Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2011:063:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, C 63, 2011m. vasaris 26d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-521X

doi:10.3000/1725521X.C_2011.063.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 63

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir prane_imai

54 tomas
2011m. vasario 26d.


Prane_imo Nr.

Turinys

Puslapis

 

IV   Pranešimai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

 

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas

2011/C 063/01

Paskutinis Europos Sąjungos Teisingumo Teismo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje skelbiamas leidinys OL C 55, 2011 2 19

1


 

V   Nuomonės

 

TEISINĖS PROCEDŪROS

 

Teisingumo Teismas

2011/C 063/02

Byla C-120/08: 2010 m. gruodžio 22 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje (Bundesgerichtshof (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Bavaria NV prieš Bayerischer Brauerbund eV (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Reglamentai (EEB) Nr. 2081/92 ir (EB) Nr. 510/2006 — Galiojimas laiko atžvilgiu — 14 straipsnis — Registravimas supaprastinta tvarka — Sąsajos tarp prekių ženklų ir saugomų geografinių nuorodų)

2

2011/C 063/03

Byla C-507/08: 2010 m. gruodžio 22 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas byloje Europos Komisija prieš Slovakijos Respubliką (Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — Valstybės pagalba — Taikant susitarimo su kreditoriais procedūrą atliktas bendrovės mokestinės skolos dalinis nurašymas — Komisijos sprendimas pripažinti šią pagalbą nesuderinama su bendrąja rinka ir nurodyti ją susigrąžinti — Neįvykdymas)

2

2011/C 063/04

Byla C-77/09: 2010 m. gruodžio 22 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje (Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Italija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Gowan Comércio Internacional e Serviços Lda prieš Ministero della Salute (Augalų apsaugos produktai — Direktyva 2006/134/EB — Galiojimas — Veikliosios medžiagos fenarimolio naudojimo ribojimai)

3

2011/C 063/05

Byla C-118/09: 2010 m. gruodžio 22 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas byloje (Oberste Berufungs- und Disziplinarkommission (Austrija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) — Robert Koller pradėtas procesas (Nacionalinio teismo sąvoka EB 234 straipsnio prasme — Diplomų pripažinimas — Direktyva 89/48/EEB — Advokatas — Įrašymas į kitos valstybės narės nei ta, kurioje buvo patvirtintas diplomo lygiavertiškumas, profesinės asociacijos sąrašą)

3

2011/C 063/06

Byla C-208/09: 2010 m. gruodžio 22 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje (Verwaltungsgerichtshof (Austrija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Ilonka Sayn-Wittgenstein prieš Landeshauptmann von Wien (Europos Sąjungos pilietybė — Teisė laisvai judėti ir apsigyventi valstybėse narėse — Valstybės narės konstitucinis įstatymas dėl aristokratijos panaikinimo šioje valstybėje — Pilnamečio asmens, kuris yra šios valstybės pilietis, pavardė, gauta įvaikinus kitoje valstybėje narėje, kurioje jis gyvena — Aristokratiškas titulas ir jį nurodanti dalelytė, esantys pavardės dalimi — Pirmosios valstybės narės valdžios institucijų atliktas įrašymas į civilinės būklės aktų registrą — Įrašo ištaisymas „ex officio“ — Aristokratiško titulo ir jį nurodančios dalelytės pašalinimas)

4

2011/C 063/07

Byla C-215/09: 2010 m. gruodžio 22 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje (Markkinaoikeus (Suomija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Mehiläinen Oy, Terveystalo Healthcare Oy, buvusi Suomen Terveystalo Oyj prieš Oulun kaupunki (Viešojo paslaugų pirkimo sutartys — Direktyva 2004/18/EB — Mišri sutartis — Perkančiosios organizacijos ir nuo jos nepriklausančios privačios bendrovės sudaryta sutartis — Bendrosios sveikatos paslaugų teikimo įmonės įsteigimas dalyvaujant lygiomis dalimis — Parnerių įsipareigojimas ketverių metų pereinamuoju laikotarpiu pirkti iš bendrosios įmonės sveikatos paslaugas, kurias jie turi teikti savo darbuotojams)

