EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2010:016E:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, CE 16, 2010m. sausis 22d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-521X

doi:10.3000/1725521X.CE2010.016.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 16E

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir prane_imai

53 tomas
2010m. sausio 22d.


Prane_imo Nr.

Turinys

Puslapis

 

I   Rezoliucijos, rekomendacijos ir nuomonės

 

REZOLIUCIJOS

 

Europos Parlamentas

 

2008 m. lapkričio 18 d., antradienis

2010/C 016E/01

Vartotojų švietimas ir žinių gerinimas kredito ir finansų srityse2008 m. lapkričio 18 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl vartotojų apsaugos: vartotojų švietimas ir žinių gerinimas kredito ir finansų srityse (2007/2288(INI))

1

2010/C 016E/02

Vartotojų rinkų rezultatų suvestinė2008 m. lapkričio 18 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl vartotojų rinkų rezultatų suvestinės (2008/2057(INI))

5

2010/C 016E/03

EPS@10: Pirmasis Ekonominės ir pinigų sąjungos dešimtmetis ir ateities uždaviniai2008 m. lapkričio 18 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl EPS@10: pirmasis Ekonominės ir pinigų sąjungos dešimtmetis ir ateities uždaviniai (2008/2156(INI))

8

2010/C 016E/04

Vyrų ir moterų vienodo darbo užmokesčio principo taikymas2008 m. lapkričio 18 d. Europos Parlamento rezoliucija su rekomendacijomis Komisijai dėl vyrų ir moterų vienodo darbo užmokesčio principo taikymo (2008/2012(INI))

21

PRIEDAS
IŠSAMIOS REKOMENDACIJOS DĖL PRAŠOMO PATEIKTI PASIŪLYMO TURINIO

24

2010/C 016E/05

Elektros energijos tausios gamybos iš iškastinio kuro parodomųjų projektų rėmimas2008 m. lapkričio 18 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl elektros energijos tausios gamybos iš iškastinio kuro parodomųjų projektų rėmimo (2008/2140(INI))

28

 

2008 m. lapkričio 20 d., ketvirtadienis

2010/C 016E/06

Specialusis Europos ombudsmeno pranešimas remiantis rekomendacijos Europos Sąjungos Tarybai dėl skundo 1487/2005/GG projektu2008 m. lapkričio 20 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Europos ombudsmeno specialiojo pranešimo remiantis rekomendacijos Europos Sąjungos Tarybai dėl skundo 1487/2005/GG projektu (2008/2072(INI))

33

2010/C 016E/07

Socialinės apsaugos sistemos ir pensijos2008 m. lapkričio 20 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl socialinės apsaugos sistemų ir pensijų ateities, jų finansavimo ir individualizacijos tendencijos (2007/2290(INI))

35

2010/C 016E/08

ES ir PNR duomenys2008 m. lapkričio 20 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos pamatinio sprendimo dėl keleivio duomenų įrašo (angl. PNR) naudojimo teisėsaugoje

44

2010/C 016E/09

Vidutinės trukmės finansinė pagalba valstybių narių mokėjimų balansams2008 m. lapkričio 20 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl priemonės, teikiančios vidutinės trukmės finansinę pagalbą valstybių narių mokėjimų balansams, sukūrimo

49

2010/C 016E/10

Europos Sąjungos atsakas į padėties Kongo Demokratinės Respublikos rytuose pablogėjimą2008 m. lapkričio 20 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Europos Sąjungos atsako į padėties Kongo Demokratinės Respublikos rytuose pablogėjimą

51

2010/C 016E/11

Europos kosmoso politika: Europa ir kosmosas2008 m. lapkričio 20 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Europos kosmoso politikos: Europa ir kosmosas

57

2010/C 016E/12

Kasetiniai šaudmenys2008 m. lapkričio 20 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Konvencijos dėl kasetinių šaudmenų

61

2010/C 016E/13

ŽIV/AIDS: ankstyvasis nustatymas ir priežiūra2008 m. lapkričio 20 d. Europos Parlamento rezoliucija del ŽIV/AIDS: ankstyvasis nustatymas ir priežiūra

