EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2010:082:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, C 82, 2010m. kovas 30d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-521X

doi:10.3000/1725521X.C_2010.082.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 82

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir prane_imai

53 tomas
2010m. kovo 30d.


Prane_imo Nr.

Turinys

Puslapis

 

II   Komunikatai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ORGANŲ, TARNYBŲ IR AGENTŪRŲ PRIIMTI KOMUNIKATAI

 

Europos Komisija

2010/C 082/01

Komisijos komunikatas – Išsamios gairės dėl kompetentingoms institucijoms teikiamo prašymo leisti atlikti žmonėms skirtų vaistų klinikinį tyrimą, pranešimo apie svarbius pakeitimus ir tyrimo pabaigos paskelbimo (CT-1)

1

2010/C 082/02

Komisijos komunikatas dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 101 straipsnio 3 dalies taikymo tam tikrų rūšių draudimo sektoriaus susitarimams, sprendimams ir suderintiems veiksmams (1)

20

2010/C 082/03

Neprieštaravimas praneštai koncentracijai (Byla COMP/M.5762 – InnoLux/Chi Mei/TPO) (1)

24

2010/C 082/04

Neprieštaravimas praneštai koncentracijai (Byla COMP/M.5721 – Otto/Primondo Assets) (1)

24


 

IV   Pranešimai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ORGANŲ, TARNYBŲ IR AGENTŪRŲ PRANEŠIMAI

 

Europos Komisija

2010/C 082/05

Euro kursas

25

 

VALSTYBIŲ NARIŲ PRANEŠIMAI

2010/C 082/06

2006 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 562/2006, nustatančio taisyklių, reglamentuojančių asmenų judėjimą per sienas, Bendrijos kodeksą (Šengeno sienų kodeksas) (OL C 247, 2006 10 13, p. 1, OL C 153, 2007 7 6, p. 5, OL C 192, 2007 8 18, p. 11, OL C 271, 2007 11 14, p. 14, OL C 57, 2008 3 1, p. 31, OL C 134, 2008 5 31, p. 14, OL C 207, 2008 8 14, p. 12, OL C 331, 2008 12 21, p. 13, OL C 3, 2009 1 8, p. 5, OL C 64, 2009 3 19, p. 15, OL C 239, 2009 10 6, p. 2), 2 straipsnio 15 punkte nurodytų leidimų gyventi atnaujintas sąrašas

26


 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

 

Top