EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2010:255:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, C 255, 2010m. rugsėjis 22d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-521X

doi:10.3000/1725521X.C_2010.255.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 255

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir prane_imai

53 tomas
2010m. rugsėjo 22d.


Prane_imo Nr.

Turinys

Puslapis

 

I   Rezoliucijos, rekomendacijos ir nuomonės

 

NUOMONĖS

 

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas

 

458-oji plenarinė sesija, 2009 m. gruodžio 16, 17 d.

2010/C 255/01

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl prekybos ir apsirūpinimo maistu

1

2010/C 255/02

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl finansų krizės ir jos poveikio realiajai ekonomikai (nuomonė savo iniciatyva)

10

2010/C 255/03

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Bendrų veiksmų dėl geresnių mokslo darbuotojų karjeros ir judumo galimybių Europos Sąjungoje

19

2010/C 255/04

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl „Kaip padėti MVĮ prisitaikyti prie pasaulio rinkų pokyčių“ (nuomonė savo iniciatyva)

24

2010/C 255/05

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl pagalbos programos Europos aviacijai (nuomonė savo iniciatyva)

31


 

III   Parengiamieji aktai

 

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas

 

458-oji plenarinė sesija, 2009 m. gruodžio 16, 17 d.

2010/C 255/06

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl pasiūlymo priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl tekstilės pavadinimų ir atitinkamo tekstilės gaminių ženklinimo (COM(2009) 31 galutinis/2 – 2009/0006 (COD))

37

2010/C 255/07

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl pasiūlymo priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą dėl kovos su pavėluotais mokėjimais, atliekamais pagal komercinius sandorius (nauja redakcija). Europos iniciatyvos „Small Business Act“ įgyvendinimas (COM(2009) 126 galutinis – 2009/0054 (COD))

42

2010/C 255/08

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Žaliosios knygos dėl Tarybos reglamento (EB) Nr. 44/2001 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo peržiūros (COM(2009) 175 galutinis)

48

2010/C 255/09

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Komisijos komunikato Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Plečiamos IRT ribos. Europos ateities ir kuriamų technologijų mokslinių tyrimų strategija“(COM(2009) 184 galutinis)

54

2010/C 255/10

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl pasiūlymo priimti Tarybos reglamentą, kuriuo laikinai sustabdomas autonominis Bendrojo muitų tarifo muitų taikymas tam tikriems pramonės gaminiams, importuojamiems į autonominius Madeiros ir Azorų salų regionus (COM(2009) 370 galutinis - 2009/0125 (CNS))

59

2010/C 255/11

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Komisijos komunikato Tarybai, Europos Parlamentui ir Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui „Gero mokesčių srities valdymo skatinimas“(COM(2009) 201 galutinis)

61

2010/C 255/12

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Komisijos komunikato Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui bei Regionų komitetui „Naujoji universitetų modernizavimo partnerystė. ES forumas „Universitetų ir įmonių dialogas““(COM(2009) 158 galutinis)

66

2010/C 255/13

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Komisijos komunikato Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Kova su vėžiu: Europos partnerystė“(COM(2009) 291 galutinis)

72

2010/C 255/14

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Komisijos komunikato Europos Parlamentui ir Tarybai dėl Europos iniciatyvos dėl Alzheimerio ligos ir kitų demencijos atmainų (COM(2009) 380 galutinis)

76

2010/C 255/15

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Žaliosios knygos „Besimokančio jaunimo judumo skatinimas“(COM(2009) 329 galutinis)

81

2010/C 255/16

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Komisijos komunikato Europos Parlamentui, Tarybai ir Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Siekiant tikslingesnio paramos skyrimo ūkininkams, vykdantiems veiklą gamtinių kliūčių turinčiose vietovėse“(COM(2009) 161 galutinis)

87

2010/C 255/17

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl pasiūlymo priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą, kuria iš dalies keičiama Direktyva 1999/62/EB dėl sunkiasvorių krovinių transporto priemonių apmokestinimo už naudojimąsi tam tikra infrastruktūra (COM(2008) 436 galutinis – 2008/0147 (COD))

92

2010/C 255/18

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Komisijos komunikato Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui bei Regionų komitetui dėl ypatingos svarbos informacinės infrastruktūros apsaugos „Europos apsauga nuo didelio masto kibernetinių antpuolių ir veiklos sutrukdymo – geresnė parengtis, didesnis saugumas ir atsparumas“(COM(2009) 149 galutinis)

98

2010/C 255/19

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Komisijos komunikato Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Europos Sąjungos jūrų transporto politikos strateginiai tikslai ir rekomendacijos iki 2018 m.“(COM(2009) 8 galutinis)

103

2010/C 255/20

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Komisijos komunikato „Darnusis ateities transportas. Siekis sukurti integruotą, technologiškai pažangią ir vartotojams patogią transporto sistemą“(COM(2009) 279 galutinis) ir dėl Europos transporto politikos po 2010 m. atspirties taško

110

2010/C 255/21

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Komisijos komunikato Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Daiktų internetas. Europos veiksmų planas“(COM(2009) 278 galutinis)

116

2010/C 255/22

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl pasiūlymo priimti Tarybos reglamentą dėl pranešimo Komisijai apie energetikos infrastruktūros investicinius projektus Europos bendrijoje ir dėl Reglamento (EB) Nr. 736/96 panaikinimo (COM(2009) 361 galutinis – 2009/0106 (CNS))

121

2010/C 255/23

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Komisijos komunikato Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Parama krizę siekiančioms įveikti besivystančioms šalims“(COM(2009) 160 galutinis)

124

2010/C 255/24

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl pasiūlymo priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą dėl transporto priemonių radijo trukdžių (elektromagnetinio suderinamumo) (Kodifikuota redakcija) (COM(2009) 546 galutinis – 2009/0154 (COD)

132

2010/C 255/25

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl pasiūlymo priimti Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą, kuriuo panaikinamas Tarybos sprendimas 79/542/EEB, sudarantis trečiųjų šalių arba jų dalių sąrašą ir nustatantis gyvūnų ir visuomenės sveikatos bei veterinarinio sertifikavimo reikalavimus, taikytinus importuojant į Bendriją tam tikrus gyvus gyvūnus ir jų šviežią mėsą (COM(2009) 516 galutinis – 2009/0146 (COD))

133


LT

 

Top