EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2010:346:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, C 346, 2010m. gruodis 18d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-521X

doi:10.3000/1725521X.C_2010.346.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 346

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir prane_imai

53 tomas
2010m. gruodžio 18d.


Prane_imo Nr.

Turinys

Puslapis

 

IV   Pranešimai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

 

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas

2010/C 346/03

Paskutinis Europos Sąjungos Teisingumo Teismo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje skelbiamas leidinys OL C 328, 2010 12 4

1

 

Bendrasis Teismas

2010/C 346/01

Prisiekė naujas Bendrojo Teismo narys

2

2010/C 346/02

A. Popescu paskyrimas į kolegijas

2


 

V   Nuomonės

 

TEISINĖS PROCEDŪROS

 

Teisingumo Teismas

2010/C 346/04

Byla C-535/07: 2010 m. spalio 14 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje Europos Komisija prieš Austrijos Respubliką (Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — Direktyvos 79/409/EEB ir 92/43/EEB — Laukinių paukščių apsauga — Neteisingas specialios apsaugos teritorijų įsteigimas ir nepakankama jų teisinė apsauga)

3

2010/C 346/05

Byla C-185/08: 2010 m. spalio 21 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje (Rechtbank ’s-Gravenhage (Nyderlandai) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Latchways plc, Eurosafe Solutions BV prieš Kedge Safety Systems BV, Consolidated Nederland BV (Direktyva 89/106/EEB — Statybos produktai — Direktyva 89/686/EEB — Asmeninės apsaugos priemonės — Sprendimas 93/465/EEB — CE ženklas — Inkaravimo įtaisai, naudojami apsaugoti asmenis nuo kritimo iš aukščio dirbant ant stogų — Standartas EN 795)

3

2010/C 346/06

Byla C-280/08 P: 2010 m. spalio 14 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje Deutsche Telekom AG prieš Europos Komisiją, Vodafone D2 GmbH, buvusią Vodafone AG & Co. KG, dar ankstesnis pavadinimas Arcor AG & Co. KG ir kt. (Apeliacinis skundas — Konkurencija — EB 82 straipsnis — Telekomunikacijų paslaugų rinkos — Prieiga prie istorinio operatoriaus fiksuoto ryšio — Prieigos prie vietinės linijos tarpinių paslaugų, teikiamų konkurentams, didmeninė kaina — Abonentams teikiamų prieigos paslaugų mažmeninė kaina — Dominuojančios įmonės taikomos kainos — Konkurentų kainų spaudimas — Nacionalinės reguliavimo institucijos patvirtintos kainos — Dominuojančios įmonės veiksmų laisvė — Pažeidimo priskyrimas — Piktnaudžiavimo sąvoka — Tiek pat produktyvaus konkurento kriterijus — Kainų spaudimo apskaičiavimas — Piktnaudžiavimo poveikis — Baudos dydis)

4

2010/C 346/07

Byla C-350/08: 2010 m. spalio 28 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje Europos Komisija prieš Lietuvos Respubliką (Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — 2003 m. Stojimo aktas — Stojančių valstybių įsipareigojimai — Acquis communautaire — Direktyvos 2001/83/EB ir 2003/63/EB — Reglamentas (EEB) Nr. 2309/93 ir Reglamentas (EB) Nr. 726/2004 — Žmonėms skirti vaistai — Taikant biotechnologinį procesą sukurti panašūs biologiniai vaistai — Prieš stojimą suteiktas nacionalinis leidimas pateikti į rinką)

5

2010/C 346/08

Byla C-467/08: 2010 m. spalio 21 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje (Audiencia Provincial de Barcelona (Ispanija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) PADAWAN SL prieš Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) (Teisės aktų derinimas — Autorių teisės ir gretutinės teisės — Direktyva 2001/29/EB — Atgaminimo teisė — Išimtys ir apribojimai — Kopijavimo asmeniniam naudojimui išimtis — „Teisingos kompensacijos“ sąvoka — Vienodas aiškinimas — Įgyvendinimas valstybėse narėse — Kriterijai — Ribos — Skaitmeninio atgaminimo įrangos, aparatų ar laikmenų apmokestinimas mokesčiu už kopijavimą asmeniniam naudojimui)

5

2010/C 346/09

Byla C-482/08: 2010 m. spalio 26 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas byloje Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė prieš Europos Sąjungos Tarybą (Ieškinys dėl panaikinimo — Sprendimas 2008/633/TVR — Valstybių narių paskirtų institucijų ir Europos policijos biuro (Europolas) prieiga prie Vizų informacinės sistemos (VIS) teroristinių ir kitų sunkių nusikaltimų prevencijos, atskleidimo ir tyrimo tikslais — Šengeno teisyno nuostatų plėtojimas — Jungtinės Karalystės pašalinimas iš sprendimo priėmimo procedūros — Galiojimas)

6

2010/C 346/10

Byla C-499/08: 2010 m. spalio 12 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas byloje (Vestre Landsret (Danija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Ingeniørforeningen i Danmark, veikianti Ole Andersen naudai, prieš Region Syddanmark (Direktyva 2000/78/EB — Vienodas požiūris užimtumo ir profesinėje srityje — Diskriminavimo dėl amžiaus draudimas — Išeitinių išmokų nemokėjimas darbuotojams, turintiems teisę į senatvės pensiją)

7

2010/C 346/11

Byla C-508/08: 2010 m. spalio 28 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje Europos Komisija prieš Maltos Respubliką (Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — Laisvė teikti jūrų transporto paslaugas — Reglamentas (EEB) Nr. 3577/92 — 1 ir 4 straipsniai — Kabotažo paslaugos valstybėje narėje — Pareiga nediskriminuojant sudaryti viešųjų paslaugų teikimo sutartis — Išimtinės sutarties sudarymas iki valstybės narės įstojimo į Sąjungą prieš tai nepaskelbus konkurso)

