Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2010:051:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, C 51, 2010m. vasaris 27d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-521X

doi:10.3000/1725521X.C_2010.051.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 51

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir prane_imai

53 tomas
2010m. vasario 27d.


Prane_imo Nr.

Turinys

Puslapis

 

IV   Pranešimai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ORGANŲ, TARNYBŲ IR AGENTŪRŲ PRANEŠIMAI

 

Teisingumo Teismas

2010/C 051/01

Paskutinis Teisingumo Teismo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje skelbiamas leidinys OL C 37, 2010 2 13

1


 

V   Nuomonės

 

TEISINĖS PROCEDŪROS

 

Teisingumo Teismas

2010/C 051/02

Byla C-284/05: 2009 m. gruodžio 15 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas byloje Europos Komisija prieš Suomijos Respubliką (Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — Atleidžiamas nuo muitų karinės įrangos importas)

2

2010/C 051/03

Byla C-294/05: 2009 m. gruodžio 15 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas byloje Europos Komisija prieš Švedijos Karalystę (Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — Atleidžiamas nuo muitų karinės įrangos ir dvejopos (civilinės ir karinės) paskirties prekių importas)

3

2010/C 051/04

Byla C-372/05: 2009 m. gruodžio 15 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas byloje Europos Komisija prieš Vokietijos Federacinę Respubliką (Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — Atleidžiamas nuo muitų karinės įrangos importas)

3

2010/C 051/05

Byla C-387/05: 2009 m. gruodžio 15 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas byloje Europos Komisija prieš Italijos Respubliką (Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — Atleidžiamas nuo muitų dvejopos (civilinės ir karinės) paskirties įrangos importas)

4

2010/C 051/06

Byla C-409/05: 2009 m. gruodžio 15 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas byloje Europos Komisija prieš Graikijos Respubliką (Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — Atleidžiamas nuo muitų karinės įrangos importas)

5

2010/C 051/07

Byla C-461/05: 2009 m. gruodžio 15 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas byloje Europos Komisija prieš Danijos Karalystę (Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — Atleidžiamas nuo muitų karinės įrangos importas)

5

2010/C 051/08

Byla C-239/06: 2009 m. gruodžio 15 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas byloje Europos Komisija prieš Italijos Respubliką (Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — Atleidžiamas nuo muitų karinės įrangos importas)

6

2010/C 051/09

Byla C-45/08: 2009 m. gruodžio 23 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje (Hof van beroep te Brussel (Belgija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Spector Photo Group NV, Chris Van Raemdonck prieš Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen (CBFA) (Direktyva 2003/6 — Prekyba vertybiniais popieriais, pasinaudojant viešai neatskleista informacija — Viešai neatskleistos informacijos naudojimas — Sankcijos — Sąlygos)

6

2010/C 051/10

Byla C-227/08: 2009 m. gruodžio 17 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje (Audiencia Provincial de Salamanca (Ispanija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Eva Martín Martín prieš EDP Editores SL (Direktyva 85/577/EEB — 4 straipsnis — Vartotojų apsauga — Ne prekybai skirtose patalpose sudarytos sutartys — Teisė nutraukti sutartį — Pardavėjo pareiga informuoti — Sutarties negaliojimas — Tinkamos priemonės)

7

2010/C 051/11

Byla C-248/08: 2009 m. gruodžio 17 d. Teisingumo Teismo (penktoji kolegija) sprendimas byloje Europos Komisija prieš Graikijos Respubliką (Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — Reglamentas (EB) Nr. 1774/2002 — 4 straipsnio 2 dalies a ir c punktai, 5 straipsnio 2 dalies c punktas, 6 straipsnio 2 dalies b punktas, 10 — 15, 17, 18 ir 26 straipsniai — Šalutiniai gyvūniniai produktai — Atliekos — Pašalinimas užkasant neperdirbus — Oficialių kontrolių nebuvimas — Šalutinių gyvūninių produktų saugų tvarkymą užtikrinantys centrai — Eksploatavimas — Patvirtinimo nebuvimas — Apibrėžtų pavojingų medžiagų deginimas — Adekvačių procedūrų nebuvimas)

