Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2010:265E:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, CE 265, 2010m. rugsėjis 30d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-521X

doi:10.3000/1725521X.CE2010.265.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 265E

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir prane_imai

53 tomas
2010m. rugsėjo 30d.


Prane_imo Nr.

Turinys

Puslapis

 

I   Rezoliucijos, rekomendacijos ir nuomonės

 

REZOLIUCIJOS

 

Europos Parlamentas
2009–2010 m. SESIJA
2009 m. spalio 20–22 d. posėdžiai
Posedžiu protokolai paskelbti OL C 54 E, 2010 3 4.
PRIIMTI TEKSTAI

 

2009 m. spalio 22 d., ketvirtadienis

2010/C 265E/01

SIS II ir VIS diegimo būklė2009 m. spalio 22 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl antrosios kartos Šengeno informacinės sistemos ir Vizų informacinės sistemos diegimo būklės

1

2010/C 265E/02

Demokratijos stiprinimas išorės santykiuose2009 m. spalio 22 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl demokratijos stiprinimo ES išorės santykiuose

3

2010/C 265E/03

Instituciniai Europos išorės veiksmų tarnybos steigimo aspektai2009 m. spalio 22 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl institucinių Europos išorės veiksmų tarnybos steigimo aspektų (2009/2133(INI))

9

2010/C 265E/04

Pasirengimas TET susitikimui ir ES bei JAV aukščiausio lygio susitikimui (2009 m. lapkričio 2 ir 3 d.)2009 m. spalio 22 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl būsimo ES ir JAV aukščiausiojo lygio susitikimo ir Transatlantinės ekonomikos tarybos susitikimo

15

2010/C 265E/05

Gvinėja2009 m. spalio 22 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl padėties Gvinėjoje

23

2010/C 265E/06

Iranas2009 m. spalio 22 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Irano

26

2010/C 265E/07

Šri Lanka2009 m. spalio 22 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Šri Lankos

29


 

II   Komunikatai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRIIMTI KOMUNIKATAI

 

Europos Parlamentas

 

2009 m. spalio 20 d., antradienis

2010/C 265E/08

Prašymas atšaukti Mareko Sivieco imunitetą2009 m. spalio 20 d. Europos Parlamento sprendimas dėl prašymo atšaukti Mareko Sivieco imunitetą (2009/2067(IMM))

31


 

III   Parengiamieji aktai

 

Europos Parlamentas

 

2009 m. spalio 20 d., antradienis

2010/C 265E/09

Tarptautinės atsinaujinančios energijos agentūros (IRENA) statutas *2009 m. spalio 20 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Tarptautinės atsinaujinančios energijos agentūros (IRENA) statuto sudarymo Europos bendrijos vardu ir jos teisių ir pareigų vykdymo (COM(2009)0326 – C7-0092/2009 – 2009/0085(CNS))

33

2010/C 265E/10

Nebeaktualūs Tarybos bendrosios žemės ūkio politikos srities aktai *2009 m. spalio 20 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, kuriuo panaikinami tam tikri nebeaktualūs Tarybos bendrosios žemės ūkio politikos srities aktai (COM(2009)0377 – C7-0134/2009 – 2009/0103(CNS))

33

2010/C 265E/11

Pavedimas atlikti laboroatorinio tyrimo užduotis *2009 m. spalio 20 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos, iš dalies keičiančios Direktyvos 2000/29/EB laboratorinio tyrimo užduočių pavedimo nuostatas (COM(2009)0424 – C7-0160/2009 – 2009/0117(CNS))

34

2010/C 265E/12

Legvatinis akcizo tarifas Madeirai ir Azorų saloms *2009 m. spalio 20 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo leisti Portugalijai taikyti lengvatinį akcizo tarifą autonominiame Madeiros regione pagamintam ir vietoje suvartojamam romui ir likeriams ir autonominiame Azorų salų regione pagamintiems ir vietoje suvartojamiems likeriams ir spiritams (COM(2009)0259 – C7-0104/2009 – 2009/0075(CNS))

35

2010/C 265E/13

Laukinių paukščių apsauga ***I2009 m. spalio 20 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl laukinių paukščių apsaugos (kodifikuota redakcija) (COM(2009)0129 – C6-0102/2009 – 2009/0043(COD))