7

2010/C 346/12

Byla C-570/08: 2010 m. spalio 21 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje Symvoulio Apochetefseon Lefkosias prieš Anatheoritiki Archi Prosforon (Anotato Dikastirio Kyprou (Kipro Respublika) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) (Viešieji pirkimai — Direktyva 89/665/EEB — 2 straipsnio 8 dalis — Už peržiūros procedūras atsakinga neteisminė institucija — Perkančiosios organizacijos sprendimo atrinkti tam tikrą pasiūlymą panaikinimas — Perkančiosios organizacijos galimybė dėl šio panaikinimo kreiptis į teismą)

8

2010/C 346/13

Byla C-16/09: 2010 m. spalio 14 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje (Bundesfinanzhof (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Gudrun Schwemmer prieš Agentur für Arbeit Villingen-SchwenningenFamilienkasse (Socialinė apsauga — Reglamentai (EEB) Nr. 1408/71 ir 574/72 — Šeimos išmokos — „Nesumavimo“ taisyklės — Reglamento Nr. 1408/71 76 straipsnio 2 dalis — Reglamento Nr. 574/72 10 straipsnio 1 dalies a punktas — Vaikai, gyvenantys valstybėje narėje su motina, tenkinančia šeimos išmokų gavimo sąlygas toje valstybėje, kurių tėvas gyvena Šveicarijoje ir a priori tenkina tos pačios rūšies šeimos išmokų gavimo sąlygas pagal Šveicarijos įstatymus, tačiau šių išmokų neprašo)

8

2010/C 346/14

Byla C-45/09: 2010 m. spalio 12 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas byloje (Arbeitsgericht Hamburg (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Gisela Rosenbladt prieš Oellerking Gebäudereinigungsges.mbH (Direktyva 2000/78/EB — Diskriminavimas dėl amžiaus — Darbo sutarties nutraukimas suėjus pensiniam amžiui)

9

2010/C 346/15

Byla C-49/09: 2010 m. spalio 28 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje Europos Komisija prieš Lenkijos Respubliką (Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — Pridėtinės vertės mokestis — Direktyva 2006/112/EB — Vėlesnis valstybių narių įstojimas — Pereinamojo laikotarpio nuostatos — Taikymas laiko atžvilgiu — Lengvatinio tarifo taikymas — Kūdikių drabužiai ir jų priedai bei vaikų avalynė)

9

2010/C 346/16

Byla C-61/09: 2010 m. spalio 14 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje (Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Landkreis Bad Dürkheim prieš Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (Bendra žemės ūkio politika — Tam tikrų paramos schemų integruota administravimo ir kontrolės sistema — Reglamentas (EB) Nr. 1782/2003 — Bendrosios išmokos schema — Bendrosios tiesioginės paramos schemų taisyklės — „Reikalavimus atitinkančio hektaro“ sąvoka — Ne žemės ūkio veikla — Žemės ūkio paskirties žemės priskyrimo valdai sąlygos)

10

2010/C 346/17

Byla C-67/09 P: 2010 m. spalio 14 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje Nuova Agricast Srl, Cofra srl prieš Europos Komisiją (Apeliacinis skundas — Valstybės pagalba — Investicijoms Italijos atsilikusiuose regionuose skirtos pagalbos schema — Komisijos sprendimas, kuriuo ši pagalbos schema pripažinta suderinama su bendrąja rinka — Prašymai atlyginti tariamai patirtą žalą dėl šio sprendimo priėmimo — Pereinamojo laikotarpio tarp šios ir ankstesnės pagalbos schemų priemonės — Komisijos sprendimo neteikti prieštaravimų dėl ankstesnės pagalbos schemos taikymo sritis laiko atžvilgiu — Teisinio saugumo, teisėtų lūkesčių apsaugos ir vienodo požiūrio principai)

11

2010/C 346/18

Byla C-72/09: 2010 m. spalio 28 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje (Cour de cassation (Prancūzija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Établissements Rimbaud SA prieš Directeur général des impôts, Directeur des services fiscaux d'Aix-en-Provence (Tiesioginiai mokesčiai — Laisvas kapitalo judėjimas — Trečiojoje valstybėje, Europos ekonominės erdvės narėje, įsteigti juridiniai asmenys — Nekilnojamojo turto valstybėje narėje turėjimas — Mokestis, skaičiuojamas nuo šio nekilnojamojo turto komercinės vertės — Atsisakymas atleisti nuo mokesčio — Kova su sukčiavimu mokesčių srityje — Vertinimas atsižvelgiant į EEE susitarimą)

11

2010/C 346/19

Byla C-81/09: 2010 m. spalio 21 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje (Symvoulio tis Epikrateias (Graikija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Idryma Typou A.E. prieš Ypourgos Typou kai Meson Mazikis Enimerosis (Įsisteigimo laisvė — Laisvas kapitalo judėjimas — Bendrovių teisė — Pirmoji direktyva Nr. 68/151/EEB — Spaudos ir televizijos sektoriuje veikianti akcinė bendrovė — Bendrovė ir akcininkas, turintis daugiau kaip 2,5 % akcijų — Solidari administracinė bauda)

