EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2009:297:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, C 297, 2009m. gruodis 05d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-521X

doi:10.3000/1725521X.C_2009.297.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 297

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir prane_imai

52 tomas
2009m. gruodžio 5d.


Prane_imo Nr.

Turinys

Puslapis

 

IV   Pranešimai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

 

Teisingumo Teismas

2009/C 297/01

Informacinis pranešimas dėl nacionalinių teismų prašymų priimti prejudicinį sprendimą pateikimo

1

2009/C 297/02

Paskutinis Teisingumo Teismo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje skelbiamas leidinys OL C 282, 2009 11 21

6


 

V   Skelbimai

 

TEISINĖS PROCEDŪROS

 

Teisingumo Teismas

2009/C 297/03

Byla C-35/08: 2009 m. spalio 15 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje (Finanzgericht Baden-Württemberg (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Grundstücksgemeinschaft Busley ir Cibrian Fernandez prieš Finanzamt Stuttgart - Körperschaften (Laisvas kapitalo judėjimas — Nekilnojamasis turtas — Pajamų mokestis — Nuostolių iš nuomos atskaitymas iš mokesčio mokėtojo apmokestinamųjų pajamų — Mažėjančio balanso nusidėvėjimo metodo taikymas įsigijimo ar statybos išlaidoms — Nekilnojamo turto, esančio nacionalinėje teritorijoje, palankesnis vertinimas mokesčių atžvilgiu)

7

2009/C 297/04

Byla C-101/08: 2009 m. spalio 15 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas byloje (Cour de cassation (Liuksemburgas) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Audiolux SA, BIP Investment Partners SA, Jean-Paul Felten, Joseph Weyland, Luxiprivilège SA, Foyer SA, Investas ASBL, Claudie Stein-Lambert, Christiane Worre-Lambert, Baron Antoine De Schorlemer, Jacques Funck, Jean Petitdidier prieš Groupe Bruxelles Lambert SA (GBL), RTL Group, Juan Abello Gallo, Didier Bellens, André Desmarais, Gérald Frère, Jocelyn Lefebvre, Onno Ruding, Gilles Samyn, Martin Taylor, Bertelsmann AG, Siegfried Luther, Thomas Middelhoff, Ewald Wagenbach, Rolf Schmidt-Holz, Erich Schumann, WAZ Finanzierungs-GmbH, Westdeutsche Allgemeine Zeitungsverlagsgesellschaft E. Brost & J. Funke GmbH & Co (WAZ) (Direktyvos 77/91/EEB, 79/279/EEB ir 2004/25/EB — Bendrasis Bendrijos teisės smulkiųjų akcininkų apsaugos principas — Nebuvimas — Bendrovių teisė — Kontrolės teisės įgijimas — Privalomas pasiūlymas — Rekomendacija 77/534/EEB — Elgesio kodeksas)

7

2009/C 297/05

Byla C-116/08: 2009 m. spalio 22 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje (Hof van Cassatie van België (Belgija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) C. Meerts prieš Proost NV (Direktyva 96/34/EB — Bendrasis susitarimas dėl tėvystės atostogų, sudarytas tarp UNICE, CEEP ir ETUC — 2 straipsnio 6 ir 7 dalių išaiškinimas — Vaiko priežiūros atostogos ne visos darbo dienos forma — Darbuotojo atleidimas prieš pasibaigiant vaiko priežiūros atostogoms nesilaikant įstatyminio pranešimo apie atleidimą iš darbo termino — Išmokos apskaičiavimas)

8

2009/C 297/06

Byla C-138/08: 2009 m. spalio 15 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas (Fővárosi Ítélőtábla (Vengrijos Respublika) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Hochtief AG, Linde-Kca-Dresden GmbH prieš Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság (Viešojo darbų pirkimo sutarčių sudarymo tvarka — Įsigaliojus Direktyvai 2004/18/EB, tačiau nepasibaigus jos perkėlimo terminui pradėtos procedūros — Derybų skelbiant apie pirkimą procedūros — Pareiga priimti minimalų tinkamų kandidatų skaičių — Pareiga užtikrinti realią konkurenciją)