8

2010/C 051/12

Byla C-305/08: 2009 m. gruodžio 23 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas byloje (Consiglio di Stato (Italija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Scienze del Mare (CoNISMa) prieš Regione Marche (Viešieji paslaugų pirkimai — Direktyva 2004/18 — Sąvokos „rangovas“, „tiekėjas“ ir „paslaugų teikėjas“ — Sąvoka „ūkio subjektas“ — Universitetai ir mokslo tyrimų institutai — Universitetų ir viešosios administracijos įstaigų grupė („consorzio“) — Pagrindinis tikslas pagal įstatus yra ne pelno siekimas — Leidimas dalyvauti viešojo pirkimo sutarties sudarymo procedūroje)

8

2010/C 051/13

Byla C-376/08: 2009 m. gruodžio 23 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas byloje (Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Italija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Serrantoni Srl, Consorzio stabile edili scrl prieš Comune di Milano (Viešojo darbų pirkimo sutartys — Direktyva 2004/18/EB — EB 43 ir 49 straipsniai — Vienodo požiūrio principas — Įmonių konsorciumai — Draudimas „consorzio stabile“ („nuolatinis konsorciumas“) ir jam priklausančiai įmonei dalyvauti kaip konkurentams tame pačiame konkurse)

9

2010/C 051/14

Sujungtos bylos C-410/08 — C-412/08: 2009 m. gruodžio 17 d. Teisingumo Teismo (penktoji kolegija) sprendimas byloje (Finanzgericht Baden-Württemberg (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Swiss Caps AG prieš Hauptzollamt Singen (Bendrasis muitų tarifas — Kombinuotoji nomenklatūra — Tarifinis klasifikavimas — 1515, 1517, 2106 ir 3004 pozicijos — Želatinos kapsulės — Žuvies taukai, kviečių gemalo ir juodgrūdės aliejai — „Pakavimo medžiagos arba pakavimo talpyklos“ sąvoka)

9

2010/C 051/15

Byla C-455/08: 2009 m. gruodžio 23 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje Europos Komisija prieš Airiją (Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — Direktyvos 89/665/EEB ir 92/13/EEB — Viešieji prekių ir darbų pirkimai — Sprendimo sudaryti sutartį peržiūros procedūra — Veiksmingos peržiūros garantija — Minimalus terminas, kurio reikia laikytis nuo pranešimo konkurso nelaimėjusiems dalyviams apie sprendimą sudaryti sutartį iki šios sutarties pasirašymo)

10

2010/C 051/16

Byla C-505/08: 2009 m. gruodžio 17 d. Teisingumo Teismo (šeštoji kolegija) sprendimas byloje Europos Komisija prieš Vokietijos Federacinę Respubliką (Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — Direktyva 2005/36/EB — Profesinių kvalifikacijų pripažinimas — Neperkėlimas per numatytą terminą)

11

2010/C 051/17

Byla C-586/08: 2009 m. gruodžio 17 d. Teisingumo Teismo (aštuntoji kolegija) sprendimas byloje (Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Italija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Angelo Rubino prieš Ministero dell'Università e della Ricerca (Direktyva 2005/36/EB — Diplomų pripažinimas — „Reglamentuojamos profesijos“ sąvoka — Iš anksto nustatyto skaičiaus asmenų atranka remiantis lyginamuoju vertinimu, kurią atlikus suteikiama terminuota kvalifikacija — Nacionalinė mokslinė kvalifikacija — Universiteto dėstytojas)

11

2010/C 051/18

Byla C-120/09: 2009 m. gruodžio 17 d. Teisingumo Teismo (penktoji kolegija) sprendimas byloje Europos Komisija prieš Belgijos Karalystę (Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — Direktyva 1999/31/EB — Atliekų sąvartynai — „Požeminės saugyklos“, „sąvartyno dujų“ ir „eliuato“ sąvokos — Pareiga nustatyti kritinius lygius, kada galima konstatuoti, kad sąvartynas smarkiai kenkia požeminių vandenų kokybei — Neperkelimas per nurodyta terminą Valonijos regione)

