EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2010:234:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, C 234, 2010m. rugpjūtis 28d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-521X

doi:10.3000/1725521X.C_2010.234.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 234

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir prane_imai

53 tomas
2010m. rugpjūčio 28d.


Prane_imo Nr.

Turinys

Puslapis

 

IV   Pranešimai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

 

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas

2010/C 234/01

Paskutinis Europos Sąjungos Teisingumo Teismo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje skelbiamas leidinys OL C 221, 2010 8 14

1


 

V   Nuomonės

 

TEISINĖS PROCEDŪROS

 

Teisingumo Teismas

2010/C 234/02

Byla C-139/07 P: 2010 m. birželio 29 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas byloje Europos Komisija prieš Technische Glaswerke Ilmenau GmbH, Suomijos Respubliką ir Švedijos Karalystę (Apeliacinis skundas — Teisė susipažinti su institucijų dokumentais — Reglamentas (EB) Nr. 1049/2001 — Su valstybės pagalbos kontrolės procedūromis susiję dokumentai — Su tyrimo tikslų apsauga susijusi išimtis — Atitinkamos institucijos pareiga konkrečiai ir individualiai išnagrinėti prašyme leisti susipažinti nurodytų dokumentų turinį)

2

2010/C 234/03

Byla C-441/07 P: 2010 m. birželio 29 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas byloje Europos Komisija prieš Alrosa Company Ltd (Apeliacinis skundas — Dominuojanti padėtis — Reglamentas (EB) Nr. 1/2003 — Pasaulinė neapdorotų deimantų rinka — Individualūs įmonės įsipareigojimai dėl neapdorotų deimantų pirkimo iš kitos įmonės nutraukimo — Sprendimas, kuriuo įmonės individualūs įsipareigojimai pripažįstami privalomais ir kuriuo užbaigiama procedūra)

3

2010/C 234/04

Byla C-28/08 P: 2010 m. birželio 29 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas byloje Europos Komisija prieš The Bavaran Lager Co. Ltd, Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūną (Apeliacinis skundas — Teisė susipažinti su institucijų dokumentais — Dokumentas, susijęs su susirinkimu, vykusiu per procedūrą dėl įsipareigojimų neįvykdymo — Asmens duomenų apsauga — Reglamentas (EB) Nr. 45/2001 — Reglamentas (EB) Nr. 1049/2001)

3

2010/C 234/05

Byla C-171/08: 2010 m. liepos 8 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje Europos Komisija prieš Portugalijos Respubliką (Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — EB 56 ir EB 43 straipsniai — Laisvas kapitalo judėjimas — Portugal Telecom SGPS SA privilegijuotosios akcijos (golden shares), priklausančios Portugalijos valstybei — Privatizuotos bendrovės kapitalo dalių įsigijimo ir jos valdymo ribojimai — Valstybės priemonė)

4

2010/C 234/06

Byla C-194/08: 2010 m. liepos 1 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje (Verwaltungsgerichtshof (Austrija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Susanne Gassmayr prieš Bundesminister für Wissenschaft und Forschung (Socialinė politika — Direktyva 92/85/EEB — Priemonių, skirtų skatinti, kad būtų užtikrinta geresnė nėščių ir neseniai pagimdžiusių arba maitinančių krūtimi darbuotojų sauga ir sveikata, nustatymas — 5 straipsnio 3 dalis ir 11 straipsnio 1 — 3 punktai — Tiesioginis veikimas — Nėščia darbuotoja, nėštumo laikotarpiu atleista nuo darbo — Motinystės atostogose esanti darbuotoja — Teisė gauti priemoką už budėjimą)

4

2010/C 234/07

Byla C-334/08: 2010 m. liepos 8 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje Europos Komisija prieš Italijos Respubliką (Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — Sąjungos nuosavi ištekliai — Atsisakymas pervesti Sąjungai nuosavus išteklius, gautus dėl neteisėtai išduotų muitinės leidimų — Force majeure — Muitinės institucijų sukčiavimas — Valstybių narių atsakomybė — Nustatytų muitų įskaitymo į atskirą sąskaitą teisingumas)

5

2010/C 234/08

Byla C-393/08: 2010 m. liepos 1 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje (Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Italija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Emanuela Sbarigia prieš Azienda USL RM/A, Comune di Roma, Assiprofar — Associazione Sindacale Proprietari Farmacia, Ordine dei Farmacisti della Provincia di Roma (Nacionalinės teisės aktai, reglamentuojantys vaistinių darbo ir nedarbo laiką — Atleidimas — Kompetentingų valdžios institucijų teisė priimti sprendimus)

6

2010/C 234/09

Byla C-407/08 P: 2010 m. liepos 1 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje Knauf Gips KG, buvusi Gebr. Knauf Westdeutsche Gipswerke KG prieš Europos Komisiją (Apeliacinis skundas — Karteliai — Gipso plokštės — Galimybė susipažinti su byla — Kaltinamieji ir kaltę paneigiantys įrodymai — Sąvoka „įmonė“ — Ekonominis vienetas — Už ekonominio vieneto veiksmus atsakinga įmonė — Pirmą kartą per teismo procesą pateiktas argumentas)

