Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2010:209:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, C 209, 2010m. liepa 31d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-521X

doi:10.3000/1725521X.C_2010.209.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 209

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir prane_imai

53 tomas
2010m. liepos 31d.


Prane_imo Nr.

Turinys

Puslapis

 

IV   Pranešimai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

 

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas

2010/C 209/01

Paskutinis Europos Sąjungos Teisingumo Teismo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje skelbiamas leidinys OL C 195, 2010 7 17

1

 

Bendrasis Teismas

2010/C 209/02

Bendrojo Teismo veiklos vykdymas nuo 2010 m. rugsėjo 1 d. iki 2010 m. rugsėjo 13 d.

2


 

V   Nuomonės

 

TEISINĖS PROCEDŪROS

 

Teisingumo Teismas

2010/C 209/03

Byla C-570/07 ir C-571/07: 2010 m. birželio 1 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas byloje (Tribunal Superior de Justicia de Asturias (Ispanija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) José Manuel Blanco Pérez, María del Pilar Chao Gómez prieš Consejería de Salud y Servicios Sanitarios (C-570/07), Principado de Asturias (C-571/07) (SESV 49 straipsnis — Direktyva 2005/36/EB — Įsisteigimo laisvė — Visuomenės sveikata — Vaistinės — Artumas — Gyventojų aprūpinimas vaistais — Licencija vykdyti veiklą — Vaistinių teritorinis pasiskirstymas — Apribojimų, pagrįstų demografinio tankumo kriterijumi, nustatymas — Minimalus atstumas tarp vaistinių — Kandidatai, vykdę profesinę veiklą nacionalinės teritorijos dalyje — Pirmenybė — Diskriminacija)

3

2010/C 209/04

Byla C-58/08: 2010 m. birželio 8 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas byloje (High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) (Jungtinė Karalystė) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) The Queen, ieškovių Vodafone Ltd, Telefónica O2 Europe plc, T-Mobile International AG, Orange Personal Communications Services Ltd prašymu, prieš Secretary of State for Business, Enterprise and Regulatory Reform (Reglamentas (EB) Nr. 717/2007 — Tarptinklinis ryšys per viešuosius judriojo telefono ryšio tinklus Bendrijoje — Galiojimas — Teisinis pagrindas — EB 95 straipsnis — Proporcingumo ir subsidiarumo principai)

4

2010/C 209/05

Byla C-203/08: 2010 m. birželio 3 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje (Raad van State (Nyderlandai) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) The Sporting Exchange Ltd, veikianti Betfair vardu, prieš Minister van Justitie (EB 49 straipsnis — Laisvės teikti paslaugas apribojimai — Azartiniai lošimai — Azartinių lošimų vykdymas internetu — Teisės aktas, pagal kurį licencija išduodama tik vienam subjektui — Licencijos pratęsimas be konkurencijos — Vienodo požiūrio principas ir skaidrumo pareiga — Taikymas azartinių lošimų srityje)

4

2010/C 209/06

Byla C-258/08: 2010 m. birželio 3 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje (Hoge Raad der Nederlanden (Nyderlandai) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Ladbrokes Betting & Gaming Ltd, Ladbrokes International Ltd. prieš Stichting de Nationale Sporttotalisator (EB 49 straipsnis — Laisvės teikti paslaugas apribojimai — Azartiniai lošimai — Azartiniai lošimai internetu — Teisės aktas, pagal kurį licencija išduodama tik vienam subjektui — Atsisakymas išduoti licenciją organizuoti lošimus subjektui, kuris turi licenciją kitose valstybėse narėse — Pateisinimas — Proporcingumas — Kiekvienos konkrečios nacionalinės teisės akto taikymo priemonės kontrolė)

