Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2009:295E:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, CE 295, 2009m. gruodis 04d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-521X

doi:10.3000/1725521X.CE2009.295.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 295E

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir prane_imai

52 tomas
2009m. gruodžio 4d.


Prane_imo Nr.

Turinys

Puslapis

 

Europos Parlamentas
2008–2009 m. SESIJA
2008 m. rugsėjo 2–4 d. posėdžiai
PRIIMTI TEKSTAI
Posėdžių protokolai paskelbti OL C 275 E, 2008 10 30.

 

 

REZOLIUCIJOS

 

Europos Parlamentas

 

2008 m. rugsėjo 2 d., antradienis

2009/C 295E/01

Žuvininkystė ir akvakultūra integruoto pakrančių zonų valdymo Europoje kontekste2008 m. rugsėjo 2 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl žuvininkystės ir akvakultūros integruoto pakrančių zonų valdymo Europoje kontekste (2008/2014(INI))

1

2009/C 295E/02

Dublino sistemos vertinimas2008 m. rugsėjo 2 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Dublino sistemos vertinimo (2007/2262(INI))

4

2009/C 295E/03

Tam tikri su transporto priemonių draudimu susiję klausimai2008 m. rugsėjo 2 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl tam tikrų su transporto priemonių draudimu susijusių klausimų (2007/2258(INI))

10

2009/C 295E/04

Suderinta kovos su mokestiniu sukčiavimu gerinimo strategija2008 m. rugsėjo 2 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl suderintos kovos su mokestiniu sukčiavimu gerinimo strategijos (2008/2033(INI))

13

2009/C 295E/05

2011 metų paskelbimas Europos savanoriškos veiklos metaisEuropos Parlamento pareiškimas dėl 2011 metų paskelbimo Europos savanoriškos veiklos metais

19

2009/C 295E/06

Didesnis dėmesys jaunimo galioms formuojant ES politikąEuropos Parlamento pareiškimas dėl didesnio dėmesio jaunimo galioms formuojant ES politiką

21

2009/C 295E/07

Nepaprastasis bendradarbiavimas ieškant dingusių vaikųEuropos Parlamento pareiškimas dėl nepaprastojo bendradarbiavimo ieškant dingusių vaikų

23

 

2008 m. rugsėjo 3 d., trečiadienis

2009/C 295E/08

Gruzija2008 m. rugsėjo 3 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl padėties Gruzijoje

26

2009/C 295E/09

Bendra Europos sutarčių teisės principų sistema2008 m. rugsėjo 3 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl bendros Europos sutarčių teisės principų sistemos

31

2009/C 295E/10

Europos ombudsmeno specialus pranešimas remiantis rekomendacijos Europos Komisijai projektu skunde 3453/2005/GG2008 m. rugsėjo 3 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Europos ombudsmeno specialaus pranešimo remiantis rekomendacijos Europos Komisijai projektu skunde 3453/2005/GG (2007/2264(INI))

33

2009/C 295E/11

Moterų ir vyrų lygybė (2008 m.)2008 m. rugsėjo 3 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl moterų ir vyrų lygybės (2008 m.) (2008/2047(INI))

35

2009/C 295E/12

Gyvūnų klonavimas maistui2008 m. rugsėjo 3 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl gyvūnų klonavimo maistui

42

2009/C 295E/13

Rinkodaros ir reklamos įtaka moterų ir vyrų lygybei2008 m. rugsėjo 3 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl rinkodaros ir reklamos įtakos moterų ir vyrų lygybei (2008/2038(INI))

43

 

2008 m. rugsėjo 4 d., ketvirtadienis

2009/C 295E/14

Palestiniečiai, kalintys Izraelio kalėjimuose2008 m. rugsėjo 4 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl palestiniečių, kalinčių Izraelio kalėjimuose

47

2009/C 295E/15

ES sankcijų kaip ES veiksmų ir politikos žmogaus teisių srityje vertinimas2008 m. rugsėjo 4 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl ES sankcijų, kaip ES veiksmų ir politikos žmogaus teisių srityje, vertinimo (2008/2031(INI))