4

2011/C 063/08

Byla C-245/09: 2010 m. gruodžio 22 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje (Arbeidshof te Brussel (Belgija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Omalet NV prieš Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (Laisvė teikti paslaugas — EB 49 straipsnis — Kitoje valstybėje narėje įsisteigęs rangovas — Subrangovų, įsisteigusių toje pačioje valstybėje narėje, paieška — Išimtinai vidaus situacija — Prašymo priimti prejudicinį sprendimą nepriimtinumas)

5

2011/C 063/09

Byla C-273/09: 2010 m. gruodžio 22 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje (Rechtbank Haarlem (Nyderlandai) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Premis Medical BV prieš Inspecteur van de Belastingdienst/Roterdamo muitinė, kantoor Laan op Zuid (Reglamentas (EB) Nr. 729/2004 — Prekės „riedanti vaikštynė“ klasifikavimas Kombinuotojoje nomenklatūroje — Pozicija 9021 — Pozicija 8716 — Klaidų ištaisymas — Galiojimas)

5

2011/C 063/10

Byla C-277/09: 2010 m. gruodžio 22 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje (Court of Session (Scotland), Edinburgh (Jungtinė Karalystė) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs prieš RBS Deutschland Holdings GmbH (Šeštoji PVM direktyva — Teisė į atskaitą — Automobilių įsigijimas ir naudojimas lizingo sandoriuose — Skirtumai tarp dviejų valstybių narių mokesčių schemų — Draudimas piktnaudžiauti)

6

2011/C 063/11

Byla C-304/09: 2010 m. gruodžio 22 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje Europos Komisija prieš Italijos Respubliką (Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — Valstybės pagalba — Pagalba neseniai į biržos sąrašus įtrauktoms bendrovėms — Susigrąžinimas)

6

2011/C 063/12

Byla C-338/09: 2010 m. gruodžio 22 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje (Unabhängiger Verwaltungssenat Wien (Austrija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Yellow Cab Verkehrsbetriebs GmbH prieš Landeshauptmann von Wien (Laisvė teikti paslaugas — Įsisteigimo laisvė — Konkurencijos taisyklės — Kabotažinio transporto operacijos — Keleivių vežimas maršrutiniu autobusu šalies viduje — Prašymas vežti maršrutu — Koncesija — Leidimas — Sąlygos — Nuostata dėl buveinės arba nuolatinio padalinio šalies viduje — Pajamų sumažėjimas, dėl kurio vežimas jau esamu maršrutu tampa nerentabilus)

7

2011/C 063/13

Byla C-351/09: 2010 m. gruodžio 22 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje Europos Komisija prieš Maltos Respubliką (Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — Aplinka — Direktyva 2000/60/EB — 8 ir 15 straipsniai — Vidaus paviršinių vandenų būklė — Monitoringo programų sudarymas ir įgyvendinimas — Neveikimas — Apibendrintų ataskaitų apie šias monitoringo programas pateikimas — Neveikimas)

7

2011/C 063/14

Byla C-393/09: 2010 m. gruodžio 22 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje (Nejvyšší správní soud (Čekijos Respublika) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Bezpečnostní softwarová asociace — Svaz softwarové ochrany prieš Ministerstvo kultury (Intelektinė nuosavybė — Direktyva 91/250/EEB — Kompiuterio programų teisinė apsauga — „Kompiuterio programos išraiškos bet kuria forma“ sąvoka — Programos grafinės vartotojo sąsajos apėmimas arba neapėmimas — Autorių teisės — Direktyva 2001/29/EB — Autorių teisės ir gretutinės teisės informacinėje visuomenėje — Grafinės vartotojo sąsajos transliavimas per televiziją — Kūrinio paskelbimas viešai)