5

2010/C 209/07

Byla C-484/08: 2010 m. birželio 3 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje (Tribunal Supremo (Ispanija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid prieš Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc) (Direktyva 93/13/EEB — Su vartotojais sudarytos sutartys — Pagrindinį sutarties dalyką apibūdinančios sąlygos — Teismo atliekamas jų nesąžiningumo vertinimas — Netaikymas — Didesnę vartotojų apsaugą užtikrinančios griežtesnės nacionalinės nuostatos)

6

2010/C 209/08

Byla C-487/08: 2010 m. birželio 3 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje Europos Komisija prieš Ispanijos Karalystę (Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — Laisvas kapitalo judėjimas — EB 56 straipsnis ir EEE susitarimo 40 straipsnis — Skirtingas vertinimas — Bendrovėms rezidentėms ir ne rezidentėms išmokami dividendai)

6

2010/C 209/09

Byla C-491/08: 2010 m. birželio 10 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas byloje Europos Komisija prieš Italijos Respubliką (Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — Direktyva 92/43/EEB — Natūralių buveinių apsauga — Laukinė fauna bei flora — Bendrijos svarbos teritorijos — Apsaugos režimas — Turistinis kompleksas „Is Arenas“)

7

2010/C 209/10

Byla C-569/08: 2010 m. birželio 3 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje (Oberster Gerichtshof (Austrija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Internetportal und Marketing GmbH prieš Richard Schlicht (Internetas — .eu aukščiausio lygio domenas — Reglamentas (EB) Nr. 874/2004 — Domenų vardai — Registracija etapais — Specialūs simboliai — Spekuliacijomis ir piktnaudžiavimu paremta registracija — „Nesąžiningumo“ sąvoka)

7

2010/C 209/11

Byla C-127/09: 2010 m. birželio 3 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas byloje (Oberlandesgericht Nürnberg (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Coty Prestige Lancaster Group GmbH prieš Simex Trading AG (Prekių ženklų teisė — Reglamentas (EB) Nr. 40/94 — 13 straipsnio 1 dalis — Direktyva 89/104/EEB — 7 straipsnio 1 dalis — Prekių ženklo savininko teisių pasibaigimas — Sąvoka „į rinką išleista prekė“ — Savininko sutikimas — Kvepalų buteliukai, vadinamieji „mėginiai“, kuriuos prekių ženklo savininkas leido naudoti įgaliotam platintojui, priklausančiam pasirinktinio platinimo tinklui)

8

2010/C 209/12

Byla C-140/09: 2010 m. birželio 10 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas byloje (Tribunale di Genova (Italija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Fallimento Traghetti del Mediterraneo SpA prieš Presidenza del Consiglio dei Ministri (Valstybės pagalba — Subsidijos pervežimų jūra įmonei, vykdančiai su viešąja paslauga susijusius įsipareigojimus — Nacionalinis įstatymas, kuriame numatyta galimybė pervesti avansą prieš sutarties patvirtinimą)

9

2010/C 209/13

Byla C-237/09: 2010 m. birželio 3 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje (Cour de cassation (Belgija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Belgijos valstybė prieš Nathalie De Fruytier (Šeštoji PVM direktyva — 13 straipsnio A skirsnio 1 dalies d punktas — Visuomenei naudingos veiklos atleidimas nuo mokesčio — Žmogaus organų, kraujo ir pieno tiekimas — Žmogaus organų ir mėginių transportavimo ligoninėms ir laboratorijoms veikla, kuria verčiasi savarankiškai dirbantis asmuo — „Prekių tiekimo“ ir „paslaugų teikimo“ sąvokos — Atskyrimo kriterijus)

10

2010/C 209/14

Byla C-378/09: 2010 m. birželio 10 d. Teisingumo Teismo (aštuntoji kolegija) sprendimas byloje Europos Komisija prieš Čekijos Respubliką (Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — Direktyva 85/337/EEB — 10a straipsnio pirma, antra ir trečia pastraipos — Tam tikrų valstybės ir privačių projektų poveikio aplinkai vertinimas — Nacionalinės teisės aktai, ribojantys teisę pareikšti ieškinį dėl sprendimų aplinkosaugos srityje — Minėtos nuostatos neperkėlimas per nustatytą terminą)