12

2010/C 346/20

Byla C-97/09: 2010 m. spalio 26 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas byloje (Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Wien (Austrija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Ingrid Schmelz prieš Finanzamt Waldviertel (Šeštoji PVM direktyva — 24 straipsnio 3 dalis ir 28i straipsnis — Direktyva 2006/112/EB — 283 straipsnio 1 dalies c punktas — Galiojimas — EB 12, 43 ir 49 straipsniai — Vienodo požiūrio principas — Speciali smulkiojo verslo įmonėms skirta schema — Atleidimas nuo PVM — Atsisakymas leisti pasinaudoti atleidimu nuo mokesčiu kitose valstybėse narėse įsteigtiems apmokestinamiesiems asmenims — Sąvoka „metinė apyvarta“)

12

2010/C 346/21

Byla C-175/09: 2010 m. spalio 28 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje (Court of Appeal (Jungtinė Karalystė) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Her Majesty's Commissioners of Revenue and Customs prieš Axa UK plc (Šeštoji PVM direktyva — Atleidimas nuo mokesčio — 13 straipsnio B dalies d punkto 3 papunktis — Sandoriai dėl mokėjimų ir pervedimų — Skolų išieškojimas — Dantų priežiūros apmokėjimų planai — Paslaugų teikėjo klientų naudai teikiamos apmokėjimų surinkimo ir apdorojimo paslaugos)

13

2010/C 346/22

Byla C-203/09: 2010 m. spalio 28 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje (Bundesgerichtshof (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Volvo Car Germany GmbH prieš Autohof Weidensdorf GmbH (Direktyva 86/653/EEB — Savarankiškai dirbantys prekybos agentai — Komercinio atstovavimo sutarties nutraukimas atstovaujamojo iniciatyva — Prekybos agento teisė į nuostolių atlyginimą)

14

2010/C 346/23

Byla C-205/09: 2010 m. spalio 21 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas (Szombathelyi Városi Bíróság (Vengrijos Respublika) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) baudžiamojoje byloje prieš Emil Eredics, Mária Vassné Sápi (Policijos ir teisminis bendradarbiavimas baudžiamosiose bylose — Pagrindų sprendimas 2001/220/TVR — Nukentėjusiųjų padėtis baudžiamosiose bylose — „Nukentėjusiojo“ sąvoka — Juridinis asmuo — Tarpininkavimas baudžiamosiose bylose — Taikymo sąlygos)

14

2010/C 346/24

Byla C-227/09: 2010 m. spalio 21 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje (Tribunale ordinario di Torino (Italija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Antonino Accardo ir kt. prieš Comune di Torino (Socialinė politika — Darbuotojų sauga ir sveikatos apsauga — Darbo laiko organizavimas — Municipalinės policijos pareigūnai — Direktyva 93/104/EB — Direktyva 93/104/EB, iš dalies pakeista Direktyva 2000/34/EB — Direktyva 2003/88/EB — 5, 17 ir 18 straipsniai — Maksimalus savaitės darbo laikas — Nacionalinio arba regioninio lygmens kolektyvinės sutartys arba susitarimai tarp darbdavių ir darbuotojų — Išimtys, susijusios su atidėtu kassavaitiniu poilsiu ir kompensaciniu poilsiu — Tiesioginis veikimas — Sąjungos teisę atitinkantis aiškinimas)

15

2010/C 346/25

Byla C-242/09: 2010 m. spalio 21 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje (Gerechtshof te Amsterdam (Nyderlandai) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Albron Catering BV prieš FNV Bondgenoten, John Roest (Socialinė politika — Įmonių perdavimas — Direktyva 2001/23/EB — Darbuotojų teisių apsauga — Įmonių grupė, kurioje darbuotojai įdarbinami įmonės „darbdavės“ ir nuolatiniam darbui paskiriami į „vykdančiąją“ bendrovę — Vykdančiosios bendrovės perdavimas)

15

2010/C 346/26

Byla C-243/09: 2010 m. spalio 14 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje (Verwaltungsgericht Halle (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Günter Fuß prieš Stadt Halle (Socialinė politika — Darbuotojų sauga ir sveikatos apsauga — Direktyva 2003/88/CE — Darbo laiko organizavimas — Ugniagesiai, įdarbinti viešajame sektoriuje — Operatyvinė tarnyba — 6 straipsnio b punktas ir 22 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos b punktas — Maksimalus savaitės darbo laikas — Atsisakymas atlikti darbą, kurio trukmė didesnė nei šis laikas — Priverstinis perkėlimas į kitą tarnybą — Tiesioginis veikimas — Pasekmės nacionaliniams teismams)

16

2010/C 346/27

Byla C-306/09: 2010 m. spalio 21 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas byloje (Cour constitutionnelle (Belgija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) — I.B. atžvilgiu išduoto Europos arešto orderio vykdymas (Policijos ir teismų bendradarbiavimas baudžiamosiose bylose — Pamatinis sprendimas 2002/584/TVR — Europos arešto orderis ir perdavimo tarp valstybių narių tvarka — 4 straipsnis — Neprivalomo nevykdymo pagrindai — 4 straipsnio 6 punktas — Bausmės vykdymo tikslais išduotas arešto orderis — 5 straipsnis — Išduodančios valstybės narės suteikiamos garantijos — 5 straipsnio 1 punktas — Už akių skirta bausmė — 5 straipsnio 3 punktas — Baudžiamojo persekiojimo tikslais išduotas arešto orderis — Perduodant keliamas reikalavimas, kad ieškomas asmuo bus grąžintas į vykdančiąją valstybę narę — 5 straipsnio 1 ir 3 punktų taikymas kartu — Atitiktis)

