Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2010:317:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, C 317, 2010m. lapkritis 20d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-521X

doi:10.3000/1725521X.C_2010.317.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 317

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir prane_imai

53 tomas
2010m. lapkričio 20d.


Prane_imo Nr.

Turinys

Puslapis

 

IV   Pranešimai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

 

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas

2010/C 317/01

Paskutinis Europos Sąjungos Teisingumo Teismo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje skelbiamas leidinysOL C 301, 2010 11 6

1

 

Teisingumo Teismas

2010/C 317/02

Prisiekė naujas Teisingumo Teismo narys

2

2010/C 317/03

Išrinkti kolegijų pirmininkai

2

2010/C 317/04

Paskirti teisėjai į kolegijas

2

2010/C 317/05

Paskirtas pirmasis generalinis advokatas

3

2010/C 317/06

Bylą sprendžiančio teismo sudėtims sudaryti skirti sąrašai

3

2010/C 317/07

Paskirta kolegija, kuriai pavesta nagrinėti Teisingumo Teismo procedūros reglamento 104b straipsnyje nurodytas bylas

4

2010/C 317/08

Teismo kanclerio paskyrimas

4

 

Bendrasis Teismas

2010/C 317/09

Bendrojo Teismo naujojo nario priesaika

5

2010/C 317/10

Bendrojo Teismo naujojo nario priesaika

5

2010/C 317/11

D. Gratsias paskyrimas į kolegijas

5


 

V   Nuomonės

 

TEISINĖS PROCEDŪROS

 

Teisingumo Teismas

2010/C 317/12

Sujungtos bylos C-514/07 P, C-528/07 P ir C-532/07 P: 2010 m. rugsėjo 21 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas byloje Švedijos Karalystė prieš Association de la presse internationale ASBL (API), Europos Komisiją (C-514/07), Association de la presse internationale ASBL (API) prieš Europos Komisiją (C-528/07), Europos Komisija prieš Association de la presse internationale ASBL (API) (C-532/07) (Apeliacinis skundas — Teisė susipažinti su institucijų dokumentais — Reglamentas (EB) Nr. 1049/2001 — 4 straipsnio 2 dalies antra ir trečia įtraukos — Komisijos pareiškimai, pateikti vykstant procesui Teisingumo Teisme ir Bendrajame Teisme — Komisijos sprendimas, kuriuo atsisakoma leisti susipažinti)

6

2010/C 317/13

Byla C-581/08: 2010 m. rugsėjo 30 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje (VAT and Duties Tribunal, London Tribunal Centre (Jungtinė Karalystė) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) EMI Group Ltd prieš The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs (Šeštoji PVM direktyva — 5 straipsnio 6 dalies antras sakinys — Sąvoka „pavyzdys“ — Sąvoka „nedidelės vertės dovana“ — Muzikos įrašai — Nemokamas platinimas reklamos tikslais)

7

2010/C 317/14

Byla C-104/09: 2010 m. rugsėjo 30 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje (Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Ispanija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Pedro Manuel Roca Álvarez prieš Sesa Start España ETT SA (Socialinė politika — Vienodas požiūris į darbuotojus vyrus ir moteris — Direktyva 76/207/EEB — 2 ir 5 straipsniai — Pagal darbo sutartį dirbančių motinų teisė į atostogas — Pagal darbo sutartį dirbančių motinos arba tėvo galimybė jomis pasinaudoti — Savarankiškai dirbanti motina — Teisės į atostogas nesuteikimas pagal darbo sutartį dirbančiam tėvui)

8

2010/C 317/15

Byla C-132/09: 2010 m. rugsėjo 30 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje Europos Komisija prieš Belgijos Karalystę (Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — Teisingumo Teismo jurisdikcija — Europos mokyklų statutas — 1962 m. susitarimas dėl būstinės — 1957 m. ir 1994 m. konvencijos — Arbitražinė išlyga — EB 10 straipsnis — Europos mokyklų finansavimas — Išlaidos baldams ir mokymo medžiagai)