10

2010/C 209/15

Byla C-26/10 P: 2010 m. sausio 18 d. Paul Inge Hansen pateiktas apeliacinis skundas dėl 2009 m. lapkričio 17 d. Pirmosios instancijos (šeštoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-295/09 Paul Inge Hansen prieš Europos Bendrijų Komisiją

11

2010/C 209/16

Byla C-185/10: 2010 m. balandžio 13 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Komisija prieš Lenkijos Respubliką

11

2010/C 209/17

Byla C-193/10: 2010 m. balandžio 19 d.Finanzgericht Düsseldorf (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje KMB Europe BV prieš Hauptzollamt Duisburg

11

2010/C 209/18

Byla C-201/10: 2010 m. balandžio 26 d.Finanzgericht Hamburg (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Ze Fu Fleischhandel GmbH prieš Hauptzollamt Hamburg-Jonas

12

2010/C 209/19

Byla C-202/10: 2010 m. balandžio 26 d.Finanzgericht Hamburg (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Vion Trading GmbH prieš Hauptzollamt Hamburg-Jonas

12

2010/C 209/20

Byla C-212/10: 2010 m. gegužės 3 d.Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach (Lenkijos Respublika) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Logstor ROR Polska Sp. z o.o. prieš Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

13

2010/C 209/21

Byla C-215/10: 2010 m. gegužės 4 d.First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Jungtinė Karalystė) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Pacific World Limited, FDD International Limited prieš Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

13

2010/C 209/22

Byla C-220/10: 2010 m. gegužės 6 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Komisija prieš Portugalijos Respubliką

14

2010/C 209/23

Byla C-226/10: 2010 m. gegužės 10 d.Amtsgerichts Köln (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Hannelore Adams prieš Germanwings GmbH

15

2010/C 209/24

Byla C-227/10: 2010 m. gegužės 7 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Komisija prieš Estijos Respubliką

16

2010/C 209/25

Byla C-228/10: 2010 m. gegužės 10 d.High Court of Justice (Chancery Division) (Jungtinė Karalystė) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Union of European Football Associations (UEFA), British Sky Broadcasting Ltd prieš Euroview Sport Ltd

16

2010/C 209/26

Byla C-230/10: 2010 m. gegužės 11 d.Juzgado de lo Contencioso Administrativo no 3 de Almería (Ispanija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Agueda María Saenz Morales prieš Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía

21

2010/C 209/27

Byla C-232/10: 2010 m. gegužės 10 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Komisija prieš Lenkijos Respubliką

21

2010/C 209/28

Byla C-235/10: 2010 m. gegužės 12 d.Cour de cassation (Liuksemburgas) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje David Claes prieš likviduojamą Société anonyme Landsbanki Luxembourg SA

22

2010/C 209/29

Byla C-236/10: 2010 m. gegužės 12 d.Cour de cassation (Liuksemburgas) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Sophie Jeanjean prieš likviduojamą Société anonyme Landsbanki Luxembourg SA

22

2010/C 209/30

Byla C-237/10: 2010 m. gegužės 12 d.Cour de cassation (Liuksemburgas) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Miguel Remy prieš likviduojamą Société anonyme Landsbanki Luxembourg SA

23

2010/C 209/31

Byla C-238/10: 2010 m. gegužės 12 d.Cour de cassation (Liuksemburgas) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Volker Schneider prieš likviduojamą Société anonyme Landsbanki Luxembourg SA

23

2010/C 209/32

Byla C-239/10: 2010 m. gegužės 12 d.Cour de cassation (Liuksemburgas) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Xuan-Mai Tran prieš likviduojamą Société anonyme Landsbanki Luxembourg SA

24

2010/C 209/33

Byla C-242/10: 2010 m. gegužės 17 d.Tribunale Amministrativo Regionale per la LombardiaSezione Terza (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje ENEL Produzione SpA prieš Autorità per l'energia elettrica e il gas