16

2010/C 346/28

Byla C-345/09: 2010 m. spalio 14 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje (Centrale Raad van Beroep (Nyderlandai) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) JA van Delft, JC Ramaer, JM van Willigen, JF van der Nat, CM Janssen, O Fokkens prieš College van zorgverzekeringen (Socialinė apsauga — Reglamentas (EEB) Nr. 1408/71 — III dalies I skyrius — 28, 28a ir 33 straipsniai — Reglamentas (EEB) Nr. 574/72 — 29 straipsnis — Laisvas asmenų judėjimas — SESV 21 ir SESV 45 straipsniai — Sveikatos draudimo išmokos — Senatvės ar nedarbingumo pensijų gavėjai — Nuolatinė gyvenamoji vieta kitoje nei pensiją turinčioje mokėti valstybėje narėje — Išmokos natūra gyvenamosios vietos valstybėje mokėjimo pareigą turinčios valstybės sąskaita — Neprisiregistravimas gyvenamosios vietos valstybėje — Pareiga mokėti įmokas mokėjimo pareigą turinčioje valstybėje — Mokėjimo pareigą turinčios valstybės teisės aktų pakeitimas — Sveikatos draudimo tęstinumas — Skirtingas požiūris į rezidentus ir ne rezidentus)

17

2010/C 346/29

Byla C-367/09: 2010 m. spalio 28 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas byloje (Hof van beroep te Antwerpen (Belgija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Belgisch Interventie–Restitutiebureau prieš SGS Belgium NV, Firme Derwa NV, Centraal Beheer Achmea NV (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Kėsinimasis į Europos Sąjungos finansinius interesus — Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 2988/95 — 1 straipsnis, 3 straipsnio 1 dalies trečia pastraipa, 5 ir 7 straipsniai — Reglamentas (EEB) Nr. 3665/87 — 11 straipsnis ir 18 straipsnio 2 dalies c punktas — Ūkio subjekto sąvoka — Asmenys, dalyvavę darant pažeidimą — Asmenys, kurie pagal savo pareigas turi atsakyti už padarytą pažeidimą arba užtikrinti, kad jis nebūtų padarytas — Administracinė nuobauda — Tiesioginis veikimas — Patraukimo atsakomybėn senatis — Nutraukimas)

18

2010/C 346/30

Byla C-385/09: 2010 m. spalio 21 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje (Mokestinių ginčų komisijos prie Lietuvos Respublikos vyriausybės prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Nidera Handelscompagnie prieš Valstybinę mokesčių inspekciją prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (Direktyva 2006/112/EB — Teisė į pirkimo PVM atskaitą — Nacionalinis teisinis reguliavimas, pagal kurį teisė į atskaitą nesuteikiama už prieš įregistruojant PVM mokėtoju perparduotas prekes)

19

2010/C 346/31

Byla C-423/09: 2010 m. spalio 28 d. Teisingumo Teismo (penktoji kolegija) sprendimas byloje (Hoge Raad der Nederlanden (Nyderlandai) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Staatssecretaris van Financiën prieš X BV (Bendrasis muitų tarifas — Tarifinis klasifikavimas — Kombinuotoji nomenklatūra — Džiovintos, nevisiškai dehidratuotos daržovės (česnakų galvos)

19

2010/C 346/32

Byla C-428/09: 2010 m. spalio 14 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje (Conseil d'État (Prancūzija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Union syndicale Solidaires Isère prieš Premier ministre, Ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, Ministère de la santé et des sports (Socialinė politika — Darbuotojų sauga ir sveikatos apsauga — Direktyva 2003/88/EB — Darbo laiko organizavimas — 1, 3 ir 17 straipsniai — Taikymo sritis — „Sutartį dėl auklėjamojo darbo“ sudariusių asmenų atsitiktinė ir sezoninė veikla — Šio personalo darbo laiko atostogų ir laisvalaikio praleidimo centruose ribojimas iki 80 dienų per metus — Nacionalinės teisės aktai, kuriuose šiam personalui nenumatytas minimalus dienos poilsio laikas — 17 straipsnyje numatytos nukrypti leidžiančios nuostatos — Sąlygos — Lygiaverčio kompensuojamojo poilsio laiko arba, išskirtiniais atvejais, atitinkamos apsaugos užtikrinimas)

20

2010/C 346/33

Byla C-500/09: 2010 m. spalio 28 d. Teisingumo Teismo (aštuntoji kolegija) sprendimas byloje Europos Komisija prieš Graikijos Respubliką (Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — Pašto paslaugos — Direktyva 97/67/EB — Nacionaliniai apribojimai — Skubių siuntų bendrovės — Nacionalinė licencijavimo sistema)

20

2010/C 346/34

Byla C-41/10: 2010 m. spalio 28 d. Teisingumo Teismo (aštuntoji kolegija) sprendimas byloje Europos Komisija prieš Belgijos Karalystę (Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — Tiesioginis draudimas, išskyrus gyvybės draudimą — Direktyvos 73/239/EEB ir 92/49/EEB — Papildomo ligos draudimo rinkoje veikiančios savitarpio draudimo bendrovės — Netinkamas ar nevisiškas perkėlimas)

21

2010/C 346/35

Byla C-117/09 P: 2010 m. birželio 24 d. Teisingumo Teismo nutartis byloje Kronoply GmbH & Co. KG prieš Europos Komisiją (Apeliacinis skundas — Valstybės pagalba — Prašymas suteikti pagalbą, kuriuo siekiama pakeisti anksčiau įmonei gavėjai suteiktą pagalbą, apie kurią Komisijai pranešta visiškai užbaigus investicinį projektą — Skatinamojo poveikio ir būtinumo kriterijai)

21

2010/C 346/36

Byla C-386/09: 2010 m. rugsėjo 15 d. Teisingumo Teismo (septintoji kolegija) nutartis byloje (Cour du travail de Bruxelles (Belgija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Jhonny Briot prieš Randstad Interim, Sodexho SA, Europos Sąjungos Tarybą (Procedūros reglamento 104 straipsnio 3 dalies antra pastraipa — Direktyva 2001/23/EB — Įmonių perdavimas — Darbuotojų teisių apsauga — Laikinojo darbuotojo terminuotos darbo sutarties nepratęsimas)