9

2009/C 297/07

Byla C-196/08: 2009 m. spalio 15 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje (Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Italija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Acoset SpA prieš Conferenza Sindaci e Presidenza Prov. Reg. ATO Idrico Ragusa, Comune di Comiso (RG), Comune di Modica (RG), Provincia Regionale di Ragusa, Comune di Acate (RG), Comune di Chiaramonte Gulfi (RG), Comune di Giarratana (RG), Comune di Ispica (RG), Comune di Monterosso Almo (RG), Comune di Pozzallo (RG), Comune di Ragusa, Comune di Vittoria (RG), Comune di Santa Croce Camerina (RG), Comune di Scicli (RG) (EB 43, 49 ir 86 straipsniai — Viešųjų pirkimų sutarčių sudarymas — Teisės teikti vandens paslaugą suteikimas mišraus kapitalo bendrovei — Viešoji procedūra — Privataus partnerio, įpareigoto teikti paslaugą, nustatymas — Sutarties sudarymas nesilaikant viešųjų pirkimų sutarčių sudarymo taisyklių)

9

2009/C 297/08

Byla C-232/08: 2009 m. spalio 15 d. Teisingumo Teismo (septintoji kolegija) sprendimas byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Nyderlandų Karalystę (Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — Reglamentas (EB) Nr. 850/1998 — 29 straipsnio 2 dalis — Jūrinių plekšnių žvejybai taikomi apribojimai — Maksimali žvejybos laivų variklio galia — Reglamentas (EEB) Nr. 2847/93 — 2 straipsnio 1 dalis — Reglamentas (EB) Nr. 2371/2002 — 23 straipsnis — Taisyklių kontrolės ir vykdymo užtikrinimas)

10

2009/C 297/09

Byla C-242/08: 2009 m. spalio 22 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas byloje (Bundesfinanzhof (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Swiss Re Germany Holding GmbH prieš Finanzamt München für Körperschaften (Šeštoji PVM direktyva — 9 straipsnio 2 dalies e punkto penkta įtrauka ir 13 straipsnio B skirsnio a ir c punktai bei d punkto 2 ir 3 papunkčiai — Draudimo ir perdraudimo sandorių sąvoka — Gyvybės perdraudimo sutarčių portfelio perleidimas už atlygį trečiojoje valstybėje įsisteigusiam asmeniui — Šio perleidimo vietos nustatymas — Neapmokestinimas)

10

2009/C 297/10

Byla C-255/08: 2009 m. spalio 15 d. Teisingumo Teismo (šeštoji kolegija) sprendimas byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Nyderlandų Karalystę (Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — Direktyva 85/337/EEB — Tam tikrų valstybės ir privačių projektų poveikio aplinkai vertinimas — Ribų nustatymas — Projekto dydis — Nevisiškas perkėlimas)

11

2009/C 297/11

Sujungtos bylos C-261/08 ir C-348/08: 2009 m. spalio 22 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje (Tribunal Superior de Justicia de Murcia (Ispanija) prašymai priimti prejudicinį sprendimą) María Julia Zurita Garcia (C-261/08), Aurelio Choque Cabrera (C-348/08) prieš Delegado del Gobierno en la Región de Murcia (Vizos, prieglobstis ir imigracija — Su išorės sienų kirtimu susijusios priemonės — EB 62 straipsnio 1 punktas ir 2 punkto a papunktis — Konvencija, įgyvendinanti Šengeno sutartį — 6b ir 23 straipsniai — Reglamentas (EB) Nr. 562/2006 — 5, 11 ir 13 straipsniai — Su buvimo trukme susijusi prezumpcija — Valstybės narės teritorijoje neteisėtai esantys trečiųjų valstybių piliečiai — Nacionalinės teisės aktai, leidžiantys skirti baudą arba išsiųsti iš šalies, atsižvelgiant į aplinkybes)

12

2009/C 297/12

Byla C-263/08: 2009 m. spalio 15 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje (Högsta domstolen (Švedija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Djurgården-Lilla Värtans Miljöskyddsförening prieš Stockholms kommun genom dess marknämnd (Direktyva 85/337/EEB — Visuomenės dalyvavimas priimant sprendimus aplinkosaugos klausimais — Teisė apskųsti projektų, galinčių daryti reikšmingą poveikį aplinkai, patvirtinimo sprendimus)

12

2009/C 297/13

Byla C-275/08: 2009 m. spalio 15 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Vokietijos Federacinę Respubliką (Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — Direktyva 93/36/EEB — Viešasis prekių pirkimas — Motorinių transporto priemonių registravimo valdymui naudojamos programinės įrangos tiekimas — Derybų procedūra iš anksto nepaskelbus apie pirkimą)