8

2010/C 317/16

Byla C-133/09: 2010 m. rugsėjo 30 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas byloje (Fővárosi Bíróság (Vengrijos Respublika) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) József Uzonyi prieš Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Központi Szerve (Žemės ūkis — Bendra žemės ūkio politika — Paramos schemos — Reglamentas (EB) Nr. 1782/2003 — 143ba straipsnis — Atskira išmoka už cukrų — Suteikimas — Naujųjų valstybių narių sprendimas — Sąlygos — Objektyvūs ir nediskriminaciniai kriterijai)

9

2010/C 317/17

Byla C-314/09: 2010 m. rugsėjo 30 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje (Oberster Gerichtshof (Austrija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Stadt Graz prieš Strabag AG, Teerag-Asdag AG, Bauunternehmung Granit GesmbH (Direktyva 89/665/EEB — Viešieji pirkimai — Peržiūros procedūros — Ieškinys dėl žalos atlyginimo — Neteisėtas sutarties sudarymas — Atsakomybę nustatanti nacionalinės teisės norma, grindžiama perkančiosios organizacijos kaltės prezumpcija)

9

2010/C 317/18

Byla C-392/09: 2010 m. rugsėjo 30 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje (Baranya Megyei Bíróság (Vengrijos Respublika) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Uszodaépítő Kft prieš APEH Központi Hivatal Hatósági Főosztály (Šeštoji PVM direktyva — Direktyva 2006/112/EB — Teisė į pirkimo mokesčio atskaitą — Nauji nacionalinės teisės aktai — Su sąskaitos faktūros turiniu susiję reikalavimai — Taikymas atgaline data — Teisės į atskaitą praradimas)

10

2010/C 317/19

Byla C-395/09: 2010 m. rugsėjo 30 d. Teisingumo Teismo (septintoji kolegija) sprendimas byloje (Naczelny Sąd Administracyjny Izba Finansowa Wydział I (Lenkijos Respublika) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Oasis East sp z o.o. prieš Minister Finansów (Šeštoji PVM direktyva — Direktyva 2006/112/EB — Naujos valstybės narės įstojimas — Teisė atskaityti pirkimo mokestį — Nacionalinės teisės aktai, pagal kuriuos neatskaitomas mokestis, susijęs su tam tikrų paslaugų teikimu — Prekybos partneriai, įsteigti „mokesčių rojaus“ teritorijoje — Valstybių narių teisė toliau taikyti atskaitos apribojimus, galiojusius įsigaliojant Šeštajai PVM direktyvai)

10

2010/C 317/20

Byla C-479/09 P: 2010 m. rugsėjo 30 d. Teisingumo Teismo (penktoji kolegija) sprendimas byloje Evets Corp. prieš Vidaus rinkos derinimo tarnybą (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (Apeliacinis skundas — Bendrijos prekių ženklas — Žodinis prekių ženklas DANELECTRO — Vaizdinis prekių ženklas QWIK TUNE — Prašymas pratęsti registracijos galiojimo terminą — Restitutio in integrum prašymas — Termino pateikti prašymą dėl prekių ženklų registracijos atnaujinimo nesilaikymas)

11

2010/C 317/21

Byla C-481/09: 2010 m. rugsėjo 30 d. Teisingumo Teismo (penktoji kolegija) sprendimas byloje Europos Komisija prieš Čekijos Respubliką (Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — Aplinka — Direktyva 2006/7/EB — Maudyklų vandens kokybė — Neperkėlimas per nustatytą terminą)

11

2010/C 317/22

Byla C-24/10: 2010 m. rugsėjo 23 d. Teisingumo Teismo (šeštoji kolegija) sprendimas byloje Europos Komisija prieš Graikijos Respubliką (Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — Direktyva 2006/46/EB — Bendrovių teisė — Metinė finansinė atskaitomybė ir konsoliduota finansinė atskaitomybė — Neperkėlimas per nustatytą terminą)