24

2010/C 209/34

Byla C-243/10: 2010 m. gegužės 18 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Komisija prieš Italijos Respubliką

24

2010/C 209/35

Byla C-247/10 P: 2010 m. gegužės 18 d.Zhejiang Aokang Shoes Co., Ltd pateiktas apeliacinis skundas dėl 2010 m. kovo 4 d. Bendrojo Teismo (aštuntoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-407/06, Zhejiang Aokang Shoes Co., Ltd prieš Europos Sąjungos Tarybą

25

2010/C 209/36

Byla C-248/10: 2010 m. gegužės 19 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Komisija prieš Graikijos Respubliką

26

2010/C 209/37

Byla C-249/10 P: 2010 m. gegužės 18 d.Brosmann Footwear (HK) Ltd, Seasonable Footwear (Zhongshan) Ltd, Lung Pao Footwear (Guangzhou) Ltd, Risen Footwear (HK) Co. Ltd pateiktas apeliacinis skundas dėl 2010 m. kovo 4 d. Bendrojo Teismo (aštuntoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-401/06, Brosmann Footwear (HK) Ltd prieš Europos Sąjungos Tarybą

26

2010/C 209/38

Byla C-255/10: 2010 m. kovo 23 d.Tribunale di Roma (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą baudžiamojoje byloje prieš Alessandro Sacchi

27

2010/C 209/39

Byla C-259/10: 2010 m. gegužės 26 d.Court of Appeal (Civil Division) (England & Wales) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs prieš The Rank Group PLC

28

2010/C 209/40

Byla C-260/10: 2010 m. gegužės 26 d.The Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) (Jungtinė Karalystė) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs prieš The Rank Group PLC

29

2010/C 209/41

Byla C-264/10: 2010 m. gegužės 28 d.Înalta Curte de Casație și Justiție pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Gheorghe Kita

30

2010/C 209/42

Byla C-276/10: 2010 m. birželio 2 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Komisija prieš Čekijos Respubliką

30

2010/C 209/43

Byla C-278/10: 2010 m. birželio 3 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Komisija prieš Graikijos Respubliką

31

2010/C 209/44

Byla C-279/10: 2010 m. birželio 4 d.Tribunale del Riesame di Verbania (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą baudžiamojoje byloje prieš Matteo Minesi

31

 

Bendrasis Teismas

2010/C 209/45

Byla T-237/05: 2010 m. birželio 9 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Éditions Jacob prieš Komisiją (Galimybė susipažinti su institucijų dokumentais — Reglamentas (EB) Nr. 1049/2001 — Su koncentracijos procedūra susiję dokumentai — Reglamentas (EB) Nr. 4064/89 — Reglamentas (EB) 139/2004 — Reglamentas (EB) Nr. 802/2004 — Atsisakymas leisti susipažinti — Išimtis dėl tyrimų ir audito tikslų apsaugos — Išimtis dėl komercinių interesų apsaugos — Išimtis dėl sprendimų priėmimo proceso apsaugos — Išimtis dėl teisinės pagalbos apsaugos)

32

2010/C 209/46

Byla T-177/07: 2010 m. birželio 15 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Mediaset prieš Komisiją („Valstybės pagalba — Telekomunikacijos — Subsidijos skaitmeniniams dekoderiams įsigyti — Sprendimas, kuriuo pagalba pripažįstama nesuderinama su bendrąja rinka ir nurodoma ją grąžinti — Valstybės pagalbos sąvoka — Dekoderių, leidžiančių priimti per palydovą transliuojamas televizijos programas, neįtraukimas — Pranašumas — Atrankinis pobūdis — Konkurencijos pažeidimas — Pareiga motyvuoti“)