12

2010/C 051/19

Sujungtos bylos C-450/07 ir C-451/07: 2009 m. lapkričio 9 d. Teisingumo Teismo (septintoji kolegija) nutartis byloje (Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Italija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Roche SpA (C-450/07), Federazione nazionale unitaria dei Titolari di Farmacia italiani (Federfarma) (C-451/07) prieš Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), Ministero della Salute (Procedūros reglamento 104 straipsnio 3 dalies pirmoji pastraipa — Direktyva 89/105/EEB — Priemonių, reglamentuojančių žmonėms skirtų vaistų kainų nustatymą, skaidrumas — 4 straipsnis — Kainų įšaldymas — Kainų sumažinimas)

12

2010/C 051/20

Byla C-281/08 P: 2009 m. lapkričio 24 d. Teisingumo Teismo nutartis byloje Landtag Schleswig-Holstein prieš Europos Bendrijų Komisiją (Apeliacinis skundas — Ieškinys dėl panaikinimo — Galimybė susipažinti su dokumentais — Federalinės žemės parlamento gebėjimas būti ieškovu arba atsakovu teisme)

13

2010/C 051/21

Byla C-353/08: 2009 m. lapkričio 9 d. Teisingumo Teismo (septintoji kolegija) nutartis byloje (Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Italija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) A. Menarini — Industrie Farmaceutiche Riunite Srl, FIRMA Srl, Laboratori Guidotti SpA, Menarini International Operations Luxembourg SA, Istituto Lusofarmaco d'Italia SpA, Malesi Istituto Farmacobiologico SpA prieš Ministero della Salute, Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) (Procedūros reglamento 104 straipsnio 3 dalies pirmoji pastraipa — Direktyva 89/105/EEB — Priemonių, reglamentuojančių žmonėms skirtų vaistų kainų nustatymą, skaidrumas — 4 straipsnio 1 dalis — Kainų įšaldymas — Kainų sumažinimas)

13

2010/C 051/22

Byla C-553/08 P: 2009 m. gruodžio 2 d. Teisingumo Teismo (aštuntoji kolegija) nutartis byloje Powerserv Personalservice GmbH, anksčiau Manpower Personalservice GmbH, prieš Vidaus rinkos derinimo tarnybą (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT), Manpower Inc. (Apeliacinis skundas — Bendrijos prekių ženklas — Reglamentas (EB) Nr. 40/94 — 7 straipsnio 1 dalies c punktas ir 51 straipsnio 1 ir 2 dalys — Prašymas pripažinti registraciją negaliojančia — Priešpriešinis apeliacinis skundas — Žodinis Bendrijos prekių ženklas MANPOWER — Absoliutūs atmetimo pagrindai — Apibūdinamasis pobūdis — Dėl naudojimo įgytas skiriamasis požymis)

14

2010/C 051/23

Sujungtos bylos C-561/08 P ir C-4/09 P: 2009 m. spalio 23 d. Teisingumo Teismo nutartis bylose Europos Bendrijų Komisija prieš Gerasimos Potamianos (C-561/08 P), Gerasimos Potamianos prieš Europos Bendrijų Komisiją (C-4/09 P) (Apeliacinis skundas — Viešoji tarnyba — Laikinasis tarnautojas — Terminuotos sutarties nepratęsimas — Asmens nenaudai priimtas aktas)

15

2010/C 051/24

Byla C-85/09 P: 2009 m. spalio 29 d. Teisingumo Teismo nutartis byloje Portela — Comércio de artigos ortopédicos e hospitalares, Lda prieš Europos Bendrijų Komisiją (Apeliacinis skundas — Deliktinė atsakomybė — Prašymas atlyginti žalą, patirtą dėl Komisijos neveikimo taikant Direktyvą 93/42/EEB — Priežastinio ryšio nebuvimas tarp nurodyto neveikimo ir ieškovės patirtos žalos prekiaujant skaitmeniniais termometrais su defektais — Akivaizdžiai nepagrįstas apeliacinis skundas)

