškinys Bendrajame Teisme dėl VRDT trečiosios apeliacinės tarybos sprendimo panaikinimo — Reglamentas (EB) Nr. 6/2002 — Terminas ieškiniui pareikšti — Nepriimtinumas dėl pavėlavimo — Akivaizdžiai nepagrįstas apeliacinis skundas)

9

2011/C 080/18

Byla C-513/10: 2010 m. spalio 14 d. Dimitris Platis pateiktas apeliacinis skundas dėl 2010 m. rugsėjo 30 d. Bendrojo Teismo (pirmoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-311/10 Dimitris Platis prieš Tarybą ir Graikiją

10

2011/C 080/19

Byla C-587/10: 2010 m. gruodžio 15 d.Bundesfinanzhof (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Vogtländische Straßen-, Tief- und Rohrleitungsbau GmbH Rodewisch (VSTR) prieš Finanzamt Plauen, įstojusi į bylą šalis: Bundesministerium der Finanzen

10

2011/C 080/20

Byla C-594/10: 2010 m. gruodžio 17 d.Hoge Raad der Nederlanden (Nyderlandai) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje T.G. van Laarhoven, kita bylos šalis: Staatssecretaris van Financiën

10

2011/C 080/21

Byla C-600/10: 2010 m. gruodžio 16 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Komisija prieš Vokietijos Federacinę Respubliką

11

2011/C 080/22

Byla C-603/10: 2010 m. gruodžio 21 d.Upravno sodišče Republike Slovenije (Slovėnijos Respublika) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Pelati doo prieš Slovėnijos Respubliką

12

2011/C 080/23

Byla C-613/10: 2010 m. gruodžio 30 d.Commissione Tributaria Provinciale di parma (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Danilo Debiasi prieš Agenzia delle Entrate Ufficio di Parma

12

2011/C 080/24

Byla C-622/10: 2010 m. gruodžio 22 d.Tribunal de première instance de Namur (Belgija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Rémi Paquot prieš État belge — SPF Finances

12

2011/C 080/25

Byla C-623/10: 2010 m. gruodžio 22 d.Tribunal de première instance de Namur pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Adrien Daxhelet prieš État belge — SPF Finances

13

2011/C 080/26

Byla C-7/11: 2011 m. sausio 5 d.Tribunale di Palermo (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą baudžiamojoje byloje prieš Fabio Caronna

14

2011/C 080/27

Byla C-12/11: 2011 m. sausio 10 d.Dublin Metropolitan District Court (Airija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Danise McDonagh prieš Ryanair Ltd

14

2011/C 080/28

Byla C-14/11 P: 2011 m. sausio 11 d. Europos Komisijos apeliacinis skundas dėl 2010 m. spalio 27 d. Bendrojo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimo byloje T-24/05, Alliance One International, Inc. (anksčiau — Standard Commercial Corp.), Standard Commercial Tobacco Company, Inc., Trans-Continental Leaf Tobacco Corp. Ltd prieš Europos Komisiją

15

2011/C 080/29

Byla C-20/11: 2011 m. sausio 13 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Komisija prieš Lenkijos Respubliką

15

2011/C 080/30

Byla C-22/11: 2011 m. sausio 17 d.Korkein oikeus (Suomija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Finnair Oyj prieš Timy Lassooy

15

2011/C 080/31

Byla C-37/11: 2011 m. sausio 25 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Komisija prieš Čekijos Respubliką

16

2011/C 080/32

Byla C-455/09: 2010 m. rugsėjo 22 d. Teisingumo Teismo pirmininko nutartis byloje Europos Komisija prieš Lenkijos Respubliką

17

2011/C 080/33

Byla C-525/09: 2010 m. rugsėjo 28 d. Teisingumo Teismo šeštosios kolegijos pirmininko nutartis byloje Europos Komisija prieš Portugalijos Respubliką

17

 

Bendrasis Teismas

2011/C 080/34

Byla T-437/09: 2011 m. vasario 2 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Oyster Cosmetics prieš VRDT — Kadabell (Oyster cosmetics) („Bendrijos prekių ženklas — Protesto procedūra — Vaizdinio Bendrijos prekių ženklo „Oyster cosmetics“ paraiška — Ankstesnis vaizdinis Bendrijos prekių ženklas „Kadus oystra AUTO STOP PROTECTION“ — Santykinis atmetimo pagrindas — Galimybė supainioti — Žymenų panašumas — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas“)