35

2010/C 265E/14

Dujas deginantys prietaisai ***I2009 m. spalio 20 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, susijusios su dujas deginančiais prietaisais (kodifikuota redakcija) (COM(2007)0633 – C6-0393/2007 – 2007/0225(COD))

36

2010/C 265E/15

Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikimas ***I2009 m. spalio 20 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl valstybių narių įstatymuose ir kituose teisės aktuose išdėstytų tam tikrų nuostatų, susijusių su audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikimu, derinimo (Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų direktyva) (kodifikuota redakcija) (COM(2009)0185 – C7-0041/2009 – 2009/0056(COD))

37

2010/C 265E/16

Darbuotojų apsauga nuo asbesto ***I2009 m. spalio 20 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl iš dalies pakeisto pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl darbuotojų apsaugos nuo rizikos, susijusios su asbesto poveikiu darbe (kodifikuota redakcija) (COM(2009)0071 – C7-0206/2009 – 2006/0222(COD))

38

2010/C 265E/17

Gyvūnų, įvežamų į Bendriją iš trečiųjų šalių, veterinarinis patikrinimas *2009 m. spalio 20 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos, nustatančios gyvūnų, įvežamų į Bendriją iš trečiųjų šalių, veterinarinio patikrinimo organizavimo principus (kodifikuota redakcija) (COM(2008)0873 – C6-0033/2009 – 2008/0253(CNS))

39

2010/C 265E/18

Žemės ūkio valdų pajamų ir ūkinės veiklos apskaitos duomenų rinkimo tinklas *2009 m. spalio 20 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, kuriuo remiantis sukuriamas žemės ūkio valdų pajamų ir ūkinės veiklos apskaitos duomenų rinkimo tinklas Europos bendrijoje (kodifikuota redakcija) (COM(2009)0125 – C7-0005/2009 – 2009/0040(CNS))

40

2010/C 265E/19

Gyvūnų sveikatos reikalavimai, reglamentuojantys Bendrijos vidaus prekybą naminiais paukščiais ir perinti skirtais kiaušiniais ir jų importą *2009 m. spalio 20 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos dėl gyvūnų sveikatos reikalavimų, reglamentuojančių Bendrijos vidaus prekybą naminiais paukščiais ir perinti skirtais kiaušiniais ir jų importą iš trečiųjų šalių (kodifikuota redakcija) (COM(2009)0227 – C7-0048/2009 – 2009/0067(CNS))

41

2010/C 265E/20

Grynaveisliai veisliniai galvijai *2009 m. spalio 20 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pakeisto pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos dėl grynaveislių veislinių galvijų (kodifikuota redakcija) (COM(2009)0235 – C7-0045/2009 – 2006/0250(CNS))

42

2010/C 265E/21

EB ir Mauricijaus susitarimas dėl bevizio režimo trumpalaikio buvimo atveju *2009 m. spalio 20 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Europos bendrijos ir Mauricijaus Respublikos susitarimo dėl trumpalaikio bevizio režimo sudarymo (COM(2009)0048 – C7-0015/2009 – 2009/0012(CNS))

43

2010/C 265E/22

EB ir Seišelių susitarimas dėl bevizio režimo trumpalaikio buvimo atveju *2009 m. spalio 20 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Europos bendrijos ir Seišelių Respublikos susitarimo dėl trumpalaikio bevizio režimo sudarymo (COM(2009)0052 – C7-0012/2009 – 2009/0015(CNS))

43

2010/C 265E/23

EB ir Barbadoso susitarimas dėl bevizio režimo trumpalaikio buvimo atveju *2009 m. spalio 20 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Europos bendrijos ir Barbadoso susitarimo dėl trumpalaikio bevizio režimo sudarymo (COM(2009)0050 – C7-0017/2009 – 2009/0014(CNS))

44

2010/C 265E/24

EB ir Sent Kitso ir Nevio susitarimas dėl bevizio režimo trumpalaikio buvimo atveju *2009 m. spalio 20 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Europos bendrijos ir Sent Kitso ir Nevio Federacijos susitarimo dėl trumpalaikio bevizio režimo sudarymo (COM(2009)0053 – C7-0013/2009 – 2009/0017(CNS))