49

2009/C 295E/16

Gimdyvių sveikata2008 m. rugsėjo 4 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl gimdyvių mirtingumo problemos prieš 2008 m. rugsėjo 25 d. vyksiantį JT aukšto lygio renginį, skirtą Tūkstantmečio vystymosi tikslams

62

2009/C 295E/17

Prekyba paslaugomis2008 m. rugsėjo 4 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl prekybos paslaugomis (2008/2004(INI))

67

2009/C 295E/18

Europos uostų politika2008 m. rugsėjo 4 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Europos uostams skirtos politikos (2008/2007(INI))

74

2009/C 295E/19

Krovininis transportas Europoje2008 m. rugsėjo 4 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl krovininio transporto Europoje (2008/2008(INI))

79

2009/C 295E/20

2004–2010 m. Europos aplinkos ir sveikatos veiksmų plano laikotarpio vidurio ataskaita2008 m. rugsėjo 4 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl 2004–2010 m. Europos aplinkos ir sveikatos veiksmų plano laikotarpio vidurio ataskaitos (2007/2252(INI))

83

2009/C 295E/21

Perversmas Mauritanijoje2008 m. rugsėjo 4 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl perversmo Mauritanijoje

89

2009/C 295E/22

Iranas2008 m. rugsėjo 4 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl mirties bausmės vykdymo Irane

92

2009/C 295E/23

Albinosų žudymas Tanzanijoje2008 m. rugsėjo 4 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl albinosų žudymo Tanzanijoje

94

 

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ IR ORGANŲ PRIIMTI KOMUNIKATAI

 

Europos Parlamentas

 

2008 m. rugsėjo 2 d., antradienis

2009/C 295E/24

Pakomitečių pirmininkų įtraukimas (182 straipsnio aiškinimas)2008 m. rugsėjo 2 d. Europos Parlamento sprendimas dėl Darbo tvarkos taisyklių 182 straipsnio išaiškinimo, susijusio su pakomitečių pirmininkų įtraukimu

97

 

 

Europos Parlamentas

 

2008 m. rugsėjo 2 d., antradienis

2009/C 295E/25

Programa „Veiklus jaunimas“ (2007–2013 m.) ***I2008 m. rugsėjo 2 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, iš dalies keičiančio Sprendimą Nr. 1719/2006/EB, nustatantį 2007–2013 m. programą „Veiklus jaunimas“ (COM(2008)0056 – C6-0057/2008 – 2008/0023(COD))

98

P6_TC1-COD(2008)0023
Europos Parlamento pozicija, priimta per pirmąjį svarstymą 2008 m. rugsėjo 2 d., siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą Nr. …/2008/EB, iš dalies keičiantį Sprendimą Nr. 1719/2006/EB, nustatantį 2007–2013 m. programą „Veiklus jaunimas“

98

2009/C 295E/26

Programa „Kultūra“ (2007–2013 m.) ***I2008 m. rugsėjo 2 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, iš dalies keičiančio Sprendimą Nr. 1855/2006/EB, nustatantį programą „Kultūra“ (2007–2013 m.) (COM(2008)0057 – C6-0058/2008 – 2008/0024(COD))

99

P6_TC1-COD(2008)0024
Europos Parlamento pozicija, priimta per pirmąjį svarstymą 2008 m. rugsėjo 2 d., siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą Nr. …/2008/EB, iš dalies keičiantį Sprendimą Nr. 1855/2006/EB, nustatantį programą „Kultūra“ (2007–2013 m.)