12

2010/C 317/23

Byla C-36/10: 2010 m. rugsėjo 30 d. Teisingumo Teismo (septintoji kolegija) sprendimas byloje Europos Komisija prieš Belgijos Karalystę (Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — Direktyvos 96/82/EB ir 2003/105/EB — Didelių, su pavojingomis medžiagomis susijusių avarijų pavojaus kontrolė — 12 straipsnio 1 dalies antra pastraipa — Neteisingas perkėlimas)

12

2010/C 317/24

Byla C-344/09: 2009 m. rugpjūčio 21 d.Mora Kommun (Švedija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Dan Bengtsson prieš Tele2 Sverige AB, Telenor Sverige AB, TeliaSonera Mobile Networks AB, Teracom

13

2010/C 317/25

Byla C-378/10: 2010 m. liepos 28 d.Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága (Vengrijos Respublika) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje VALE Építésí Kft.

13

2010/C 317/26

Byla C-384/10: 2010 m. liepos 29 d.Hof van Cassatie van België (Belgija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Jan Voogsgeerd prieš Navimer SA

14

2010/C 317/27

Byla C-399/10 P: 2010 m. rugpjūčio 4 d.Bouygues SA ir Bouygues Télécom SA pateiktas apeliacinis skundas dėl 2010 m. gegužės 21 d. Bendrojo Teismo (trečioji išplėstinė kolegija) priimto sprendimo sujungtose bylose T-425/04, T-444/04, T-450/04 ir T-456/04, Prancūzija ir kt. prieš Komisiją

14

2010/C 317/28

Byla C-401/10: 2010 m. rugpjūčio 5 d. Europos Komisijos pateiktas apeliacinis skundas dėl 2010 m. gegužės 21 d. Bendrojo Teismo (trečioji išplėstinė kolegija) priimto sprendimo sujungtose bylose T-425/04, T-444/04, T-450/04 ir T-456/04 Prancūzija ir kt. prieš Komisiją

15

2010/C 317/29

Byla C-421/10: 2010 m. rugpjūčio 25 d.Bundesfinanzhof (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Finanzamt Deggendorf prieš Markus Stoppelkamp, veikiantį kaip bankroto administratorius Harald Raab bankroto byloje

16

2010/C 317/30

Byla C-423/10: 2010 m. rugpjūčio 27 d.Finanzgericht Düsseldorf (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Delphi Deutschland GmbH prieš Hauptzollamt Düsseldorf

16

2010/C 317/31

Byla C-434/10: 2010 m. rugsėjo 6 d.Administrativen sad Sofia-grad (Bulgarija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Peter Aladzhov prieš Zamestnik direktor na Stolichna direktsia na vatreshnite raboti kam Ministerstvo na vatreshnite raboti

16

2010/C 317/32

Byla C-435/10: 2010 m. rugsėjo 13 d.Centrale Raad van Beroep (Nyderlandai) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje J. C. van Ardennen prieš Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen

18

2010/C 317/33

Byla C-437/10: 2010 m. rugsėjo 13 d.Tribunal Judicial de Vieira do Minho (Portugalija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Manuel Afonso Esteves prieš Axa — Seguros de Portugal SA

18

2010/C 317/34

Byla C-443/10: 2010 m. rugsėjo 14 d.Tribunal administratif de Limoges (Prancūzija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Philippe Bonnarde prieš Agence de Services et de Paiement

19

2010/C 317/35

Byla C-444/10: 2010 m. rugsėjo 15 d.Bundesfinanzhof (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Finanzamt Lüdenscheid prieš Christel Schriever

19

2010/C 317/36

Byla C-448/10 P: 2010 m. rugsėjo 15 d.ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni SpA pateiktas apeliacinis skundas dėl 2010 m. liepos 1 d. Bendrojo Teismo (penktoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-62/08 ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni SpA prieš Europos Komisiją