32

2010/C 209/47

Sujungtos bylos T-428/07 ir T-455/07: 2010 m. birželio 17 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje CEVA prieš Komisiją (Arbitražinė išlyga — Sutartys, sudarytos pagal pamatinę mokslinių tyrimų, technologijų plėtros ir demonstravimo veiklos programą srityje „Gyvenimo kokybė ir gyvųjų išteklių valdymas (1998–2002 m.)“ — Projektai Seahealth ir Biopal — Skolos raštai — Prašymas panaikinti — Ieškinio perkvalifikavimas — Priimtinumas — Rungtyniškumo principas ir teisės į gynybą — Visų Europos Sąjungos pervestų finansinių įmokų susigrąžinimas — Sunkūs finansiniai pažeidimai)

33

2010/C 209/48

Byla T-118/08: 2010 m. birželio 15 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Actega Terra prieš VRDT (TERRAEFFEKT matt & gloss) (Bendrijos prekių ženklas — Žodinio Bendrijos prekių ženklo TERRAEFFEKT matt & gloss paraiška — Absoliutus atmetimo pagrindas — Apibūdinamasis pobūdis — Reglamento (EB) Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies c punktas (dabar Reglamento (EB) Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies c punktas))

33

2010/C 209/49

Byla T-153/08: 2010 m. birželio 22 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Shenzhen Taiden prieš VRDT — Bosch Security Systems (Ryšio įranga) (Bendrijos dizainas — Dizaino registracijos pripažinimo negaliojančia procedūra — Įregistruotas Bendrijos dizainas, vaizduojantis ryšio įrangą — Ankstesnis tarptautinis dizainas — Negaliojimo pagrindas — Individualių savybių nebuvimas — Skirtingo bendro įspūdžio nebuvimas — Informuotas vartotojas — Dizainerio laisvės mastas — Ankstesnio dizaino atskleidimo visuomenei įrodymas — Reglamento (EB) Nr. 6/2002 4 straipsnio 1 dalis, 6 straipsnio 1 dalies b punktas ir 2 dalis, 7 straipsnio 1 dalis ir 25 straipsnio 1 dalies b punktas)

34

2010/C 209/50

Byla T-255/08: 2010 m. birželio 22 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Montero Padilla prieš VRDT — Padilla Requena (JOSE PADILLA) (Bendrijos prekių ženklas — Protesto procedūra — Žodinio Bendrijos prekių ženklo JOSE PADILLA paraiška — Ankstesni prekių ženklai ir žymuo JOSE PADILLA — Santykiniai atmetimo pagrindai — Plačiai žinomo prekių ženklo, kaip nustatyta Paryžiaus konvencijos 6a straipsnyje, ir gerą vardą turinčio prekių ženklo nebuvimas — Reglamento (EB) Nr. 40/94 8 straipsnio 2 dalies c punktas ir 8 straipsnio 5 dalis (dabar — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 2 dalies c punktas ir 8 straipsnio 5 dalis) — Prekyboje naudojamo ankstesnio žymens nebuvimas — Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 4 dalis (dabar — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 4 dalis))

34

2010/C 209/51

Byla T-482/08: 2010 m. birželio 10 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Atlas Transport GmbH prieš VRDT (ATLAS TRANSPORT) (Bendrijos prekių ženklas — Teisių panaikinimo procedūra — Žodinis Bendrijos prekių ženklas ATLAS TRANSPORT — Prekių ženklo naudojimas iš tikrųjų — Reglamento (EB) Nr. 40/94 15 straipsnis ir 50 straipsnio 1 dalis (dabar — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 15 straipsnis ir 51 straipsnio 1 dalis))