62

2010/C 016E/14

Padėtis bitininkystės sektoriuje2008 m. lapkričio 20 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl padėties bitininkystės sektoriuje

65

2010/C 016E/15

Aplinkosauginiai tikrinimai valstybėse narėse2008 m. lapkričio 20 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Rekomendacijos 2001/331/EB, pagal kurią nustatomi minimalūs aplinkosauginių tikrinimų valstybėse narėse kriterijai, persvarstymo

67

2010/C 016E/16

Somalis2008 m. lapkričio 20 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Somalio

68

2010/C 016E/17

Mirties bausmė Nigerijoje2008 m. lapkričio 20 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl mirties bausmės Nigerijoje

71

2010/C 016E/18

al-Kurd šeimos atvejis2008 m. lapkričio 20 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl al-Kurdų šeimos atvejo

73


 

II   Komunikatai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ORGANŲ, TARNYBŲ IR AGENTŪRŲ PRIIMTI KOMUNIKATAI

 

Europos Parlamentas

 

2008 m. lapkričio 18 d., antradienis

2010/C 016E/19

Prašymas atšaukti Frank Vanhecke imunitetą2008 m. lapkričio 18 d. Europos Parlamento sprendimas dėl prašymo atšaukti Frank Vanhecke imunitetą (2008/2092(IMM))

76

2010/C 016E/20

Prašymas atšaukti Massimo D'Alema imunitetą2008 m. lapkričio 18 d. Europos Parlamento sprendimas dėl prašymo atšaukti Massimo D’Alema imunitetą (2008/2298(IMM))

77


 

III   Parengiamieji aktai

 

Europos Parlamentas

 

2008 m. lapkričio 18 d., antradienis

2010/C 016E/21

EB ir Kazachstano partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo protokolas *2008 m. lapkričio 18 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos ir Komisijos sprendimo dėl Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Kazachstano partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo protokolo pasirašymo, siekiant atsižvelgti į Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos įstojimą į Europos Sąjungą (COM(2007)0105 – C6-0328/2008 – 2007/0039(CNS))

78

2010/C 016E/22

Bendra įmonė naujos kartos Europos oro eismo vadybos sistemai (SESAR) sukurti *2008 m. lapkričio 18 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 219/2007 dėl bendros įmonės naujos kartos Europos oro eismo vadybos sistemai (SESAR) sukurti įsteigimo (COM(2008)0483 – C6-0305/2008 – 2008/0159(CNS))

79

2010/C 016E/23

Įstatymais nustatytas dviračių ir triračių motorinių transporto priemonių ženklinimas (kodifikuota redakcija) ***I2008 m. lapkričio 18 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl įstatymais nustatyto dviračių ir triračių motorinių transporto priemonių ženklinimo (kodifikuota redakcija) (COM(2008)0318 – C6-0205/2008 – 2008/0099(COD))

79

2010/C 016E/24

Bendrovių teisė, susijusi su vienanarėmis uždarosiomis akcinėmis bendrovėmis (kodifikuota redakcija) ***I2008 m. lapkričio 18 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos bendrovių teisės srityje dėl vienanarių uždarųjų akcinių bendrovių (kodifikuota redakcija) (COM(2008)0344 – C6-0217/2008 – 2008/0109(COD))

80

2010/C 016E/25

Ratinių žemės ūkio ar miškų ūkio traktorių vairuotojų sėdynė (kodifikuota redakcija) ***I2008 m. lapkričio 18 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl ratinių žemės ūkio ar miškų ūkio traktorių vairuotojų sėdynės (kodifikuota redakcija) (COM(2008)0351 – C6-0243/2008 – 2008/0115(COD))

81

2010/C 016E/26

Išorės veiksmų garantijų fondas (kodifikuota redakcija) *2008 m. lapkričio 18 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, įsteigiančio Išorės veiksmų garantijų fondą (kodifikuota redakcija) (COM(2008)0365 – C6-0273/2008 – 2008/0117(CNS))

82

2010/C 016E/27

Konvencija dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo ***2008 m. lapkričio 18 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl Tarybos sprendimo dėl Konvencijos dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo sudarymo projekto (9196/2008 – C6-0215/2008 – 2008/0048(AVC))