20

2010/C 317/37

Byla C-449/10: 2010 m. rugsėjo 15 d.Cementir Italia Srl pateiktas apeliacinis skundas dėl 2010 m. liepos 1 d. Bendrojo Teismo (penktoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-63/08 Cementir Italia Srl prieš Europos Komisiją

20

2010/C 317/38

Byla C-450/10: 2010 m. rugsėjo 15 d.Nuova Terni Industrie Chimiche SpA pateiktas apeliacinis skundas dėl 2010 m. liepos 1 d. Bendrojo Teismo (penktoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-64/08 Nuova Terni Industrie Chimiche SpA prieš Europos Komisiją

21

2010/C 317/39

Byla C-452/10 P: 2010 m. rugsėjo 16 d.BNP Paribas ir Banca Nazionale del Lavoro SpA (BNL) pateiktas apeliacinis skundas dėl 2010 m. liepos 1 d. Bendrojo Teismo (penktoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-335/08 BNP Paribas ir BNL prieš Komisiją

22

2010/C 317/40

Byla C-454/10: 2010 m. rugsėjo 17 d.Bundesfinanzhof (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Oliver Jestel prieš Hauptzollamt Aachen

22

2010/C 317/41

Byla C-459/10 P: 2010 m. rugsėjo 20 d.Freistaat Sachsen ir Land Sachsen–Anhalt pateiktas apeliacinis skundas dėl 2010 m. liepos 8 d. Bendrojo Teismo (aštuntoji kolegija) priimto sprendimo Freistaat Sachsen ir Land Sachsen–Anhalt prieš Europos Komisiją byloje T-396/08

23

2010/C 317/42

Byla C-461/10: 2010 m. rugsėjo 20 d.Högsta domstolen (Švedija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Bonnier Audio AB, Earbooks AB, Norstedts Förlagsgrupp AB, Piratförlaget Aktiebolag, Storyside AB prieš Perfect Communication Sweden AB

24

2010/C 317/43

Byla C-462/10: 2010 m. rugsėjo 24 d.Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE pateiktas apeliacinis skundas dėl 2010 m. liepos 8 d. Bendrojo Teismo (penktoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-331/06 Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE prieš Europos aplinkos agentūrą (EAA)

24

2010/C 317/44

Byla C-466/10: 2010 m. rugsėjo 27 d. pareikštas ieškinys byloje Komisija prieš Graikijos Respubliką

25

 

Bendrasis Teismas

2010/C 317/45

Byla T-378/07: 2010 m. rugsėjo 29 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje CNH Global prieš VRDT (Raudonos, juodos ir pilkos spalvų derinys traktoriui) („Bendrijos prekių ženklas — Bendrijos prekių ženklo, kurį sudaro raudonos, juodos ir pilkos spalvų, naudojamų ant traktoriaus išorinio paviršiaus, derinys, paraiška — Absoliutus atmetimo pagrindas — Dėl naudojimo įgytų skiriamųjų požymių nebuvimas — Reglamento (EB) Nr. 40/94 7 straipsnio 3 dalis (dabar Reglamento (EB) Nr. 207/2009 7 straipsnio 3 dalis)“)

26

2010/C 317/46

Byla T-200/08: 2010 m. rugsėjo 29 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Interflon prieš VRDT — Illinois Tool Works (FOODLUBE) (Bendrijos prekių ženklas — Registracijos pripažinimo negaliojančia procedūra — Žodinis Bendrijos prekių ženklas „FOODLUBE“ — Absoliutūs atmetimo pagrindai — Apibūdinamasis pobūdis — Skiriamasis požymis — Reglamento (EB) Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies b ir c punktai bei 51 straipsnio 1 dalies a punktas (dabar — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies b ir c punktai bei 52 straipsnio 1 dalies a punktas))