22

2010/C 346/37

Byla C-28/10 P: 2010 m. rugsėjo 2 d. Teisingumo Teismo nutartis byloje Mehmet Salih Bayramoglu prieš Europos Parlamentą, Europos Sąjungos Tarybą (Apeliacinis skundas — Procedūros reglamento 119 straipsnis — Neteisėti reikalavimai — Akivaizdus nepriimtinumas)

22

2010/C 346/38

Byla C-292/10: 2010 m. birželio 11 d. Landgericht Regensburg (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje G prieš Cornelius de Visser

23

2010/C 346/39

Byla C-328/10: 2010 m. liepos 5 d.Tribunale Amministrativo Regionale per la LombardiaSezione Terza (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Enipower SpA prieš Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas

24

2010/C 346/40

Byla C-329/10: 2010 m. liepos 5 d.Tribunale Amministrativo Regionale per la LombardiaSezione Terza (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje ENI SpA prieš Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas e Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico

25

2010/C 346/41

Byla C-330/10: 2010 m. liepos 5 d.Tribunale Amministrativo Regionale per la LombardiaSezione Terza (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Edison Trading SpA prieš Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas

25

2010/C 346/42

Byla C-331/10: 2010 m. liepos 5 d.Tribunale Amministrativo Regionale per la LombardiaSezione Terza (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje E.On Produzione SpA prieš Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas

25

2010/C 346/43

Byla C-332/10: 2010 m. liepos 5 d.Tribunale Amministrativo Regionale per la LombardiaSezione Terza (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Edipower SpA prieš Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas

26

2010/C 346/44

Byla C-333/10: 2010 m. liepos 5 d.Tribunale Amministrativo Regionale per la LombardiaSezione Terza (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje E.On Energy Trading Spa prieš Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas

26

2010/C 346/45

Byla C-406/10: 2010 m. rugpjūčio 11 d.High Court of Justice (Chancery Division) (Anglija ir Velsas) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje SAS prieš World Programming Ltd

26

2010/C 346/46

Byla C-426/10 P: 2010 m. rugpjūčio 26 d. Bell & Ross BV pateiktas apeliacinis skundas dėl 2010 m. birželio 18 d. Bendrojo Teismo (šeštoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-51/10 Bell & Ross prieš VRDT

28

2010/C 346/47

Byla C-442/10: 2010 m. rugsėjo 13 d.Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Jungtinė Karalystė) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Churchill Insurance Company Limited, Tracy Evans prieš Benjamin Wilkinson, procese atstovaujamą savo tėvo Steven Wilkinson, Equity Claims Limited

29

2010/C 346/48

Byla C-458/10: 2010 m. rugsėjo 17 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Komisija prieš Liuksemburgo Didžiąją Hercogystę

29

2010/C 346/49

Byla C-464/10: 2010 m. rugsėjo 24 d.Cour d'appel de Mons (Belgija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje État belge prieš advokatus Pierre Henfling, Raphaël Davin ir Koenraad Tanghe (Tiercé Franco-Belge SA bankroto administratorius)

30

2010/C 346/50

Byla C-465/10: 2010 m. rugsėjo 27 d.Conseil d'État (Prancūzija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Ministre de l'Intérieur, de l'Outre-mer et des Collectivités territoriales prieš Chambre de commerce et d'industrie de l'Indre

30

2010/C 346/51

Byla C-468/10: 2010 m. rugsėjo 28 d.Tribunal Supremo (Ispanija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito (ASNEF) prieš Administración del Estado

31

2010/C 346/52

Byla C-469/10: 2010 m. rugsėjo 28 d.Tribunal Supremo (Ispanija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Federación de Comercio Electrónico y Marketing Directo (FECEMD) prieš Administración del Estado

32

2010/C 346/53

Byla C-472/10: 2010 m. rugsėjo 29 d.Pest Megyei Bíróság (Vengrijos Respublika) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság prieš Invitel Távközlési Zrt.

32

2010/C 346/54

Byla C-484/10: 2010 m. spalio 7 d.Tribunal Supremo (Ispanija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Asociación para la Calidad de los Forjados (ASCAFOR), Asociación de Importadores y Distribuidores de Acero para la Construcción (ASIDAC) prieš Administración del Estado, Calidad Siderúrgica SL, Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales, Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR), Consejo General de Colegios Oficiales de Aparejadores y Arquitectos Técnicos, Asociación de Investigación de las Industrias de la Construcción (AIDICO) Instituto Tecnológico de la Construcción, Asociación Nacional Española de Fabricantes de Hormigón Preparado (ANEFHOP), Ferrovial Agromán SA, Agrupación de Fabricantes de Cemento de España (OFICEMEN), Asociación de Aceros Corrugados Reglamentarios y su Tecnología y Calidad (ACERTEQ)

32

2010/C 346/55

Byla C-487/10: 2010 m. spalio 11 d.Tribunal administratif de Rennes (Prancūzija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Océane Immobilière SAS prieš Direction de contrôle fiscal Ouest

33

2010/C 346/56

Byla C-488/10: 2010 m. spalio 11 d.Juzgado de lo Mercantil no 1 de Alicante (Ispanija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Celaya Emparanza y Galdos Internacional S.A. prieš Proyectos Integrales de Balizamientos S.L.