18

2011/C 080/35

Byla T-54/07: 2011 m. sausio 21 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Vtesse Networks prieš Komisiją (Ieškinys dėl panaikinimo — Valstybės pagalba — Telekomunikacijos — Jungtinėje Karalystėje įmonėms taikomas nevietinio turto mokestis — Sprendimas, kuriuo pripažįstama, kad nagrinėjama priemonė nėra pagalba — Konkrečios sąsajos nebuvimas — Nepriimtinumas)

18

2011/C 080/36

Byla T-586/10: 2010 m. gruodžio 22 d. pareikštas ieškinys byloje Aktieselskabet af 21. november 2001 prieš VRDT — Parfums Givenchy (only givenchy)

19

2011/C 080/37

Byla T-592/10: 2010 m. gruodžio 27 d. pareikštas ieškinys byloje El Corte Inglés prieš VRDT — Technisynthese (BTS)

19

2011/C 080/38

Byla T-593/10: 2010 m. gruodžio 29 d. pareikštas ieškinys byloje El Corte Inglés prieš VRDT — Ruan (B)

20

2011/C 080/39

Byla T-596/10: 2010 m. gruodžio 28 d. pareikštas ieškinys byloje Almunia Textil prieš VRDT — FIBA Europe (EuroBasket)

20

2011/C 080/40

Byla T-597/10: 2010 m. gruodžio 27 d. pareikštas ieškinys byloje Biodes prieš VRDT — Manasul International (BIESUL)

21

2011/C 080/41

Byla T-598/10: 2010 m. gruodžio 27 d. pareikštas ieškinys byloje Biodes prieš VRDT — Manasul International (LINEASUL)

21

2011/C 080/42

Byla T-14/11: 2011 m. sausio 11 d. pareikštas ieškinys byloje Timab Industries ir CFPR prieš Komisiją

22

2011/C 080/43

Byla T-23/11: 2011 m. sausio 17 d. pareikštas ieškinys byloje El Corte Inglés prieš VRDT — BA&SH (ba&sh)

22

2011/C 080/44

Byla T-24/11: 2011 m. sausio 19 d. pareikštas ieškinys byloje Bank Refah Kargaran prieš Tarybą

23

2011/C 080/45

Byla T-25/11: 2011 m. sausio 17 d. pareikštas ieškinys byloje Germans Boada prieš VRDT (Keraminės pjaustyklės forma)

23

2011/C 080/46

Byla T-29/11: 2011 m. sausio 14 d. pareikštas ieškinys byloje Technische Universität Dresden prieš Komisiją

23

2011/C 080/47

Byla T-33/11: 2011 m. sausio 24 d. pareikštas ieškinys byloje Peeters Landbouwmachines prieš VRDT — Fors MW (BIGAB)

24

2011/C 080/48

Byla T-34/11: 2011 m. sausio 24 d. pareikštas ieškinys byloje Canon Europa prieš Komisiją

24

2011/C 080/49

Byla T-35/11: 2011 m. sausio 24 d. pareikštas ieškinys byloje Kyocera Mita Europe prieš Komisiją

25

2011/C 080/50

Byla T-36/11: 2011 m. sausio 24 d. pareikštas ieškinys byloje Japan Airlines prieš Komisiją

25

2011/C 080/51

Byla T-39/11: 2011 m. sausio 24 d. pareikštas ieškinys byloje Cargolux Airlines prieš Komisiją

26

2011/C 080/52

Byla T-40/11: 2011 m. sausio 24 d. pareikštas ieškinys byloje Lan Airlines SA ir Lan Cargo SA prieš Komisiją

27

2011/C 080/53

Byla T-42/11: 2011 m. sausio 19 d. pareikštas ieškinys byloje Universal prieš Komisiją

28

2011/C 080/54

Byla T-44/11: 2011 m. sausio 17 d. pareikštas ieškinys byloje Italija prieš Komisiją

29

2011/C 080/55

Byla T-45/11: 2011 m. sausio 21 d. pareikštas ieškinys byloje Italija prieš Komisiją

30

2011/C 080/56

Byla T-46/11: 2011 m. sausio 24 d. pareikštas ieškinys byloje Deutsche Lufthansa ir kt. prieš Komisiją

31

2011/C 080/57

Byla T-48/11: 2011 m. sausio 24 d. pareikštas ieškinys byloje British Airways prieš Europos Komisiją

32

2011/C 080/58

Byla T-54/11: 2011 m. sausio 27 d. pareikštas ieškinys byloje Ispanija prieš Komisiją

33

2011/C 080/59

Byla T-57/11: 2011 m. sausio 27 d. pareikštas ieškinys byloje Castelnou Energía prieš Komisiją

33

2011/C 080/60

Byla T-399/07: 2011 m. sausio 25 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Basell Polyolefine prieš Komisiją

34


LT

 

Top