8

2011/C 063/15

Byla C-438/09: 2010 m. gruodžio 22 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje (Naczelny Sąd Administracyjny (Lenkijos Respublika) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Bogusław Juliusz Dankowski prieš Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi (Šeštoji PVM direktyva — Teisė atskaityti pirkimo PVM — Suteiktos paslaugos — Į PVM registrą neįrašytas apmokestinamasis asmuo — Duomenys, kurie PVM tikslais privalo būti nurodyti sąskaitoje faktūroje — Nacionalinė mokesčių teisė — Teisės į atskaitą netaikymas pagal Šeštosios PVM direktyvos 17 straipsnio 6 dalį)

8

2011/C 063/16

Byla C-488/09: 2010 m. gruodžio 22 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje (Tribunal Supremo (Ispanija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Asociación de Transporte International por Carretera (ASTIC) prieš Administración General del Estado (TIR konvencija — Bendrijos muitinės kodeksas — Gabenimas su TIR knygele — Garantuojanti asociacija — Neteisėtas iškrovimas — Pažeidimo vietos nustatymas — Importo muitų išieškojimas)

9

2011/C 063/17

Byla C-517/09: 2010 m. gruodžio 22 d. Teisingumo Teismo (šeštoji kolegija) sprendimas byloje (Collège d'autorisation et de contrôle du Conseil supérieur de l'audiovisuel (Belgija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) RTL Belgium SA, buvusi TVi SA (Direktyva 89/552/EEB — Televizijos programų transliavimo paslaugos — Collège d’autorisation et de contrôle du Conseil supérieur de l’audiovisuel — Nacionalinio teismo sąvoka pagal SESV 267 straipsnį — Teisingumo Teismo jurisdikcijos nebuvimas)

9

2011/C 063/18

Byla C-524/09: 2010 m. gruodžio 22 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas byloje (Tribunal administratif de Paris (Prancūzija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Ville de Lyon prieš Caisse des dépôts et consignations (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Orhuso konvencija — Direktyva 2003/4/EB — Galimybė visuomenei susipažinti su informacija apie aplinką — Direktyva 2003/87/EB — Šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistema — Reglamentas (EB) Nr. 2216/2004 — Standartizuota ir apsaugota registrų sistema — Galimybė susipažinti su duomenimis apie sandorius, susijusius su šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartiniais taršos leidimais — Atsisakymas pateikti tokią informaciją — Vyriausiasis administratorius — Nacionalinių registrų administratoriai — Registruose saugomos informacijos konfidencialumas — Nukrypti leidžiančios nuostatos)

10

2011/C 063/19

Byla C-12/10: 2010 m. gruodžio 22 d. Teisingumo Teismo (septintoji kolegija) sprendimas byloje (Finanzgericht Düsseldorf (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Lecson Elektromobile GmbH prieš Hauptzollamt Dortmund (Bendrasis muitų tarifas — Tarifinis klasifikavimas — Kombinuotoji nomenklatūra — XVII skyrius — Antžeminio, oro, vandens transporto priemonės ir pagalbiniai transporto įrenginiai — 87 skirsnis — Antžeminio transporto priemonės, išskyrus geležinkelio ir tramvajaus riedmenis; jų dalys ir reikmenys — 8703 ir 8713 pozicijos — Trijų ar keturių ratų vienvietės elektrinės transporto priemonės, pasiekiančios maksimalų 6–15 km/val. greitį ir turinčios atskirą, reguliuojamą vairo kolonėlę, vadinamos „elektromobiliais“)

11

2011/C 063/20

Byla C-116/10: 2010 m. gruodžio 22 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje (Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg (Liuksemburgas) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) État du Grand-duché de Luxembourg, Administration de l'enregistrement et des domaines prieš Me Pierre Feltgen (Bacino Charter Company SA bakroto administratorius), Bacino Charter Company SA (Šeštoji PVM direktyva — Atleidimas nuo mokesčio — 15 straipsnio 4 dalies a punktas ir 5 dalis — Jūrinių laivų nuomos sandorių atleidimas nuo mokesčio — Taikymo sritis)