6

2010/C 234/10

Byla C-428/08: 2010 m. liepos 6 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas byloje (Rechtbank 's-Gravenhage (Nyderlandai) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Monsanto Technology LLC prieš Cefetra BV, Cefetra Feed Service BV, Cefetra Futures BV, Alfred C. Toepfer International GmbH (Pramoninė ir komercinė nuosavybė — Teisinė biotechnologinių išradimų apsauga — Direktyva 98/44/EB — 9 straipsnis — Patentas, saugantis produktą, kuriame yra genetinės informacijos ar kurį sudaro genetinė informacija — Medžiaga, kurios sudėtyje yra tas produktas — Apsauga — Sąlygos)

7

2010/C 234/11

Byla C-442/08: 2010 m. liepos 1 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas byloje Europos Komisija prieš Vokietijos Federacinę Respubliką (Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — EEB-Vengrijos asociacijos sutartis — Patikrinimas išleidus prekes — Kilmės taisyklių nesilaikymas — Eksporto valstybės institucijų sprendimas — Ieškinys — Komisijos kontrolės misija — Muitai — Išieškojimas išleidus prekes — Nuosavi ištekliai — Padarymas prieinamų — Palūkanos)

8

2010/C 234/12

Sujungtos bylos C-447/08 ir C-448/08: 2010 m. liepos 8 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas (Svea hovrätt (Švedija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) baudžiamosiose bylose prieš Otto Sjöberg (C-447/08), Anders Gerdin (C-448/08) (Laisvė teikti paslaugas — Azartiniai lošimai — Azartinių lošimų internetu organizavimas — Kitose valstybėse narėse organizuojamų lošimų reklama — Veikla, kurią vykdyti gali tik valstybinės arba pelno nesiekiančios organizacijos — Baudžiamosios sankcijos)

8

2010/C 234/13

Byla C-471/08: 2010 m. liepos 1 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje (Helsingin käräjäoikeus (Suomija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Sanna Maria Parviainen prieš Finnair Oyj (Socialinė politika — Direktyva 92/85/EEB — Nėščių, neseniai pagimdžiusių arba maitinančių krūtimi darbuotojų sauga ir sveikatos apsauga — 5 straipsnio 2 dalis ir 11 straipsnio 1 punktas — Darbuotoja, nėštumo laikotarpiu laikinai paskirta į kitą darbą — Privalomas paskyrimas į kitą darbą dėl rizikos jos saugai ar jos ir vaiko sveikatai — Mažesnis atlyginimas, palyginti su vidutiniu atlyginimu, gautu prieš šį paskyrimą — Ankstesnis atlyginimas, kurį sudarė pagrindinė alga ir įvairūs priedai — Darbo užmokesčio, į kurį nėščia darbuotoja turi teisę laikino paskyrimo laikotarpiu, skaičiavimas)

9

2010/C 234/14

Byla C-526/08: 2010 m. birželio 29 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas byloje Europos Komisija prieš Liuksemburgo Didžiąją Hercogystę (Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — Priimtinumas — Non bis in idem — Res judicata principas — EB 226 ir EB 228 straipsniai — Procedūros reglamento 29 straipsnis — Proceso kalba — Direktyva 91/676/EEB — Vandenų apsauga nuo taršos nitratais iš žemės ūkio šaltinių — Nacionalinių priemonių nesuderinamumas su tręšimo laikotarpius, sąlygas ir būdus reglamentuojančiomis taisyklėmis — Minimalūs srutų sandėliavimo pajėgumai — Draudimas tręšti stačių šlaitų dirvas — Metodai, kuriais galima užtikrinti tolygų ir veiksmingą trąšų paskleidimą)

10

2010/C 234/15

Byla C-558/08: 2010 m. liepos 8 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje (Hoge Raad der Nederlanden (Nyderlandai) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Portakabin Limited, Portakabin B.V. prieš Primakabin B.V. (Prekių ženklai — Reklama internete pagal raktinius žodžius (keyword advertising) — Direktyva 89/104/EEB — 5–7 straipsniai — Skelbimų pateikimas pasinaudojant prekių ženklams tapačiais raktiniais žodžiais — Skelbimų pateikimas pasinaudojant raktiniais žodžiais, reiškiančiais prekių ženklą su „mažomis klaidomis“ — Naudotų prekių reklama — Prekių ženklo savininko gaminamos ir į prekybą išleidžiamos prekės — Prekių ženklo suteikiamų teisių išnaudojimas — Etikečių su perpardavėjo pavadinimu klijavimas ir etikečių su prekių ženklu nuėmimas — Naudotų prekių, įskaitant, be prekių ženklo savininko gaminamų prekių, kitos kilmės prekes, reklama pasinaudojant kitu prekių ženklu)

10

2010/C 234/16

Byla C-35/09: 2010 m. liepos 1 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje (Corte suprema di cassazione (Italija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate prieš Paolo Speranza (Netiesioginiai mokesčiai — Mokestis už įstatinio kapitalo padidinimą — Direktyvos 69/335/EEB 4 straipsnio 1 dalies c punktas — Nacionalinės teisės aktai, pagal kuriuos apmokestinama bendrovės įstatinio kapitalo padidinimo registracija — Solidarus bendrovės, kurios kapitalas didinamas, ir notaro apmokestinimas — Faktinio kapitalo įnašo nebuvimas — Įrodinėjimo būdų ribojimas)