15

2010/C 051/25

Byla C-143/09: 2009 m. rugsėjo 17 d. Teisingumo Teismo nutartis byloje (Fővárosi Bíróság (Vengrijos Respublika) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Pannon GSM Távközlési Rt. prieš Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanácsa (Procedūros reglamento 104 straipsnio 3 dalies pirmoji pastraipa — Stojimas į Europos Sąjungą — Direktyva 2002/22/EB — Galiojimas laiko atžvilgiu — Teisingumo Teismo jurisdikcija)

16

2010/C 051/26

Byla C-198/09: 2009 m. lapkričio 9 d. Teisingumo Teismo nutartis byloje (Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Italija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) IFB Stroder Srl prieš Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) (Procedūros reglamento 104 straipsnio 3 dalies pirmoji pastraipa — Direktyva 89/105/EEB — Žmonėms skirtų vaistų kainų nustatymą reglamentuojančių priemonių skaidrumas — 4 straipsnis — Kainų įšaldymas — Kainų sumažinimas)

16

2010/C 051/27

Byla C-333/09: 2009 m. lapkričio 27 d. Teisingumo Teismo (šeštoji kolegija) nutartis byloje (Conseil de prud'hommes de Caen (Prancūzija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Sophie Noël prieš SCP Brouard Daude, likviduojamos bendrovės Pronuptia Boutiques Province SA likvidatorę, ir Centre de Gestion et d'Étude AGS IDF EST (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija — Tarptautinis pilietinių ir politinių teisių paktas — Vienodo požiūrio principas — Atleidimas iš darbo dėl ekonominių priežasčių — Sąsajos su Bendrijos teise nebuvimas — Akivaizdus Teisingumo Teismo kompetencijos nebuvimas)

17

2010/C 051/28

Byla C-443/09: 2009 m. lapkričio 13 d.Tribunale Ordinario di Cosenza (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje C.C.I.A.A. di Cosenza prieš Grillo Star srl Fallimento

18

2010/C 051/29

Byla C-504/09: 2009 m. gruodžio 4 d. Europos Komisijos pateiktas apeliacinis skundas dėl 2009 m. rugsėjo 23 d. Pirmosios instancijos teismo priimto sprendimo byloje T-183/07, Lenkija prieš Komisiją

18

2010/C 051/30

Byla C-517/09: 2009 m. gruodžio 11 d.Collège d'autorisation et de contrôle du Conseil supérieur de l'audiovisuel (Belgija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje RTL Belgium SA (anksčiau TVI SA)

19

2010/C 051/31

Byla C-522/09: 2009 m. gruodžio 15 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Komisija prieš Rumuniją

20

2010/C 051/32

Byla C-525/09: 2009 m. gruodžio 17 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Komisija prieš Portugalijos Respubliką

21

2010/C 051/33

Byla C-526/09: 2009 m. gruodžio 17 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Komisija prieš Portugalijos Respubliką

21

2010/C 051/34

Byla C-529/09: 2009 m. gruodžio 18 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Komisija prieš Ispanijos Karalystę

21

2010/C 051/35

Byla C-531/09: 2009 m. gruodžio 18 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Komisija prieš Portugalijos Respubliką

22

2010/C 051/36

Byla C-532/09 P: 2009 m. gruodžio 18 d. Vladimir Ivanov pateiktas apeliacinis skundas dėl 2009 m. rugsėjo 30 d. Pirmosios instancijos teismo (trečioji kolegija) nutarties byloje T-166/08 Ivanov prieš Komisiją

22

2010/C 051/37

Byla C-533/09: 2009 m. gruodžio 18 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Komisija prieš Portugalijos Respubliką

23

2010/C 051/38

Byla C-538/09: 2009 m. gruodžio 21 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Komisija prieš Belgijos Karalystę

23

2010/C 051/39

Byla C-539/09: 2009 m. gruodžio 21 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Komisija prieš Vokietijos Federacinę Respubliką

24

2010/C 051/40

Byla C-540/09: 2009 m. gruodžio 21 d.Regeringsrätten (Švedija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Skandinaviska Enskilda Banken AB Momsgrupp prieš Skatteverket