26

2010/C 317/47

Byla T-201/08: 2010 m. rugsėjo 28 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Market Watch prieš VRDT — Ares Trading (Seroslim) (Bendrijos prekių ženklas — Protesto procedūra — Žodinio Bendrijos prekių ženklo „Seroslim“ paraiška — Ankstesnis žodinis Bendrijos prekių ženklas SEROSTIM — Santykinis atmetimo pagrindas — Galimybė supainioti — Reglamento (EB) Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punktas (dabar Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas))

27

2010/C 317/48

Byla T-247/08: 2010 m. rugsėjo 28 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje C-Content prieš Komisiją (Deliktinė atsakomybė — Viešieji paslaugų pirkimai — Bendrijų kvietimų teikti paraiškas procedūros — Elektroninio skelbimo paslaugos — Leidinių biuro tariamai padaryti Bendrijos teisės pažeidimai — Senaties terminai — Priežastinis ryšys)

27

2010/C 317/49

Byla T-452/08: 2010 m. spalio 7 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje DHL Aviation ir DHL Hub Leipzig prieš Komisiją (Valstybės pagalba — Krovinių vežimas oro transportu — Bendrovės DHL naujojo Europos logistikos centro eksploatavimo garantijos Leipcigo-Halės oro uoste — Sprendimas, kuriuo pagalba pripažinta nesuderinama su bendrąja rinka ir nurodyta ją susigrąžinti)

28

2010/C 317/50

Byla T-534/08: 2010 m. rugsėjo 30 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Granuband prieš VRDT — Granuflex (GRANUflex) (Bendrijos prekių ženklas — Panaikinimo procedūra — Vaizdinis Bendrijos prekių ženklas „GRANUflex“ — Ankstesni įmonės ir komercinis pavadinimai GRANUFLEX — Santykinis atmetimo pagrindas — Reglamento (EB) Nr. 40/94 8 straipsnio 4 dalis 52 straipsnio 1 dalies c punktas (dabar Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 4 dalis ir 53 straipsnio 1 dalies c punktas))

28

2010/C 317/51

Byla T-47/09: 2010 m. spalio 7 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Deutsche Behindertenhilfe prieš VRDT (diegesellschafter.de) (Bendrijos prekių ženklas — Žodinio Bendrijos prekių ženklo „diegesellschafter.de“ paraiška — Absoliutus atmetimo pagrindas — Skiriamojo požymio nebuvimas — Reglamento (EB) Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies b punktas (dabar — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies b punktas))

28

2010/C 317/52

Byla T-85/09: 2010 m. rugsėjo 30 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Kadi prieš Komisiją (Bendra užsienio ir saugumo politika — Ribojančios priemonės, taikomos asmenims ir organizacijoms, susijusiems su Osama bin Ladenu, Al-Qaida tinklu ir Talibanu — Reglamentas (EB) Nr. 881/2002 — Asmens, įtraukto į Jungtinių Tautų organo sudarytą sąrašą, lėšų ir ekonominių išteklių įšaldymas — Sankcijų komitetas — Vėlesnis įtraukimas į Reglamento (EB) Nr. 881/2002 I priedą — Ieškinys dėl panaikinimo — Pagrindinės teisės — Teisė būti išklausytam, teisė į veiksmingą teisminę kontrolę ir teisė į nuosavybės apsaugą)

29

2010/C 317/53

Byla T-92/09: 2010 m. spalio 5 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Strategi Group prieš VRDT — RBI (STRATEGI) (Bendrijos prekių ženklas — Protesto procedūra — Žodinio Bendrijos prekių ženklo STRATEGI paraiška — Ankstesnis žodinis nacionalinis prekių ženklas „Stratégies“ — Santykinis atmetimo pagrindas — Ankstesnio prekių ženklo naudojimo įrodymas — Reglamento (EB) Nr. 40/94 43 straipsnio 2 dalis (dabar — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 42 straipsnio 2 dalis) ir Reglamento (EB) Nr. 2868/95 22 taisyklė)