11

2010/C 234/17

Byla C-99/09: 2010 m. liepos 1 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas byloje (Sąd Najwyższy (Lenkijos Respublika) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Polska Telefonia Cyfrowa sp. z o.o. prieš Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej (Telekomunikacijų paslaugos — Direktyva 2002/22/EB — 30 straipsnio 2 dalis — Telefono numerių perkėlimo galimybė — Nacionalinių reguliavimo institucijų galia — Vartotojo mokamas mokestis — Atgrasomasis poveikis — Atsižvelgimas į sąnaudas)

12

2010/C 234/18

Byla C-233/09: 2010 m. liepos 1 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje (Hof van beroep te Antwerpen (Belgija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Gerhard Dijkman, Maria Dijkman-Lavaleije prieš Belgische Staat (Laisvė teikti paslaugas — Laisvas kapitalo judėjimas — Tiesioginiai mokesčiai — Skirtingas vertinimas atsižvelgiant į investavimo arba indėlio vietą)

13

2010/C 234/19

Byla C-246/09: 2010 m. liepos 8 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje (Landesarbeitsgericht Hamburg (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Susanne Bulicke prieš Deutsche Büro Service GmbH (Direktyva 2000/78/EB — 8 ir 9 straipsniai — Nacionalinė procedūra, skirta, kad būtų užtikrintas pagal direktyvą kylančių įpareigojimų laikymasis — Terminas ieškiniui pareikšti — Lygiavertiškumo ir veiksmingumo principai — Draudimo sumažinti ankstesnės apsaugos lygį principas)

13

2010/C 234/20

Byla C-343/09: 2010 m. liepos 8 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas byloje (High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) — Jungtinė Karalystė prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Afton Chemical Limited prieš Secretary of State for Transport (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Galiojimas — Direktyva 2009/30/EB — 1 straipsnio 8 dalis — Direktyva 98/70/EB — 8a straipsnis — Oro tarša — Degalai — Metalų priedų naudojimas degaluose — Didžiausias leistinas metilciklopentadienilmangano trikarbonilo (MMT) kiekis — Žymėjimas — Poveikio vertinimas — Akivaizdi vertinimo klaida — Atsargumo principas — Proporcingumas — Vienodas požiūris — Teisinis saugumas — Priimtinumas)

14

2010/C 234/21

Byla C-363/09: 2010 m. liepos 1 d. Teisingumo Teismo (šeštoji kolegija) sprendimas byloje Europos Komisija prieš Ispanijos Karalystę (Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — Direktyva 91/414/EEB — Augalų apsaugos produktai — Prašymas leisti pateikti į rinką — Duomenų apsauga)

15

2010/C 234/22

Byla C-550/09: 2010 m. birželio 29 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas (Oberlandesgericht Düsseldorf (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) baudžiamojoje byloje prieš E, F (Bendra užsienio ir saugumo politika — Specialios ribojančios priemonės, taikomos tam tikriems asmenims ir subjektams siekiant kovoti su terorizmu — Bendroji pozicija 2001/931/BUSP — Reglamentas (EB) Nr. 2580/2001 — 2 ir 3 straipsniai — Organizacijos įrašymas į su teroristiniais veiksmais susijusių asmenų, grupių ir susivienijimų sąrašą — Organizacijos narių lėšų, surinktų iš aukų rinkimo ir leidinių pardavimo veiklos, perdavimas organizacijai)

15

2010/C 234/23

Byla C-211/10 PPU: 2010 m. liepos 1 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje (Oberster Gerichtshof (Austrija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą), kurią pradėjo Doris Povse prieš Mauro Alpago (Teismų bendradarbiavimas civilinėse bylose — Su santuoka ir tėvų pareigomis susijusios bylos — Reglamentas (EB) Nr. 2201/2003 — Neteisėtas vaiko išvežimas — Su „tėvų teise priimti sprendimus“ susijusios laikinosios priemonės — Globos teisės — Vaiką grąžinti įpareigojantis teismo sprendimas — Vykdymas — Jurisdikcija — Prejudicinio sprendimo priėmimo skubos tvarka procedūra)

16

2010/C 234/24

Byla C-517/08 P: 2010 m. balandžio 15 d. Teisingumo Teismo nutartis byloje Makhteshim-Agan Holding BV, Alfa Agricultural Supplies SA, Aragonesas Agro SA prieš Europos Komisiją, Bayer CropScience AG, European Crop Protection Association (ECPA), Ispanijos Karalystę (Apeliacinis skundas — Direktyva 91/414/EEB — Endosulfano neįtraukimas į minėtos direktyvos I priedą — Leidimų pateikti į rinką panaikinimas — Akivaizdžiai nepagrįstas apeliacinis skundas)

17

2010/C 234/25

Byla C-39/09 P: 2010 m. kovo 22 d. Teisingumo Teismo nutartis byloje Société des plantations de Mbanga SA (SPM) prieš Europos Sąjungos Tarybą, Europos Komisiją (Apeliacinis skundas — Teisingumo Teismo procedūros reglamento 119 straipsnis — Deliktinė Bendrijos atsakomybė — Bendras bananų rinkos organizavimas — Bananų iš AKR valstybių importo į Bendriją tvarka — Žala, kurią tariamai patyrė nepriklausomas gamintojas — Konkurencijos normų nesilaikymas bendrosios žemės ūkio politikos srityje — Bendrųjų teisės principų pažeidimas, visų pirma, gero administravimo principo — Akivaizdžiai nepriimtinas arba akivaizdžiai nepagrįstas apeliacinis skundas)