45

2010/C 265E/25

EB ir Antigvos ir Barbudos susitarimas dėl bevizio režimo trumpalaikio buvimo atveju *2009 m. spalio 20 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Europos bendrijos ir Antigvos ir Barbudos susitarimo dėl trumpalaikio bevizio režimo sudarymo (COM(2009)0049 – C7-0016/2009 – 2009/0013(CNS))

45

2010/C 265E/26

EB ir Bahamų susitarimas dėl bevizio režimo trumpalaikio buvimo atveju *2009 m. spalio 20 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Europos bendrijos ir Bahamų Sandraugos susitarimo dėl trumpalaikio bevizio režimo sudarymo (COM(2009)0055 – C7-0014/2009 – 2009/0020(CNS))

46

2010/C 265E/27

Taisomojo biudžeto Nr. 9/2009 projektas dėl žemės drebėjimo Italijoje2009 m. spalio 20 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl 2009 finansinių metų Europos Sąjungos taisomojo biudžeto Nr. 9/2009 projekto dėl žemės drebėjimo Italijoje, III skirsnis – Komisija (14265/2009 – C7-0214/2009 – 2009/2087(BUD))

47

2010/C 265E/28

Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo mobilizavimas (Vokietija)Biudžeto komitetas PE428.043 2009 m. spalio 20 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo mobilizavimo pagal 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo 28 punktą (COM(2009)0423 – C7-0113/2009 – 2009/2078(BUD))

48

PRIEDAS

50

 

2009 m. spalio 22 d., ketvirtadienis

2010/C 265E/29

2010 m. bendrojo biudžeto projektas (III skirsnis - Komisija)2009 m. spalio 22 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl 2010 finansinių metų Europos Sąjungos bendrojo biudžeto projekto, III skirsnis – Komisija (C7-0127/2009 - 2009/2002(BUD)) ir 2010 finansinių metų Europos Sąjungos bendrojo biudžeto projekto pataisų rašto Nr. 1/2010 (SEC(2009)1133)

52

I PRIEDAS

57

II PRIEDAS

59

2010/C 265E/30

2010 m. bendrojo biudžeto projektas (I, II, IV, V, VI, VII, VIII ir IX skirsniai)2009 m. spalio 22 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl 2010 finansinių metų Europos Sąjungos bendrojo biudžeto projekto, I skirsnis – Europos Parlamentas, II skirsnis – Taryba, IV skirsnis – Teisingumo Teismas, V skirsnis – Audito Rūmai, VI skirsnis – Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas, VII skirsnis – Regionų komitetas, VIII skirsnis – Europos ombudsmenas, IX skirsnis – Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas (C7-0128/2009 – 2009/2002B(BUD))

60

2010/C 265E/31

Europolo darbuotojams mokamų bazinių atlyginimų ir išmokų tikslinimas *2009 m. spalio 22 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl Čekijos Respublikos iniciatyvos siekiant priimti Tarybos sprendimą, patikslinantį Europolo darbuotojams mokamus bazinius atlyginimus ir išmokas (10985/2009 – C7-0099/2009 – 2009/0805(CNS))

68

2010/C 265E/32

Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 (Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimas) keitimas *2009 m. spalio 22 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (Bendrą bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentą) (COM(2009)0539 – C7-0223/2009 – 2009/0152(CNS))

69


Simbolių paaiškinimai

*

Bendradarbiavimo procedūra

**I

Bendradarbiavimo procedūra: pirmasis svarstymas

**II

Bendradarbiavimo procedūra: antrasis svarstymas

***

Pritarimo procedūra

***I

Bendro sprendimo procedūra: pirmasis svarstymas

***II

Bendro sprendimo procedūra: antrasis svarstymas

***III

Bendro sprendimo procedūra: trečiasis svarstymas

(Procedūra priklauso nuo Komisijos siūlomo teisinio pagrindo)

Politiniai pakeitimai: naujas ar pakeistas tekstas žymimas pusjuodžiu kursyvu, o išbrauktas tekstas nurodomas simboliu ▐.

Atitinkamų tarnybų techniniai pataisymai ir pritaikymai: naujas arba pakeistas tekstas žymimas kursyvu, o išbrauktas tekstas nurodomas simboliu ║.

LT

 

Top