82

2010/C 016E/28

Europos nacionalinių ir regioninių sąskaitų sistema Bendrijoje ***I2008 m. lapkričio 18 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2223/96 dėl Europos nacionalinių ir regioninių sąskaitų sistemos Bendrijoje dėl Komisijai suteiktų įgyvendinimo įgaliojimų (COM(2007)0776 – C6-0452/2007 – 2007/0272(COD))

83

2010/C 016E/29

Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų sutelkimas2008 m. lapkričio 18 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų sutelkimo pagal 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo 28 punktą (COM(2008)0609 – C6-0345/2008 – 2008/2286(ACI))

84

PRIEDAS
EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS DĖL EUROPOS PRISITAIKYMO PRIE GLOBALIZACIJOS PADARINIŲ FONDO LĖŠŲ SUTELKIMO PAGAL 2006 M. GEGUŽĖS 17 D. EUROPOS PARLAMENTO, TARYBOS IR KOMISIJOS TARPINSTITUCINIO SUSITARIMO DĖL BIUDŽETINĖS DRAUSMĖS IR PATIKIMO FINANSŲ VALDYMO 28 PUNKTĄ

85

2010/C 016E/30

Bendra akcizų tvarka *2008 m. lapkričio 18 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos dėl bendros akcizų tvarkos (COM(2008)0078 – C6-0099/2008 – 2008/0051(CNS))

86

2010/C 016E/31

Vaisių vartojimo skatinimo mokyklose programa *2008 m. lapkričio 18 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1290/2005 dėl bendrosios žemės ūkio politikos finansavimo ir Reglamentas (EB) Nr. 1234/2007, nustatantis bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas), siekiant nustatyti vaisių vartojimo skatinimo mokyklose programą (COM(2008)0442 – C6-0315/2008 – 2008/0146(CNS))

103

 

2008 m. lapkričio 19 d., trečiadienis

2010/C 016E/32

Bendrijos statistika apie visuomenės sveikatą ir sveikatą bei saugą darbe ***II2008 m. lapkričio 19 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl Tarybos bendrosios pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl Bendrijos statistikos apie visuomenės sveikatą ir sveikatą bei saugą darbe (9815/3/2008 – C6-0343/2008 – 2007/0020(COD))

111

2010/C 016E/33

Tam tikrų tipų bendrovių įpareigojimai skelbti ir versti ***I2008 m. lapkričio 19 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, iš dalies keičiančios Tarybos direktyvas 68/151/EEB ir 89/666/EEB dėl tam tikrų tipų bendrovių įpareigojimų skelbti ir versti (COM(2008)0194 – C6-0171/2008 – 2008/0083(COD))

112

P6_TC1-COD(2008)0083
Europos Parlamento Pozicija, priimta per pirmąjį svarstymą 2008 m. lapkričio 19 d., siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2008/…/EB, iš dalies keičiančią Tarybos direktyvas 68/151/EEB, 77/91/EEB ir 89/666/EEB dėl tam tikrų tipų bendrovių įpareigojimų skelbti ir versti

112

2010/C 016E/34

Europos statistika ***I2008 m. lapkričio 19 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos statistikos (COM(2007)0625 – C6-0346/2007 – 2007/0220(COD))

116

P6_TC1-COD(2007)0220
Europos Parlamento pozicija, priimta per pirmąjį svarstymą 2008 m. lapkričio 19 d., siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. …/2008/EB dėl Europos statistikos, panaikinantį Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1101/2008 dėl konfidencialių statistinių duomenų perdavimo Europos Bendrijų statistikos tarnybai, Tarybos reglamentą (EB) Nr. 322/97 dėl Bendrijos statistikos ir Tarybos sprendimą 89/382/EEB, Euratomas, įsteigiantį Europos Bendrijų statistikos programų komitetą

117

2010/C 016E/35

Paramos schemos ūkininkams pagal BŽŪP *2008 m. lapkričio 19 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, kuriuo nustatomos bendros tiesioginės paramos schemų taisyklės pagal bendrąją žemės ūkio politiką ir tam tikros paramos schemos ūkininkams (COM(2008)0306 – C6-0240/2008 – 2008/0103(CNS))