11

2011/C 063/21

Byla C-276/10: 2010 m. gruodžio 22 d. Teisingumo Teismo (aštuntoji kolegija) sprendimas byloje Europos Komisija prieš Čekijos Respubliką (Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — Aplinka — Direktyva 2006/118/EB — Požeminio vandens apsauga nuo taršos ir jo būklės blogėjimo — Neperkėlimas per nustatytą terminą)

12

2011/C 063/22

Byla C-287/10: 2010 m. gruodžio 22 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje (Tribunal administratif (Liuksemburgas) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Tankreederei I SA prieš Directeur de l'administration des contributions directes (Laisvė teikti paslaugas — Laisvas kapitalo judėjimas — Mokesčių kreditas už investicijas — Suteikimas, susietas su faktiniu investicijų įvykdymu nacionalinėje teritorijoje — Kitose valstybėse narėse naudojamų vidaus vandenų laivų eksploatavimas)

12

2011/C 063/23

Byla C-491/10: 2010 m. gruodžio 22 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje (Oberlandesgericht Celle (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Joseba Andoni Aguirre Zarraga prieš Simone Pelz (Teismų bendradarbiavimas civilinėse bylose — Reglamentas (EB) Nr. 2201/2003 — Jurisdikcija ir teismo sprendimų, susijusių su santuoka ir tėvų pareigomis, pripažinimas bei vykdymas — Tėvų pareigos — Globos teisės — Vaiko pagrobimas — 42 straipsnis — Jurisdikciją turinčio (Ispanijos) teismo priimto sprendimo, dėl kurio išduotas pažymėjimas ir kuriuo nurodoma grąžinti vaiką, vykdymas — (Vokietijos) teismo, į kurį kreiptasi, teisė atsisakyti vykdyti šį sprendimą tuo atveju, kai šiurkščiai pažeistos vaiko teisės)

12

2011/C 063/24

Byla C-336/08: 2010 m. spalio 14 d. Teisingumo Teismo nutartis byloje (Landessozialgericht Berlin (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Christel Reinke prieš AOK Berlin (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Nereikalingumas priimti sprendimą)

13

2011/C 063/25

Byla C-334/09: 2010 m. gruodžio 2 d. Teisingumo Teismo nutartis byloje (Verwaltungsgericht Meiningen (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Frank Scheffler prieš Landkreis Wartburgkreis (Procedūros reglamento 104 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa — Direktyva 91/439/EEB — Abipusis vairuotojo pažymėjimų pripažinimas — Nacionalinio vairuotojo pažymėjimo atsisakymas po to, kai už įvairius pažeidimus pasiekta maksimali baudos taškų riba — Kitoje valstybėje narėje išduotas vairuotojo pažymėjimas — Neigiama medicininė-psichologinė išvada, gauta gyvenamosios vietos valstybėje narėje po to, kai kitoje valstybėje narėje buvo gautas naujas vairuotojo pažymėjimas — Teisės vairuoti atėmimas pirmosios valstybės narės teritorijoje — Kitoje valstybėje narėje išduoto vairuotojo pažymėjimo savininko gyvenamosios vietos valstybės narės teisė taikyti šiam vairuotojo pažymėjimui savo nacionalines nuostatas, susijusias su teisės vairuoti apribojimu, suspendavimu, atėmimu arba panaikinimu — Sąlygos — Sąvokos „elgesys, gavus naują vairuotojo pažymėjimą“ aiškinimas)

13

2011/C 063/26

Byla C-20/10: 2010 m. lapkričio 11 d. Teisingumo Teismo nutartis byloje (Tribunale di Trani (Italija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Vino Cosimo Damiano prieš Poste Italiane SpA (Procedūros reglamento 104 straipsnio 3 dalis — Socialinė politika — Direktyva 1999/70/EB — Bendrojo susitarimo dėl darbo pagal terminuotas sutartis 3 ir 8 punktai — Terminuotos darbo sutartys viešajame sektoriuje — Pirmoji ar vienintelė darbo sutartis — Pareiga nurodyti objektyvias priežastis — Atšaukimas — Bendrojo darbuotojų apsaugos lygio sumažinimas — Nediskriminavimo principas — EB 82 ir EB 86 straipsniai)

