EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2010:354:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, C 354, 2010m. gruodis 28d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-521X

doi:10.3000/1725521X.C_2010.354.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 354

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir prane_imai

53 tomas
2010m. gruodžio 28d.


Prane_imo Nr.

Turinys

Puslapis

 

I   Rezoliucijos, rekomendacijos ir nuomonės

 

NUOMONĖS

 

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas

 

461-oji plenarinė sesija, 2010 m. kovo 17–18 d.

2010/C 354/01

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl moterų ir vyrų lygybės gairių 2006–2010 m. ir tolesnės strategijos

1

2010/C 354/02

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl neįgaliųjų: neįgaliųjų užimtumas ir laipsniškas jo prieinamumas ES. Lisabonos strategija po 2010 m. (tiriamoji nuomonė)

8

2010/C 354/03

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl darbuotojų imigrantų integracijos (tiriamoji nuomonė)

16

2010/C 354/04

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Europos transporto politikos įgyvendinant Lisabonos strategiją po 2010 m. ir Tvaraus vystymosi strategiją (tiriamoji nuomonė)

23

2010/C 354/05

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl dviračių motorinių transporto priemonių sektoriaus pramonės permainų ir perspektyvų (nuomonė savo iniciatyva)

30

2010/C 354/06

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl 2013 m. bendrosios žemės ūkio politikos reformos (nuomonė savo iniciatyva)

35

2010/C 354/07

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl naujo tarptautinių organizacijų valdymo

43

2010/C 354/08

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl transporto politikos Vakarų Balkanuose

50

2010/C 354/09

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl pilietinės visuomenės organizacijų ir pirmininkavimo ES Tarybai (nuomonė savo iniciatyva)

56

2010/C 354/10

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Lisabonos sutarties įgyvendinimo. Dalyvaujamoji demokratija ir piliečių iniciatyva (11 straipsnis) (nuomonė savo iniciatyva)

59


 

III   Parengiamieji aktai

 

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas

 

461-oji plenarinė sesija, 2010 m. kovo 17–18 d.

2010/C 354/11

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl pasiūlymo priimti Tarybos reglamentą, kuriuo nustatomas ilgalaikis europinių paprastųjų jūrinių lydekų šiaurinių išteklių ir šių išteklių žvejybos būdų valdymo planas COM(2009) 122 galutinis – 2009/0039 (CNS)

66

2010/C 354/12

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl pasiūlymo priimti Tarybos reglamentą, kuriuo nustatoma kontrolės ir vykdymo užtikrinimo sistema, taikytina Konvencijos dėl būsimo daugiašalio bendradarbiavimo šiaurės rytų Atlanto žvejybos rajonuose vandenyse COM(2009) 151 galutinis – 2009/0051 (CNS)

67

2010/C 354/13

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl pasiūlymo priimti Tarybos reglamentą, kuriuo nustatomas daugiametis Vakarų Atlanto paprastųjų stauridžių išteklių naudojimo ir žvejybos planas COM(2009) 189 galutinis – 2009/0057 (CNS)

68

2010/C 354/14

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl pasiūlymo priimti Tarybos reglamentą, kuriuo nustatomas ilgalaikis Biskajos įlankos europinių ančiuvių išteklių ir jų žvejybos būdų valdymo planas COM(2009) 399 galutinis – 2009/0112 (CNS)

69

2010/C 354/15

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl pasiūlymo priimti Tarybos reglamentą, kuriuo sudaroma sužvejotų paprastųjų tunų (Thunnus thynnus) kiekio dokumentavimo programa ir iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1984/2003 COM(2009) 406 galutinis – 2009/0116 CNS

70

2010/C 354/16

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl pasiūlymo priimti Tarybos reglamentą dėl tam tikrų žvejybos VJBŽK (Viduržemio jūros bendrosios žvejybos komisijos) susitarimo rajone nuostatų COM(2009) 477 galutinis – 2009/0129 (CNS)

71

2010/C 354/17

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl pasiūlymo Tarybos reglamentui iš dalies keičiančiam Reglamentą (EB) Nr. 247/2006, nustatantį specialias žemės ūkio priemones atokiausiems Sąjungos regionams COM(2009) 510 galutinis – 2009/0138 (CNS)

72

2010/C 354/18

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl būsimos konkurencijos teisės sistemos, taikomos motorinių transporto priemonių sektoriuje COM(2009) 388 galutinis

73

2010/C 354/19

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Komisijos komunikato Tarybai, Europos Parlamentui, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Bendrijos inovacijų politikos peržiūra besikeičiančiame pasaulyje“COM (2009) 442 galutinis

80

2010/C 354/20

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl pasiūlymo priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą, iš dalies keičiančią direktyvas 1998/26/EB, 2002/87/EB, 2003/6/EB, 2003/41/EB, 2003/71/EB, 2004/39/EB, 2004/109/EB, 2005/60/EB, 2006/48/EB, 2006/49/EB ir 2009/65/EB dėl Europos bankininkystės institucijos, Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos ir Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos įgaliojimų COM(2009) 576 galutinis – 2009/0161 (COD)

85

2010/C 354/21

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl pasiūlymo priimti Tarybos reglamentą, iš dalies keičiantį Reglamentą (EB) Nr. 708/2007 dėl svetimų ir nevietinių rūšių panaudojimo akvakultūroje COM (2009) 541 galutinis – 2009/0153 (CNS)

88


LT

 

Top