13

2009/C 297/14

Byla C-301/08: 2009 m. spalio 22 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas byloje (Cour de cassation (Liuksemburgas) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Irène Bogiatzi, Ventzouras sutuoktinė, prieš Deutscher Luftpool, bendrovę Luxair, société luxembourgeoise de navigation aérienne SA, Europos Bendrijas, Liuksemburgo Didžiąją Hercogystę, Foyer Assurances SA (Transporto politika — Reglamentas (EB) Nr. 2027/97 — Varšuvos konvencija — Oro vežėjų atsakomybė nelaimingų atsitikimų atveju — Terminas ieškiniui dėl patirtos žalos atlyginimo pareikšti)

13

2009/C 297/15

Byla C-324/08: 2009 m. spalio 15 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje (Hoge Rad der Nederlanden (Nyderlandai) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Makro Zelfbedieningsgroothandel C.V., Metro Cash & Carry B.V., Remo Zaandam B.V. prieš Diesel S.P.A. (Direktyva 89/104/EEB — Prekių ženklų teisė — Prekių ženklo savininko teisių pasibaigimas — Trečiojo asmens į Europos ekonominės erdvės rinką išleidžiamos prekės — Numanomas sutikimas — Sąlygos)

14

2009/C 297/16

Byla C-425/08: 2009 m. spalio 15 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje (Conseil d'État (Belgija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Enviro Tech (Europe) Ltd prieš Belgijos valstybę (Aplinka ir vartotojų apsauga — n propyl bromido klasifikavimas, pakavimas ir ženklinimas etiketėmis kaip pavojingos medžiagos — Direktyva 2004/73/EB — Direktyva 67/548/EEB — Pareiga perkelti į nacionalinę teisę)

14

2009/C 297/17

Byla C-438/08: 2009 m. spalio 22 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Portugalijos Respubliką (Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — Įsisteigimo laisvė — Direktyva 96/96/EB — Nacionalinės teisės aktai — Teisės verstis transporto priemonių patikros veikla ribojančios sąlygos — EB 45 straipsnis — Su viešosios valdžios funkcijų vykdymu susijusi veikla — Kelių eismo saugumas — Proporcingumas)

15

2009/C 297/18

Byla C-449/08: 2009 m. spalio 22 d. Teisingumo Teismo (penktoji kolegija) sprendimas byloje (College van Beroep voor het Bedrijfsleven (Nyderlandai) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) G. Elbertsen prieš Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (Bendra žemės ūkio politika — Integruota tam tikrų pagalbos schemų administravimo ir kontrolės sistema — Reglamentas (EB) Nr. 1782/2003 — Bendrosios išmokos schema — Referencinės sumos nustatymas — Specialioje padėtyje esantys ūkininkai — Nacionalinis rezervas)

15

2009/C 297/19

Byla C-30/09: 2009 m. spalio 15 d. Teisingumo Teismo (šeštoji kolegija) sprendimas byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Portugalijos Respubliką (Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — Direktyva 96/82/EB — 11 straipsnis — Išorės avariniai planai)

16

2009/C 297/20

Byla C-181/09: 2009 m. gegužės 19 d.Sofiyski gradski sad (Bulgarija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Canon Kabushiki Kaisha prieš IPN Bulgaria OOD

16

2009/C 297/21

Byla C-328/09: 2009 m. rugpjūčio 14 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Estijos Respubliką

17

2009/C 297/22

Byla C-358/09: 2009 m. rugsėjo 7 d.DSV Road NV pateiktas apeliacinis skundas dėl 2009 m. liepos 8 d. Pirmosios instancijos teismo (ketvirtoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-219/07 DSV Road NV prieš Europos Bendrijų Komisiją

17

2009/C 297/23

Byla C-360/09: 2009 m. rugsėjo 9 d.Amtsgericht Bonn (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Pfleiderer AG prieš Bundeskartellamt

18

2009/C 297/24

Byla C-367/09: 2009 m. rugsėjo 8 d.Hof van beroep te Antwerpen (Belgija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Belgisch Interventie- ir Restitutiebureau prieš SGS Belgium NV, Firme Derwa NV ir Centraal Beheer Achema NV

18

2009/C 297/25

Byla C-375/09: 2009 m. rugsėjo 23 d.Sąd Najwyższy (Lenkijos Respublika) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów prieš Tele2 Polska sp. z o.o., dabar — Netia S.A.