14

2011/C 063/27

Byla C-22/10 P: 2010 m. spalio 27 d. Teisingumo Teismo (penktoji kolegija) nutartis byloje REWE-Zentral AG prieš Vidaus rinkos derinimo tarnybą (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui), Aldi Einkauf GmbH & Co. OHG (Apeliacinis skundas — Bendrijos prekių ženklas — Protesto procedūra — Prašymas įregistruoti žodinį prekių ženklą Clina — Ankstesnis žodinis Bendrijos prekių ženklas CLINAIR — Atsisakymas registruoti — Santykinis atmetimo pagrindas — Galimybės supainioti nagrinėjimas — Reglamentas (EB) Nr. 40/94 — 8 straipsnio 1 dalies b punktas)

15

2011/C 063/28

Byla C-102/10: 2010 m. spalio 28 d. Teisingumo Teismo (aštuntoji kolegija) nutartis byloje (Judecătoria Focșani (Rumunija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Frăsina Bejan prieš Tudorel Mușat (Procedūros reglamentas — 92 straipsnio 1 dalis, 103 straipsnio 1 dalis ir 104 straipsnio 3 dalies pirma ir antra pastraipos — Teisės aktų derinimas — Privalomo transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimo sistema — Savanoriškojo draudimo sutartis — Negalėjimas taikyti)

15

2011/C 063/29

Byla C-193/10: 2010 m. gruodžio 9 d. Teisingumo Teismo (aštuntoji kolegija) nutartis byloje (Finanzgericht Düsseldorf (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) KMB Europe BV prieš Hauptzollamt Duisburg (Procedūros reglamento 104 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa — Bendrasis muitų tarifas — Kombinuotoji nomenklatūra — Tarifinis klasifikavimas — MP3/medijų grotuvai — 8521 pozicija — Vaizdo ir garso įrašymo arba atkūrimo aparatai)

16

2011/C 063/30

Byla C-199/10: 2010 m. lapkričio 22 d. Teisingumo Teismo (penktoji kolegija) nutartis byloje (Supremo Tribunal Administrativo (Portugalija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Secilpar — Sociedade Unipessoal SL prieš Fazenda Pública (Procedūros reglamento 104 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa — EB 56 ir EB 58 straipsniai — Dividendų apmokestinimas — Mokestis prie šaltinio — Nacionalinės mokesčių teisės aktai, kuriuose numatytas įmonėms rezidentėms išmokėtų dividendų atleidimas nuo mokesčio)

16

2011/C 063/31

Byla C-377/10: 2010 m. gruodžio 6 d. Teisingumo Teismo (penktoji kolegija) nutartis byloje (Tribunalul Dolj (Rumunija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Adrian Băilă prieš Administrația Finanțelor Publice a Municipiului Craiova, Administrația Fondului pentru Mediu (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Ryšio su tikrove ar pagrindinės bylos dalyku nebuvimas — Nepriimtinumas)

17

2011/C 063/32

Byla C-439/10: 2010 m. gruodžio 7 d. Teisingumo Teismo (penktoji kolegija) nutartis byloje (Curtea de Apel Bacău (Rumunija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) SC DRA SPEED SRL prieš Direcția Generală a Finanțelor Publice Bacău, Administrația Finanțelor Publice Bacău (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Faktinių aplinkybių nepateikimas — Nepriimtinumas)

17

2011/C 063/33

Byla C-440/10: 2010 m. gruodžio 7 d. Teisingumo Teismo (penktoji kolegija) nutartis byloje (Curtea de Apel Bacău (Rumunija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) SC SEMTEX SRL prieš Direcția Generală a Finanțelor Publice Bacău, Administrația Finanțelor Publice Bacău (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Faktinių aplinkybių nepateikimas — Nepriimtinumas)

18

2011/C 063/34

Byla C-441/10: 2010 m. gruodžio 7 d. Teisingumo Teismo (penktoji kolegija) nutartis byloje (Curtea de Apel Bacău (Rumunija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Ioan Anghel prieš Direcția Generală a Finanțelor Publice Bacău, Administrația Finanțelor Publice Bacău (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Faktinių aplinkybių nepateikimas — Nepriimtinumas)