17

2010/C 234/26

Byla C-91/09: 2010 m. kovo 26 d. Teisingumo Teismo (penktoji kolegija) nutartis byloje (Bundesgerichtshof (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Eis.de GmbH prieš BBY Vertriebsgesellschaft mbH (Procedūros reglamento 104 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa — Prekių ženklai — Internetas — Reklama raktinių žodžių pagrindu („keyword advertising“) — Prekių ženklo savininko konkurento skelbimo rodymas remiantis su šiuo prekių ženklu sutampančiu raktiniu žodžiu — Direktyva 89/104/EEB — 5 straipsnio 1 dalies a punktas)

18

2010/C 234/27

Byla C-193/09 P: 2010 m. kovo 4 d. Teisingumo Teismo (aštuntoji kolegija) nutartis byloje Kaul GmbH prieš Vidaus rinkos derinimo tarnybą (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui), Bayer AG (Apeliacinis skundas — Paraiška įregistruoti žodinį Bendrijos prekių ženklą ARCOL — Žodinio Bendrijos prekių ženklo CAPOL savininko protestas — VRDT atliekamas teismo sprendimo, kuriuo panaikinamas vienos iš jos apeliacinių tarybų sprendimas, vykdymas — Teisė būti išklausytam — Galimybė supainioti — Prekių ženklų, dėl kurių pateikti reikalavimai, minimalus panašumo laipsnis — Atmetimas dėl akivaizdaus Apeliacinėje taryboje pateiktų naujų elementų svarbos nebuvimo — Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punktas, 61 straipsnio 2 dalis, 63 straipsnio 6 dalis, 73 straipsnio antras sakinys ir 74 straipsnio 2 dalis)

18

2010/C 234/28

Byla C-332/09 P: 2010 m. balandžio 23 d. Teisingumo Teismo nutartis byloje Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) prieš Frosch Touristik GmbH, DSR touristik GmbH (Apeliacinis skundas — Bendrijos prekių ženklas — Reglamentas Nr. 40/94 — Žodinis Bendrijos prekių ženklas FLUGBÖRSE — Pripažinimo negaliojančiu procedūra — Atskaitos diena nagrinėjant absoliutų negaliojimo pagrindą)

19

2010/C 234/29

Byla C-451/09 P: 2010 m. gegužės 12 d. Teisingumo Teismo nutartis byloje Pigasos Alieftiki Naftiki Etaireia prieš Europos Sąjungos Tarybą, Europos Komisiją (Apeliacinis skundas — Deliktinė atsakomybė — Bendrijos kilmės įrodymas pagal Graikijos teisę įsteigtai bendrovei priklausančio laivo laimikiui — Nuostatų, leidžiančių valstybių narių muitinėms priimti kitus trečiosios valstybės dokumentus nei blankas T2M, nepriėmimas)

19

2010/C 234/30

Byla C-514/09 P: 2009 m. gruodžio 11 d. Hubert Ségaud pateiktas apeliacinis skundas dėl 2009 m. spalio 29 d. Bendrojo Teismo (šeštoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-249/09 Ségaud prieš Komisiją

20

2010/C 234/31

Byla C-214/10: 2010 m. gegužės 4 d.Landesarbeitsgericht Hamm (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje KHS AG prieš Winfried Schulte

20

2010/C 234/32

Byla C-244/10: 2010 m. gegužės 19 d.Bundesverwaltungsgericht (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Mesopotamia Broadcast A/S METV prieš Vokietijos Federacinę Respubliką

20

2010/C 234/33

Byla C-245/10: 2010 m. gegužės 19 d.Bundesverwaltungsgericht (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje ROJ TV A/S prieš Vokietijos Federacinę Respubliką

21

2010/C 234/34

Byla C-250/10: 2010 m. gegužės 20 d.Finanzgericht Düsseldorf (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Haltergemeinschaft LBL GbR prieš Hauptzollamt Düsseldorf

21

2010/C 234/35

Byla C-263/10: 2010 m. gegužės 27 d.Tribunalul Gorj (Rumunija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Iulian Andrei Nisipeanu prieš Direcția Generală a Finanțelor Publice Gorj, Administrația Finanțelor Publice Târgu — Cărbunești, Administrația Fondului pentru Mediu

22

2010/C 234/36

Byla C-271/10: 2010 m. gegužės 31 d.Raad van State van België (Belgija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Vereniging van Educatieve en Wetenschappelijke Auteurs (VEWA) prieš Belgische Staat

22

2010/C 234/37

Byla C-280/10: 2010 m. birželio 4 d.Naczelny Sąd Administracyjny (Lenkijos Respublika) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Kopalnia Odkrywkowa Polski Trawertyn P. Granatowicz, M. Wąsiewicz, spółka jawna prieš Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu

23

2010/C 234/38

Byla C-281/10: 2010 m. birželio 4 d.PepsiCo, Inc. pateiktas apeliacinis skundas dėl 2010 m. kovo 18 d. Bendrojo Teismo (penktoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-9/07, Grupo Promer Mon Graphic SA prieš Vidaus rinkos derinimo tarnybą (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui), PepsiCo, Inc.