35

2010/C 209/52

Byla T-487/08: 2010 m. birželio 16 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Kureha prieš VRDT — Sanofi-Aventis (KREMEZIN) (Bendrijos prekių ženklas — Protesto procedūra — Bendrijos žodinio prekių ženklo KREMEZIN paraiška — Ankstesnis tarptautinis žodinis prekių ženklas KRENOSIN — Santykinis atmetimo pagrindas — Galimybė supainioti — Žymenų panašumas — Prekių panašumas — Reglamento (EB) Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punktas (dabar — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas) — Ankstesnio prekių ženklo buvimo įrodymas — Terminai — Reglamento (EB) Nr. 2868/95 19 ir 20 taisyklės — Ankstesnio prekių ženklo naudojimo iš tikrųjų įrodymas — Reglamento (EB) Nr. 40/94 43 straipsnio 2 ir 3 dalys (dabar — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 42 straipsnio 2 ir 3 dalys))

35

2010/C 209/53

Byla T-490/08: 2010 m. birželio 22 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje CM Capital Markets prieš VRDT — Carbon Capital Markets (CARBON CAPITAL MARKETS Emissions Compliance Solutions & Carbon Finance) (Bendrijos prekių ženklas — Protesto procedūra — Vaizdinio Bendrijos prekių ženklo „CARBON CAPITAL MARKETS Emissions Compliance Solutions & Carbon Finance“ paraiška — Ankstesnis vaizdinis Bendrijos prekių ženklas „CM Capital Markes“ ir ankstesnis vaizdinis nacionalinis prekių ženklas „CM Capital Markes“ — Santykinis atmetimo pagrindas — Galimybės supainioti nebuvimas — Žymenų panašumo nebuvimas — Reglamento (EB) Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punktas (dabar — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas))

36

2010/C 209/54

Byla T-547/08: 2010 m. birželio 15 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje X Technology Swiss prieš VRDT (Oranžinė kojinės pirštų galų spalva) (Bendrijos prekių ženklas — Bendrijos prekių ženklo paraiška — Oranžinė kojinės pirštų galų spalva — Absoliutus atmetimo pagrindas — Skiriamųjų požymių nebuvimas — Reglamento (EB) Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies b punktas (dabar — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies b punktas))

36

2010/C 209/55

Byla T-549/08: 2010 m. birželio 18 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Liuksemburgas prieš Komisiją (ESF — Finansinės paramos sustabdymas — Kova su diskriminacija ir nelygybe darbo rinkoje — Dideli valdymo ar kontrolės sistemų trūkumai, dėl kurių gali atsirasti sistemingų netikslumų — Reglamento (EB) Nr. 1260/1999 39 straipsnio 2 dalies c punktas — Teisėti lūkesčiai)

37

2010/C 209/56

Byla T-563/08: 2010 m. birželio 22 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje CM Capital Markets prieš VRDT — Carbon Capital Markets (CARBON CAPITAL MARKETS) (Bendrijos prekių ženklas — Protesto procedūra — Žodinio Bendrijos prekių ženklo CARBON CAPITAL MARKETS paraiška — Ankstesnis vaizdinis Bendrijos prekių ženklas „CM Capital Markes“ ir ankstesnis vaizdinis nacionalinis prekių ženklas „CM Capital Markes“ — Santykinis atmetimo pagrindas — Galimybės supainioti nebuvimas — Žymenų panašumo nebuvimas — Reglamento (EB) Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punktas (dabar — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas))

37

2010/C 209/57

Byla T-138/09: 2010 m. birželio 9 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Muñoz Arraiza prieš VRDT — Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada Rioja (RIOJAVINA) (Bendrijos prekių ženklas — Protesto procedūra — Žodinio Bendrijos prekių ženklo RIOJAVINA paraiška — Ankstesnis vaizdinis kolektyvinis Bendrijos prekių ženklas RIOJA — Santykinis atmetimo pagrindas — Reglamento (EB) Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punktas (dabar — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas))

38

2010/C 209/58

Byla T-315/09: 2010 m. birželio 9 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Hoelzer prieš VRDT (SAFELOAD) (Bendrijos prekių ženklas — Figūrinio Bendrijos prekių ženklo SAFELOAD paraiška — Absoliutus atmetimo pagrindas — Apibūdinantis pobūdis — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies c punktas)