29

2010/C 317/54

Byla T-136/09: 2010 m. spalio 7 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Europos Komisija prieš Gal-Or (Arbitražinė išlyga — Finansinės paramos sutartis, sudaryta vykdant specifinę atominės energijos srities mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros programą — Sutarties nesilaikymas — Iš anksto sumokėtų sumų grąžinimas — Palūkanos už pradelstą terminą — Nagrinėjimas nedalyvaujant šaliai)

30

2010/C 317/55

Byla T-244/09: 2010 m. spalio 7 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Accenture Global Services prieš VRDT — Silver Creek Properties (Bendrijos prekių ženklas — Protesto procedūra — Bendrijos vaizdinio prekių ženklo acsensa paraiška — Ankstesni žodiniai ir vaizdiniai Bendrijos ir nacionaliniai prekių ženklai ACCENTURE ir accenture — Atmetimo pagrindas — Supainiojimo pavojaus nebuvimas — Žymenų panašumo nebuvimas — Reglamento (EB) Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punktas (po pakeitimo — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas) — Pareiga motyvuoti — Reglamento Nr. 40/94 73 straipsnis (po pakeitimo — Reglamento Nr. 207/2009 75 straipsnis))

30

2010/C 317/56

Byla T-270/09: 2010 m. rugsėjo 30 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje PVS prieš VRDT — MeDiTA Medizinische Kurierdienst (medidata) (Bendrijos prekių ženklas — Protesto procedūra — Vaizdinio Bendrijos prekių ženklo „medidata“ paraiška — Ankstesnis žodinis nacionalinis prekių ženklas „MeDiTA“ — Santykinis atmetimo pagrindas — Galimybė supainioti — Žymenų panašumas — Paslaugų panašumas — Reglamento (EB) Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punktas (dabar Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas))

31

2010/C 317/57

Byla T-388/09: 2010 m. rugsėjo 28 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Rosenruist prieš VRDT (Dviejų ant kišenės sukryžiuotų lenktų linijų atvaizdavimas) (Bendrijos prekių ženklas — Bendrijos prekių ženklo, vaizduojančio dvi ant kišenės sukryžiuotas lenktas linijas, registracijos paraiška — Absoliutus atmetimo pagrindas — Skiriamojo požymio nebuvimas — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies b punktas)

31

2010/C 317/58

Byla T-365/08: 2010 m. rugsėjo 27 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Hidalgo prieš VRDT — Bodegas Hidalgo — La Gitana (HIDALGO) (Bendrijos prekių ženklas — Nacionalinio prekių ženklo, dėl kurio buvo pateiktas protestas, registracijos panaikinimas — Nereikėjimas priimti sprendimo)

32

2010/C 317/59

Byla T-498/09 P: 2010 m. rugsėjo 24 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Kerstens prieš Komisiją (Apeliacinis skundas — Viešoji tarnyba — Pareigūnai — Pareigų paaukštinimas — 2005 m. pareigų paaukštinimo procedūra — Pirmenybės balų skyrimas — Įrodinėjimo pareiga — Teisė į gynybą — Iš dalies akivaizdžiai nepriimtinas ir iš dalies akivaizdžiai nepagrįstas apeliacinis skundas)

32

2010/C 317/60

Byla T-400/10: 2010 m. rugsėjo 12 d. pareikštas ieškinys byloje Hamas prieš Tarybą

32

2010/C 317/61

Byla T-407/10: 2010 m. rugsėjo 14 d. pareikštas ieškinys byloje Vengrija prieš Komisiją

33

2010/C 317/62

Byla T-413/10: 2010 m. rugsėjo 15 d. pareikštas ieškinys byloje Socitrel prieš Komisiją