23

2010/C 234/39

Byla C-282/10: 2010 m. birželio 7 d.Cour de cassation (Prancūzija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Maribel Dominguez prieš Centre informatique du Centre Ouest Atlantique, Préfet de la région Centre

24

2010/C 234/40

Byla C-283/10: 2010 m. birželio 7 d.Înalta Curte de Casație și Justiție (Rumunija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Circul Globus București (Circ & Variete Globus București) prieš Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din România — Asociația pentru Drepturi de Autor — U.C.M.R. — A.D.A

25

2010/C 234/41

Byla C-299/10: 2010 m. birželio 17 d.Tribunal Judicial de Amares (Portugalija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Cristiano Marques Vieira prieš Companhia de Seguros Tranquilidade SA

25

2010/C 234/42

Byla C-300/10: 2010 m. birželio 17 d.Tribunal da Relação de Guimarães (Portugalija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Vítor Hugo Marques Almeida prieš Companhia de Seguros Fidelidade-Mundial SA, Jorge Manuel da Cunha Carvalheira, Paulo Manuel Carvalheira, Fundo de Garantia Automóvel

26

2010/C 234/43

Byla C-305/10: 2010 m. birželio 25 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Komisija prieš Liuksemburgo Didžiąją Hercogystę

26

2010/C 234/44

Byla C-310/10: 2010 m. birželio 29 d.Curte de Apel Bacău (Rumunija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Ministerul Justiției și Libertăților Cetățenești prieš Ștefan Agafiței ir kt.

27

2010/C 234/45

Byla C-316/10: 2010 m. liepos 1 d.Vestre Landsret (Danija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Danske Svineproducenter prieš Justitsministeriet

28

2010/C 234/46

Byla C-342/10: 2010 m. liepos 7 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Komisija prieš Suomijos Respubliką

28

2010/C 234/47

Byla C-343/10: 2010 m. liepos 7 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Komisija prieš Ispanijos Karalystę

29

2010/C 234/48

Byla C-349/10: 2010 m. liepos 9 d.Claro, S.A. pateiktas apeliacinis skundas dėl 2010 m. balandžio 28 d. Bendrojo Teismo (penktoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-349/10 Claro, S.A. prieš VRDT ir Telefónica, S.A.

29

2010/C 234/49

Byla C-566/08: 2010 m. vasario 25 d. Teisingumo Teismo pirmininko nutartis byloje Europos Parlamentas prieš Europos Sąjungos Tarybą

30

2010/C 234/50

Byla C-572/08: 2010 m. gegužės 6 d. Teisingumo Teismo Pirmosios kolegijos pirmininko nutartis byloje Europos Komisija prieš Italijos Respubliką

30

2010/C 234/51

Byla C-147/09: 2010 m. balandžio 29 d. Teisingumo Teismo pirmininko nutartis byloje (Oberlandesgericht Wien (Austrija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Ronald Seunig prieš Maria Hölzel

30

 

Bendrasis Teismas

2010/C 234/52

Byla T-331/06: 2010 m. liepos 8 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Evropaïki Dynamiki prieš EEA (Viešieji paslaugų pirkimai — AEE viešųjų pirkimų konkurso procedūra — IT konsultavimo paslaugų teikimas — Pasiūlymo atmetimas — Ieškinys dėl panaikinimo — Bendrojo Teismo jurisdikcija — Specifikacijose nustatyti sutarties sudarymo kriterijai — Subkriterijai — Akivaizdi vertinimo klaida — Pareiga motyvuoti)

31

2010/C 234/53

Byla T-12/08 P-RENV-RX: 2010 m. liepos 8 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje M prieš EMA (Apeliacinis skundas — Viešoji tarnyba — Tarnautojų teismo sprendimo peržiūrėjimas — Sprendimas, priimamas, jei toje bylos stadijoje tai galima daryti)

31

2010/C 234/54

Byla T-85/08: 2010 m. liepos 9 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Exalation Ltd prieš VRDT (Vektor-Lycopin) („Bendrijos prekių ženklas — Žodinio Bendrijos prekių ženklo Vektor-Lycopin paraiška — Absoliutūs atmetimo pagrindai — Skiriamųjų požymių nebuvimas — Apibūdinamasis pobūdis — Reglamento (EB) Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies b ir c punktai (dabar — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies b ir c punktai)“)

32

2010/C 234/55

Byla T-160/08 P: 2010 m. liepos 8 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Komisija prieš Putterie-De-Beukelaer (Apeliacinis skundas — Viešoji tarnyba — Pareigūnai — Tarnybinės veiklos vertinimo ataskaitos panaikinimas pirmojoje instancijoje — 2005 m. vertinamasis laikotarpis — Taikytini teisės aktai — Rubrika „Potencialas“ — Vertinimo procedūra — Atestacijos procedūra)

32

2010/C 234/56

Byla T-385/08: 2010 m. liepos 8 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Trautwein prieš VRDT (šuns atvaizdas) (Bendrijos prekių ženklas — Šunį vaizduojančio vaizdinio Bendrijos prekių ženklo paraiška — Absoliutus atmetimo pagrindas — Apibūdinamasis pobūdis — Reglamento (EB) Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies c punktas (dabar — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies c punktas))

32

2010/C 234/57

Byla T-386/08: 2010 m. liepos 8 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Trautwein prieš VRDT (arklio atvaizdas) (Bendrijos prekių ženklas — Vaizdinio Bendrijos prekių ženklo, kuriame pavaizduotas arklys, paraiška — Absoliutus atmetimo pagrindas — Apibūdinamasis pobūdis — Reglamento (EB) Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies c punktas (dabar Reglamento (EB) Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies c punktas))