19

2009/C 297/26

Byla C-382/09: 2009 m. rugsėjo 28 d.Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments (Latvija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Stils Met SIA prieš Valsts ieņēmumu dienests

19

 

Pirmosios instancijos teismas

2009/C 297/27

Byla T-339/07: 2009 m. spalio 28 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimas byloje Juwel Aquarium prieš VRDT — Potschak (Panorama) (Bendrijos prekių ženklas — Procedūra dėl panaikinimo — Žodinis Bendrijos prekių ženklas Panorama — Absoliutus atmetimo pagrindas — Apibūdinamasis pobūdis — Reglamento (EB) Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies c punktas ir 51 straipsnio 1 dalies a punktas (dabar — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies c punktas ir 52 straipsnio 1 dalies a punktas))

20

2009/C 297/28

Byla T-80/08: 2009 m. spalio 28 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimas byloje CureVac prieš VRDT — Qiagen (RNAiFect) (Bendrijos prekių ženklas — Protesto procedūra — Žodinio Bendrijos prekių ženklo „RNAiFect“ paraiška — Ankstesnis žodinis Bendrijos prekių ženklas „RNActive“ — Santykinis atmetimo pagrindas — Galimybės supainioti nebuvimas — Reglamento (EB) Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punktas (dabar — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas))

20

2009/C 297/29

Byla T-137/08: 2009 m. spalio 28 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimas byloje BCS prieš VRDT — Deere (žalios ir raudonos spalvų derinys) (Bendrijos prekių ženklas — Registracijos pripažinimo negaliojančia procedūra — Bendrijos prekių ženklas, sudarytas iš žalios ir geltonos spalvų derinio — Absoliutus atmetimo pagrindas — Skiriamųjų požymių įgijimas dėl naudojimo — Reglamento (EB) Nr. 40/94 7 straipsnio 3 dalis ir 51 straipsnio 1 dalies a punktas (dabar — Reglamento Nr. (EB) 207/2009 7 straipsnio 3 dalis ir 52 straipsnio 1 dalies a punktas) — Santykinis atmetimo pagrindas — Ankstesnis neregistruotas nacionalinis prekių ženklas, sudarytas iš žalios ir geltonos spalvų derinio — Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 4 dalis ir 52 straipsnio 1 dalies c punktas (dabar — Reglamento Nr. 207/2009 8 straipsnio 4 dalis ir 53 straipsnio 1 dalies c punktas) — Pareiga motyvuoti — Reglamento (EB) Nr. 40/94 73 straipsnis (dabar — Reglamento Nr. 207/2009 75 straipsnis))

21

2009/C 297/30

Byla T-307/08: 2009 m. spalio 20 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimas byloje Aldi Einkauf prieš VRDT — Goya Importaciones y Distribuciones (4 OUT Living) (Bendrijos prekių ženklas — Protesto procedūra — Vaizdinio Bendrijos prekių ženklo 4 OUT Living paraiška — Ankstesnis vaizdinis nacionalinis prekių ženklas Living & Co — Santykinis atmetimo pagrindas — Galimybė supainioti — Reglamento (EB) Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punktas (dabar — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas))

21

2009/C 297/31

Byla T-120/09: 2009 m. kovo 27 d. pareikštas ieškinys byloje Phoenix-Reisen ir DRV prieš Komisiją

21

2009/C 297/32

Byla T-369/09: 2009 m. rugsėjo 22 d. pareikštas ieškinys byloje Sociedade Quinta do Portal prieš VRDT — Vallegre-Vinhos do Porto (PORTO ALLEGRE)

22

2009/C 297/33

Byla T-381/09: 2009 m. rugsėjo 25 d. pareikštas ieškinys byloje RWE Transgas prieš Komisiją

22

2009/C 297/34

Byla T-382/09: 2009 m. rugsėjo 30 d. pareikštas ieškinys byloje ERGO Versicherungsgruppe prieš VRDT — DeguDent (ERGO)

23

2009/C 297/35

Byla T-384/09: 2009 m. spalio 1 d. pareikštas ieškinys byloje SKW Stahl-Metallurgie Holding ir SKW Stahl-Metallurgie prieš Komisiją

23

2009/C 297/36

Byla T-391/09: 2009 m. spalio 5 d. pareikštas ieškinys byloje Evonik Degussa ir AlzChem Hart prieš Komisiją

24

2009/C 297/37

Byla T-392/09: 2009 m. spalio 2 d. pareikštas ieškinys byloje 1. garantovaná prieš Komisiją

25

2009/C 297/38

Byla T-393/09: 2009 m. spalio 2 d. pareikštas ieškinys byloje NEC Display Solutions Europe prieš VRDT — Nokia (NaViKey)

26

2009/C 297/39

Byla T-394/09: 2009 m. spalio 5 d. pareikštas ieškinys byloje General Bearing prieš VRDT (GENERAL BEARING CORPORATION)