38

2010/C 209/59

Byla T-173/09: 2010 m. birželio 3 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Z prieš Komisiją (Galimybė susipažinti su dokumentais — Nepriimtinumas — Įsakymas)

38

2010/C 209/60

Byla T-79/10 R: 2010 m. birželio 9 d. Bendrojo Teismo pirmininko nutartis byloje COLT Télécommunications France prieš Komisiją (Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas — Valstybės pagalba — Didelio pajėgumo elektroninių ryšių tinklo eksploatavimas — Subsidija už viešąsias paslaugas — Sprendimas, kuriuo pripažįstama, kad priemonė, apie kurią pranešta, nėra pagalba — Prašymas sustabdyti vykdymą — Skubos nebuvimas)

39

2010/C 209/61

Byla T-166/10: 2010 m. balandžio 7 d. pareikštas ieškinys byloje Samskip Multimodal Container Logistics prieš Komisiją

39

2010/C 209/62

Byla T-220/10: 2010 m. gegužės 18 d. pareikštas ieškinys byloje Komisija prieš EU Research Projects

40

2010/C 209/63

Byla T-224/10: 2010 m. gegužės 17 d. pareikštas ieškinys byloje Association Belge des Consommateurs Test-Achats prieš Komisiją

41

2010/C 209/64

Byla T-226/10: 2010 m. gegužės 14 d. pareikštas ieškinys byloje Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej prieš Komisiją

41

2010/C 209/65

Byla T-230/10: 2010 m. gegužės 21 d. pareikštas ieškinys byloje Ispanija prieš Komisiją

42

2010/C 209/66

Byla T-231/10: 2010 m. gegužės 21 d. pareikštas ieškinys byloje Merlin ir kt. prieš VRDT — Dusyma (Žaislai)

43

2010/C 209/67

Byla T-235/10: 2010 m. gegužės 21 d. pareikštas ieškinys byloje Timehouse prieš VRDT (Laikrodžio forma)

44

2010/C 209/68

Byla T-237/10: 2010 m. gegužės 26 d. pareikštas ieškinys byloje Louis Vuitton Malletier prieš VRDT — Friis Group International (Užrakto piešinys)

44

2010/C 209/69

Byla T-238/10: 2010 m. gegužės 24 d. pareikštas ieškinys byloje Scatizza prieš VRDT — Jacinto (HORSE COUTURE)

45

2010/C 209/70

Byla T-240/10: 2010 m. gegužės 27 d. pareikštas ieškinys byloje Vengrija prieš Komisiją

46

2010/C 209/71

Byla T-241/10: 2010 m. gegužės 24 d. pareikštas ieškinys byloje Lenkija prieš Komisiją

47

2010/C 209/72

Byla T-247/10: 2010 m. gegužės 28 d. pareikštas ieškinys byloje medi prieš VRDT — Deutsche Medi Präventions (deutschemedi.de)

48

2010/C 209/73

Byla T-248/10: 2010 m. gegužės 26 d. pareikštas ieškinys byloje Italija prieš Komisiją ir EPSO

49

2010/C 209/74

Byla T-249/10: 2010 m. gegužės 31 d. pareikštas ieškinys byloje Kitziger prieš VRDT — Mitteldeutscher Rundfunk, Zweites Deutsches Fernsehen (KICO)

49

2010/C 209/75

Byla T-250/10: 2010 m. gegužės 31 d. pareikštas ieškinys byloje KNUT IP Management prieš VRDT — Zoologischer Garten Berlin (KNUT — DER EISBÄR)

50

2010/C 209/76

Byla T-252/10: 2010 m. gegužės 28 d. pareikštas ieškinys byloje Cross Czech prieš Komisiją

51

2010/C 209/77

Byla T-500/07: 2010 m. birželio 7 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Bulgarija prieš Komisiją

51

2010/C 209/78

Byla T-65/08: 2010 m. birželio 1 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Ispanija prieš Komisiją

51

 