34

2010/C 317/63

Byla T-414/10: 2010 m. rugsėjo 15 d. pareikštas ieškinys byloje Companhia Previdente prieš Komisiją

35

2010/C 317/64

Byla T-422/10: 2010 m. rugsėjo 15 d. pareikštas ieškinys byloje Emme prieš Komisiją

35

2010/C 317/65

Byla T-423/10: 2010 m. rugsėjo 16 d. pareikštas ieškinys byloje Redaelli Tecna prieš Komisiją

36

2010/C 317/66

Byla T-424/10: 2010 m. rugsėjo 18 d. pareikštas ieškinys byloje Dosenbach-Ochsner prieš VRDT — Sisma (stačiakampio gretasienio su drambliais atvaizdas)

36

2010/C 317/67

Byla T-425/10: 2010 m. rugsėjo 21 d. pareikštas ieškinys byloje Häfele prieš VRDT (Mixfront)

37

2010/C 317/68

Byla T-426/10: 2010 m. rugsėjo 16 d. pareikštas ieškinys byloje Morena-Riviere Trefilerías prieš Komisiją

37

2010/C 317/69

Byla T-427/10: 2010 m. rugsėjo 16 d. pareikštas ieškinys byloje Trefilerías Quijano prieš Komisiją

38

2010/C 317/70

Byla T-428/10: 2010 m. rugsėjo 16 d. pareikštas ieškinys byloje Trenzas y Cables de Acero prieš Komisiją

38

2010/C 317/71

Byla T-430/10: 2010 m. rugsėjo 17 d. pareikštas ieškinys byloje Magnesitas de Rubián ir kt. prieš Komisiją

39

2010/C 317/72

Byla T-431/10: 2010 m. rugsėjo 24 d. pareikštas ieškinys byloje Nencini prieš Parlamentą

40

2010/C 317/73

Byla T-432/10: 2010 m. rugsėjo 17 d. pareikštas ieškinys byloje Vivendi prieš Komisiją

40

2010/C 317/74

Byla T-433/10 P: 2010 m. rugsėjo 20 d. J. Allen ir kt. pateiktas apeliacinis skundas dėl 2010 m. liepos 13 d. Tarnautojų teismo sprendimo byloje F-103/09 Allen ir kt prieš Komisiją

41

2010/C 317/75

Byla T-436/10: 2010 m. rugsėjo 15 d. pareikštas ieškinys byloje Hit Groep prieš Komisiją

41

2010/C 317/76

Byla T-437/10: 2010 m. rugsėjo 22 d. pareikštas ieškinys byloje Gap SA granen & producten prieš Komisiją

43

2010/C 317/77

Byla T-438/10: 2010 m. rugsėjo 24 d. pareikštas ieškinys byloje Forgital Italy prieš Tarybą

43

2010/C 317/78

Byla T-444/10: 2010 m. rugsėjo 28 d. pareikštas ieškinys byloje ESGE prieš VRDT — Kenwood Appliances Luxembourg (KMIX)

44

2010/C 317/79

Byla T-445/10: 2010 m. rugsėjo 28 d. pareikštas ieškinys byloje HerkuPlast Kubern prieš VRDT — How (eco-pack)

45

2010/C 317/80

Byla T-450/10 P: 2010 m. rugsėjo 24 d. Luigi Marcuccio pateiktas apeliacinis skundas dėl 2010 m. liepos 9 d. Tarnautojų teismo nutarties byloje F-91/09 Marcuccio prieš Komisiją

45

2010/C 317/81

Byla T-451/10: 2010 m. rugsėjo 28 d. pareikštas ieškinys byloje Fuchshuber Agrarhandel prieš Komisiją

46

 

