Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2009:296:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, C 296, 2009m. gruodis 05d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-521X

doi:10.3000/1725521X.C_2009.296.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 296

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir prane_imai

52 tomas
2009m. gruodžio 5d.


Prane_imo Nr.

Turinys

Puslapis

 

I   Rezoliucijos, rekomendacijos ir nuomonės

 

REZOLIUCIJOS

 

Taryba

2009/C 296/01

2009 m. lapkričio 30 d. Tarybos Rezoliucija dėl keitimosi DNR analizės rezultatais

1

 

REKOMENDACIJOS

 

Taryba

2009/C 296/02

2009 m. lapkričio 30 d. Tarybos rekomendacija dėl aplinkos be dūmų

4


 

II   Komunikatai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ IR ORGANŲ PRIIMTI KOMUNIKATAI

 

Komisija

2009/C 296/03

Neprieštaravimas praneštai koncentracijai (Byla COMP/M.5691 – Mubadala/Veolia Eau/Azaliya) (1)

15


 

IV   Pranešimai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

 

Komisija

2009/C 296/04

Euro kursas

16

2009/C 296/05

Konkurenciją ribojančios veiklos ir dominuojančių padėčių patariamojo komiteto nuomonė, pareikšta 2009 m. rugsėjo 18 d. posėdyje, dėl sprendimo projekto, susijusio su byla COMP/C.39129 – Galios transformatoriai (1) – Pranešėjas: Liuksemburgas

17

2009/C 296/06

Konkurenciją ribojančios veiklos ir dominuojančių padėčių patariamojo komiteto nuomonė, pareikšta 2009 m. spalio 2 d. posėdyje, dėl sprendimo projekto, susijusio su byla COMP/C.39129 – Galios transformatoriai (2) – Pranešėjas: Liuksemburgas

18

2009/C 296/07

Galutinė bylas nagrinėjančio pareigūno ataskaita byloje COMP/39.129 – Galios transformatoriai (Pagal 2001 m. gegužės 23 d. Komisijos sprendimo (2001/462/EB, EAPB) dėl bylas nagrinėjančių pareigūnų įgaliojimų tam tikrose konkurencijos bylose 15 ir 16 straipsnius – OL L 162, 2001 6 19, p. 21)

19

2009/C 296/08

2009 m. spalio 7 d. Komisijos sprendimo santrauka dėl procedūros pagal EB sutarties 81 straipsnį ir EEE susitarimo 53 straipsnį (Byla COMP/39.129 – Galios transformatoriai) (pranešta dokumentu Nr. C(2009) 7601)  (1)

21

 

VALSTYBIŲ NARIŲ PRANEŠIMAI

2009/C 296/09

Valstybių narių pranešama informacija apie valstybės pagalbą, teikiamą pagal Komisijos reglamentą (EB) Nr. 800/2008, skelbiantį tam tikrų rūšių pagalbą suderinamą su bendrąja rinka, taikant Sutarties 87 ir 88 straipsnius (Bendrasis bendrosios išimties reglamentas) (1)

23

2009/C 296/10

Pranešimas apie paraiškas išduoti leidimą žvalgyti skystus arba dujinius angliavandenilius vadinamojoje „Biancavilla“ zonoje – Italijos Respublika – Sicilijos regionas – Regioninis pramonės generalinis direktoratas – Regioninis kalnakasybos pramonės departamentas – Regioninė kalnakasybos pramonės administracija (Ufficio Regionale per gli Idrocarburi e la Geotermia (U.R.I.G.))

28


 

V   Skelbimai

 

PROCEDŪROS, SUSIJUSIOS SU KONKURENCIJOS POLITIKOS ĮGYVENDINIMU

 

Komisija

2009/C 296/11

Išankstinis pranešimas apie koncentraciją (Byla COMP/M.5659 – Daimler AG/IPIC/Brawn GP) – Bylą numatoma nagrinėti supaprastinta tvarka (1)

30


 

Klaidų ištaisymas

2009/C 296/12

Leidimo teikti valstybės pagalbą remiantis EB sutarties 87 ir 88 straipsnių nuostatomis – Atvejai, kuriems Komisija neprieštarauja, klaidų ištaisymas (OL C 275, 2009 11 14)

31

2009/C 296/13

Leidimo teikti valstybės pagalbą remiantis EB sutarties 87 ir 88 straipsnių nuostatomis – Atvejai, kuriems Komisija neprieštarauja, klaidų ištaisymas (OL C 275, 2009 11 14)

31

2009/C 296/14

Komisijos komunikato, susijusio su 1999 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 1999/5/EB dėl radijo ryšio įrenginių ir telekomunikacijų galinių įrenginių bei abipusio jų atitikties pripažinimo, įgyvendinimo, klaidų ištaisymas (OL C 293, 2009 12 2)

31


 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

 

Top