18

2011/C 063/35

Byla C-262/88 INT: Prašymas išaiškinti 1990 m. gegužės 17 d. Sprendimą Barber (C-262/88), 2010 m. gegužės 26 d. pateiktas Manuel Enrique Peinado Guitart

18

2011/C 063/36

Byla C-549/10 P: 2010 m. lapkričio 22 d.Tomra Systems ASA, Tomra Europe AS, Tomra Systems GmbH, Tomra Systems BV, Tomra Leergutsysteme GmbH, Tomra Systems AB, Tomra Butikksystemer AS pateiktas apeliacinis skundas dėl 2010 m. rugsėjo 9 d. Bendrojo Teismo (penktoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-155/06, Tomra Systems ASA, Tomra Europe AS, Tomra Systems GmbH, Tomra Systems BV, Tomra Leergutsysteme GmbH, Tomra Systems AB, Tomra Butikksystemer AS prieš Europos Komisiją

18

2011/C 063/37

Byla C-562/10: 2010 m. lapkričio 30 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Komisija prieš Vokietijos Federacinę Respubliką

19

2011/C 063/38

Byla C-566/10 P: 2010 m. gruodžio 2 d. Italijos Respublikos pateiktas apeliacinis skundas dėl 2010 m. rugsėjo 13 d. Bendrojo Teismo (šeštoji kolegija) sprendimo sujungtose bylose T-166/07 ir T-285/07 Italijos Respublika prieš Europos Komisiją

21

2011/C 063/39

Byla C-567/10: 2010 m. gruodžio 3 d.Cour constitutionelle (Belgija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Inter-Environnement Bruxelles ASBL, Pétitions-Patrimoine ASBL, Atelier de Recherche et d'Action Urbaines ASBL prieš Briuselio sostinės regiono vyriausybę

22

2011/C 063/40

Byla C-570/10: 2010 m. gruodžio 6 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Komisija prieš Airiją

22

2011/C 063/41

Byla C-601/10: 2010 m. gruodžio 17 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Komisija prieš Graikijos Respubliką

22

2011/C 063/42

Byla C-6/11: 2011 m. sausio 5 d.High Court of Justice (Chancery Division) (Jungtinė Karalystė) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Daiichi Sankyo Company prieš Comptroller-General of Patents

23

2011/C 063/43

Byla C-16/11: 2011 m. sausio 11 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Komisija prieš Estijos Respubliką

24

2011/C 063/44

Byla C-60/09: 2010 m. gruodžio 1 d. Teisingumo Teismo pirmininko nutartis byloje (Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Italija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Lucio Rubano prieš Regione Campania, Comune di Cusano Mutri

24

2011/C 063/45

Byla C-116/09: 2010 m. gruodžio 7 d. Teisingumo Teismo aštuntosios kolegijos pirmininko nutartis (Bezirksgericht Ried i.I. (Austrija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) — Baudžiamoji byla prieš Antonio Formato, Lenka Rohackova, Torsten Kuntz, Gardel Jong Aten, Hubert Kanatschnig, Jarmila Szabova, Zdenka Powerova, Nousia Nettuno

24

2011/C 063/46

Byla C-387/09: 2010 m. lapkričio 30 d. Teisingumo Teismo pirmininko nutartis byloje (Juzgado Mercantil no 1 de Santa Cruz de Tenerife (Ispanija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (EGEDA) prieš Magnatrading SL

24

2011/C 063/47

Byla C-33/10: 2010 m. gruodžio 8 d. Teisingumo Teismo pirmininko nutartis byloje Europos Komisija prieš Danijos Karalystę

25

2011/C 063/48

Byla C-208/10: 2010 m. lapkričio 23 d. Teisingumo Teismo pirmininko nutartis byloje Europos Komisija prieš Portugalijos Respubliką

25

 