99

2009/C 295E/27

Programa „Europa piliečiams“ (2007-2013 m.) ***I2008 m. rugsėjo 2 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, iš dalies keičiančio Sprendimą Nr. 1904/2006/EB, įkuriantį 2007–2013 m. programą „Europa piliečiams“ aktyviam Europos pilietiškumui skatinti (COM(2008)0059 – C6-0060/2008 – 2008/0029(COD))

100

P6_TC1-COD(2008)0029
Europos Parlamento pozicija, priimta per pirmąjį svarstymą 2008 m. rugsėjo 2 d., siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą Nr. …/2008/EB, iš dalies keičiantį Sprendimą Nr. 1904/2006/EB, įkuriantį 2007–2013 m. programą „Europa piliečiams“ aktyviam Europos pilietiškumui skatinti

100

2009/C 295E/28

Veiksmų programa mokymosi visą gyvenimą srityje ***I2008 m. rugsėjo 2 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, iš dalies keičiančio Sprendimą Nr. 1720/2006/EB, nustatantį veiksmų programą mokymosi visą gyvenimą srityje (COM(2008)0061 – C6-0064/2008 – 2008/0025(COD))

101

P6_TC1-COD(2008)0025
Europos Parlamento pozicija, priimta per pirmąjį svarstymą 2008 m. rugsėjo 2 d., siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą Nr. …/2008/EB, iš dalies keičiantį Sprendimą Nr. 1720/2006/EB, nustatantį veiksmų programą mokymosi visą gyvenimą srityje

101

2009/C 295E/29

EB ir Uzbekistano partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo protokolas *2008 m. rugsėjo 2 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos ir Komisijos sprendimo dėl Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Uzbekistano Respublikos partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo protokolo sudarymo, siekiant atsižvelgti į Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos įstojimą į Europos Sąjungą (COM(2007)0117 – C6-0213/2008 – 2007/0044(CNS))

102

2009/C 295E/30

EB ir Kirgizijos partnerystės ir bendradarbiavimo protokolas *2008 m. rugsėjo 2 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Kirgizijos Respublikos partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo protokolo sudarymo, siekiant atsižvelgti į Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos įstojimą į Europos Sąjungą (COM(2007)0133 – C6-0228/2008 – 2007/0047(CNS))

102

2009/C 295E/31

EB ir Tadžikistano partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo protokolas *2008 m. rugsėjo 2 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos ir Komisijos sprendimo dėl Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Tadžikistano Respublikos partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo protokolo sudarymo, siekiant atsižvelgti į Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos įstojimą į Europos Sąjungą (COM(2007)0143 – C6-0254/2008 – 2007/0050(CNS))

103

2009/C 295E/32

Juodkalnijos atsakomybė, susijusi su ilgalaikėmis paskolomis, suteiktomis Serbijai ir Juodkalnijai (buvusiai Jugoslavijos Federacinei Respublikai) *2008 m. rugsėjo 2 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo, kuriuo nustatomi atskiri Juodkalnijos ir proporcingai sumažinami Serbijos įsipareigojimai, susiję su ilgalaikėmis paskolomis, kurias Bendrija suteikė Serbijos ir Juodkalnijos valstybių sąjungai (buvusiai Jugoslavijos Federacinei Respublikai) pagal Tarybos sprendimus 2001/549/EB ir 2002/882/EB (COM(2008)0228 – C6-0221/2008 – 2008/0086(CNS))

104

2009/C 295E/33

Reglamento (EB) Nr. 834/2007 dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo dalinis keitimas *2008 m. rugsėjo 2 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 834/2007 dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo (COM(2008)0314 – C6-0219/2008 – 2008/0097(CNS))

104

2009/C 295E/34

Susitarimas dėl žvejybos pietų Indijos vandenyne *2008 m. rugsėjo 2 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Susitarimo dėl žvejybos pietų Indijos vandenyne sudarymo Europos bendrijos vardu (COM(2007)0831 – C6-0047/2008 – 2007/0285(CNS))

105

2009/C 295E/35

Taisomojo biudžeto projektas Nr. 5 /20082008 m. rugsėjo 2 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl 2008 finansinių metų Europos Sąjungos taisomojo biudžeto projekto Nr. 5/2008, III skirsnis – Komisija (11571/2008 – C6-0294/2008 – 2008/2161(BUD))