24

2010/C 051/41

Byla C-544/09: 2009 m. gruodžio 22 d. Vokietijos Federacinės Respublikos pateiktas apeliacinis skundas dėl 2009 m. spalio 6 d. Pirmosios instancijos teismo (septintoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-21/06 Vokietijos Federacinė Respublika prieš Europos Komisiją

25

2010/C 051/42

Byla C-553/09: 2009 m. gruodžio 23 d.BCS SpA pateiktas apeliacinis skundas dėl 2009 m. spalio 28 d. Pirmosios instancijos teismo (aštuntoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-137/08 BCS SpA prieš Vidaus rinkos derinimo tarnybą (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui)

26

2010/C 051/43

Byla C-40/10: 2010 m. sausio 25 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Komisija prieš Europos Sąjungos Tarybą

27

2010/C 051/44

Byla C-466/08: 2009 m. lapkričio 17 d. Teisingumo Teismo pirmininko nutartis byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Kipro Respubliką

27

2010/C 051/45

Byla C-544/08: 2009 m. gruodžio 4 d. Teisingumo Teismo aštuntosios kolegijos pirmininko nutartis byloje Europos Komisija prieš Čekijos Respubliką

27

2010/C 051/46

Byla C-548/08: 2009 m. lapkričio 12 d. Teisingumo Teismo aštuntosios kolegijos pirmininko nutartis byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Švedijos Karalystę

28

2010/C 051/47

Byla C-15/09: 2009 m. lapkričio 26 d. Teisingumo Teismo penktosios kolegijos pirmininko nutartis byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Čekijos Respubliką

28

2010/C 051/48

Byla C-42/09: 2009 m. gruodžio 2 d. Teisingumo Teismo pirmininko nutartis byloje Europos Komisija prieš Italijos Respubliką

28

2010/C 051/49

Byla C-171/09: 2009 m. gruodžio 2 d. Teisingumo Teismo aštuntosios kolegijos pirmininko nutartis byloje Europos Komisija prieš Prancūzijos Respubliką

28

2010/C 051/50

Byla C-183/09: 2009 m. lapkričio 30 d. Teisingumo Teismo pirmininko nutartis byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Graikijos Respubliką

28

2010/C 051/51

Byla C-184/09: 2009 m. lapkričio 20 d. Teisingumo Teismo pirmininko nutartis byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Ispanijos Karalystę

28

2010/C 051/52

Byla C-192/09: 2009 m. lapkričio 11 d. Teisingumo Teismo pirmininko nutartis byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Nyderlandų Karalystę

28

2010/C 051/53

Byla C-206/09: 2009 m. lapkričio 18 d. Teisingumo Teismo pirmininko nutartis byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Italijos Respubliką

29

2010/C 051/54

Byla C-207/09: 2009 m. gruodžio 7 d. Teisingumo Teismo pirmininko nutartis byloje Europos Komisija prieš Slovakijos Respubliką

29

2010/C 051/55

Byla C-220/09: 2009 m. lapkričio 12 d. Teisingumo Teismo pirmininko nutartis byloje Europos Komisija prieš Maltos Respubliką

29

2010/C 051/56

Byla C-252/09: 2009 m. lapkričio 19 d. Teisingumo Teismo pirmininko nutartis byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Portugalijos Respubliką

29

 

Bendrasis Teismas

2010/C 051/57

Sujungtos bylos T-355/04 ir T-446/04: 2010 m. sausio 19 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Co-Frutta prieš Komisiją (Galimybė susipažinti su dokumentais — Reglamentas (EB) Nr. 1049/2001 — Su Bendrijos bananų importo rinka susiję dokumentai — Numanomas atsisakymas aiškiai nesuteikus galimybės susipažinti su dokumentais — Ieškinys dėl panaikinimo — Priimtinumas — Išimtis, susijusi su trečiųjų šalių komercinių interesų apsauga — Terminų laikymasis — Išankstinis valstybės narės sutikimas — Pareiga motyvuoti)