33

2010/C 234/58

Byla T-396/08: 2010 m. liepos 8 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Freistaat Sachsen ir Land Sachsen Anhalt prieš Komisiją (Valstybės pagalba — Pagalba mokymui — Sprendimas, kuriuo pagalba pripažįstama iš dalies suderinama ir iš dalies nesuderinama su bendrąja rinka — Pagalbos reikalingumas — Pozityvūs išorės veiksniai — Pareiga motyvuoti)

33

2010/C 234/59

Byla T-430/08: 2010 m. liepos 9 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Grain Millers prieš VRDT — Grain Millers (GRAIN MILLERS) (Bendrijos prekių ženklas — Protesto procedūra — Žodinio Bendrijos prekių ženklo „GRAIN MILLERS“ paraiška — Ankstesnis komercinis nacionalinis pavadinimas „Grain Millers“ ir jo vaizdinis atvaizdas — Atsisakymas registruoti iš dalies — Santykinis atmetimo pagrindas — Galimybė supainioti — Reglamento (EB) Nr. 40/94 8 straipsnio 4 dalis (dabar — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 4 dalis))

34

2010/C 234/60

Byla T-510/08: 2010 m. liepos 9 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Toqueville prieš VRDT — Schiesaro (TOCQUEVILLE 13) (Bendrijos prekių ženklas — Panaikinimo procedūra — Žodinis Bendrijos prekių ženklas TOCQUEVILLE 13 — Termino ieškiniui dėl panaikinimo sprendimo pateikti nesilaikymas — „Restitutio in integrum“ prašymas — Reglamento (EB) Nr. 40/94 78 straipsnis (dabar — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 81 straipsnis))

34

2010/C 234/61

Byla T-30/09: 2010 m. liepos 8 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Engelhorn prieš VRDT — The Outdoor Group (peerstorm) (Bendrijos prekių ženklas — Protesto procedūra — Žodinio Bendrijos prekių ženklo „peerstorm“ paraiška — Ankstesni žodiniai Bendrijos ir nacionaliniai prekių ženklai PETER STORM — Santykinis atmetimo pagrindas — Galimybė supainioti — Reglamento (EB) Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punktas (dabar — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas) — Ankstesnių prekių ženklų naudojimas iš tikrųjų — Reglamento Nr. 40/94 15 straipsnis ir 43 straipsnio 2 dalis (dabar — Reglamento Nr. 207/2009 15 straipsnis ir 42 straipsnio 2 dalis))

35

2010/C 234/62

Byla T-368/09 P: 2010 m. liepos 8 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Sevenier prieš Komisiją (Apeliacinis skundas — Viešoji tarnyba — Pareigūnai — Atsistatydinimas — Komisijos atsisakymas priimti atsistatydinimo atsisakymą ir kreiptis į invalidumo komitetą — Skundo (pretenzijos) pateikimo terminas — Vėlavimas — Pateisinamo priežasties nebuvimas)

35

2010/C 234/63

Byla T-570/08: 2010 m. liepos 14 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Deutsche Post prieš Komisiją (Ieškinys dėl panaikinimo — Valstybės pagalba — Įpareigojimas pateikti informaciją — Aktas, dėl kurio negalima pareikšti ieškinio — Nepriimtinumas)

35

2010/C 234/64

Byla T-571/08: 2010 m. liepos 14 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Vokietija prieš Komisiją (Ieškinys dėl panaikinimo — Valstybės pagalba — Įpareigojimas pateikti informaciją — Aktas, dėl kurio negalima pareikšti ieškinio — Nepriimtinumas)

36

2010/C 234/65

Byla T-166/09 P: 2010 m. liepos 8 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Marcuccio prieš Komisiją (Apeliacinis skundas — Viešoji tarnyba — Pareigūnai — Nutartis dėl prašymo priimti prejudicinį sprendimą — Sprendimas, kurio negalima skųsti apeliacine tvarka — Ieškinys dėl žalos atlyginimo — Ikiteisminė procedūra — Procedūriniai pažeidimai — Iš dalies akivaizdžiai nepriimtinas ir iš dalies akivaizdžiai nepagrįstas apeliacinis skundas)

36

2010/C 234/66

Byla T-349/09: 2010 m. liepos 6 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje PAGO International prieš VRDT — Tirol Milch (Pago) (Bendrijos prekių ženklas — Panaikinimo procedūra — Apeliacinės tarybos sprendimo panaikinimas — Ginčo dalyko išnykimas — Nereikalingumas priimti sprendimą)

37

2010/C 234/67

Byla T-401/09: 2010 m. liepos 6 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Marcuccio prieš Teisingumo Teismą (Ieškinys dėl panaikinimo — Teisingumo Teismo atliktas prašymo dėl žalos atlyginimo atmetimas — Ieškinys dėl žalos atlyginimo — Apeliacinio skundo įteikimas buvusiam ieškovo atstovui — Žalos nebuvimas — Iš dalies akivaizdžiai nepriimtinas ir iš dalies akivaizdžiai nepagrįstas ieškinys)