Bendrasis Teismas

2011/C 063/49

Byla T-382/08: 2011 m. sausio 18 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Advance Magazine Publishers prieš VRDT — Capela & Irmãos (VOGUE) (Bendrijos prekių ženklas — Protesto procedūra — Žodinio Bendrijos prekių ženklo VOGUE paraiška — Ankstesnis žodinis nacionalinis prekių ženklas VOGUE Portugal — Ankstesnio prekių ženklo naudojimo iš tikrųjų nebuvimas — Reglamento (EB) Nr. 40/94 43 straipsnio 2 ir 3 dalys (dabar — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 42 straipsnio 2 ir 3 dalys))

26

2011/C 063/50

Byla T-336/09: 2011 m. sausio 19 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Häfele prieš VRDT — Topcom Europe (Topcom) (Bendrijos prekių ženklas — Protesto procedūra — Žodinio Bendrijos prekių ženklo „Topsom“ paraiška — Ankstesni Bendrijos ir Beniliukso žodiniai prekių ženklai TOPCOM — Atsisakymo motyvas — Galimybė supainioti — Prekių panašumas — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas)

26

2011/C 063/51

Byla T-411/09: 2011 m. sausio 12 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Terezakis prieš Komisiją (Galimybė susipažinti su dokumentais — Reglamentas (EB) Nr. 1049/2001 — Galimybės susipažinti nesuteikimas iš dalies — Ginčijamo akto pakeitimas kitu vykstant teismo procesui — Atsisakymas pakeisti reikalavimus — Nereikalingumas priimti sprendimą)

26

2011/C 063/52

Byla T-563/10 P: 2010 m. gruodžio 10 d. Patrizia de Luca pateiktas apeliacinis skundas dėl 2010 m. rugsėjo 30 d. Tarnautojų teismo sprendimo byloje F-20/06 De Luca prieš Komisiją

27

2011/C 063/53

Byla T-570/10: 2010 m. gruodžio 17 d. pareikštas ieškinys byloje Environmental Manufacturing prieš VRDT — Wolf (Vilko galvos atvaizdas)

27

2011/C 063/54

Byla T-571/10: 2010 m. gruodžio 16 d. pareikštas ieškinys byloje Fabryka Łożysk Tocznych-Kraśnik prieš VRDT — Impexmetal (FŁT-1)

28

2011/C 063/55

Byla T-580/10: 2010 m. gruodžio 22 d. pareikštas ieškinys byloje Wohlfahrt prieš VRDT — Ferrero (Kindertraum)

29

2011/C 063/56

Byla T-581/10: 2010 m. gruodžio 23 d. pareikštas ieškinys byloje X Technology Swiss prieš VRDT — Brawn (X-Undergear)

29

2011/C 063/57

Byla T-585/10: 2010 m. gruodžio 17 d. pareikštas ieškinys byloje Aitic Penteo prieš VRDT — Atos Worldline (PENTEO)

30

2011/C 063/58

Byla T-7/11: 2011 m. sausio 7 d. pareikštas ieškinys byloje Bank Melli Iran prieš Tarybą

30

2011/C 063/59

Byla T-12/11: 2011 m. sausio 7 d. pareikštas ieškinys byloje Iran Insurance prieš Europos Sąjungos Tarybą

31

2011/C 063/60

Byla T-13/11: 2011 m. sausio 7 d. pareikštas ieškinys byloje Post Bank prieš Tarybą

32

 

Tarnautojų teismas

2011/C 063/61

Byla F-118/10: 2010 m. lapkričio 15 d. pareikštas ieškinys byloje Psarras prieš ENISA

34

2011/C 063/62

Byla F-122/10: 2010 m. lapkričio 19 d. pareikštas ieškinys byloje Cocchi ir Falcione prieš Komisiją

34

2011/C 063/63

Byla F-124/10: 2010 m. lapkričio 26 d. pareikštas ieškinys byloje Labiri prieš EESRK

34

2011/C 063/64

Byla F-128/10: 2010 m. gruodžio 30 d. pareikštas ieškinys byloje Mora Carrasco ir kt. prieš Parlamentą

35


LT

 

Top