Tarnautojų teismas

2010/C 317/82

Byla F-43/09: 2010 m. rugsėjo 30 d. Tarnautojų teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje Carlo van Heuckelom prieš Europos policijos biurą (Europolą) (Viešoji tarnyba — Europolo pareigūnų nuostatai — 29 straipsnis — Paaukštinimas, suteiktas remiantis vertinimo ataskaitomis — Prieštaravimas dėl sprendimo, kuriuo įtvirtinama lygių ir pakopų nustatymo tvarka, teisėtumo — Europolo direktoriaus ir administracinės tarybos kompetencija — Europolo direktoriaus diskrecija — Ribos)

47

2010/C 317/83

Byla F-52/09: 2010 m. rugsėjo 14 d. Tarnautojų teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje Da Silva Pinto Branco prieš Teisingumo Teismą (Viešoji tarnyba — Pareigūnai — Įdarbinimas — Išbandomasis pareigūnas — Atleidimas po išbandymo laikotarpio — Teisė į gynybą — Tinkamumo vertinimas — Teisminė kontrolė)

47

2010/C 317/84

Byla F-79/09: 2010 m. rugsėjo 14 d. Tarnautojų teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje AE prieš Komisiją (Viešoji tarnyba — Pareigūnai — Socialinė apsauga — Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų — Statuto 73 straipsnis — Atsisakymas pripažinti, kad liga profesinio pobūdžio — Padidėjęs jautrumas elektromagnetiniams laukams)

48

2010/C 317/85

Byla F-85/09: 2010 m. rugsėjo 14 d. Tarnautojų teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje Rossi Ferreras prieš Komisiją (Viešoji tarnyba — Pareigūnai — 2001-2002 vertinimo metai — Tarnybinės veiklos vertinimo ataskaita — Panaikinančio sprendimo vykdymas — Teisės akto atšaukimo pasekmės — Tikslų nustatymas)

48

2010/C 317/86

Byla F-2/10 R: 2010 m. spalio 6 d. Tarnautojų teismo (pirmoji kolegija) nutartis byloje Marcuccio prieš Komisiją (Viešoji tarnyba — Pareigūnai — Socialinė apsauga — Sveikatos draudimas — Prašymai kompensuoti medicinines išlaidas — Asmens nenaudai priimto akto nebuvimas — Akivaizdžiai nepriimtinas ir teisiniu požiūriu akivaizdžiai nepagrįstas ieškinys — Procedūros reglamento 94 straipsnis)

48

2010/C 317/87

Byla F-71/10: 2010 m. rugpjūčio 30 d. pareikštas ieškinys byloje Cantisani prieš Komisiją

49

2010/C 317/88

Byla F-72/10: 2010 m. rugsėjo 2 d. pareikštas ieškinys byloje da Silva Tenreiro prieš Komisiją

49

2010/C 317/89

Byla F-86/10: 2010 m. rugsėjo 24 d. pareikštas ieškinys byloje Dubus prieš Parlamentą

49

2010/C 317/90

Byla F-88/10: 2010 m. rugsėjo 27 d. pareikštas ieškinys byloje Van Asbroeck prieš Komisiją

50

2010/C 317/91

Sujungtos bylos F-8/08 ir F-10/05: 2010 m. rugsėjo 16 d. Tarnautojų teismo nutartis byloje Block ir kt. bei Knaul ir kt. prieš Komisiją

50

2010/C 317/92

Byla F-45/06: 2010 m. rugsėjo 16 d. Tarnautojų teismo nutartis byloje Avendano ir kt. prieš Komisiją

50

2010/C 317/93

Byla F-70/06: 2010 m. rugsėjo 16 d. Tarnautojų teismo nutartis byloje Baele ir kt. prieš Komisiją

50

2010/C 317/94

Byla F-103/06: 2010 m. rugsėjo 16 d. Tarnautojų teismo nutartis byloje Blank ir kt. prieš Komisiją

51

2010/C 317/95

Byla F-90/09: 2010 m. rugsėjo 16 d. Tarnautojų teismo nutartis byloje Ernotte prieš Komisiją

51


LT

 

Top