33

2010/C 346/57

Byla C-491/10: 2010 m. spalio 15 d.Oberlandesgerichts Celle (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Joseba Andoni Aguirre Zarraga prieš Simone Pelz

34

2010/C 346/58

Byla C-496/10: 2010 m. spalio 15 d.Ufficio del Giudice di Pace di Venafro (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą baudžiamojoje byloje prieš Aldo Patriciello

34

2010/C 346/59

Byla C-500/10: 2010 m. spalio 19 d.Commissione Tributaria CentraleSezione di Bologna (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Ufficio IVA di Piacenza prieš Belvedere Costruzioni Srl

34

2010/C 346/60

Byla C-501/10: 2010 m. spalio 19 d.Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Baudžiamasis procesas prieš Raffaele Russo

34

2010/C 346/61

Byla C-502/10: 2010 m. spalio 20 d.Raad van State (Nyderlandai) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Staatssecretaris van Justitie prieš M. Singh

35

2010/C 346/62

Byla C-503/10: 2010 m. spalio 20 d.Varhoven administrativen sad (Bulgarija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Evroetil AD prieš Direktor na Agentsia „Mitnitsi“

35

2010/C 346/63

Byla C-510/10: 2010 m. spalio 25 d.Østre Landsret (Danija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje DR ir TV2 Danmark A/S prieš NCB

36

2010/C 346/64

Byla C-235/08: 2010 m. spalio 8 d. Teisingumo Teismo pirmininko nutartis (Landesgericht Ried im Innkreis (Austrija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) — Baudžiamoji byla prieš Roland Langer

37

2010/C 346/65

Byla C-95/09: 2010 m. liepos 1 d. Teisingumo Teismo pirmininko nutartis byloje Europos Komisija prieš Airiją

37

2010/C 346/66

Byla C-182/09: 2010 m. birželio 3 d. Teisingumo Teismo pirmosios kolegijos pirmininko nutartis byloje (High Court of Justice in Northern Ireland, Queen's Bench Division (Jungtinė Karalystė)) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Seaport (NI) Ltd prieš Department of the Environment for Northern Ireland

37

2010/C 346/67

Byla C-355/09: 2010 m. rugsėjo 2 d. Teisingumo Teismo pirmininko nutartis byloje Europos Komisija prieš Airiją

38

2010/C 346/68

Byla C-394/09: 2010 m. birželio 22 d. Teisingumo Teismo penktosios kolegijos pirmininko nutartis byloje Europos Komisija prieš Jungtinę Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystę

38

2010/C 346/69

Byla C-510/09: 2010 m. birželio 9 d. Teisingumo Teismo pirmininko nutartis byloje Europos Komisija prieš Prancūzijos Respubliką

38

2010/C 346/70

Byla C-531/09: 2010 m. rugsėjo 1 d. Teisingumo Teismo pirmininko nutartis byloje Europos Komisija prieš Portugalijos Respubliką

38

2010/C 346/71

Byla C-541/09: 2010 m. rugsėjo 24 d. Teisingumo Teismo pirmininko nutartis byloje (Giudice di pace di Varese (Italija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Siddiquee Mohammed Mohiuddin prieš Azienda Sanitaria Locale Provincia di Varese

38

2010/C 346/72

Byla C-192/10: 2010 m. spalio 19 d. Teisingumo Teismo pirmininko nutartis byloje Europos Komisija prieš Ispanijos Karalystę

38

2010/C 346/73

Byla C-223/10: 2010 m. rugsėjo 1 d. Teisingumo Teismo pirmininko nutartis byloje Europos Komisija prieš Austrijos Respubliką

38

2010/C 346/74

Byla C-264/10: 2010 m. spalio 19 d. Teisingumo Teismo pirmininko nutartis (Inalta Curte de Casație și Justiție (Rumunija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) — Baudžiamoji byla prieš Gheorghe Kita

38

 

Bendrasis Teismas

2010/C 346/75

Byla T-24/05: 2010 m. spalio 27 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Alliance One International ir kt. prieš Komisiją (Konkurencija — Karteliai — Ispanijos žaliavinio tabako supirkimo ir pirminio perdirbimo rinka — Sprendimas, kuriuo pripažintas EB 81 straipsnio pažeidimas — Kainų nustatymas ir rinkos pasidalijimas — Pareiga motyvuoti — Galimybė inkriminuoti neteisėtus veiksmus — Vienodas požiūris)

39

2010/C 346/76

Byla T-227/07: 2010 m. spalio 28 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Ispanija prieš Komisiją (EŽŪOGF — Garantijų skyrius — Bendrijos nefinansuojamos išlaidos — Gamybai skirta pagalba pomidorų perdirbėjams — Netikėti patikrinimai per tinkamus laikotarpius — Proporcingumas)

39

2010/C 346/77

Byla T-236/07: 2010 m. spalio 26 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Vokietija prieš Komisiją (EŽŪOGF — Garantijų skyrius — Sąskaitų patvirtinimas — 2006 finansiniai metai — Reglamento (EB) Nr. 1290/2005 32 straipsnio 5 dalies pirmos pastraipos taikymo data — Prie Coreper posėdžio protokolo pridėtos vienašalės Komisijos deklaracijos privalomoji galia)

39

2010/C 346/78

Byla T-23/09: 2010 m. spalio 26 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje CNOP ir CCG prieš Komisiją (Konkurencija — Administracinė procedūra — Sprendimas, kuriuo nurodoma atlikti patikrinimą — Reglamento (EB) Nr. 1/2003 20 straipsnio 4 dalis — Adresato teisinio subjektiškumo nebuvimas — Pareiga motyvuoti — Įmonės ir įmonių asociacijos sąvokos)