30

2010/C 051/58

Bylos T-252/07, 271/07 ir 272/07: 2010 m. sausio 20 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Sungro ir kt. prieš Tarybą ir Komisiją (Deliktinė atsakomybė — Bendra žemės ūkio politika — Bendrijos pagalbos medvilnei schemos dalinis pakeitimas — Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 IV antraštinės dalies 10 a skyrius, įtrauktas Reglamento (EB) Nr. 864/2004 1 straipsnio 20 punktu — Ginčijamų nuostatų panaikinimas Teisingumo Teismo sprendimu — Priežastinis ryšys)

30

2010/C 051/59

Byla T-460/07: 2010 m. sausio 20 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Nokia prieš VRDT — Medion (LIFE BLOG) (Bendrijos prekių ženklas — Protesto procedūra — Žodinio Bendrijos prekių ženklo LIFE BLOG paraiška — Ankstesnis žodinis nacionalinis prekių ženklas LIFE — Santykinis atmetimo pagrindas — Galimybė supainioti — Reglamento (EB) Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punktas (dabar — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas) — Dalinis atsisakymas įregistruoti)

31

2010/C 051/60

Byla T-355/08 P: 2010 m. sausio 19 d. Bendrojo teismo sprendimas byloje De Fays prieš Komisiją (Apeliacinis skundas — Priešpriešinis apeliacinis skundas — Viešoji tarnyba — Pareigūnai — Atostogos — Laikinojo nedarbingumo atostogos — Po medicininio patikrinimo nustatytas neteisėtas neatvykimas į darbą — Įtaka kasmetinių atostogų trukmei — Darbo užmokesčio nemokėjimas)

31

2010/C 051/61

Byla T-254/08: 2009 m. gruodžio 22 d. Bendrojo teismo nutartis byloje Associazione Giùlemanidallajuve prieš Komisiją (Ginčijamas EB 81 ir 82 straipsnių pažeidimas — Skundas — Ieškinys dėl neveikimo — Komisijos pozicija, kuria nutraukiamas neveikimas — Nereikia priimti sprendimo)

32

2010/C 051/62

Byla T-71/09: 2010 m. sausio 5 d. Bendrojo teismo nutartis byloje Química Atlântica prieš Komisiją (Ieškinys dėl neveikimo — Pozicijos pareiškimas — Ieškinys dėl žalos atlyginimo — Bendrojo teismo procedūros reglamento 44 straipsnio 1 dalies c punktas — Nepriimtinumas)

32

2010/C 051/63

Byla T-95/09 R II: 2010 m. sausio 15 d. Bendrojo Teismo pirmininko nutartis byloje United Phosphorus prieš Komisiją (Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas — Direktyva 91/414/EEB — Sprendimas dėl napropamido neįtraukimo į Direktyvos 91/414 I priedą — Vykdymo sustabdymo priemonės pratęsimas)

32

2010/C 051/64

Byla T-446/09 R: 2010 m. sausio 8 d. Bendrojo Teismo pirmininko nutartis byloje Escola Superior Agrária de Coimbra prieš Komisiją (Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas — Programa „Life“ — Dalies sumokėtų sumų grąžinimas — Nurodymas susigrąžinti — Debeto aviza — Prašymas sustabdyti vykdymą — Finansinė žala — Išskirtinės aplinkybės — Skubos nebuvimas)

33

2010/C 051/65

Byla T-464/09: 2009 m. lapkričio 20 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Komisija prieš New Acoustic Music ir Anna Hildur Hildibrandsdottir

33

2010/C 051/66

Byla T-486/09: 2009 m. gruodžio 4 d. pareikštas ieškinys byloje Lenkija prieš Komisiją

34

2010/C 051/67

Byla T-498/09 P: 2009 m. gruodžio 9 d. Petrus Kerstens pateiktas apeliacinis skundas dėl 2009 m. rugsėjo 29 d. Tarnautojų teismo sprendimo byloje F-102/07 Kerstens prieš Komisiją