106

2009/C 295E/36

Europos teisminis tinklas *2008 m. rugsėjo 2 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Ispanijos Karalystės, Belgijos Karalystės, Lenkijos Respublikos, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Kunigaikštystės, Nyderlandų Karalystės, Slovakijos Respublikos, Estijos Respublikos, Austrijos Respublikos ir Portugalijos Respublikos iniciatyvos, kuria siekiama priimti Tarybos sprendimą dėl Europos teisminio tinklo (5620/2008 – C6-0074/2008 – 2008/0802(CNS))

107

2009/C 295E/37

Abipusio sprendimų baudžiamosiose bylose pripažinimo principo taikymas *2008 m. rugsėjo 2 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Slovakijos Respublikos, Jungtinės Karalystės ir Vokietijos Federacinės Respublikos iniciatyvos siekiant priimti Tarybos pamatinį sprendimą dėl in absentia priimtų sprendimų vykdymo, iš dalies keičiantį Tarybos pagrindų sprendimą 2002/584/TVR dėl Europos arešto orderio ir perdavimo tarp valstybių narių tvarkos, Pamatinį sprendimą 2005/214/TVR dėl abipusio pripažinimo principo taikymo finansinėms baudoms, Pamatinį sprendimą 2006/783/TVR dėl tarpusavio pripažinimo principo taikymo nutarimams konfiskuoti ir Pamatinį sprendimą 2008/…/TVR dėl teismo sprendimų baudžiamosiose bylose tarpusavio pripažinimo principo taikymo skiriant laisvės atėmimo bausmes ar su laisvės atėmimu susijusias priemones siekiant jas vykdyti Europos Sąjungoje (5598/2008 – C6-0075/2008 – 2008/0803(CNS))

120

2009/C 295E/38

Naudojimasis Vizų informacine sistema (VIS) pagal Šengeno sienų kodeksą ***I2008 m. rugsėjo 2 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Reglamento (EB) Nr. 562/2006 nuostatas, susijusias su naudojimusi Vizų informacine sistema (VIS) pagal Šengeno sienų kodeksą (COM(2008)0101 – C6-0086/2008 – 2008/0041(COD))

148

P6_TC1-COD(2008)0041
Europos Parlamento pozicija, priimta per pirmąjį svarstymą 2008 m. rugsėjo 2 d., siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. …/2008, iš dalies keičiantį Reglamento (EB) Nr. 562/2006 nuostatas, susijusias su naudojimusi Vizų informacine sistema (VIS) pagal Šengeno sienų kodeksą

148

2009/C 295E/39

Eurojusto stiprinimas ir dalinis Sprendimo 2002/187/TVR pakeitimas *2008 m. rugsėjo 2 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl Belgijos Karalystės, Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Ispanijos Karalystės, Prancūzijos Respublikos, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės, Nyderlandų Karalystės, Austrijos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Portugalijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos, Slovakijos Respublikos ir Švedijos Karalystės iniciatyvos, kuria siekiama priimti Tarybos sprendimą dėl Eurojusto stiprinimo, iš dalies keičiantį Sprendimą 2002/187/TVR (5613/2008 – C6-0076/2008 – 2008/0804(CNS))

149

 

2008 m. rugsėjo 3 d., trečiadienis

2009/C 295E/40

Cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimas, ženklinimas bei pakavimas ***I2008 m. rugsėjo 3 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo bei pakavimo ir iš dalies keičiančio Direktyvą 67/548/EEB ir Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (COM(2007)0355 – C6-0197/2007 – 2007/0121(COD))

163

P6_TC1-COD(2007)0121
Europos Parlamento pozicija, priimta per pirmąjį svarstymą 2008 m. rugsėjo 3 d., siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiantį ir panaikinantį Direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiantį Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006

163

2009/C 295E/41

Cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimas, ženklinimas bei pakavimas (Direktyvų 76/768/EEB, 88/378/EEB, 1999/13/EB, 2000/53/EB, 2002/96/EB ir 2004/42/EB derinimas) ***I2008 m. rugsėjo 3 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, iš dalies keičiančio Tarybos direktyvas 76/768/EEB, 88/378/EEB, 1999/13/EB ir Direktyvas 2000/53/EB, 2002/96/EB ir 2004/42/EB siekiant suderinti jas su Reglamentu (EB) … dėl medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo bei pakavimo ir iš dalies keičiančiu Direktyvą 67/548/EEB ir Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (COM(2007)0611 – C6-0347/2007 – 2007/0212(COD))