40

2010/C 346/79

Byla T-65/09 P: 2010 m. spalio 27 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Reali prieš Komisiją (Apeliacinis skundas — Viešoji tarnyba — Sutartininkai — Įdarbinimas — Priskyrimas lygiui — Profesinė patirtis — Diplomas — Lygiavertiškumas)

40

2010/C 346/80

Byla T-131/09: 2010 m. spalio 28 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Farmeco prieš VRDTAllergan (BOTUMAX) (Bendrijos prekių ženklas — Protesto procedūra — Žodinio Bendrijos prekių ženklo BOTUMAX paraiška — Ankstesni žodiniai ir vaizdiniai prekių ženklai BOTOX — Santykiniai atmetimo pagrindai — Galimybė supainioti — Pakenkimas geram vardui — Reglamento (EB) Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punktas ir 5 dalis (dabar — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas ir 5 dalis))

40

2010/C 346/81

Byla T-365/09: 2010 m. spalio 27 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Michalakopoulou Ktimatiki Touristiki prieš VRDTFree (FREE) (Bendrijos prekių ženklas — Protesto procedūra — Žodinio Bendrijos prekių ženklo FREE paraiška — Ankstesnis žodinis nacionalinis prekių ženklas FREE ir ankstesnis vaizdinis nacionalinis prekių ženklas „free LA LIBERTÉ N’A PAS DE PRIX“ — Santykiniai atmetimo pagrindai — Galimybė supainioti — Žymenų panašumas — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas)

41

2010/C 346/82

Byla T-32/09 P: 2010 m. spalio 28 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Marcuccio prieš Komisiją (Apeliacinis skundas — Viešoji tarnyba — Pareigūnai — Ikiteisminė procedūra — Akivaizdžiai nepagrįstas apeliacinis skundas — Papildomas apeliacinis skundas tik dėl bylinėjimosi išlaidų)

41

2010/C 346/83

Byla T-515/09 P: 2010 m. spalio 18 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Marcuccio prieš Komisiją (Apeliacinis skundas — Viešoji tarnyba — Pareigūnai — Institucijos atsisakymas išversti sprendimą — Iš dalies akivaizdžiai nepriimtinas ir iš dalies akivaizdžiai nepagrįstas apeliacinis skundas)

41

2010/C 346/84

Byla T-516/09 P: 2010 m. spalio 18 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Marcuccio prieš Komisiją (Apeliacinis skundas — Viešoji tarnyba — Pareigūnai — Prašymo atlikti tyrimą atmetimas — Institucijos atsisakymas išversti sprendimą — Iš dalies akivaizdžiai nepriimtinas ir iš dalies akivaizdžiai nepagrįstas apeliacinis skundas)

42

2010/C 346/85

Byla T-18/10 R II: 2010 m. spalio 25 d. Bendrojo Teismo pirmininko nutartis byloje Inuit Tapiriit Kanatami ir kt. prieš Parlamentą ir Tarybą (Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas — Reglamentas (EB) Nr. 1007/2009 — Prekyba produktais iš ruonių — Draudimas importuoti ir parduoti produktus — Išimtis inuitų bendruomenėm — Prašymas sustabdyti vykdymą — Naujos aplinkybės — Skubos nebuvimas)

42

2010/C 346/86

Byla T-353/10 R: 2010 m. spalio 25 d. Bendrojo Teismo pirmininko nutartis byloje Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro prieš Komisiją (Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas — Finansinė parama — Debito nota dėl suteiktos finansinės paramos susigrąžinimo — Prašymas sustabdyti vykdymą — Formos reikalavimų nesilaikymas — Nepriimtinumas)

43

2010/C 346/87

Byla T-435/10: 2010 m. rugsėjo 17 d. pareikštas ieškinys byloje IEM ERGAEREVNES MELETES PERIVALLONTOS & CHOROTAXIAS IR KT. prieš Europos Komisiją

43

2010/C 346/88

Byla T-446/10: 2010 m. rugsėjo 17 d. pareikštas ieškinys byloje Dow AgroSciences ir Dintec AgroquímicaProdutos Químicos prieš Komisiją

43

2010/C 346/89

Byla T-447/10: 2010 m. rugsėjo 21 d. pareikštas ieškinys byloje Evropaïki Dynamiki prieš Teisingumo Teismą

44

2010/C 346/90

Byla T-449/10: 2010 m. rugsėjo 20 d. pareikštas ieškinys byloje ClientEarth ir kt. prieš Komisiją

45

2010/C 346/91

Byla T-456/10: 2010 m. spalio 1 d. pareikštas ieškinys byloje Timab Industries ir CFPR prieš Komisiją

46

2010/C 346/92

Byla T-457/10: 2010 m. rugsėjo 26 d. pareikštas ieškinys byloje Evropaïki Dynamiki prieš Komisiją

47

2010/C 346/93

Byla T-474/10: 2010 m. rugsėjo 26 d. pareikštas ieškinys byloje Evropaïki Dynamiki prieš Komisiją

48

2010/C 346/94

Byla T-477/10: 2010 m. spalio 9 d. pareikštas ieškinys byloje SEBlusen Stenau prieš VRDTSPORT EYBL & SPORTS EXPERTS (SE© SPORTS EQUIPMENT)

48

2010/C 346/95

Byla T-478/10: 2010 m. spalio 4 d. pareikštas ieškinys byloje Département du Gers prieš Komisiją

49

2010/C 346/96

Byla T-479/10: 2010 m. spalio 4 d. pareikštas ieškinys byloje Département du Gers prieš Komisiją

50

2010/C 346/97

Byla T-480/10: 2010 m. spalio 4 d. pareikštas ieškinys byloje Département du Gers prieš Komisiją