26

2009/C 297/40

Byla T-395/09: 2009 m. spalio 6 d. pareikštas ieškinys byloje Arques Industries prieš Komisiją

27

2009/C 297/41

Byla T-396/09: 2009 m. spalio 6 d. pareikštas ieškinys byloje Vereniging Milieudefensie ir Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht prieš Europos Bendrijų Komisiją

28

2009/C 297/42

Byla T-397/09: 2009 m. spalio 6 d. pareikštas ieškinys byloje Prinz von Hannover Herzog zu Braunschweig und Lüneburg prieš VRDT (herbą vaizduojantis vaizdinis prekių ženklas)

29

2009/C 297/43

Byla T-400/09: 2009 m. spalio 6 d. pareikštas ieškinys byloje Metallpulver prieš Komisiją

29

2009/C 297/44

Byla T-401/09: 2009 m. spalio 5 d. pareikštas ieškinys byloje Marcuccio prieš Europos Bendrijų Teisingumo Teismą

30

2009/C 297/45

Byla T-402/09 P: 2009 m. spalio 7 d. Luigi Marcuccio pateiktas apeliacinis skundas dėl 2009 m. liepos 20 d. Tarnautojų teismo sprendimo byloje F-86/07 Marcuccio prieš Komisiją

30

2009/C 297/46

Byla T-403/09: 2009 m. spalio 7 d. pareikštas ieškinys byloje Tecnoprocess prieš Europos Komisijos delegaciją Maroke ir kt.

31

2009/C 297/47

Byla T-404/09: 2009 m. spalio 9 d. pareikštas ieškinys byloje Deutsche Bahn prieš VRDT (Pilkos ir raudonos spalvų derinys)

31

2009/C 297/48

Byla T-405/09: 2009 m. spalio 9 d. pareikštas ieškinys byloje Deutsche Bahn prieš VRDT (Pilkos ir raudonos spalvų derinys)

32

2009/C 297/49

Byla T-415/09: 2009 m. spalio 14 d. pareikštas ieškinys byloje New Yorker SHK Jeans prieš VRDT — Vallis K — Vallis A (FISHBONE)

32

2009/C 297/50

Byla T-417/09: 2009 m. spalio 16 d. pareikštas ieškinys byloje Poslovni Sistem Mercator prieš VRDT — Mercator Multihull (MERCATOR STUDIOS)

33

2009/C 297/51

Byla T-422/09: 2009 m. spalio 19 d. pareikštas ieškinys byloje São Paulo Alpargatas prieš VRDT — Fischer (BAHIANAS LAS ORIGINALES)

33

 

Tarnautojų teismas

2009/C 297/52

Byla F-16/08: 2009 m. rugsėjo 10 d. Tarnautojų teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje Behmer prieš Europos Parlamentą (Pareigūnai — Nuopelnų balų skyrimo procedūra Europos Parlamente — Pareigos motyvuoti pažeidimas — Motyvacijos pateikimas vykstant teismo procesui)

35

2009/C 297/53

Byla F-29/08: 2009 m. spalio 7 d. Tarnautojų teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje Y prieš Europos Bendrijų Komisiją (Sutartininkai — Atleidimas dėl akivaizdžiai netinkamo darbo — Nepatenkinamas elgesys tarnyboje)

35

2009/C 297/54

Byla F-33/08: 2009 m. spalio 21 d. Tarnautojų teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje V prieš Komisiją (Viešoji tarnyba — Sutartininkai — Įdarbinimas — Atsisakymas įdarbinti dėl sveikatos būklės neatitikimo darbui keliamiems reikalavimams — Procedūros teisėtumas — Sveikatos patikrinimo prieš įdarbinant teisėtumas — Parengiamieji aktai)

35

2009/C 297/55

Byla F-74/08: 2009 m. spalio 21 d. Tarnautojų teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje Ramaekers-Jørgensen prieš Komisiją (Pareigūnai — Bendrijos mokestis — Skaičiavimas — Darbo užmokesčio ir maitintojo netekimo pensijos sumavimas — Apmokestinimo tvarka — Apmokestinimo data)

36

2009/C 297/56

Byla F-76/09: 2009 m. rugsėjo 14 d. pareikštas ieškinys byloje Cusack-Gard'ner prieš Komisiją

36

2009/C 297/57

Byla F-82/09: 2009 m. spalio 16 d. pareikštas ieškinys byloje Nolin prieš Komisiją

37


LT

 

Top