35

2010/C 051/68

Byla T-502/09: 2009 m. gruodžio 11 d. pareikštas ieškinys byloje Inovis prieš VRDT — Sonaecom (INOVIS)

35

2010/C 051/69

Byla T-503/09: 2009 m. gruodžio 16 d. pareikštas ieškinys byloje Cybergun prieš VRDT — Umarex Sportwaffen (AK 47)

36

2010/C 051/70

Byla T-505/09: 2009 m. gruodžio 16 d. pareikštas ieškinys byloje Carlyle LLC prieš VRDT — Mascha & Regner Consulting (CAFE CARLYLE)

36

2010/C 051/71

Byla T-506/09: 2009 m. gruodžio 16 d. pareikštas ieškinys byloje Carlyle prieš VRDT — Mascha & Regner Consulting (THE CARLYLE)

37

2010/C 051/72

Byla T-513/09: 2009 m. gruodžio 22 d. pareikštas ieškinys byloje Baena Grupo prieš VRDT — Neuman ir Galdeano del Sel (dizainas)

37

2010/C 051/73

Byla T-514/09: 2009 m. gruodžio 31 d. pareikštas ieškinys byloje De Post prieš Komisiją

38

2010/C 051/74

Byla T-515/09 P: 2009 m. gruodžio 21 d. Luigi Marcuccio pateiktas apeliacinis skundas dėl 2009 m. spalio 7 d. Tarnautojų teismo nutarties byloje F-3/08 Marcuccio prieš Komisiją

39

2010/C 051/75

Byla T-516/09 P: 2009 m. gruodžio 21 d. Luigi Marcuccio pateiktas apeliacinis skundas dėl 2009 m. spalio 7 d. Tarnautojų teismo sprendimo byloje F-122/07 Marcuccio prieš Komisiją

40

2010/C 051/76

Byla C-517/09: 2009 m. gruodžio 21 d. pareikštas ieškinys byloje Alstom prieš Komisiją

40

2010/C 051/77

Byla T-519/09: 2009 m. gruodžio 23 d. pareikštas ieškinys byloje Toshiba prieš Komisiją

41

2010/C 051/78

Byla T-521/09: 2009 m. gruodžio 21 d. pareikštas ieškinys byloje Areva T&D prieš Komisiją

42

2010/C 051/79

Byla T-522/09: 2009 m. gruodžio 21 d. pareikštas ieškinys byloje Gemmi Furs Oy prieš VRDT — Lemmi Fashion (GEMMI)

43

2010/C 051/80

Byla T-523/09: 2009 m. gruodžio 23 d. pareikštas ieškinys byloje Smart Technologies prieš VRDT (WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH)

44

2010/C 051/81

Byla T-524/09: 2009 m. gruodžio 24 d. pareikštas ieškinys byloje Meredith Corporation prieš VRDT (BETTER HOMES AND GARDENS)

44

2010/C 051/82

Byla T-528/09: 2009 m. gruodžio 30 d. pareikštas ieškinys byloje Hubei Xinyegang Steel prieš Tarybą

45

2010/C 051/83

Byla T-2/10: 2010 m. sausio 5 d. pareikštas ieškinys byloje De Lucia prieš VRDT — Galbani (De Lucia La natura pratica del gusto)

45

2010/C 051/84

Byla T-4/10: 2010 m. sausio 7 d. pareikštas ieškinys byloje Al Saadi prieš Komisiją

46

2010/C 051/85

Byla T-6/10: 2010 m. sausio 11 d. pareikštas ieškinys byloje Sviluppo Globale prieš Komisiją

47

2010/C 051/86

Byla T-219/09: 2009 m. gruodžio 18 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Balfe ir kt. prieš Parlamentą

48

2010/C 051/87

Byla T-245/09: 2010 m. sausio 5 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Shell Hellas prieš Komisiją

48

2010/C 051/88

Byla T-251/09: 2010 m. sausio 5 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Société des Pétroles Shell prieš Komisiją

48

2010/C 051/89

Byla T-438/09: 2009 m. gruodžio 14 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Serifo prieš Komisiją ir Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomąją įstaigą

48


LT

 

Top