50

2010/C 346/98

Byla T-481/10: 2010 m. spalio 4 d. pareikštas ieškinys byloje Département du Gers prieš Komisiją

50

2010/C 346/99

Byla T-482/10: 2010 m. spalio 4 d. pareikštas ieškinys byloje Département du Gers prieš Komisiją

50

2010/C 346/00

Byla T-485/10: 2010 m. spalio 13 d. pareikštas ieškinys byloje MIP Metro prieš VRDTJ.C. Ribeiro SGPS (MISS B)

51

2010/C 346/01

Byla T-498/10: 2010 m. spalio 18 d. pareikštas ieškinys byloje Mayer Naman prieš VRDTDaniel e Mayer (David Mayer)

51

2010/C 346/02

Byla T-499/10: 2010 m. spalio 8 d. pareikštas ieškinys byloje MOL prieš Komisiją

52

2010/C 346/03

Byla T-500/10: 2010 m. spalio 19 d. pareikštas ieškinys byloje Dorma prieš VRDTPuertas Doorsa (doorsa FÁBRICA DE PUERTAS AUTOMÁTICAS)

52

2010/C 346/04

Byla T-501/10: 2010 m. spalio 22 d. pareikštas ieškinys byloje TI Media Broadcasting ir TI Media prieš Komisiją

53

2010/C 346/05

Byla T-502/10: 2010 m. spalio 18 d. pareikštas ieškinys byloje Département du Gers prieš Komisiją

54

2010/C 346/06

Byla T-503/10: 2010 m. spalio 21 d. pareikštas ieškinys byloje IDT Biologika prieš Komisiją

54

2010/C 346/07

Byla T-504/10: 2010 m. spalio 22 d. pareikštas ieškinys byloje Prima TV prieš Komisiją

55

2010/C 346/08

Byla T-505/10: 2010 m. spalio 18 d. pareikštas ieškinys byloje Höganäs prieš VRDTHaynes (ASTALOY)

55

2010/C 346/09

Byla T-506/10: 2010 m. spalio 22 d. pareikštas ieškinys byloje RTI ir Elettronica Industriale prieš Komisiją

56

2010/C 346/10

Byla T-508/10: 2010 m. spalio 19 d. pareikštas ieškinys byloje Seba Diș Tįcaret ve Naklįyat prieš VRDT — von Eicken (SEBA TRADITION ESTABLISHED 193220 FILTER)

56

2010/C 346/11

Byla T-509/10: 2010 m. spalio 20 d. pareikštas ieškinys byloje Manufacturing Support & Procurement Kala Naft prieš Tarybą

57

2010/C 346/12

Byla T-512/10: 2010 m. spalio 26 d. pareikštas ieškinys byloje Nike International prieš VRDT (DYNAMIC SUPPORT)

58

2010/C 346/13

Byla T-443/09: 2010 m. spalio 28 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Agriconsulting Europe prieš Komisiją

58

2010/C 346/14

Byla T-16/10: 2010 m. spalio 18 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Alisei prieš Komisiją

58

2010/C 346/15

Byla T-151/10: 2010 m. spalio 22 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Bank Nederlandse Gemeenten prieš Komisiją

58

2010/C 346/16

Byla T-299/10: 2010 m. spalio 28 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Babcock Noell prieš Entreprise commune Fusion for Energy

58

 

Tarnautojų teismas

2010/C 346/17

Byla F-85/05: 2010 m. spalio 28 d. Tarnautojų teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje Sørensen prieš Komisiją (Viešoji tarnyba — Pareigūnai — Paskyrimas — Pareigūnai, kurie po atviro konkurso paskirti į aukštesnę pareigų grupę — Kandidatai, įrašyti į rezervo sąrašą prieš įsigaliojant naujiems Pareigūnų tarnybos nuostatams — Pereinamojo laikotarpio nuostatos, taikomos priskiriant lygiui įdarbinimo momentu — Priskyrimas lygiui taikant mažiau palankias naujas taisykles — Pareigūnų tarnybos nuostatų XIII priedo 5 straipsnio 2 dalis ir 12 straipsnio 3 dalis)

59

2010/C 346/18

Byla F-113/05: 2010 m. spalio 28 d. Tarnautojų teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje Kay prieš Komisiją (Viešoji tarnyba — Pareigūnai — Paskyrimas — Pareigūnai, kurie po atviro konkurso paskirti į aukštesnę pareigų grupę — Kandidatai, įrašyti į rezervo sąrašą prieš įsigaliojant naujiems Pareigūnų tarnybos nuostatams — Pereinamojo laikotarpio nuostatos, taikomos priskiriant lygiui įdarbinimo momentu — Priskyrimas lygiui taikant mažiau palankias naujas taisykles — Pareigūnų tarnybos nuostatų XIII priedo 2 straipsnis, 5 straipsnio 2 dalis ir 12 straipsnio 3 dalis)

59

2010/C 346/19

Byla F-60/09: 2010 m. spalio 27 d. Tarnautojų teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje Birkhoff prieš Komisiją (Pareigūnai — Darbo užmokestis — Šeimos pašalpos — Išmoka vaikui — Dėl sunkios ligos ar invalidumo užsidirbti pragyvenimui negalintis vaikas — Prašymas pratęsti išmokos mokėjimą — Pareigūnų tarnybos nuostatų VII priedo 2 straipsnio 5 dalis — Maksimalios vaikos pajamos kaip sąlyga išmokos mokėjimui pratęsti — Nuo šių pajamų atskaičiuotinos išlaidos)

60

2010/C 346/20

Byla F-51/07 RENV: 2010 m. rugsėjo 23 d. Tarnautojų teismo nutartis byloje Bui Van prieš Komisiją

60


LT

 

Top