Tarnautojų teismas

2010/C 209/79

Byla F-30/08: 2010 m. gegužės 11 d. Tarnautojų teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje Nanopoulos prieš Komisiją (Viešoji tarnyba — Pareigūnai — Tarnautojų teismo kompetencija — Priimtinumas — Asmens nenaudai priimtas aktas — Deliktinė atsakomybė — Informacijos nutekėjimas į spaudą — Nekaltumo prezumpcijos principas — Neturtinė žala — Sprendimas pradėti drausminę procedūrą — Akivaizdi vertinimo klaida — Pareiga padėti — Pareigūnų nuostatų 24 straipsnis)

52

2010/C 209/80

Byla F-100/08: 2010 m. gegužės 4 d. Tarnautojų teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje Petrilli prieš Komisiją (Viešoji tarnyba — Pareigūnai — Pensijos — Gyvenamosios vietos sąvoka — Pagrindinė gyvenamoji vieta — Pateisinantys dokumentai)

52

2010/C 209/81

Byla F-13/09: 2010 m. gegužės 12 d. Tarnautojų teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje Peláez Jimeno prieš Parlamentą (Viešoji tarnyba — Pareigūnai — Išankstinis skundas — Apskundimo terminas — Vėlavimas — Įrodymas — Buvęs laikinasis tarnautojas — Paskyrimas pareigūnu — Pareigūnų tarnybos nuostatų XIII priedo 5 straipsnio 4 dalis — Vienodas vertinimas)

53

2010/C 209/82

Byla F-45/09: 2010 m. birželio 15 d. Tarnautojų teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje Lebedef-Caponi prieš Europos Komisiją (Viešoji tarnyba — Pareigūnai — Vertinimas — Tarnybinės veiklos vertinimo ataskaita — 2007 m. laikotarpio vertinimas — Ieškinys dėl panaikinimo — Akivaizdi vertinimo klaida — Personalo atstovai — Ad hoc grupės nuomonė)

53

2010/C 209/83

Byla F-33/10: 2010 m. gegužės 19 d. pareikštas ieškinys byloje Lebedef prieš Komisiją

53

2010/C 209/84

Byla F-35/10: 2010 m. gegužės 26 d. pareikštas ieškinys byloje Adriaansen prieš EIB

54

2010/C 209/85

Byla F-36/10: 2010 m. gegužės 27 d. pareikštas ieškinys byloje Rapone prieš Komisiją

54

2010/C 209/86

Byla F-38/10: 2010 m. gegužės 31 d. pareikštas ieškinys byloje Vakalis prieš Komisiją

54

2010/C 209/87

Byla F-40/10: 2010 m. birželio 7 d. pareikštas ieškinys byloje Lebedef prieš Komisiją

55

2010/C 209/88

Byla F-41/10: 2010 m. birželio 7 d. pareikštas ieškinys byloje Bermejo Garde prieš EESRK

55

2010/C 209/89

Byla F-42/10: 2010 m. birželio 3 d. pareikštas ieškinys byloje Skareby prieš Komisiją

55

2010/C 209/90

Byla F-43/10: 2010 m. birželio 4 d. pareikštas ieškinys byloje Cerafogli prieš ECB

56

2010/C 209/91

Byla F-44/10: 2010 m. birželio 11 d. pareikštas ieškinys byloje Lebedef prieš Komisiją

56

2010/C 209/92

Byla F-51/09: 2010 m. birželio 15 d. Tarnautojų teismo (antroji kolegija) nutartis byloje Petrilli prieš Komisiją

57

2010/C 209/93

Byla F-70/09: 2010 m. gegužės 5 d. Tarnautojų teismo (antroji kolegija) nutartis byloje Nikolchov prieš Komisiją

57

2010/C 209/94

Byla F-94/09: 2010 m. gegužės 5 d. Tarnautojų teismo (antroji kolegija) nutartis byloje Nikolchov prieš Komisiją

57


LT

 

Top