117

2010/C 016E/36

Pakeitimai bendrojoje žemės ūkio politikoje *2008 m. lapkričio 19 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento dėl bendrosios žemės ūkio politikos pakeitimų iš dalies keičiant reglamentus (EB) Nr. 320/2006, (EB) Nr. 1234/2007, (EB) Nr. 3/2008 ir (EB) Nr. […]/2008 (COM(2008)0306 – C6-0241/2008 – 2008/0104(CNS))

173

2010/C 016E/37

Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai parama kaimo plėtrai *2008 m. lapkričio 19 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1698/2005 dėl Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) paramos kaimo plėtrai (COM(2008)0306 – C6-0242/2008 – 2008/0105(CNS))

189

2010/C 016E/38

Kaimo plėtros Bendrijos strateginės gairės (2007–2013 m. programavimo laikotarpis) *2008 m. lapkričio 19 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2006/144/EB dėl kaimo plėtros Bendrijos strateginių gairių (2007–2013 m. programavimo laikotarpis) (COM(2008)0306 – C6-0239/2008 – 2008/0106(CNS))

199

 

2008 m. lapkričio 20 d., ketvirtadienis

2010/C 016E/39

Reglamento (EB) Nr. 1073/1999 dėl Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) atliekamų tyrimų keitimas ***I2008 m. lapkričio 20 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 1073/1999 dėl Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) atliekamų tyrimų (COM(2006)0244 – C6-0228/2006 – 2006/0084(COD))

201

P6_TC1-COD(2006)0084
Europos Parlamento pozicija, priimta per pirmąjį svarstymą 2008 m. lapkričio 20 d., siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. …/2009, iš dalies keičiantį Reglamentą (EB) Nr. 1073/1999 dėl Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) atliekamų tyrimų

201

2010/C 016E/40

Taisomojo biudžeto Nr. 8/2008 projektas2008 m. lapkričio 20 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl 2008 finansinių metų Europos Sąjungos taisomojo biudžeto Nr. 8/2008 projekto (15765/2008 – C6-0426/2008 – 2008/2287(BUD))

223

2010/C 016E/41

Trečiųjų šalių piliečių atvykimo ir apsigyvenimo siekiant dirbti aukštos kvalifikacijos darbą sąlygos *2008 m. lapkričio 20 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos dėl trečiųjų šalių piliečių atvykimo ir apsigyvenimo siekiant dirbti aukštos kvalifikacijos darbą sąlygų (COM(2007)0637 – C6-0011/2007 – 2007/0228(CNS))

224

2010/C 016E/42

Viena paraiškų dėl leidimo apsigyventi ir dirbti procedūra *2008 m. lapkričio 20 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos dėl vienos paraiškų dėl vieno leidimo trečiųjų šalių piliečiams apsigyventi ir dirbti valstybės narės teritorijoje pateikimo procedūros ir valstybėje narėje teisėtai gyvenančių trečiųjų šalių darbuotojų vienodų teisių (COM(2007)0638 – C6-0470/2007 – 2007/0229(CNS))

240

2010/C 016E/43

Bendro reglamento dėl bendro žemės ūkio rinkų organizavimo keitimas *2008 m. lapkričio 20 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1234/2007, nustatantis bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas („Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas“) (COM(2008)0489 – C6-0314/2008 – 2008/0156(CNS))

251

2010/C 016E/44

Vidutinės trukmės finansinė pagalba valstybių narių mokėjimų balansams *2008 m. lapkričio 20 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 332/2002 dėl priemonės, teikiančios vidutinės trukmės finansinę pagalbą valstybių narių mokėjimų balansams, sukūrimo (COM(2008)0717 – C6-0389/2008 – 2008/0208(CNS))

252


Europos Parlamentas2008–2009 m. SESIJA2008 m. lapkričio 18–20 d. posedžiaiPRIIMTI TEKSTAIPosedžių protokolai paskelbti OL C 29 E, 2009 2 5.

LT

 

Top