164

P6_TC1-COD(2007)0212
Europos Parlamento pozicija, priimta per pirmąjį svarstymą 2008 m. rugsėjo 3 d., siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2008/…/EB, iš dalies keičiančią Tarybos direktyvas 76/768/EEB, 88/378/EEB, 1999/13/EB ir Direktyvas 2000/53/EB, 2002/96/EB ir 2004/42/EB siekiant suderinti jas su Reglamentu (EB) … dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo

164

2009/C 295E/42

Cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimas, ženklinimas bei pakavimas (Reglamento (EB) Nr. 648/2004 derinimas) ***I2008 m. rugsėjo 3 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 648/2004 siekiant suderinti jį su Reglamentu (EB) Nr. … dėl medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo bei pakavimo ir iš dalies keičiančiu Direktyvą 67/548/EEB ir Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (COM(2007)0613 – C6-0349/2007 – 2007/0213(COD))

165

2009/C 295E/43

Vandenilinių variklinių transporto priemonių tipo patvirtinimas ***I2008 m. rugsėjo 3 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl vandenilinių variklinių transporto priemonių tipo patvirtinimo ir iš dalies keičiančio Direktyvą 2007/46/EB (COM(2007)0593 – C6-0342/2007 – 2007/0214(COD))

165

P6_TC1-COD(2007)0214
Europos Parlamento pozicija, priimta per pirmąjį svarstymą 2008 m. rugsėjo 3 d., siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. …/2008 dėl vandenilinių variklinių transporto priemonių tipo patvirtinimo ir iš dalies keičiantį Direktyvą 2007/46/EB

166

 

2008 m. rugsėjo 4 d., ketvirtadienis

2009/C 295E/44

Elgesio su kompiuterinėmis rezervavimo sistemomis kodeksas ***I2008 m. rugsėjo 4 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Elgesio su kompiuterinėmis rezervavimo sistemomis kodekso (COM(2007)0709 – C6-0418/2007 – 2007/0243(COD))

167

P6_TC1-COD(2007)0243
Europos Parlamento pozicija, priimta per pirmąjį svarstymą 2008 m. rugsėjo 4 d. siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. …/2008 dėl Elgesio su kompiuterinėmis rezervavimo sistemomis kodekso ir panaikinantį Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2299/89

167

2009/C 295E/45

Centrinės Azijos šalių atitiktis reikalavimams pagal Tarybos sprendimą 2006/1016/EB *2008 m. rugsėjo 4 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Centrinės Azijos šalių atitikties reikalavimams pagal Tarybos sprendimą 2006/1016/EB, suteikiantį Europos investicijų bankui Bendrijos garantiją paskolų ir paskolų garantijų, suteiktų projektams ne Bendrijoje, nuostoliams atlyginti (COM(2008)0172 – C6-0182/2008 – 2008/0067(CNS))

168


Simbolių paaiškinimai

*

Bendradarbiavimo procedūra

**I

Bendradarbiavimo procedūra: pirmasis svarstymas

**II

Bendradarbiavimo procedūra: antrasis svarstymas

***

Pritarimo procedūra

***I

Bendro sprendimo procedūra: pirmasis svarstymas

***II

Bendro sprendimo procedūra: antrasis svarstymas

***III

Bendro sprendimo procedūra: trečiasis svarstymas

(Procedūra priklauso nuo Komisijos siūlomo teisinio pagrindo)

Politiniai pakeitimai: naujas ar pakeistas tekstas žymimas pusjuodžiu kursyvu, o išbrauktas tekstas nurodomas simboliu ▐.

Atitinkamų tarnybų techniniai pataisymai ir pritaikymai: naujas arba pakeistas tekstas žymimas kursyvu, o išbrauktas tekstas nurodomas simboliu ║.

LT

 

Top