37

2010/C 234/68

Bylos T-84/10 R ir T-223/10 R: 2010 m. birželio 25 d. Bendrojo Teismo pirmininko nutartis byloje Apulijos regionas prieš Komisiją (Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas — Sprendimas sumažinti Bendrijos finansinę paramą — Debeto aviza — Prašymas sustabdyti vykdymą — Skubos nebuvimas)

38

2010/C 234/69

Byla T-177/10 R: 2010 m. liepos 9 d. Bendrojo Teismo pirmininko nutartis byloje Alcoa Trasformazioni prieš Komisiją (Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas — Valstybės pagalba — Preferenciniai elektros teikimo tarifai — Sprendimas, kuriuo pagalba pripažinta nesuderinama su bendrąja rinka ir nurodyta ją susigrąžinti — Prašymas sustabdyti vykdymą — Skubos nebuvimas)

38

2010/C 234/70

Byla T-211/10: 2010 m. liepos 8 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Strålfors prieš VRDT (ID SOLUTIONS) (Ieškinys dėl panaikinimo — Ieškinys — Formos reikalavimai — Akivaizdus nepriimtinumas)

38

2010/C 234/71

Byla T-212/10: 2010 m. liepos 8 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Strålfors prieš VRDT (IDENTIFICATION SOLUTIONS) (Ieškinys dėl panaikinimo — Ieškinys — Formos reikalavimai — Akivaizdus nepriimtinumas)

39

2010/C 234/72

Byla T-210/10: 2010 m. gegužės 5 d. pareikštas ieškinys byloje Condé prieš Tarybą

39

2010/C 234/73

Byla T-234/10: 2010 m. gegužės 26 d. pareikštas ieškinys byloje RUNGIS express prieš VRDT — Žito (MARESTO)

40

2010/C 234/74

Byla T-258/10: 2010 m. birželio 10 d. pareikštas ieškinys byloje France Télécom prieš Komisiją

40

2010/C 234/75

Byla T-259/10: 2010 m. birželio 8 d. pareikštas ieškinys byloje Ax prieš Tarybą

41

2010/C 234/76

Byla T-267/10: 2010 m. birželio 16 d. pareikštas ieškinys byloje Vienos federalinė žemė prieš Komisiją

42

2010/C 234/77

Byla T-269/10: 2010 m. birželio 14 d. pareikštas ieškinys byloje LIS prieš Komisiją

42

2010/C 234/78

Byla T-274/10: 2010 m. birželio 22 d. pareikštas ieškinys byloje Suez Environnement ir Lyonnaise des eaux France prieš Europos Komisiją

43

2010/C 234/79

Byla T-275/10: 2010 m. birželio 22 d. pareikštas ieškinys byloje mPAY24 GmbH prieš VRDT — ULTRA d.o.o. Proizvodnja elektronskih naprav (MPAY 24)

44

2010/C 234/80

Byla T-276/10: 2010 m. birželio 22 d. pareikštas ieškinys byloje El Coto De Rioja prieš VRDT — Álvarez Serrano (COTO DE GOMARIZ)

45

2010/C 234/81

Byla T-279/10: 2010 m. birželio 21 d. pareikštas ieškinys byloje K-Mail Order prieš VRDT — IVKO (MEN’Z)

45

2010/C 234/82

Byla T-280/10: 2010 m. birželio 25 d. pareikštas ieškinys byloje Milux prieš VRDT (ANEURYSMCONTROL)

46

2010/C 234/83

Byla T-281/10: 2010 m. birželio 25 d. pareikštas ieškinys byloje Milux prieš VRDT (APPETITECONTROL)

47

2010/C 234/84

Byla T-282/10: 2010 m. birželio 25 d. pareikštas ieškinys byloje Milux prieš VRDT (STOMACONTROL)

47

2010/C 234/85

Byla T-283/10: 2010 m. birželio 25 d. pareikštas ieškinys byloje Milux prieš VRDT (BMICONTROL)

48

2010/C 234/86

Byla T-284/10: 2010 m. birželio 25 d. pareikštas ieškinys byloje Milux prieš VRDT (IMPLANTCONTROL)

48

2010/C 234/87

Byla T-285/10: 2010 m. birželio 25 d. pareikštas ieškinys byloje Milux prieš VRDT (CHEMOCONTROL)

49

2010/C 234/88

Byla T-287/10: 2010 m. birželio 25 d. pareikštas ieškinys byloje Unilever España ir Unilever prieš VRDT — Med Trans G. Poulias-S. Brakatselos (MED FRIGO S.A)

49

2010/C 234/89

Byla T-290/10: 2010 m. birželio 30 d. pareikštas ieškinys byloje Sports Warehouse prieš VRDT (TENNIS WAREHOUSE)

50

2010/C 234/90

Byla T-291/10: 2010 m. birželio 26 d. pareikštas ieškinys byloje Martin prieš Komisiją

51

2010/C 234/91

Byla T-295/10: 2010 m. liepos 7 d. pareikštas ieškinys byloje Camara prieš Tarybą

51

2010/C 234/92

Byla T-299/10: 2010 m. liepos 15 d. pareikštas ieškinys byloje Babcock Noell prieš European Joint Undertaking for ITER and the Development of Fusion Energy (Europos ITER įgyvendinimo ir branduolių sintezės energetikos vystymo bendroji įmonė)

52

2010/C 234/93

Byla T-178/06: 2010 m. birželio 29 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Bavaria prieš Tarybą

53

2010/C 234/94

Byla T-286/07: 2010 m. birželio 30 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Torres prieš VRDT — Torres de Anguix (A TORRES de ANGUIX)

53

2010/C 234/95

Byla T-115/08: 2010 m. birželio 29 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Gourmet Burger Kitchen prieš VRDT (GOURMET BURGER KITCHEN)

54

2010/C 234/96

Byla T-121/09: 2010 m. liepos 13 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Al Shanfari prieš Tarybą ir Komisiją

54

2010/C 234/97

Byla T-361/09: 2010 m. birželio 30 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Centraal bureau voor de statistike prieš Komisiją

54

2010/C 234/98

Byla T-112/10: 2010 m. liepos 5 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Prionics prieš Komisiją ir EMST

54

 

Tarnautojų teismas

2010/C 234/99

Byla F-64/06: 2010 m. liepos 8 d. Tarnautojų teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje Bergström prieš Komisiją (Viešoji tarnyba — Paskyrimas — Laikinieji tarnautojai, paskirti pareigūnais — Kandidatai, kurie buvo įtraukti į rezervo sąrašą pagal konkursą, paskelbtą prieš įsigaliojant naujiems Pareigūnų nuostatams — Pereinamosios nuostatos, susijusios su įdarbinant paskiriamu laipsniu — Klasifikavimas pagal laipsnius vadovaujantis naujomis, mažiau palankiomis, taisyklėmis — Nuostatų XIII priedo 5 straipsnio 4 dalis ir 12 straipsnio 3 dalis)

55

2010/C 234/00

Byla F-67/06: 2010 m. liepos 8 d. Tarnautojų teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje Lesniak prieš Komisiją (Viešoji tarnyba — Pareigūnai — Paskyrimas — Laikinieji tarnautojai, paskirti pareigūnais — Kandidatai, įrašyti į rezervo sąrašą iki naujų Pareigūnų tarnybos nuostatų įsigaliojimo — Pereinamojo laikotarpio nuostatos, taikomos lygio priskyrimui priimant į darbą — Priskyrimas lygiui taikant naujas mažiau palankias nuostatas — Pareigūnų tarnybos nuostatų XIII priedo 5 straipsnio 4 dalis ir 12 straipsnio 3 dalis)

55

2010/C 234/01

Byla F-139/06: 2010 m. liepos 8 d. Tarnautojų teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje Kurrer prieš Komisiją (Viešoji tarnyba — Pareigūnai — Paskyrimas — Pareigūnais paskirti laikinieji tarnautojai — Prieš įsigaliojant naujiems Pareigūnų nuostatams į rezervo sąrašą įrašyti kandidatai — Pereinamosios karjeros lygių skyrimo taisyklės po atrankos — Paskyrimas į lygį pagal naujas, mažiau palankias, taisykles — Pareigūnų tarnybos nuostatų XIII priedo 5 straipsnio 4 dalis ir 12 straipsnio 3 dalis)

56

2010/C 234/02

Byla F-53/08: 2010 m. gegužės 5 d. Tarnautojų teismo (plenarinė sesija) sprendimas byloje Bouillez ir kt. prieš Tarybą (Viešoji tarnyba — Pareigūnai — Pareigų paaukštinimas — 2007 m. pareigų paaukštinimo procedūra — Suinteresuotumas pareikšti ieškinį — Sprendimas paaukštinti — Pareigūnų, kurių pareigos paaukštintos, sąrašas — Nuopelnų palyginimas — Atliekamų pareigų lygio kriterijus — Prašymas panaikinti sprendimus paaukštinti — Interesų pusiausvyra)

56

2010/C 234/03

Byla F-89/09: 2010 m. vasario 24 d. Tarnautojų teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje P prieš Parlamentą (Viešoji tarnyba — Laikinieji tarnautojai — Europos Parlamentas — Atleidimas iš darbo — Pasitikėjimo praradimas)

57

2010/C 234/04

Byla F-2/09: 2010 m. vasario 24 d. Tarnautojų teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje Menghi prieš ETIAA (Viešoji tarnyba — Laikinieji tarnautojai — Atleidimas iš darbo pasibaigus bandomajam laikotarpiui — Psichologinis priekabiavimas)

57

2010/C 234/05

Byla F-55/09: 2010 m. gegužės 11 d. Tarnautojų teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje Maxwell prieš Komisiją (Viešoji tarnyba — Pareigūnai — Delegavimas tarnybos interesais — Atostogos dėl asmeninių priežasčių — Apgyvendinimo ir mokymosi išlaidos — Ieškinys dėl žalos atlyginimo — Atsakomybė dėl kaltės — Nepagrįstas praturtėjimas)

57

2010/C 234/06

Byla F-78/09 R: 2010 m. birželio 22 d. Tarnautojų teismo (pirmoji kolegija) nutartis byloje Marcuccio prieš Komisiją (Viešoji tarnyba — Pareigūnai — Ieškinys dėl žalos atlyginimo — Išlaidų atlyginimas — Prieštaravimas dėl paraleliai nagrinėjamo ieškinio — Akivaizdus nepriimtinumas)

58

2010/C 234/07

Byla F-34/10: 2010 m. gegužės 26 d. pareikštas ieškinys byloje Arango Jaramillo ir kt. prieš EIB

58


LT

 

Top